Archívum » Elnökségi ülések jegyzőkönyvei

 

Itt találhatók a Magyar-Vietnámi Baráti Társaság elnökségi üléseinek jegyzőkönyvei:

 

 

MVBT elnökségi ülés

2019.01.07-én 17,00-18,00

Honvéd Kulturális Központ

 

 

 I.        Jelen volt:   Dr. Botz László

                            Bányai Levente

Dr. Füstné Tran Thi Hanh

Dr. Kovács Tamás

Le Kim Thoa

Nagy Gyula

Nguyen Duc Thuan

Nguyen Thanh Huong

Váraljai Márton

Kolossváry Miklós (EB)

Vermes József (EB)

Heiszmann György (EB)

 

 

II. Megbeszélt kérdések: 

1.      Az elnök tájékoztatta az elnökséget a  közgyűlés tartalmi kérdéseiről :

- ismertette a beszámoló tervezett szóbeli kiegészítésének tartalmát, a 2019-re javasolt programokat

                                                                                   i.      Hajdú László előadása a helikopter tragédiáról 04.03.

                                                                                ii.      Ünnepi megemlékezés a Dien Bien Phu-i győzelem 65. évfordulója alkalmából 05.07.

                                                                              iii.      Magyarok Vietnamban – filmbemutató

                                                                              iv.      Vietnami Kulturális Nap a Stefániában

                                                                                v.      Évbúcsúztató rendezvény 12.13

- javasolta, hogy a közgyűlés levezető elnöke Nagy Gyula legyen

- Kolossváry Miklós vázlatosan ismertette az Ellenőrző Bizottság, Közgyűlésnek teendő jelentését.

 

2.                 Az elnök tájékoztatást adott  a MVE év végi adományozási

akcióiról, amelynek  eredményeként az Egyesület Budapest 11. kerületében, 14 helyszínen és intézményben adott át karácsonyi ajándékokat és tartós élelmiszer csomagokat rászorulóknak, közel négy millió forint értékben. Az elnök köszönetet mondott az Egyesület képviselőjének a gesztusért.

 

 

 

3.                 Az elnök bejelentette, hogy a HM jóváhagyta a „Magyar katonák

Dél-Vietnamban, 1973-1975” c. könyv elkészítését, amelynek kiadására a Zrínyi Kiadó kapott utasítást. A tervezett könyv alapját Nagy Tamás hadtörténész tagtársunk és Kemény János kutató e témában folytatott munkái képezhetik, kiegészülve a veteránjaink által készített és megjelentetett visszaemlékezésekkel, feljegyzésekkel. A közgyűlésen, majd a honlapon és a facebook oldalunkon kérjük tagjaink hozzájárulását, írott, vagy képi emlékeik biztosítására. A beérkező anyagok gyűjtését és a készülő könyv figyelemmel kísérését az elnökség egy erre a feladatra kijelölt csoporttal biztosítja.

 

4.      Az elnök bejelentette, hogy az elmúlt hónap alatt két személy jelentkezett Társaságunkba tagnak, Dési János és Szőcs Irina. Ezzel Társaságunk létszáma 104-főre emelkedett.

 

5.      Az elnök tájékoztatást adott a Társaság pénzügyi helyzetéről, 2018.12.31-én

a.     Bankszámlán:                           187.540.-

b.     Házi pénztárban:             285.761.-

c.      Összesen:                         473.301.- Ft-tal rendelkeztünk.

 

5.      A következő elnökségi ülés időpontja:  2019. február 13. 18,00-kor, a Honvéd Kulturális Központ 2018. termében.

 

 

 

MVBT elnökségi ülés

2018.11.14-én 17,00-18,15

Honvéd Kulturális Központ

 

 

 I.        Jelen volt:   Dr. Botz László

                            Bányai Levente

Dr. Füstné Tran Thi Hanh

Le Kim Thoa

Nagy Gyula

Nguyen Duc Thuan

Nguyen Thanh Huong

Váraljai Márton

Kolossváry Miklós (EB)

Vermes József (EB)

Heiszmann György (EB)

 

II. Megbeszélt kérdések: 

 

1.      Az elnök és Nagy Gyula tájékoztatást adott Nguyen Thanh Nhi főhadnagy maradványai kihantolásának körülményeiről. Beszámoltak, hogy a Magyarországon élő vietnamiak meghívására 10.26-án , részt vettek a Hoan Nam Étteremben szervezett baráti találkozón, ahol megjelent Nhi főhadnagy fia is. A maradványok kihantolása az előzetes terveknek megfelelően 10.28-án hajnalban – szűk körben – megtörtént, majd 10.29-én a Csömöri Hamvasztóban került sor Nhi főhadnagy búcsúztatására, illetve a hagyományoknak megfelelő buddhista szertartásra. Az eseménysorozatról a MVBT honlapján és FB oldalán részletes tudósítást közöltünk, ugyanakkor hasonló részletességgel jelent meg hír az eseményről a vietnami sajtóban is.

 

2.      Az elnök beszámolt a Magyarországon tartózkodott Vo Van Mai-al, a VMBT alelnökével 10.30-án szervezett találkozóról. A VMBT alelnöke tájékoztatást adott a Vietnamban, a köztársasági elnök halálát követő választásról, ahol a közelmúltban Magyarországra látogatott KP főtitkárát választották meg – főtitkári beosztása mellett – államfőnek.

Az elnök a továbbiakban jelezte Vo Van Mai-al, hogy az elmúlt időszakban három magyar vállalkozás kereste meg Társaságunkat azzal a kéréssel, hogy segítsük vietnami kapcsolatfejlesztésüket. Az alelnök ígéretet tett a jelzett vállalkozások támogatására.

 

3.      Az elnök bejelentette, hogy az elnökség korábbi döntése szellemében 10.31-én, a Társaság nevében tisztelgett Ördögh Szilveszter, a MVBT első elnöke sírjánál a Farkasréti temetőben.

 

4.      A szervezeti kérdések keretében az elnök jelezte, hogy

a.     új tagként jelentkezett a  CARINEX Kft. képviseletében Sevecsek János tulajdonos. Az elnökség a jelentkezést tudomásul vette.

b.     a Tagság létszáma 2018.11.14-én 100 fő (77 magyar – 23 vietnami tag)

c.      Uhrin Károly, aki a NEFB misszió első váltásának volt tagja, 2018.10.31-én elhunyt, búcsúztatására családi körben kerül sor.

