Archívum » Elnökségi ülések jegyzőkönyvei

 

Itt találhatók a Magyar-Vietnámi Baráti Társaság elnökségi üléseinek jegyzőkönyvei:

MVBT elnökségi ülés

2019.08.05-én 18,00-19,00

Honvéd Kulturális Központ

 

 

 I.        Jelen volt:   Dr. Botz László

                            Bányai Levente

Dr. Füstné Tran Thi Hanh

Dr. Kovács Tamás

Le Kim Thoa

Nguyen Duc Thuan

Nguyen Thanh Huong

Kolossváry Miklós (EB)

Heiszmann György (EB)

Vermes József (EB)

 

 

II.        Megbeszélt kérdések: 

 

1.                 Az elnök tájékoztatást adott  Nagy Gyula állapotáról, jelezte, hogy Váraljai Márton 07.23-án, illetve az enök – Vo Van Mai társaságában – 07.29-én meglátogatta őt, s jelentős javulást tapasztaltak állapotában. Erős akarattal végzi a gyógytorna gyakorlatokat, mielőbb lábra akar állni. Augusztus közepén várhatóan műtéti beavatkozást hajtanak végre a lábán, amitől a lábra állás lehetőségét várják.  Az elnökség tagjainak bemutatta a 07.29-én készített fotót, amelyen Vo Van Mai üdvözli Nagy Gyulát.

Barátunknak, veterán társunknak mielőbbi felgyógyulást kívánnak az elnökség tagjai!!

2.                 Az elnök tájékoztatást adott a „Magyarok Vietnamban 1973-1975” c. könyv készenléti állapotáról, bejelentette, hogy a Zrínyi Kiadó elkészítette az átadott  fotók és diák szkennelését, jelenlegi feladat az anyag pontosítása, azonosítása, feliratozása.

A készülő könyvhöz Kemény János elkészítette a kontingens parancsnokok életrajzát, valamint az egyes körzetek általános bemutatását, valamint írásos hozzájárulások érkeztek: Gergely Lászlótól, Bányai Leventétől és Vermes Józseftől.

3.                 Az elnök jelezte, hogy megkeresés érkezett Dr. Szemlédy Ferencné részéről (édesapja, Farkas László a NEFB magyar kontingens harmadik váltásában teljesített szolgálatot Dél-Vietnamban), aki a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Karát tanult 1978-83 között és vietnami csoporttársnőinek elérhetőségét kérte. Az elnök továbbította a kérést Hanoiba, ahonnan Vu Hoai Chuong barátunk rövid időn belül megadta a kért elérhetőségi adatokat.

4.                 A vietnami volt ösztöndíjas katonák csoportjának 2020. májusra tervezett látogatása előkészítésében tett lépéseinkről (látogatás a Petőfi laktanyában,és az NKE Hungária úti kampuszán) az elnök 07.26-án tájékoztatta Vo Van Mai-t, a szervező bizottság elnökét.

5.                 Az elnökség megtárgyalta a 2019. 09.06-ra tervezett „Baráti Találkozó” előkészítésének helyzetét.

a.     Helyszín biztosítása megtörtént (Bányai Levente)

b.     Program javaslat (Dr. Füstné Tran Thi Hanh)

c.      08.27.14,00-n kerül sor a catering megbeszélésre a Geodézia Étterem vezetőjével és a technikai biztosítást intéző munkatárssal.

d.     A rendezvényre szóló meghívókat az MVE illetékes vezetőivel tervezett 08.07-i megbeszélést követően küldjük ki.

6.                 Az elnök bejelentette, hogy az ASEAN megalakulása 52. évfordulója alkalmából szervezett, 08.08-i ünnepségre meghívást kapott, a rendezvényen a MVBT képviseletében részt vesz.

