Archívum » Elnökségi ülések jegyzőkönyvei

 

Itt találhatók a Magyar-Vietnámi Baráti Társaság elnökségi üléseinek jegyzőkönyvei:

 

 

MVBT elnökségi ülés

2018.05.16-án 18,00-19,30

Honvéd Kulturális Központ

 

 I.        Jelen volt:      Dr. Botz László

                                   Bányai Levente

Dr. Füstné Tran Thi Hanh

Nguyen Duc Thuan

Nagy Gyula

Nguyen Thanh Huong

Váraljai Márton

Kolossváry Miklós (EB)

Vermes József (EB)

II. Megbeszélt kérdések: 

1.                 Nagy Gyula és az elnök tájékoztatást adott ez elnökség két tagja, Dr. Kovács Tamás és Kevei Gyula egészségi állapotáról. Mielőbbi teljes felépülést kívánunk társainknak!

2.                 Az elnök röviden értékelte a 04.27-i Baráti Találkozót, megállapította, hogy mind az előkészítés, mind a lebonyolítás eredményes volt, a rendezvényen megjelent Nguyen Tien Thuc nagykövet és munkatársai, valamint vendége, a VSZK madridi nagykövete igen jól érezte magát.

3.                 Nagy Gyula tájékoztatta az elnökséget a VSZK parlamentje kulturális, sport és ifjúsági bizottsága delegációjával szervezett, 03.13-i találkozóról. A Nguyen Van Tuyet, a bizottság alelnöke, egyben a parlament vietnami – magyar baráti tagozat elnöke  által vezetett delegáció tisztelettel emlékezett meg a magyar kontingens NEFB-ben végzett munkájáról és nagyra értékelt e Társaságunknak, a két nép kapcsolata erősítése érdekében folytatott  tevékenységét. Jelezte, hogy elismerésüket az év második felében más módon is ki kívánják fejezni.

A rendezvényen részt vett Novák Ferenc, a vietnami női kajak csapat felkészítője, valamint Pham Ngoc Chu, a Magyar Olimpiai Bizottság tagja, a súlyemelő szövetség elnöke.

Nagy Gyula kiemelte Nguyen Duc Thuan elnökségi tagunknak a találkozó szervezésében és lebonyolításában végzett munkáját.

4.                 Az elnök tájékoztatta az elnökséget a VMBT delegációjának tervezett budapesti látogatásának részéleteiről. A látogatás során 06.18-án Társaságunk képviselői a Honvéd Kulturális Központban, egy ebéd keretében találkoznak a delegációval.

5.                 Az elnök beszámolt Nguyen Tien Thuc nagykövettel, 05.15-én lefolytatott megbeszélésről, amelynek során:

                                                 i.      tájékoztatást adott Nhi fhdgy. maradványainak hazaszállításával kapcsolatban megtett lépésekről, illetve javaslatot tett a további intézkedésekre;

                                               ii.      jelezte, hogy a Békefenntartók Napja 05.29-én kerül megrendezésre Pákozdon, ahova szívesen látnánk a nagykövetség képviselőit;

                                            iii.      a nagykövet úr jelezte, hogy augusztus 5-25 között, nagyköveti értekezlet miatt Hanoiban tartózkodik.

6.                 Váraljai Márton tájékoztatta az elnökséget a Magyar – Vietnami Üzleti Tanács 05.10-én megtartott oktatási fórum rendezvényéről, amelynek célja a kapcsolatfelvétel lehetőségének biztosítása a célpiacon tevékenykedő magyar üzleti szféra és a hazánkban tanuló vietnami egyetemi hallgatók számára. A rendezvényen részt vevő vietnami nagykövet kifejezte örömét, hogy előrelépés történt a vietnami ösztöndíjasok fogadása terén, ugyanakkor fontosnak tartotta a magyar nyelvű képzés erősítését, illetve a magyarok vietnami nyelvtanulását. Váraljai Márton hozzászólásában javasolta az ösztöndíjasok ügyének elválasztását az önköltséges hallgatók ügyétől. Jelezte, hogy a magyar felsőoktatási intézményeknek együttesen lenne célszerű megjelenni a felsőoktatási „vásárokon”, ezzel nagyobb hatékonyságot érhetnének el a hallgató toborzásban. Fontosnak tartotta kiemelt figyelmet fordítani a „konkurensek” – Szingapur, Új-Zéland, Ausztrália, USA, Kína – ajánlatainak tanulmányozására, ezen ismeretek alapján jelenni meg a fórumokon.

7.                 Az elnök jelezte, hogy a Magyar – Vietnam Barátságért Alapítvány elnöke meghívót küldött egy általuk szervezett, „Májusi ajándék Ho apónak”  című, 05.18-i koncertre, amelyen a Ho Chi Minh városi Zeneakadémia hallgatói lépnek fel. Kérte, hogy lehetőség szerint valaki képviselje Társaságunkat a rendezvényen.

8.                 Nagy Gyula bejelentette, hogy a Békefenntartók Napja ünnepség,  Pákozdon 05.29-én 14,00-tól kerül megrendezésre. A vietnami nagykövet meghívására intézkedik, Társaságunk elnökségének több tagja tervezi részvételét.

9.                 Nagy Gyula tájékoztatást adott Nhi főhadnagy maradványainak kihantolása és hazaszállítása ügyében tett lépéseiről, amelynek eredményeként a HM átadja a sírhely feletti rendelkezési jogot a nagykövetségnek. Ezt követően a nagykövetség szervezi a kihantolást, a búcsúztatást, illetve a hamvak hazaszállít6ását.

10.            Az elnök tájékoztatta az elnökséget Agócs József, salgótarjáni fotóművész ajánlatáról, amely szerint kiállítási célra kész rendelkezésre bocsájtani 2014-ben készített, „Arcok, emberek, Vietnam” című, zsűrizett, 46 darabból álló fotó kiállítási anyagát.  Az elnök és Kolossváry Miklós előzetesen megtekinti az anyagot, majd keressük a lehetőséget annak kiállítására.

11.            Az elnök jelezte, hogy felkérés érékezett Rákóczifalva önkormányzata részéről egy vietnami kiállítás és előadás megrendezésére, június 11-15 közötti időtartamra. Az elnök és Kolossváry Miklós a 06.11-i megnyitót megelőzően – egyeztetés szerint – leszállítja és installálja a kiállítási anyagot. A megnyitó ünnepségen az elnökség több tagja is jelezte részvételét.