 

5.      A 2019. évi rendezvénynaptár összeállításához az elnök jelezte az előzetesen tervezhető eseményeket:

d.     MVBT beszámoló közgyűlés 2019.01.07.18,00 (az elnökség beszámolójának tervezetét az elnök elkészíti és a soron következő ülésre megvitatásra és jóváhagyásra előterjeszti).

e.      Vietnami Holdújév 2019. 02.05.

f.       Koszorúzási ünnepség a NEFB hősi halottak sírjainál 2019.04.05.

g.     MVBT – MVE Tavaszi Baráti Találkozó 2019.04.26.

h.     Megemlékezés a zalaegerszegi Ho Chi Minh emlékműnél 2019.05.19.

i.       Békefenntartók Napja Pákozdon 2019.05.29.

j.       MVBT – MVE Őszi Baráti Találkozó 2018.08.23.

k.     Vietnam Függetlenségének évfordulója 2019.09.02.

 

Nagy Gyula javasolta az MVBT megalakulása 30. évfordulóját megünnepelni (1989.04.19.). Az elnökség az évforduló megünneplését a Tavaszi Baráti Találkozóval összevontan tartotta célszerűnek.

 

Nagy Gyula javasolt továbbá megemlékezéseket a Dien Bien Phu-i csata (1954.05.07.) 65. évfordulója, illetve a Vietnami Néphadsereg megalakulása (1944.12.22.) 75. évfordulója alkalmából.

 

Heiszmann György jelezte, hogy információi szerint a NEFB magyar misszióról 2019-ben forgatott újabb filmet, a készítő SolveArt Kft. ünnepélyes körülmények között, filmszínházban tervezi bemutatni.

 

Az elnökség a javaslatokat elfogadta, elvégzi az egyeztetéseket és a 2019. évi programban tervezi a javasolt rendezvényeket.

 

6.      Az elnök tájékoztatást adott a Társaság 2018.10.14-i pénzügyi helyzetéről, ennek megfelelően a Társaság

  1.  Bankszámlán:                           115.400.-

2.  Házi pénztárban:             235.761.-

3.  Összesen:                         351.161.- Ft-tal rendelkezett.

 

7.      Az elnökség a következő elnökségi ülés időpontját 2018.12.12.17,00-ra jelölte meg. Helyszín: Honvéd Kulturális Központ, 2018 terem.

 

 

 

MVBT elnökségi ülés

2018.10.17-én 18,00-19,15

Honvéd Kulturális Központ

 

 

 I.        Jelen volt:      Dr. Botz László

                                   Bányai Levente

Dr. Füstné Tran Thi Hanh

Dr. Kovács Tamás

Nagy Gyula

Nguyen Thanh Huong

Kolossváry Miklós (EB)

Vermes József (EB)

Heiszmann György (EB)

II. Megbeszélt kérdések: 

1.                 Az elnök röviden értékelte a 09.14-i Baráti Találkozót, megállapította, hogy a javasolt műsor kedvező fogadtatású volt, ennek megfelelően azt a jövő rendezvényeinél is tervezni kell.

2.                 Bejelentette, hogy 09.19-én megrendezésre került Simontornyán  a felépített buddhista szentély avató ünnepsége, a Társaság részéről e-mailben üdvözöltük az eseményt.

3.                 Tájékoztatást adott a Gödöllői Vietnami Diákok Szövetsége 09.21-én megtartott kongresszusáról, ahol megválasztásra került a Szövetség igazgató tanácsa. Megállapításra került, hogy a szervezet taglétszáma növekszik. Társaságunk részéről levélben fejeztük ki jókívánságainkat, illetve reményünket, hogy a két szervezet közötti kapcsolat és együttműködés a jövőben aktívabb lesz.

4.                 Az elnök jelezte, hogy a Magyarországon tanuló vietnami diákok szervezete 10.20-án 18,00-kor tartja III. kongresszusát  a Sárkány-centerben, ahol a 2018-2020 közötti időszak feladatai kerülnek kijelölésre.

5.                 Az elnök bejelentette, hogy Tran Dai Quang köztársasági elnök halála alkalmából, 09.21-én levélben, majd 09.27-én a nagykövetségen szervezett rendezvényen fejezte ki Társaságunk részéről részvétünket.

6.                 Tájékoztatta az elnökséget, hogy HCM városban 10.08-tól négy napon át vietnami nyelven feliratozva magyar filmek kerültek bemutatásra a Dr. Baloghdi Tibor főkonzul által kezdeményezett Magyar Filmhéten. A rendezvényt Dr. Baloghdi Tibor főkonzul nyitotta meg, majd Duong Cam Thuy asszony, a HCM városi Filmszövetség elnöke méltatta az eseményt és a magyar filmgyártást.

7.                 Az elnök bejelentette, hogy a HCM városi Filmszövetség érdeklődött egy Budapesten, a Honvéd Kulturális Központban megrendezendő Vietnami Filmhét megrendezésének lehetőségeiről. Az előzetesen jelzett november-december hónap túl közelinek bizonyult, így a módosított elképzelés szerint a filmhetet – fogadókészség esetén -  2019 március-áprilisban tartanák meg. Nagy Gyula egyeztet a Központ illetékeseivel.

Vermes József jelezte, hogy alternatív helyszínként érdemes lehet az Erzsébet-ligeti színház lehetőségét és készségét is felmérni. Az elnök egyeztet a Színház illetékeseivel.

8.                 Az elnök tájékoztatást adott a Szolnokon, 10.09-n rendezett „Vietnamtól napjainkig” – veterán békefenntartók találkozójáról, ahol a NEFGB misszióról rövid elődadást tartott, illetve a rendezvényen részt vett Társaságunk több tagja. A rendezvényt szervező MH Béketámogató Kiképző Központ parancsnoka,  Drót László ezredes levélben köszönte meg Társaságunk támogatását és részvételét.

9.                 Az elnök tájékoztatást adott a Hanoiban létesítendő Magyar Művelődési és Közösségi Ház létesítésére vonatkozó 1473/2018 (IX.27.) kormányhatározat részleteiről.

10.             Az elnökség meghallgatta Nagy Gyulát a 10.24-i „Volt egyszer egy misszió” filmbemutató előkészületeiről.  Döntés született, hogy a rendezvényt az elnök nyitja meg, illetve a filmet Majer Béla, a film rendező-operatőre mutatja be.

11.             Tájékoztatás halálesetekről:

a.      Bernáth Kálmán       2018.09.27.-én,

b.     Dr. Déri Miklós        2018.10.10-én hunyt el.

12.             Nagy Gyula tájékoztatta az elnökséget Nguyen Thanh Nhi kihantolásával kapcsolatos eseményekről, miszerint

  a.  Nhi főhadnagy fia, Nguyen Van Tien 10.27-én érkezik

Budapestre, délután megtekinti a síremléket;

  b.  A kihantolásra 10.28-án 04,00-kor kerül sor;

  c.  10.29-én 10,00-kor a csömöri intézményben kerül sor a

     hamvasztásra, illetve a buddhista szertartás szerinti

     búcsúztatásra;

  d.  Tien 11.02-án veszi át a hamvakat tartalmazó urnát és elutazik

     Budapestről.

13.             Dr. Kovács Tamás jelezte, hogy a Társaság alapító elnöke, Ördögh Szilveszter 70. születésnapja alkalmából tervezett megemlékezés 10.29-én esedékes. Az elnökség határozata szerint 10.27-én a Társaság képviseletében felkeressük és virágot helyezünk el Ördögh Szilveszter sírján a Farkasréti temető 25. percellájában.

14.             Az elnök tájékoztatást adott  a Társaság 2018.10.17-i pénzügyi helyzetéről , amely szerint

a.      Bankszámlán:                    116.739.-

b.     Házi pénztárban:                239.561.-

c.     Összesen:                         356.300.- Ft-tal rendelkezünk.

15.             Az elnökség a soron következő elnökségi ülés időpontját  2018.11.14. 17,00-ra határozta meg.

 

 

MVBT elnökségi ülés

2018.09.12-én 18,00-19,30

Honvéd Kulturális Központ

 

 

 I.        Jelen volt:      Dr. Botz László

                                   Bányai Levente

Dr. Füstné Tran Thi Hanh

Dr. Kovács Tamás

Kolossváry Miklós

Nagy Gyula

Nguyen Duc Thuan

Nguyen Thanh Huong

Váraljai Márton

Vermes József (EB)

Heiszmann György (EB)

II. Megbeszélt kérdések: 

1.                  Az elnök tájékoztatást adott a Vietnami Egyetemisták Magyarországi Közössége által szervezett „Negyedik Európában lévő Vietnami Ifjúsági és Egyetemista Fesztivál” keretében, 2018.08.19-én, a gödöllői Szent István Egyetemen rendezett konferenciáról. A tábor - amelyre Európa több országából érkeztek vietnami fiatalok – fő témája „a múlt visszakeresése a jövőhöz vezető út alapja” volt, a színes programok, a konferencia mellett rendezett fotó-kiállításon a vietnami szigetek szépségét, a gazdasági fejlődésüket, történelmüket mutatták be. Baráti Társaságunkat az elnök mellett Dr. Füstné Tran Thi Hanh és Heiszmann György képviselte.

2.                  Az elnök jelezte, hogy Ho Chi Minh városi testvér szervezetünk augusztus 20-án ünnepi rendezvényen emlékezett meg Magyarország nemzeti ünnepéről.  A rendezvényen részt vett Magyarország Ho Chi Minh városban akkreditált főkonzulja, Dr. Baloghdy Tibor. Az ünnepség alkalmából a VSZK miniszterelnöksége munkájukat elismerő oklevelet adott át a VMBT HCM városi szervezetének..

Az elnök levélben fejezte ki a MVBT tagságának jókívánságát az elismerés alkalmából.

3.        A VSZK Függetlensége kikiáltásának 73. évfordulója alkalmából

a.  Az elnök levélben fejezte ki jókívánságait a testvér szervezetek vezetői felé;

b.  A vietnami nagykövetség meghívására a MVBT több tagja részt vett a

Stefánia Palotában, 2018.08.28-án rendezett fogadáson, amelyről a vietnami sajtó részletesen beszámolt. A fogadáson Nguyen Tien Thuc nagykövet, megnyitójában áttekintette a két ország kapcsolatainak elmúlt évi alakulását, amely időszakban több magas rangú delegáció cserékjére került sor. A magyar kormány nevében Szilas Cecília, a külgazdasági és külügyminisztériu7m helyettes államtitkára fejezte ki jókívánságait, nagyra értékelve a magyarországi vietnami kolónia tevékenységét a két ország közötti kapcsolatok elmélyítésében.

 

3.                  Az elnök értékelte Nguyen Phu Trong KP főtitkár, 2018.09.08-11. közötti, magyarországi látogatásához kapcsolódó eseményeket.

a.       Jelezte, hogy a látogatás megelőzően Váraljai Márton cikket írt „A mai Vietnamról, a magyar – vietnami kapcsolatokról” , amelyet honlapunkon, illetve a facebook-on nyitott oldalunkon hoztunk nyilvánosságra.

b.      Beszámolt, hogy a magyar miniszterelnöki kabinet meghívására 09.10-én részt vett a Nguyen Phu Trong tiszteletére, a Parlamentben adott díszebéden, ahol Orbán Viktor miniszterelnök igen hasznosnak és előremutatónak értékelte a tárgyalásokat, azok új korszakot nyitnak a két ország kapcsolataiban.

c.       Értékelte a MVBT képviselőinek, a VKP főtitkárával szervezett, 09.10-i találkozóját.

d.      Tájékoztatást adott a 09.11-én rendezett Magyar-Vietnami Rektori Konferenciáról, ahol több együttműködési megállapodás került aláírásra magyar és vietnami felsőoktatási intézmények között.

4.                  Az elnök jelezte, hogy a Magyar-Vietnami Kapcsolatért Alapítvány meghívta a Társaság vezetőségének több tagját a simontornyai  „Dai Bi” Buddhista Szentély 09.19-i  avató ünnepségére. Sajnálattal állapította meg, hogy az elnökség tagjai, más elkötelezettségeik miatt, nem tudnak részt venni az ünnepségen.