12.            Az elnök tájékoztatásként bejelentette, hogy a MVBT civil társaság aktuális létszáma 87 fő.

13.            Dr. Füstné Tran Thi Hanh átadta a Magyarországi Vietnami Buddhista közösség meghívóját a 05.22-én megrendezésre kerülő „Buddha születésnapja” rendezvényre. Az elnökség több tagja tervezi részvételét az ünnepségen.

14.            Nagy Gyula jelezte, hogy Társaságunk tagja, Miljanovics György 06.10-én tölti be 90. életévét. Ez alkalommal levélben köszöntjük veterán társunkat.

15.            Az elnök tájékoztatást adott a Társaság pénzügyi helyzetéről , amely szerint 2018.05.14-én

          i.      Bankszámlán:               213.469.-            

         ii.      Házi pénztárban:           131.566.-   

        iii.      Összesen:                      345.035.- Ft-tal rendelkeztünk.

 

Következő elnökségi ülés időpontja 2018. június 20-án 18,00-kor kerül megrendezésre a Honvéd Kulturális Központban.

 

 

 

 

 

MVBT elnökségi ülés

2018.04.18-én 17,00-18,30

Honvéd Kulturális Központ

 

 

 I.        Jelen volt:      Dr. Botz László

                                   Bányai Levente

Dr. Füstné Tran Thi Hanh

Dr. Kovács Tamás

Nguyen Duc Thuan

Nagy Gyula

Nguyen Thanh Huong

Váraljai Márton

Kevei Gyula (EB)                 

Kolossváry Miklós (EB)

Vermes József (EB)

Heiszmann György (vendég)

II. Megbeszélt kérdések: 

1.                 Váraljai Márton tájékoztatást adott a Károly Gáspár Egyetem japán szakos hallgatói részvételével 03.19-én szervezett rendezvényről, ahol  „Vietnam múltja és jelene” címmel tartott előadást a megjelent mintegy 107 hallgatónak.

2.                 Váraljai Márton, Társaságunk képviseletében részt vett 03.22-én a VSZK nagykövetségén Phan Van Khai volt miniszterelnök halála alkalmából szervezett kondoleálási rendezvényen és tisztelettel adózott a kiemelkedő vietnami politikus, hazafi emléke előtt. Phan Van Khai jelentősen hozzájárult a modern Vietnam megteremtéséhez, az ország felemelkedéséhez és sikereihez.

3.                 Az elnök értékelte a 04.06-i koszorúzási rendezvényt.  Kiemelte és megköszönte Nagy Gyula szervező tevékenységét, amelynek eredményeként  az eseményen a volt bajtársak mellett számos hivatalos szervezet képviselői is lerótták tiszteletüket. Nagy Gyula jelezte, hogy közbenjárására az elkövetkezőkben felújítsák a síremlékeket, illetve kivágják Cziboly Csaba sírján nőtt fát. Az eseményről a honvéd sajtó fényképes tudósítást közölt, a készített felvételeket (DVD-n) Nagy Gyula továbbítja a HM és a BM illetékesei felé.

4.                 Nagy Gyula tájékoztatást adott  Nguyen Thanh Nhi főhadnagy maradványainak Vietnamba szállítása kérdésében tett intézkedéseiről.  Ezek szerint az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság elkészíti és továbbításra felterjeszti Dr. Holló József ny. altábornagy, miniszteri biztos részére a sírok feletti rendelkezésről, a VSZK nagykövetsége részére szóló lemondó nyilatkozatot, amelyet követően a nagykövetség megszervezheti a hozzátartozó ideutazását. A  hozzátartozó és a nagykövetség képviselője jelenlétében a HM szakemberei elvégzik az exhumálást és a maradványokat, további intézkedésre átadják a nagykövetségnek.

Az elnök egyeztető megbeszélést kezdeményez a család és a nagykövetség illetékesével.

5.                 Az elnök bejelentette, hogy a  6R Kft. által készített, 2017.12.12-én előzetesen bemutatott, „Volt egyszer egy misszió” c. dokumentumfilm, a javasolt módosításokkal elkészült, Társaságunk részére átadásra került. Nagy Gyula keresi a lehetőséget a film bemutatására a Honvéd Kulturális Központban.

Az ArtDekoFilm Kft és a SolveArt Kft által készülő dokumentumfilm vietnami forgatásai után 04.06-án további interjúk készültek. A film várhatóan az év második felében lesz kész.  

6.                 Az elnök beszámolt a Magyarországi Vietnamiak Egyesülete  elnökével, a közös rendezvények ügyében történt levélváltásáról. Az MVE elnöke további együttműködéséről biztosította Társaságunkat, a koordinációval Nguyen Duc Thuan alelnököt bízta meg.

7.                 Az elnök tájékoztatást adott  a MH Béketámogató Kiképző Központ értesítéséről, miszerint a korábban május 29-re tervezett rendezvényük időpontja módosult, 2018.10.09-én „Vietnamtól napjainkig – veterán békefenntartók találkozója” címmel kerül konferencia  megszervezésre, amelyre egy előadásra kérték fel Társaságunkat. A rendezvényen feltehetően bemutatásra kerülhet a NEFB dokumentumfilm is.

8.                 A VMBT főtitkárának tájékoztatása alapján az elnök jelezte, hogy a VMBT 19 fő csoportja 2018. június 16-án érkezik Budapestre. A csoport 06.17-én találkozna Társaságunk képviselőivel. Nagy Gyula felméri a Petőfi laktanyában elhelyezett emléktábla megkoszorúzásának és egy ottani ebédnek a lehetőségét.

9.                 Az elnök tájékoztatást adott  a HCM városban működő főkonzulátusunk által tervezett magyar filmhét előkészületeiről. A rendezvényre – közvetítésünkkel – az ArtDekoFilm Kaft és a SolveArt Kft által összeállított filmlista került kiküldésre.