5.                  Az elnök jelezte, hogy HCM városban 10.05-08. között kerül megrendezésre a Magyar Filmhét, amelyen öt magyar film kerül bemutatásra.  

6.                  Az elnök megerősítette, hogy Szolnokon 10.09-én kerül megrendezésre a „Vietnamtól napjainkig” című veterán békefenntartó találkozó, amelyen az elnökség több tagja is részt vesz, illetve az elnök rövid hozzászólásában mutatja be a NEFB 1973-75 közötti tevékenységét.

7.         Az elnökség megtárgyalta a 09.14-re tervezett Baráti Találkozó

            előkészületeinek helyzetét.

a.       Beszámol a 09.05-én, az étterem vezetőjével lefolytatott megbeszélésről, amely alapján az árajánlat már beérkezett, azt az elnökség elfogadta;

b.      Dr. Füstné Tran Thi Hanh és Nguyen Duc Thuan ismertette a javasolt kulturális műsor részleteit, amit az elnökség elfogadott;

c.       Az elnök tájékoztatást adott a részvételre jelentkezettek számáról.

7.                  A MVBT honlap helyzetére vonatkozóan az elnök jelezte, hogy több figyelmeztetés érkezett a honlap illetéktelen használatára vonatkozóan, ami alapján a honlapot működtető vállalkozás felé intézkedés történt a biztonság fokozására. A honlap javasolt modernizálására irányuló javaslat elfogadása kérdésében az elnökség a működtető vállalkozással történő megbeszélés, illetve ajánlat beérkezése után dönt.

8.                  Az elnök jelentést tett a Társaság pénzügyi helyzetéről , ennek megfelelően a Társaság 2018.09.12-én

a.       Bankszámlán:                            210.564.-

b.      Házi pénztárban:                       312.267.-

c.       Összesen:                                   522.831.- Ft-tal rendelkezett.

9.                  Az egyéb kérdések között:

1.      Váraljai Márton választ vár az Óbudai Kulturális Központban korábban berendezett kiállítás anyagának aktuális helyzetét illetően;

2.      Vermes József jelezte, hogy 10.09-én elhozza Rákóczifalváról a korábbi kiállításunk anyagát.

3.      Kolossváry Miklós jelezte, hogy a BM Duna Palota illetékesétől ajánlat érkezett részére festményeinek októberi kiállítására. Mivel a korábban őszre tervezett kiállításunkat nem tudjuk megszervezni, így az anyag BM Duna Palota részére történő biztosításának nincs akadálya.

4.      Nagy Gyula beszámolt Nhi főhadnagy hamvainak kihantolása ügyében történt lépésekről, amely szerint a családtag (fia) beutazásának intézése megkezdődött, a kihantolás és a hamvak elszállítása ügyében az illetékes szervekkel megtörtént az egyeztetés.

10.              Az elnökség a soron következő ülését 2018.10. 17-én 18,00-kor  tartja a Honvéd Kulturális Központban (218.terem).

 

 

MVBT elnökségi ülés

2018.08.15-án 18,00-19,30

Honvéd Kulturális Központ

 

 

 I.        Jelen volt:      Dr. Botz László

                                   Bányai Levente

Dr. Füstné Tran Thi Hanh

Nagy Gyula

Nguyen Duc Thuan

Nguyen Thanh Huong

Váraljai Márton

Vermes József (EB)

Heiszmann György (EB)

II. Megbeszélt kérdések: 

1.                 Az elnök tájékoztatást adott  a Fővárosi Törvényszék 121.Pk.60.166/1989/16. számú végzéséről, amelyben  a Törvényszék megállapította, hogy a Magyar-Vietnami Baráti Társasággal szemben a Cnytv.68/B.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti jogutód nélküli megszüntetési ok bekövetkezett, alaposnak találta az ügyész vonatkozó kérelmét.  A szervezet megszűnéséhez a bíróság még lefolytatja a vagyoni viszonyok rendezésére irányuló eljárást.

2.                 Váraljai Márton tájékoztatta az elnökséget Orosz Andrea tagtársunk 06.25-i, Mezőtúr-i Vietnam előadásáról.

a.      Az elnök beszámolt Dr.Tran Quoc Binh úrral, a Debreceni Egyetem oktatójával –kérésére – lefolytatott ,  06.23-i  megbeszélésről, amely során a Debreceni Egyetem 06.28-i alumni találkozóján való MVBT képviselet iránti igény merült fel, illetve

b.     Binh úr jelezte csatlakozási készségét a MVBT-hez.

3.                 A Társaság képviseletében az elnök részt vett a Debreceni Egyetem, 06.28-i vietnami alumni találkozóján, amelyre 18 volt vietnami diák (1973-1978 között végzett vegyészek, fizikusok, matematikusok)érkezett Vietnamból. A konferencián részt vett néhány, az egyetemen jelenleg tanuló vietnami diák is. Az „öreg diákok” nevében Phan Viet Thu, 1973-ban végzett matematikus beszélt munkásságáról, a fiatalok képviseletében Nguyen Minh Tu, 2018-ban végzett fogorvos értékelte az intézményben folyó magas színvonalú oktatómunkát.

A VSZK magyarországi nagykövete levélben üdvözölte a konferenciát.

4.                 Az elnök tájékoztatta az elnökséget a dél-vietnami NEFB szolgálatot teljesítettek részéről felmerült, Békefenntartó Szolgálati Jel kérdésében kapott, kérésünket elutasító HM válaszlevélről. Az elnökség megállapította, hogy a levél egyes részletei kimondottan sértik a veteránokat („Az 1973-75 között Dél-Vietnamban szolgálatot teljesítő állomány jelenlegi helyzetéről, az elmúlt 45 évben folytatott tevékenységéről semmilyen információval nem rendelkezünk,…”)

Az elnökség sajnálattal vette tudomásul, hogy a HM az elmúlt 45 évben – a tájékoztatások, rendezvényekre való meghívások ellenére) nem vette tudomásul a csoport létét.

Az elnökség nem javasolta, hogy a leveleket nyilvánosságra hozzuk (Facebook), de a Társaság honlapján keresztül tájékoztatjuk azokról a Társaságunk veteránjait.

5.                 Az elnök tájékoztatást adott  a 07.07-i, Rákóczifalva-i Város Nap rendezvényről, amely alkalommal megtekintette az időközben a Verseg Közösségi Házból a Maci Múzeumba áthelyezett vietnami kiállításunkat.

 Ugyancsak tájékoztatta az elnökséget, hogy júliusban egy vietnami diákokból álló csoport tett látogatást Rákóczifalván, akik a városban több kulturális rendezvényen vettek részt, majd Budapesten ismerkedtek a város nevezetességeivel.

6.                 Az elnök beszámolt a Hanoi-Son Tay delegáció 07.08-11. között lezajlott  óbudai látogatásáról, melynek során  07.09-én a delegáció a kerület polgármesterével és az önkormányzat képviselőivel folytatott konstruktív megbeszélést. A találkozó során Dang Vu Nhat Thang úr, Son Tay Népi Bizottságának elnöke részletes tájékoztatást adott a került jövőbeni fejlesztési terveiről. A felek egyetértettek abban, hogy országaink közötti kapcsolatok fejlesztésében jelentős feladat hárul a testvér-településekre, hangsúlyt helyezve a fiatalok bevonására, ennek érdekében kívánnak a jövőben tevékenykedni.

7.                 Az elnök bejelentette, hogy 2018.07.21-én, a Társaság nevében levélben fejezte ki jókívánságait a Vietnami – Magyar Baráti Társaság Ho Chi Minh városi szervezetének, alapítása 25. évfordulója alkalmából.

8.                 Az elnök beszámolt Nguyen Thai Ha konzullal, 08.07-én lefolytatott konzultációról , amelynek

a.      során a nagykövetség részéről kérés fogalmazódott meg, Nguyen Phu Trong, a VSZK KP főtitkára 2018.09.09-11- közötti látogatását megelőzően, Vietnam gazdasági eredményeit és a két ország közötti kapcsolatok helyzetét bemutató sajtócikkek megjelentetésében való közreműködést illetően.

Az elnök írásban kérte a Társaság (volt) újságíró tagjait, valamint a kapcsolati körbe tartozó újságírókat a kérés teljesítésére.

Az elnökség döntése szerint Váraljai Márton készít a témát illető

összefoglaló anyagot, amelyet a Társaság honlapján, valamint a Facebook oldalunkon jelentetünk meg. A készülő cikkhez a nagykövetség jelentős támogatást nyújtott.

b.     Ha úr jelezte, hogy a nagykövet úr nagyköveti értekezletre Hanoiba utazott, 08.23-án várható visszaérkezése;

c.     Jelezte, hogy a Vietnami Fiatalok Uniója 2018.08.17-20 között fesztivált rendez a gödöllői szent István Egyetemen, melynek keretébe 08.19-én „Vietnam, a megújuló gazdaság elért eredményei és a turizmus fejlődési potenciálja” címmel, konferencia kerül megrendezésre. Az Unió elnöke, Nguyen Anh Tu levélben hívta meg Társaságunk képviselőit a rendezvényre.

A konferencián az elnök mellett Dr. Füstné Tran Thi Hanh és Heiszmann György tervezik részvételüket,

d.     Le Trong Ha tanácsos úr jelezte, hogy Nguyen Phu Trong VSZ KP főtitkárral a MVBT képviselői (6-8 fő)  09.10.17,00-kor, találkozhatnak a Four Season Hotel –ben.

Az elnökség döntése szerint a találkozón Dr. Botz L., Bányai L., Briunbauer O., Dr. Füstné, L.K.Thoa,  N.D.Thuan, N.T.Huong és Váraljai M. képviseli a Társaságot.

Az elnök intézkedik megfelelő ajándék elkészíttetésére.

9.                 Az elnökség megtárgyalta tervezett Magyar – Vietnami Baráti Találkozó feladatait:  

a.      Döntött a rendezvény időpontjáról: 2018.09.14.18,00;

b.     A helyszín biztosítását (Geodézia székház) Bányai Levente elintézte.

c.     A meghívottak körét az elnökség a MVBT civil társaságba jelentkezettekre, a nagykövetség munkatársaira és a MVE tagjaira terjeszti ki (kb. 100-110 fő);

d.     A catering biztosítására Dr. Botz, Bányai, Dr.Füstné és N.D.Thuan egyeztető megbeszélést kezdeményez Faludi Tamás étteremvezetővel 09.03. után ;

e.      A helység díszítését (molinó, zászlók, zene) N.D. Thuan biztosítja;

f.       Virágdíszt N.T.Huong biztosít;

g.     Műsorról (ének, zene) Dr. Füstné és N.D.Thuan gondoskodik

10.             Az elnök jelezte, hogy vietnami testvérszervezeteink 2018.08.20-án Ho Chi Minh városban, 2018.09.22-én Hanoiban rendeznek ünnepségeket, baráti találkozót a nemzeti ünnepek alkalmából.

11.             Az elnök tájékoztatta az elnökséget, hogy megérkezett a MH Béketámogató Kiképző Központ részéről a hivatalos meghívás a 2018.10.09-én, Szolnokon megrendezésre kerülő „Vietnamtól mapjainkig – veterán békefenntartók találkozója” c. konferenciára, illetve felkérés a Vietnami ICCS misszióról szóló rövid tájékoztató megtartására.

A konferencián Társaságunkat Dr. Botz L., Nagy Gy., Bányai L. és Vermes József képviseli.

12.             Az elnök jelezte, hogy a VMBT Hanoi szervezet részéről kérés érkezett a MVBT működésére vonatkozó rövid bemutató írás elkészítésére, amit Nguyen Phu Trong főtitkár számára kívánnak bemutatni. Az elnök a kért anyagot elkészítette és kiküldte Hanoiba.