10.            Az elnök tájékoztatást adott a 04.27-i Baráti Találkozó előkészületeiről:

- bejelentette, hogy a VSZK nagykövetségének küldött meghívásra a nagykövet vezetésével 11 fő jelezte részvételét;

- meghívást küldtünk az adott időpontban Budapesten tartózkodó Nguyen Phu Binh, volt külügyi államtitkár, a Külföldön élő Vietnamiak Összekötő Szövetsége elnökének és Duong Trung Quoc történész, országgyűlési képviselő uraknak;

 - a helyszín, berendezés, catering előkészítése céljából az elnök, Bányai Levente, Dr. Füstné Tran Thi Hanh és Nguyen Duc Thuan részvételével megbeszélést folytattunk a Geodézia Zrt. éttermi vezetőjével, Faludi Tamás úrral, illetve kijelöltük a feladatokat (helyszín díszítése, hangosítás, vietnami ételek biztosítása);

11.            Az elnök tájékoztatást adott a MVBT civil társaság helyzetéről.

Jelezte, hogy az újonnan alakult Civil Társaságba eddig 72 fő jelentkezett és küldte vissza a Belépési Nyilatkozatot. Bejelentette ugyanakkor, hogy a változásról kiküldött tájékoztatásra sokan nem reagáltak, illetve két fő (Horváth Károly és Dr. Várhegyi István) – betegségre hivatkozva – elállt a tagság megújításától.

12.            A 2018 évi rendezvénynaptár pontosítása keretében

- a Zalaegerszegre tervezett 05.19-i látogatást egyeztetjük a nagykövetséggel, a Társaságunk részéről az elnök és Váraljai Márton jelezte részvételét;

- a Békefenntartók Napja alkalmából, várhatóan 05.25-ére, Pákozdon tervezett megemlékezés időpontját még pontosítani kell az illetékes MH szervekkel, a pontos időpontról a honlapon adunk értesítést;

- a Vietnami Függetlenség évfordulójára, a nagykövetség által rendezendő fogadáshoz Nagy Gyula közvetít a Honvéd Kulturális Központ felé a Stefánia Palota igénybevételét illetően (szept.3-4.);

- október hónapban „Vietnami festmény kiállítás”-t szervezünk Kolossváry Miklós, Máté László és Le Thuong festményeiből;

- október 29-re megemlékezést szervezünk a MVBT első elnöke születésnapjára emlékezve, a helyszínt még pontosítjuk.

13.            Az egyéb kérdések között az elnök jelezte, hogy

- 04.25-én 14,00 órai kezdettel Kemény János előadást tart a Rendőrmúzeumban (Mosonyi u.7.) „Polgár Tamás élete és hírszerző pályafutása 1922-2014” címmel.

- az Afford Fordító és Tolmácsiroda Kft. azzal a kéréssel fordult Társaságunkhoz, hogy javasoljunk tolmács, fordító képzettséggel rendelkezőket egy Állami Számvevőszék által kiadott pályázati jelentkezéshez. Nguyen Duc Thuan tájékoztatja a szóba jöhető személyeket.

- Nagy Gyula jelezte, hogy a NEFB Vietnami Szolgálati Jel adományozás kérdése intézés alatt áll.

14.            Az elnök tájékoztatást adott a Társaság 2018.04.15-i pénzügyi helyzetéről:

                                                                                   i.      Bankszámlán:               308.789.-            

                                                                                ii.      Házi pénztárban:           163.466.-   

                                                                              iii.      Összesen:                      472.255.- Ft.

 

A következő elnökség ülés időpontja: 2018.05.16,18,00

 

 

 

 

 

MVBT elnökségi ülés

2018.03.07-én 17,00-19,00

Honvéd Kulturális Központ

 

 I.        Jelen volt:      Dr. Botz László

Dr. Füstné Tran Thi Hanh

Dr. Kovács Tamás

Nagy Gyula

Nguyen Thanh Huong

Váraljai Márton

Kevei Gyula (EB)                 

Kolossváry Miklós (EB)

Heiszmann György (vendég)

 

II. Megbeszélt kérdések: 

1.                  Az elnök értékelte a 01.25-i, „Missziós Történetek – Magyar katonák Vietnamban”c. rendezvényt, Hajdú László veterán társunk előadását. A rendezvényen mintegy 100 fő vett részt, a rendezvény utáni vélemények igen pozitívak voltak.

A rendezvényen megjelent a MH Béketámogató Kiképző Központ (Szolnok) két munkatársa, akik a Központ parancsnoka nevében felkérést továbbítottak egy NEFB előadás megtartására a Központ által, május 29-én megrendezésre tervezett konferencián. Az elnök levélben jelezte vissza a Társaság készségét a Központ Parancsnokának, Drót László ezredesnek a kért előadás megtartására.

A rendezvényen az Alfahír internetes portál képviselője is jelezte igényét a  NEFB misszióban részt vett veteránnak készítendő interjúra.

2.                  Az elnök beszámolt Nguyen Thien Tuc nagykövettel való, 01.29 -i  találkozóról, amelyen Társaságunkat őt fős delegáció (Dr. Botz László, Váraljai Márton, Dr. Füstné Tran Thi Hanh, Nguyen Thanh Huong és Nguyen Duc Thuan) képviselte. A baráti hangvételű találkozó során megerősítést nyert a további együttműködés jelentősége.

Thuc nagykövet úr értékelte a magyar miniszterelnök látogatás, ami több együttműködési projekt indításához adott lehetőséget, mint pl. Magyar Kultúr Központ építése Hanoiban, vagy új követségi épület Budapesten.

3.                  Az elnök tájékoztatta az elnökséget a Magyar – Vietnami Üzleti Tanács 02.01-i üléséről, amelyen első alkalommal vett részt a VSZK új budapesti nagykövete és röviden áttekintette Vietnam és Magyarország kapcsolatát.

Kiemelte a kétoldalú kereskedelmi kapcsolatok alakulását, jelezte, hogy jelenleg 18 befektetési projekt van folyamatban mintegy 64 millió USD értékben. Jelezte ugyanakkor, hogy jelentős érdeklődés mutatkozik Vietnamban a magyarországi befektetések – szállodaipar, ingatlan fejlesztés – iránt.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium részéről Jári Ferenc osztályvezető értékelte a két ország kapcsolatának fejlődését.

Dobos Gábor, a Tempus Közalapítvány képviselője a Stipendium Hungaricum ösztöndíj programról tartott tájékoztatást, jelezve, hogy növekszik az ázsiai országokból érkező hallgatók száma (2017ben 8 % volt), Vietnamból aktuálisan 483 hallgató vesz részt magyarországi felsőoktatásban, alapvetően az egészségügyi, műszaki, informatikai és gazdasági képzésterületeken.