13.             A VMBT Hanoi szervezete kérte, mérjük fel Zalaegerszeg készségét egy testvér-település kapcsolat létesítésére Dong Thap megye egyik városával. Tekintettel azon információkra, hogy Zalaegerszeg és Dong Thap megye között egészségügyi és oktatási kapcsolatok már létesültek, az elnök levélben fordult Zalaegerszeg polgármesteréhez, Balaicz Zoltán úrhoz.  Válaszában Balaicz úr megköszönte a megkeresést, de  – a város kiterjedt testvér-városi kapcsolataiból adódó feladatokra hivatkozással – nem vállalta újabb kapcsolat létesítését. A válaszról az elnök tájékoztatta a VMBT főtitkárát.

14.             Nagy Gyula tájékoztatást adott egy 2019 februárra tervezett vietnami utazásról. Jelezte, hogy a projekt tervezési fázisban van, részletekről Imre Lajos tagtársunknál lehet tájékozódni.

15.             Az elnökség megemlékezett az elmúlt időszakban elhunyt társainkról:

a.      Kevei Gyula 2018.06.07.

b.     Kiss Tibor 2018.06.23.

c.     Aczél Endre 2018.07.03.

d.     Friedmann Endre 2018.07.15.

Nyugodjanak békében!

16.             Nagy Gyula tájékoztatást adott Nguyen Thanh Nhi maradványainak kihantolása és hazaszállítása ügyében tett lépésekről ügyében tett lépésekről, intézkedésekről.

Horváth József, a Budapesti Temetkezési Intézet vezérigazgatója levélben jelezte, hogy a jogszabályi lehetőségekhez mérten, mindenben eleget kívánnak tenni a család vonatkozó kérésének. Pontosításra kerültek a folyamat időpontjai, a kihantolásra 2018.10.28-án kerül sor, ahol az elhunyt családtagja mellett jelen lesz a Magyar Honvédség képviselője, a Magyarországi Vietnamiak Egyesületének és a Magyar – Vietnami Baráti Társaság képviselői. A maradványok hamvasztására 10.29-én kerül sor.

17.             Az elnökség pontosította a 2018 évi rendezvénynaptárt, ami a Társaság honlapján megtekinthető.

18.             Az elnök tájékoztatta az elnökséget a Társaság pénzügyi helyzetéről ennek megfelelően  2018.08.14-én a Társaság

                                                  i.      Bankszámlán:                     171.007.-    

                                                ii.      Házi pénztárban:                 265.561.-    

                                              iii.      Összesen:                           436.568.- Ft-tal rendelkezett.

Jelezte, hogy a MVBT cilvi társaságba jelentkezett és regisztrált tagok közül többen (19 fő) nem, illetve (4 fő) a belépéskor vállaltnál kevesebb összeggel támogatta Társaságunkat.

19.              Az elnökség soron következő ülését 2018.09.12-én (szerdán) 18,00-kor tartja a Honvéd Kulturális Központ 218.sz. termében.       

 

 

MVBT elnökségi ülés

2018.06.20-án 18,00-19,30

Honvéd Kulturális Központ

 

 

 I.        Jelen volt:      Dr. Botz László

                                   Bányai Levente

Le Kim Thoa

Nagy Gyula

Nguyen Thanh Huong

Váraljai Márton

Kolossváry Miklós (EB)

Vermes József (EB)

Heiszmann György (meghívott)

II. Megbeszélt kérdések: 

1.                 A 05.22-i buddhista rendezvényen, Buddha születésének ünnepén, az elnökség tagjainak részvételét az elnök nagyra értékelte, hiszen gesztus értéke mellett a jelentős számú részvétel jól képviselte Társaságunk akaratát a két szervezet közötti kapcsolat fenntartására, erősítésére.

2.                 Az elnök Kolossváry Miklós társaságában 05.23-án folytatott megbeszélést Dr. Agócs József salgótarjáni fotóművésszel, aki felajánlotta zsűrizett fotó kiállítási anyagának rendelkezésre bocsájtását a MVBT által rendezett vagy szervezett kiállításokra. Az elnökség egyetértett abban, hogy elsődlegesen a magyar-vietnami testvér-települések, szervezetek részére ajánljuk a kiállítási anyagot.

3.                 Az elnök és Nagy Gyula beszámolt a Békefenntartók Napja  alkalmából, 05.29-én, Pákozdon szervezett rendezvényről, amelyen – Mihócza Zoltán vezérőrnagy, az MH Összhaderőnemi Parancsnokság megbízott parancsnoka meghívására  Társaságunk delegációval képviseltette magát, koszorút helyeztünk el a Magyar Békefenntartók Emlékművénél.

4.                 Az elnök – a vietnami sajtó beszámolója alapján  - tájékoztatta az elnökséget a VKP KB titkárának, a Gazdasági Bizottság elnökének 05.27-29 közötti, budapesti látogatásáról, amelynek során Nguyen Van Binh megbeszéléseket folytatott Varga Mihály miniszterelnök helyettessel, találkozott Hiller István parlamenti alelnökkel, Németh Zsolt parlament külügyi bizottsági elnökkel. Nguyen Van Binh megerősítette, Vietnam nagy jelentőséget tulajdonít a Magyarországgal való többoldalú együttműködés fejlesztésének. Hangsúlyozta, hogy meg kell erősíteni a politikai és befektetési környezetet, kedvező feltételeket teremtve a két ország üzleti együttműködési lehetőségeinek kihasználására. A magyar vezetők ígéretet tettek arra vonatkozóan, hogy a Vietnammal való kapcsolatokat minden területen erősíteni fogják, ehhez kedvező feltételeket teremtenek.

5.                 Az elnök tájékoztatta az elnökséget Dr. Baloghdi Tibor HCM városi főkonzulunknak, az ősz folyamán Ho Chi Minh városban tervezett magyar filmhét kérdésében folytatott megbeszéléséről. Információink szerint a filmhéten négy játékfilm és három animációs film kerül bemutatásra.

6.                 Az elnök értékelte a Rákóczifalván szervezett kiállítás 06.08-i előkészületeit, amely során Kolossváry Miklós és felesége társaságában a Varsány Közösségi Házban felépített egy Vietnamot bemutató fotó és festmény kiállítást. 06.11-án, a hivatalos megnyitó ünnepségen a Társaság kilenc fős delegációval képviseltette magát. A kiállítást Kósa Lajos polgármester és Dr. Botz László MVBT elnök nyitotta meg, felvillantva Vietnam történelmének jelentősebb fordulópontjait, a napjainkban jelentős fejlődést mutató ország társadalmi, gazdasági, kulturális eredményeit. A megnyitó ünnepséget követően az MVBT delegáció megtekintette a városban működtetett Macimúzeumot, majd Kósa Lajos polgármester meghívására egy baráti ebéden vettek részt.