4.                  Az elnök jelezte, hogy a Vietnami Holdújév –hez kapcsolódóan üdvözlő leveleket küldött a vietnami testvér szervezetek vezetőinek. Jelezte, hogy Hanoiban és Ho Chi Minh városban is a helyi szervezetek baráti találkozókat szerveztek az ünnep kapcsán, amelyekre meghívták a magyar képviseletek munkatársait.

Az elnök röviden értékelte a Magyarországi Vietnamiak Egyesülete által 02.10-én rendezett nagyszabású Hold-Újévi ünnepséget, amelyen Társaságunk több tagja is részt vett.

Váraljai Márton beszámolt a VSZK nagykövetsége által 02.22-én, a Gellért Szállóban rendezett szűk körű ünnepségről, amely alkalommal Thuc nagykövet úr nagyra értékelte a MVBT tevékenységét és részéről ismételt megerősítést nyert a MVBT-vel való szoros együttműködés kérdése. A rendezvény helyszínének kiválasztásában jelentős szerepet játszott, hogy Ho Chi Minh elnök 1957-évi látogatása során ugyancsak a Gellért Szállóban lakott.

5.                  Az elnök beszámolt 02.11-23 között, az ArtDeko Film Kft. delegációja tagjaként, Vietnamban tett látogatásáról. A látogatás célja egyrészt a 2017. őszén, a Ho Chi Minh városi Film Szövetséggel egy vietnami-magyar koprodukciós játékfilm részleteinek megbeszélése, a vietnami film vállalattal való egyeztetések folytatása, másrészről a NEFB keretében 1973-75 között Dél-Vietnamban szolgálatot teljesített magyar kontingens tevékenységéről tervezett, „Magyarok a vietnami háborúban” c.  dokumentumfilmhez kapcsolódó egykori helyszínek felkeresése, felvételek készítése, volt dél-vietnami veteránokkal interjúk készítése volt.

A stáb Ho Chi Minh város mellett ellátogatott Tay Ninh-ba, Cu Chi-ba, My Tho-ba és Vung Tau-ba.

A Ho Chi Minh városi Film Szövetség vezetőivel folytatott megbeszélés mellett a csoport tisztelgő látogatást tett Magyarország HCM városi főkonzulátusán, megbeszéléseket folytatott Dr. Baloghdy Tibor főkonzullal, illetve találkozott a Baráti Társaságok Szövetsége Ho Chi Minh városi elnökével és a Vietnami – Magyar Baráti Társaság HCM városi szervezetek vezetőivel.

6.                  Az elnökség megtárgyalta Stefani György veterán társunk javaslatát, amely szerint a NEFB küldetés megindulása 45. évfordulója alkalmából tervezett megemlékezés sorozat keretében magyarországi vietnami diákok alkotásaiból kiállítást lehetne rendezni.

Nagy Gyula jelezte, hogy a javasolt március 23-i dátum irreális, lehetségesnek tartja a 45. évfordulós programba illesztve a kiállítás megszervezését 2018 őszére. Javasolta továbbá, hogy a tervezett rendezvényhez kapcsolódóan célszerű lenne felmérni a Radnóti Miklós Általános és középiskola részvételi lehetőségét is, ahol jelentő számú vietnami diák tanul. Egyetértés született, hogy az elnök és Nagy Gyula felveszi a kapcsolatot Pók Tímea tanárnővel, illetve a Radnőti iskola illetékeseivel.

7.                  Az elnök bejelentette, hogy elkészült Mayer Béla és Dr. Nagy Tamás „Volt egyszer egy misszió” c. dokumentumfilmje a NEFB misszióban részt vett veteránok visszaemlékezéseiről. Az elnökség döntött, hogy a film bemutatására, a 45. évfordulós programunk keretében helyszínt és időpontok keresünk.

8.                  Nagy Gyula tájékoztatta az elnökséget az április 6-i koszorúzási ünnepség előkészületeiről. A meghívok elkészültek, az ünnepség helyszínének rendezésére intézkedés történt. A rendezvény moderátorának és beszédmondó személyére vonatkozóan javaslatokat várunk.

9.                  Az elnök bejelentette, hogy a VMBT főtitkárának tájékoztatása szerint az illetékes politikai engedély birtokában a VMBT delegációja érkezik hivatalos látogatásra június hónapban Budapestre.

10.              Az elnök bejelentette, hogy HCM városban, a magyar főkonzulátus 2018. október hónapban magyar filmfesztivált rendez.

11.              Az elnök tájékoztatta az elnökséget Dr. Erdei Attila, a Fővárosi Főügyészség ügyészének 01.31-i információjáról, amely szerint kérésünkre a Fővárosi Főügyészség pozitív véleménnyel továbbította  a MVBT „egyesület”-i jogi státuszának megszüntetésére irányuló javaslatát a Fővárosi Törvényszék felé.

A Fővárosi Törvényszék 02.07-i végzésében, hivatkozással a Fővárosi Főügyészség beadványára, mellőzte a bíróság 11. sorszámú végzésében foglalt jogkövetkezmények alkalmazását.

12.              Az MVBT civil társaság megalakulási folyamatáról az elnök tájékoztatta az elnökséget:

- jelezte, hogy a 2018.01.01-vel létrehozott MVBT civil társasághoz eddig 60 fő csatlakozott;

- az elnökség egyetértett a MVBT honlapjának átalakításával, a Társasági Szerződés és a jelentkezett tagok névsorának honlapon történő megjelentetésével;

- az elnökség felhatalmazta az elnököt a civil társaság működésére vonatkozó szabályozást tartalmazó dokumentum megfogalmazására.

13.              Az elnök bejelentette, hogy veterán tagjaink közül 2018. január hónapban elhunyt Szegő András és Árpás Tibor.

14.              Váraljai Márton bejelentette, hogy a Károly Gáspár református egyetem meghívására március 19-én 14,00-kor „Vietnam múltja és jelene” címmel előadást tart a Kossuth Klubban (Múzeum u.7.).

15.              A Társaság pénzügyi helyzete 2018.03.01-én

   i.      Bankszámlán:             319.375.-                   

  ii.      Házi pénztárban:           85.666.-       

 iii.      Összesen:                    405.041.- Ft.