A Varsány Közösségi Házban egy hétig volt látható a kiállítás, ezt követően az anyag átszállításra és felépítésre került a Macimúzeumban, ahol további egy hónapig lesz megtekinthető.

A város polgármestere nagy jelentőséget tulajdonított a kapcsolatok fejlesztésének, reményét fejezte ki egy jövőbeni testvér-város kapcsolat kialakítására, amely terv megvalósításához az MVBT elnöke felajánlotta a Társaság segítségét.

7.                 Az elnök beszámolt a 06-17-19 között Magyarországon tartózkodott VMBT delegáció programjáról, amelynek keretében a vietnami csoport vezetője, Pham Viet Son VMBT főtitkár meghívására, Bányai Levente és Nagy Gyula, valamint feleségeik társaságában részt vettek 06.17-én a csoport által szervezett, dunai hajózással egybekötött vacsorán.

A VMBT delegációt Társaságunk elnöksége 06.18-án a Honvéd Kulturális Központban szervezett ebéden látta vendégül, amelyen megjelent Nguyen Tien Thuc nagykövet, valamint Brunbauer Ottó, a Geodéziai és Térképészeti ZRt. vezérigazgatója is.

A vietnami delegáció, tagjai között nyolc olyan személy, aki korábban Magyarországon folytatták tanulmányaikat, nagyra értékelte a baráti hangulatban lezajlott találkozót.

8.                 Az elnök tájékoztatta az elnökséget Nguyen Tien Thuc nagykövettel folytatott megbeszéléseiről. Jelezte, hogy  a nagykövet úr várhatóan augusztus 5-én, nagyköveti értekezletre Vietnamba utazik, visszatérésének dátuma még nem ismert. A nagykövet úr közölte, hogy Nguyen Phu Trong , a VSZ KP főtitkára  09.10-11-én hivatalos látogatáson Budapesten tartózkodik.

9.                 Az elnök jelezte, hogy Vas-Szegedi Julianna, a Honvéd Zrínyi SE és a Magyar Tradicionális Karate Szervezet 1. danos mestere, aki edzői feladatokra Vietnamba utazott segítségünket kérte, ugyanis az utazását szervező cég nem biztosította a munkavégzés körülményeit.

Az elnök a Hanoiban működő Vietnami – Magyar Kulturális Klub alelnökétől, Nguyen Mai Huong-tól kért segítséget, akivel Vas-Szegedi Julianna időközben a kapcsolatot felvette.

10.             Az elnök bejelentette, hogy Társaságunk tagja, Orosz Andrea , aki az elmúlt másfél évben angol nyelvtanárként dolgozott Vietnamban, hazatérve előadásokat tart Vietnamról és ottani élményeiről. Az előadások időpontjai:

06.22.18,00 Szeged, SZAB székház (Szeged, Somogyi u.7.)

06.25.17,00 Mezőtúr, Közösségi Ház (Mezőtúr, Szabadság tér 17.)

06.28. 18,00 Szeged, SZAB székház (Szeged, Somogyi u.7.)

Az időpontokat a Társaság honlapján és a FB oldalunkon megjelentetjük.

Váraljai Márton jelezte, hogy a mezőtúri előadásra elmegy és felveszi a kapcsolatot Orosz Andreával is.

11.             Az elnök jelezte, hogy a MHTT részéről felkérés érkezett Vietnamról, illetve a NEFB feladat végrehajtásáról szóló előadás megtartására. Az elnök felkéri Hajdú László tagtársunkat egy ilyen előadás megtartására.  

12.             Az elnök a MVBT civil társaság helyzetére vonatkozóan jelezte, hogy az újjáalakult társaságba jelentkezettek száma  92 fő.

1.     Nagy Gyula beszámolt Dr. Kovács Tamás egészségi állapotáról, jelezve, hogy tagtársunk a kórházi ellátást követően az Országos Rehabilitációs Intézetben van, gyógyulása folyamatos.

2.     Az elnök felolvasta Kemenczky Géza levelét, aki megromlott egészség állapotára hivatkozva nem kíván részt venni a Társaság tevékenységében.  

13.             Az elnök bejelentette, hogy a MVBT EB elnöke, Kevei Gyula tagtársunk 06.06-án, tragikus hirtelenséggel elhunyt. Búcsúztatása 06.29-én lesz Budakeszin.

Vermes József javaslatára az elnökség néma felállással emlékezett társunkra.

14.             Az EB elnökének halála miatt, az EB kiegészítésére az elnök javasolta Kolossváry Miklós eddigi EB tag elnökként való megbízását, illetve helyére Heiszmann György kooptálását az Ellenőrző Bizottságba.  Az elnökség egyhangúlag elfogadta a javaslatot, Kooptálta Heiszmann György tagtársunkat az EB-be.

15.             Az elnök felhívta az elnökség figyelmét a 2018 évi rendezvénynaptár folyamatos pontosítására, aktualizálására.

16.             Az elnök jelentést tett a Társaság pénzügyi helyzetéről , eszerint 2018.06.19-én a Társaság

                                                                                   i.      Bankszámlán:                 255.552.-    

                                                                                 ii.      Házi pénztárban:             172.466.-

                                                                               iii.      Összesen:                       428.018.- Ft-tal rendelkezett.

Az elnök jelezte, hogy a számlavezető bank biztonsági szolgálata figyelmeztetésére – illetéktelen bankkártya és számlakezelés miatt -  szükségessé vált a Társaság bankszámlájának ideiglenes és a hozzá tartozó bankkártya végleges letiltása, bevonása. Az elnök eljárt a számlavezető bankban, a számla ismét elérhető, illetve új bankkártya került kiadásra.