16.              Következő elnökségi ülés időpontja:  2018.04. 18. (szerda) 17,00-kor, helye: Honvéd Kulturális Központ 218.sz. terem.

 

 

 

 

 

MVBT elnökségi ülés

2018.01.17-én 17,00-18,30

Honvéd Kulturális Központ

 

 

 I.        Jelen volt:      Dr. Botz László

Dr. Füstné Tran Thi Hanh

Le Kim Thoa

Nguyen Thanh Huong

Váraljai Márton

Kevei Gyula (EB)                 

Kolossváry Miklós (EB)

Nguyen Duc Thuan (EB)

Heiszmann György (vendég)

II. Megbeszélt kérdések: 

1.                 Az elnök értékelte a 2017.11.27-i közgyűlést, kiemelve a megjelentek – korábbiakhoz képest – magas létszámát. Beszámolt a közgyűlés határozata alapján, a Társaság „civil társaság”-gá alakulása érdekében tett lépésekről:

                                                 i.      2017.12.06-án a témában – Dr. Kovács Tamás szervezésében és társaságában – megbeszélést folytatott Dr. Erdei Attila úrra, a Fővárosi Főügyészség Közigazgatási Jogi Osztály illetékes ügyészével. Részletesen jelezte a Társaság működtetésével összefüggő adminisztratív kötelezettségek terheit, a tagság életkori összetételéből adódó csökkenő részvételi aktivitást, a tagok korlátozott anyagi lehetőségeiből adódóan a működési költségek biztosításának nehézségeit, amely körülmények indokolják az „egyesületi” lét megszüntetését, átalakítását. Az ügyész a megoldás legegyszerűbb formájaként javasolta, a Közgyűlés által adott felhatalmazás alapján kérjük a Fővárosi Főügyészség Közigazgatási Jogi osztályától a Társaság egyesületi státuszának megszüntetését. Az egyesületi státusz megszűnésével lehetőség van a Társaság „civil társaságként” való újraalakulására, a MVBT név megtartására, az aktuálisan rendelkezésre álló társasági vagyon támogatásként történő átadására a megalakuló új társaságnak.

                                               ii.      A javasolt lépés 2017.12.07-én megtörtént, az ügyészségnek megküldött levélben bejelentésre került, hogy a Társaság aktív tagjai létrehozták a Magyar – Vietnami Baráti Társaság „civil társaságot”, illetve az azonos néven megalakult civil társaság működéséhez, a megszűnő egyesület kész a rendelkezésére álló szerény pénzügyi eszközöket támogatásként átadni.

                                            iii.      Erdei Attila ügyész úr 2018.01.16-i tájékoztatása szerint az MVBT egyesület megszüntetésére irányuló kérést – az ügyészség támogató javaslatával – továbbították a bírósághoz.

                                            iv.      Az elnökség és az ellenőrző bizottság tagjai 2017.12.01-i hatállyal, Társasági Szerződéssel létrehozták a Magyar – Vietnami Baráti Társaság civil szervezetet, elkészítették a tagság részére kiküldendő tájékoztatást, illetve az új formához történő csatlakozást jelző belépési nyilatkozat űrlapot.

Az elnökség tudomásul vette a beszámolót, egyetértett a tájékoztató levél és a belépési nyilatkozat űrlap kiküldésével.

2.                 Az elnök beszámolt a Nemzetek Háza 2017.12.02-i tisztújító közgyűléséről, ahol megválasztásra került:

                                                 i.      a Nemzetek Háza NKBTSZ elnökének Rubovszky Éva,

                                               ii.      a Nemzetek Háza NKBTSZ főtitkárának Debreczeni Emese,

                                            iii.      a Nemzetek Háza NKBTSZ további elnökségi tagjainak Dr. Elsayed Hassan, Esterházy György és Salga Ilona Erzsébet,

                                            iv.      A Nemzetek Háza NKBTSU Ellenőrző Bizottság tagjainak Dr. Sárközi Miklós, Dr. Kovács Árpád és Menyhárt István.

 

3.                 Az elnök beszámolt az Ázsia Társaság 2017.12.07-i , évzáró közgyűléséről.

 

4.                 Az elnök bejelentette, hogy 2017.12.21-én Budapestre érkezett Nguyen Tien Thuc, a VSZK új nagykövete, aki 2018.01.15-én átadta megbízólevelét Áder János köztársasági elnöknek, ezzel hivatalosan megkezdte magyarországi diplomáciai szolgálatát. Az MVBT nevében az elnök 2017.01.21-én levélben köszöntötte az új nagykövetet.

 

5.                 Az elnök és Nguyen Duc Thuan beszámol az elnökségnek a Magyarországi Vietnamiak Egyesülete 2017 év végi karitatív tevékenységéről, amelynek során kilenc budapesti kerület 11 intézményében (fogyatékos otthonok, idős otthonok, gyermekintézmények) adtak át ajándékokat, 3.315.500.- Ft értékben.

 

6.                 Az elnök jelezte, hogy a MVBT nevében kiküldött év végi jókívánságokra viszont jókívánságok érkeztek a VSZK budapesti nagykövetsége, a Magyarországi Vietnamiak Egyesületének vezetősége, a MVE Veterán Tagozata elnöke, a Vietnami – Magyar Baráti Társaság (Hanoi) vezetése, a VMBT Ho Chi Minh városi elnöke és Hanoi – Son Tay kerület Népi Bizottsága elnöke részéről.

 

7.                 Az elnökség megtárgyalta az elnökhöz érkezett, Le My Attila kettős állampolgársági kérelmének vietnami hatóságok általi elutasítása kérdését. Váraljai Márton és Nguyen Duc Thuan tájékoztatása szerint az aktuális vietnami törvények nem adnak lehetőséget erre. míg vietnami állampolgárok kaphatnak Magyarországon magyar állampolgárságot, eredeti vietnami állampolgárságuk megtartása mellett, magyar állampolgárok nem kaphatnak vietnami állampolgárságot a magyar állampolgárság megtartása mellett.

 

8.                 Az elnök bejelentette, hogy a korábban tervezett, magyar – vietnami koprodukcióban készülő játékfilm forgatása mellett a magyar forgatócsoport dokumentumfilmet kíván készíteni a NEFB magyar tagozata tevékenységéről, ennek során video interjúkat terveznek a 01.25-i rendezvényünkön, illetve Vietnamban is, különböző helyszíneken. A csoport várhatóan 2018 februárjában (02.11-02.24 között) Vietnamba (Ho Chi Minh városba) utazik a játékfilmmel kapcsolatos további megbeszélésekre, illetve helyszíni felvételek készítésére.  A csoporttal az elnök is Vietnamba utazik.

 

9.                 Az elnök tájékoztatta az elnökséget, hogy a Társaság tagjai többszöri felvetésére levélben kérte a honvédelmi minisztert, vizsgálja felül a „Békefenntartásért Szolgálati Jel” adományozására intézkedő 27/2002 (IV.17.) HM rendeletet, hogy a jogosultak körébe felvételre kerüljenek az 1973-75 között a NEFB állományában szolgálatot teljesített katonák is. A miniszteri titkárság jelzése szerint a miniszter megkapta a levelet és megvizsgálja a kérdést.

 

10.            Az elnökség áttekintette a 2018. évi tervezett programokat, pontosította a már ismert rendezvények időpontját és helyét. A rendezvénynaptár a Társaság honlapján elérhető.

Az elnökség elfogadta Dr. Kovács Tamás javaslatát, hogy októberben emlékezzünk meg a MVBT – időközben elhunyt - alapító elnökének születésnapjáról.

 

11.            Az elnök jelezte, hogy a 01.25-i „Missziós történetek” sorozat vietnami előadásának előkészítése – Nagy Gyula tájékoztatása szerint - rendben megtörtént, a NEFB misszió megkezdése 45. évfordulójára emlékező rendezvénysorozatunk első előadás (Hajdú László ezredes) méltó nyitánya lehet a három évre tervezett programnak.

 

12.            Az új tagfelvételi kérelmeket az elnökség azzal a megjegyzéssel fogadta el, hogy a szervezet jogállásának változása kapcsán előkészített tájékoztatást és nyilatkozatot ezen új tagoknak is megküldjük, akiknek lehetőségük nyílik kérelmük megerősítésére

1.     Lakatos Józsefné

2.     Weisz Jenő

3.     Tóthfalussy Péterné

 

13.            Az elnök bejelentette, hogy az elmúlt időszakban elhunyt:

1.     Megyeri Béla                   2017.12.11.

2.     Fehér László           2017.12.31.

3.     Dr. Molnár József 2018.01.10.

4.     Jobbágy Antal        2018.01.11.

 

Az elnök jelezte, hogy a halálesetekről minden esetben – amikor az tudomásunkra jut – a honlapon értesítjük a tagságot.

        

Az elnök jelentést tett a Társaság pénzügyi helyzetéről, amely szerint

2017.12.31-én és 2018.01.16-án az alábbi összegekkel rendelkeztünk:

 

                                                                                   i.      Bankszámlán:      353.242.-             302.253.-

                                                                                ii.      Házi pénztárban:      83.006.-             32.526.-

                                                                              iii.      Összesen:             436.548.- Ft.        334.779.-

      Az elnökség következő ülését 2018.03.07-én 17,00.kor tartja a Honvéd Kulturális Központ II. emeletén.

 

 

MVBT elnökségi ülés

2017.09.13-án 18,00-19,45

Honvéd Kulturális Központ

 

 I.        Jelen volt:      Dr. Botz László

Nagy Gyula

Váraljai Márton

Kevei Gyula (EB)                 

Kolossváry Miklós (EB)

Nguyen Duc Thuan (EB)

 

II.        Megbeszélt kérdések

 

1.                  Váraljai Márton tájékoztatta az elnökséget az ASEAN 08.08-i zászló ünnepségéről, ahol – személyes kapcsolatok útján – lehetőség nyílt az újjáalakult Laoszi Baráti Társasággal való kapcsolat felvételére. Az elnökség egyetértett a kezdeményezéssel, a jövőbeni együttműködés céljával, Váraljai Márton útján felvesszük a kapcsolatot a Laoszi Baráti Társasággal.

1.                  Az elnök beszámolt az elnökségnek Nguyen Quang Vinh –el, a VMBT HCM városi szervezete alelnökével 08.16-án lefolytatott találkozóról, amelyre a 2016-ban Vietnamban filmet forgató magyar csoport szervezésében került sor. A találkozó során vietnami partnerünknek átadásra került a leforgatott film első részéről készített DVD, illetve megbeszélések kezdődtek egy vietnami-magyar együttműködésben tervezett, a két ország kapcsolatait bemutató vietnami film készítéséről.

2.                  Az elnök beszámolt a VMBT HCM városi szervezet megalakulása 20. évfordulójával kapcsolatos lépésekről, melyek keretében a VMBT HCM városi szervezet elnökének küldött levélben üdvözölte a szervezet tagságát. Az évforduló alkalmából kezdeményezett jótékonysági akcióhoz, amelyben testvér szervezetünk a HCM városban működő magyar főkonzulátussal együttműködve vállalta a város 7. kerületében működő iskola felújítási munkáinak anyagi támogatását, Társaságunk is hozzájárult. 17 tagunk felajánlása alapján összesen 99.000.- Ft érkezett be erre a jótékony célra, amit átutaltunk testvérszervezetük számlájára.

Baráti gesztusunkat mind a főkonzulátus, mind vietnámi testvér szervezetünk hálásan megköszönte.

A HCM városban 08.20-án megtartott ünnepségen, a kétoldalú kapcsolatok ápolásában kifejtett munkája elismeréseként a város vezetése oklevelet adott át Nguyen Quang Vinh alelnöknek. Az elismeréshez Társaságunk nevében az elnök levélben fejezte ki jókívánságait.

3.                  Az elnök és Nagy Gyula értékelte a Petőfi laktanyában, 08.18-án lebonyolított rendezvény, amelynek során a Vietnamból erre az alkalomra érkezett volt katonai ösztöndíjasok csoportja, kiegészülve a Magyarországon él, korábban ugyancsak az objektumban lakott katonai ösztöndíjasokkal, a MVBT delegációjával együtt megkoszorúzta az épületen elhelyezett emléktáblát. Nagy Gyula beszámolt arról, hogy a laktanya parancsnoksága tervezi az objektumban egy „Vietnam kiállítás” berendezését, amelyhez felajánlottuk segítségünket.