17.             Egyéb kérdésként Nagy Gyula jelezte, hogy a Honvéd Kulturális Központ 07.15-08.05 között zárva lesz.

18.             Következő elnökségi ülés időpontja:  2018.08.15.18,00-kor a Honvéd Kulturális Központban.

 

 

 

MVBT elnökségi ülés

2018.05.16-án 18,00-19,30

Honvéd Kulturális Központ

 

 I.        Jelen volt:      Dr. Botz László

                                   Bányai Levente

Dr. Füstné Tran Thi Hanh

Nguyen Duc Thuan

Nagy Gyula

Nguyen Thanh Huong

Váraljai Márton

Kolossváry Miklós (EB)

Vermes József (EB)

II. Megbeszélt kérdések: 

1.                 Nagy Gyula és az elnök tájékoztatást adott ez elnökség két tagja, Dr. Kovács Tamás és Kevei Gyula egészségi állapotáról. Mielőbbi teljes felépülést kívánunk társainknak!

2.                 Az elnök röviden értékelte a 04.27-i Baráti Találkozót, megállapította, hogy mind az előkészítés, mind a lebonyolítás eredményes volt, a rendezvényen megjelent Nguyen Tien Thuc nagykövet és munkatársai, valamint vendége, a VSZK madridi nagykövete igen jól érezte magát.

3.                 Nagy Gyula tájékoztatta az elnökséget a VSZK parlamentje kulturális, sport és ifjúsági bizottsága delegációjával szervezett, 03.13-i találkozóról. A Nguyen Van Tuyet, a bizottság alelnöke, egyben a parlament vietnami – magyar baráti tagozat elnöke  által vezetett delegáció tisztelettel emlékezett meg a magyar kontingens NEFB-ben végzett munkájáról és nagyra értékelt e Társaságunknak, a két nép kapcsolata erősítése érdekében folytatott  tevékenységét. Jelezte, hogy elismerésüket az év második felében más módon is ki kívánják fejezni.

A rendezvényen részt vett Novák Ferenc, a vietnami női kajak csapat felkészítője, valamint Pham Ngoc Chu, a Magyar Olimpiai Bizottság tagja, a súlyemelő szövetség elnöke.

Nagy Gyula kiemelte Nguyen Duc Thuan elnökségi tagunknak a találkozó szervezésében és lebonyolításában végzett munkáját.

4.                 Az elnök tájékoztatta az elnökséget a VMBT delegációjának tervezett budapesti látogatásának részéleteiről. A látogatás során 06.18-án Társaságunk képviselői a Honvéd Kulturális Központban, egy ebéd keretében találkoznak a delegációval.

5.                 Az elnök beszámolt Nguyen Tien Thuc nagykövettel, 05.15-én lefolytatott megbeszélésről, amelynek során:

&


Dokumentumok

Megnevezés Formátum Méret
mvbtelnoksegiulesnapirendje2013.03.26..doc application/doc 26.0 KB
mvbtelnoksegiulesnapirendje2012.08.28..doc application/doc 72.0 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2012.12.14..docx application/docx 19.6 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2012.10.16..docx application/docx 18.5 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2012.09.25..doc application/doc 51.0 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2012.06.19..doc application/doc 49.0 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2012.04.11..doc application/doc 45.0 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2012.03.21..doc application/doc 50.5 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2012.01.18..doc application/doc 52.5 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2011.11.04..doc application/doc 42.0 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2011.11.04..doc application/doc 42.0 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2011.10.05..doc application/doc 62.0 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2011.08.10..doc application/doc 86.0 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2011.05.11..doc application/doc 51.0 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2011.03.17..doc application/doc 55.5 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2011.01.26..doc application/doc 51.5 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyes2014.04.14..doc application/doc 45.5 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyes2014.03.10..doc application/doc 44.0 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyes2014.02.10..doc application/doc 39.5 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyes2014.01.13..doc application/doc 35.0 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyes2013.10.14..doc application/doc 38.5 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyes2013.09.09..doc application/doc 37.5 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyes2013.08.14..doc application/doc 37.0 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyes2013.07.10..doc application/doc 34.5 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyes2013.06.12..doc application/doc 53.0 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyes2013.02.26..doc application/doc 64.0 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2010.12.08..doc application/doc 53.5 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2010.10.27..doc application/doc 56.0 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2010.06.16.doc application/doc 69.5 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2010.03.30.doc application/doc 48.5 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2010.02.23.doc application/doc 71.0 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2009.12.16.doc application/doc 56.5 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2009.10.14.doc application/doc 50.0 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2009.09.16.doc application/doc 45.0 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2009.09.02.doc application/doc 45.5 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2009.06.23.doc application/doc 48.0 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2009.05.26..doc application/doc 47.5 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2009.04.01..doc application/doc 58.0 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2009.03.04..doc application/doc 51.0 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2009.01.28..doc application/doc 44.5 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2008.11.25..doc application/doc 49.5 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2008.10.14..doc application/doc 50.0 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2008.08.26.doc application/doc 45.0 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2008.06.11.doc application/doc 37.0 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2008.04.16.doc application/doc 56.5 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2008.01.16.doc application/doc 34.5 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyzes-2015.01.21..doc application/doc 47.5 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2016.01.06..doc application/doc 52.0 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2015.11.16..doc application/doc 48.5 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2015.10.05..doc application/doc 55.5 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2015.07.23..doc application/doc 50.0 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2015.06.10..doc application/doc 55.0 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2015.04.20..doc application/doc 41.0 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2015.03.23..doc application/doc 55.0 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2015.02.23..doc application/doc 66.0 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2014.11.17..doc application/doc 51.0 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2014.10.13..doc application/doc 49.5 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2014.09.10..doc application/doc 47.5 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2014.07.21..doc application/doc 59.0 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2014.05.12..doc application/doc 45.0 KB
1379012037mvbtelnoksegiulesfeljegyes2013.08.14..doc application/doc 37.0 KB
1355583293mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2012.10.16..docx application/docx 18.5 KB
1348669247mvbtelnoksegiulesnapirendje2012.08.28..doc application/doc 72.0 KB
1341407451mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2012.06.19..doc application/doc 49.0 KB
1341407383mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2012.06.19..doc application/doc 49.0 KB
1328532040mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2011.03.17..doc application/doc 55.5 KB
1300464182mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2011.01.26..doc application/doc 51.5 KB
1300464134mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2011.01.26..doc application/doc 51.5 KB