4.                  Az elnök értékelte a 08.25-i megrendezett Magyar – Vietnami Baráti Találkozót, amelyen mintegy 120 –an vettek részt. Elismerését és köszönetét fejezte ki a rendezvény előkészítésében jelentős részt vállalt Bányai Levente, Nguyen Duc Thuan és Le Kim Thoa felé. Jelezte, hogy a rendezvényt igen sikeresnek minősítette az ott megjelent Dr. Nguyen Thanh Tuan nagykövet, valamint Vu Quy Duong, a MVE elnöke is.

5.                  Az elnök tájékoztatta az elnökséget Vo Van Mai-al, a VMBT alelnökével 08.29-én és 09.07-én folytatott megbeszéléseiről. Vo Van Mai áttekintést adott testvér szervezetünk aktuális tevékenységéről, nemzeti ünnepeink tiszteletére szervezett Baráti Találkozó előkészületeiről. Jelezte, hogy december 22-én ünneplik Vietnamban a Néphadsereg Napját, javasolta, hogy ez alkalommal szervezzünk találkozót a Magyarországon élő vietnami veterán katonák csoportjával. Az első találkozón részt vevő Nagy Gyula ígéretet tett, hogy lépéseket tesz a kapcsolat ilyetén erősítése érdekében.

6.                  Az elnök tájékoztatta az elnökséget, hogy Nagy József, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Magyar – Vietnami Tagozatának főtitkára előzetes megkeresése alapján, annak táraságában, 08.29-én  megbeszélést folytatott Szabó Csillával, a Budapest, XVI. kerületi Erzsébet-ligeti Színház igazgatójával a kerületben kialakítandó vietnami kiállítás kérdésében. A felkérés részleteinek megbeszélésére 09.11-én Kertai Zsuzsával, a rendezvényszervezővel09.11-én folytatott tárgyalást, amely során megállapodott a kiállítási anyag biztosítására (összegyűjtéséről és rendelkezésre bocsájtásról). A kiállítás és egyben a Szentmihályi Kulturális Központ ünnepélyes megnyitására 09.15-én kerül sor (1161. Budapest, János u.141-153.), amelyen szívesen látják a MVBT tagjait is.

7.                  Az elnök tájékoztatta az elnökséget Hanoi testvér szervezetünk 09.10-iünnepi rendezvényéről, amelyen több mint 600-an vettek részt. Az ünnepségen – amelyet megelőzően az elnök levélben fejezte ki jókívánságait a VMBT elnökének és tagságának - terjesztésre került egy 28 oldalas kiadvány (Híradó). A résztvevők ezúton kaptak részletes tájékoztatást a két ország közötti kapcsolatok alakulása részleteiről, a magas szintű találkozókról, illetve a Társaság tevékenységéről.

A rendezvényen részt vettek a Vietnami Baráti Társaságok Szövetségének képviselői, valamint a magyar nagykövetség munkatársai is.

Az elnök jelezte az elnökség felé, hogy a rendezvényekről kiadott vietnami beszámolókról magyar nyelvű fényképes tájékoztatást helyezett el a Társaság honlapján, illetve a Facebook-on nyitott Magyar - Vietnami Baráti Társaság csoport oldalon.

8.                  Az elnök tájékoztatta az elnökséget a HÍR TV Ázsia Magazinjában vetített, a vietnami műfordítókról, 2016-ban, Társaságunk közreműködésével készített filmről.

9.                  Az elnök tájékoztatta az elnökséget Dr. Giap Van Chung, Magyarországon élő műfordító magyar kitüntetéséről. Chung barátunk részére 09.24-én Áder János köztársasági elnök, a magyar irodalom vietnami népszerűsítését, valamint a két nép baráti és kulturális kapcsolatainak elmélyítését szolgáló tevékenysége elismeréseként a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést adományozta.

10.              Az elnök értékelte a VSZK Nemzeti Ünnepe alkalmából 08.31-én rendezett fogadáson való részvételt. Örömmel állapította meg, hogy a színvonalas rendezvényre Társaságunk jelentős számú tagja kapott meghívást és jelent meg.

11.              Az elnök és Nagy Gyula beszámolt Nguyen Thanh Nhi főhadnagy maradványainak Vietnamba szállítása ügyében tett lépésekről. Jelezte, hogy a családtól kért levél megérkezett, de a vietnami nagykövet a további lépések megtétele előtt kikéri a VSZK Honvédelmi Minisztériumának állásfoglalását is. Nagy Gyula jelezte, hogy a Honvédelmi Minisztériumban kegyeleti kérdésekkel foglalkozó miniszteri biztos megbízást kapott Dr. Holló József tábornok, akinek segítségét igénybe vesszük a jelzett ügyben.

12.              Az elnök jelezte, hogy a Közlönyben közzé tett információ szerint Nguyen Tien Thuc úr, új vietnami nagykövet megkapta a magyar illetékes hivataltól a  működési engedélyt, így nincs akadálya a nagyköveti váltásnak. Az elnök jelezte, hogy mivel a magyar miniszterelnök szeptember 24-26 közötti hivatalos látogatása során még Dr. Nguyen Thanh Tuan nagykövet utazik haza a kíséret tagjaként, várható, hogy a váltás csak az év végén, jövő év elején realizálódik.

13.              Az elnök értékelte a Truong Thi Mai asszony, VKP Politikai Bizottság tagja, a Központi Bizottság titkára, a Népmozgósítási Bizottság elnök asszonya által vezetett delegációval lefolytatott 09.07-i találkozót. A vietnami sajtótudósítások alapján tájékoztatta az elnökséget Mai asszony igen jelentős magyarországi tárgyalásairól, amit a vietnami sajtó igen pozitívan értékelt. Társaságunk részére megtiszteltetésként értékelte, hogy a delegáció találkozni kívánt Társságunk képviselőivel, amely – baráti hangvételű találkozó – során az elnök asszony tájékoztatást kapott Társaságu7nk működéséről, illetve részéről köszönet hangzott el a népi diplomáciai tevékenységünkért, illetve a korábbi, a NEFB keretében teljesített szolgálatunkért.

14.              Nagy Gyula beszámolt az elnökségnek a NEFB csoport 09.13-án rendezett találkozójáról, amelyen 31 tag vett részt. A találkozó során felemlítésre került a NEFB misszióban való részvétel kezdetének 2018-ban esedékes 45. évfordulója, ami jelentősebb megemlékezést igényel.

15.              Az elnök jelezte az elnökségnek, hogy az elhatározott tagság revíziója alapján a taglistából 24 személy került, a döntésről az érintetteknek írásos tájékoztatás került kiküldésre.

16.              Az elnök megemlékezett Zahorecz Imre tagtársunkról, aki 07.30-án, hosszas betegség után elhunyt.

17.              Az elnök jelezte, hogy a Nemzetek Háza esedékes tisztújítása kérdésében, az új elnökségre teendő javaslat megbeszélésére 09.19-én Nagy Gyula társaságában találkozik a jelölő bizottsággal.

18.              Az elnökség egyetértett a tagsági kérelmet benyújtó két jelentkező, Hülitzerné Veress Katalin és Horváth Géza felvételével.

19.              Az elnök javasolta a kapcsolatok fejlesztésében, népeink közötti barátság erősítésében végzett munka elismeréseként adományozható „MVBT Díszoklevél” terveztetését és készíttetését. Az elnökség egyetértett a javaslattal.

20.              Az elnök ismételten felhívta a figyelmet a 11.27-re tervezett Közgyűlés előkészületeinek megkezdésére. Jelezte, hogy szükség van a tagság mozgósítására, a feladatok előkészítésében és lebonyolításában való tagsági aktivitás jelentős növelésére, ennek érdekében az elnökség irányító, szervező tevékenységének megújítására. Javasolta, hogy a tisztségviselők személyére ezen meggondolás alapján kerülhessen sor.

21.              Nguyen Duc Thuan bejelentette, hogy a Magyarországi Vietnamiak Egyesülete tisztújító közgyűlése 10.21-én 15,00-kor kerül megrendezésre a Hotel Hélia-ban, amelyre vendégként meghívják a MVBT elnökét is. Az elnök a gesztust a két szervezet közötti kapcsolat erősítéseként értékelte.

22.              A Társaság aktuális pénzügyi helyzetét illetően Társaságunk 2017.09.12-én

Bankszámlán:                                   274.131.-                               

Házipénztárban:                                  83.006.-                     

 Összesen:                                          357.137.- Ft-tal rendelkezett.

23.              Soron következő elnökségi ülés:  2017.október 25. 18,00 Honvéd Kulturális Központ.                

 

 

 

 

 

 

MVBT elnökségi ülés

2017.08.02-án 17,00-18,45

Honvéd Kulturális Központ


Dokumentumok

Megnevezés Formátum Méret
mvbtelnoksegiulesnapirendje2013.03.26..doc application/doc 26.0 KB
mvbtelnoksegiulesnapirendje2012.08.28..doc application/doc 72.0 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2012.12.14..docx application/docx 19.6 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2012.10.16..docx application/docx 18.5 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2012.09.25..doc application/doc 51.0 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2012.06.19..doc application/doc 49.0 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2012.04.11..doc application/doc 45.0 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2012.03.21..doc application/doc 50.5 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2012.01.18..doc application/doc 52.5 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2011.11.04..doc application/doc 42.0 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2011.11.04..doc application/doc 42.0 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2011.10.05..doc application/doc 62.0 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2011.08.10..doc application/doc 86.0 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2011.05.11..doc application/doc 51.0 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2011.03.17..doc application/doc 55.5 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2011.01.26..doc application/doc 51.5 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyes2014.04.14..doc application/doc 45.5 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyes2014.03.10..doc application/doc 44.0 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyes2014.02.10..doc application/doc 39.5 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyes2014.01.13..doc application/doc 35.0 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyes2013.10.14..doc application/doc 38.5 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyes2013.09.09..doc application/doc 37.5 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyes2013.08.14..doc application/doc 37.0 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyes2013.07.10..doc application/doc 34.5 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyes2013.06.12..doc application/doc 53.0 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyes2013.02.26..doc application/doc 64.0 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2010.12.08..doc application/doc 53.5 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2010.10.27..doc application/doc 56.0 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2010.06.16.doc application/doc 69.5 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2010.03.30.doc application/doc 48.5 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2010.02.23.doc application/doc 71.0 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2009.12.16.doc application/doc 56.5 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2009.10.14.doc application/doc 50.0 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2009.09.16.doc application/doc 45.0 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2009.09.02.doc application/doc 45.5 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2009.06.23.doc application/doc 48.0 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2009.05.26..doc application/doc 47.5 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2009.04.01..doc application/doc 58.0 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2009.03.04..doc application/doc 51.0 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2009.01.28..doc application/doc 44.5 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2008.11.25..doc application/doc 49.5 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2008.10.14..doc application/doc 50.0 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2008.08.26.doc application/doc 45.0 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2008.06.11.doc application/doc 37.0 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2008.04.16.doc application/doc 56.5 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2008.01.16.doc application/doc 34.5 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyzes-2015.01.21..doc application/doc 47.5 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2016.01.06..doc application/doc 52.0 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2015.11.16..doc application/doc 48.5 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2015.10.05..doc application/doc 55.5 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2015.07.23..doc application/doc 50.0 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2015.06.10..doc application/doc 55.0 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2015.04.20..doc application/doc 41.0 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2015.03.23..doc application/doc 55.0 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2015.02.23..doc application/doc 66.0 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2014.11.17..doc application/doc 51.0 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2014.10.13..doc application/doc 49.5 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2014.09.10..doc application/doc 47.5 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2014.07.21..doc application/doc 59.0 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2014.05.12..doc application/doc 45.0 KB
1379012037mvbtelnoksegiulesfeljegyes2013.08.14..doc application/doc 37.0 KB
1355583293mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2012.10.16..docx application/docx 18.5 KB
1348669247mvbtelnoksegiulesnapirendje2012.08.28..doc application/doc 72.0 KB
1341407451mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2012.06.19..doc application/doc 49.0 KB
1341407383mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2012.06.19..doc application/doc 49.0 KB
1328532040mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2011.03.17..doc application/doc 55.5 KB
1300464182mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2011.01.26..doc application/doc 51.5 KB
1300464134mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2011.01.26..doc application/doc 51.5 KB