7.                 Nguyen Duc Thuan bejelentette, hogy az Európában élő Vietnamiak Szövetsége, öt európai országban élő vietnamiak részvételével 08.17-én 08.30-tól sporteseményt (Labdarugó torna) rendez a budapesti (X. ker.) Spartacus Sporttelepen.

8.                 Az elnök tájékoztatást adott a Társaság 2019.07.31-i pénzügyi helyzetéről, illetve jelezte, hogy emlékeztető leveleket küldött a támogatásokról „elfelejtkezett” tagoknak (31 kiküldött levél, 7 reagálás).

-    Június-júliusi pénzmozgás (bevételek, kiadások)

i.      Tagi támogatás:     41.000.-

ii.      Kiadás:                    7.115.-    (Banki költség )

Bankszámlán:                  364.207.-

Házi   pénztárban:            324.815.-

  Összesen:                         689.012.- Ft.

        

9.                 Az elnökség döntése szerint a következő elnökségi ülés időpontja:  2019.09.12.18,00  (Honvéd Kulturális Központ 2018. terem).

 

 

MVBT elnökségi ülés

2019.06.20-án 18,00-19,00

Honvéd Kulturális Központ

 

 I.        Jelen volt:   Dr. Botz László

                            Bányai Levente

Dr. Füstné Tran Thi Hanh

Dr. Kovács Tamás

Nguyen Duc Thuan

Nguyen Thanh Huong

Váraljai Márton

Kolossváry Miklós (EB)

Heiszmann György (EB)

Vermes József (EB)

 

II.        Megbeszélt kérdések: 

1.                 Az elnök tájékoztatást adott  Nagy Gyula állapotáról, jelezte, hogy az elmúlt héten jelentős javulás következett be állapotában, eszik, iszik, beszélget, telefonál. Az elnökség tagjainak bemutatta a 06.18-án készített video felvételt, amelyen Nagy Gyula üdvözli az elnökség tagjait.

2.                 Az elnök beszámolt a Vizsgázók – Had és Kultúrtörténeti Esték keretében, 05.16-én, a Szentendrei Altiszti Akadémia Művelődési Otthonában megrendezett fotó-kiállításról és kerekasztal beszélgetésről, amelynek témája a vietnami háború, illetve a NEFB magyar tagozatának munkája volt. A Kondor László fotóművész kiállítását követő, Hatos Gyula, az MTV 5. csatorna szerkesztőjének moderálásával folytatott beszélgetésben Dr. Botz László, Bányai Levente és Dr. Nagy Tamás, illetve Kondor László vettek részt.

3.                 Az elnök bejelentette, hogy 05.22-én konzultált a Zrínyi Kiadó vezetőjével, szkennelésre átadta az összegyűjtött fotókat és diákat, amely munka várhatóan 06.30-ra készül el. 06.18-án egy újabb adag fotó került átadásra.

4.                 Az elnök jelentette, hogy a MVBT képviseletében, Koller Endre és Vermes József társaságában 05.29-én részt vett a Békefenntartók Napja, pákozdi ünnepségén és koszorút helyeztek el a békefenntartók emlékművénél.

5.                 Az elnök tájékoztatta az elnökséget, hogy a vietnami volt ösztöndíjas katonák csoportjának 2020. májusra tervezett látogatása előkészítésére szervező bizottság alakult, amely 05.30-én megtartotta alakuló ülését, meghatározta a szervezési feladatokat, kijelölte a felelősöket. Az ülésre meghívást kapott az MVBT elnöke, akit felkértek a rendezvény megszervezése támogatására.

-    Azt előzetes elképzelések szerint a rendezvényre Vietnamból mintegy 100 fő érkezik, Budapesten csatlakozik további 30-50 fő a Magyarországon élő vietnamiak köréből;

-    Az eseményt a Magyar – Vietnami diplomáciai kapcsolatok felvétele 70. évfordulója keretében tervezik megrendezni;

-    Tervezik meglátogatni az egykori kollégiumi elhelyezésüket a Petőfi laktanyában, ahol megkoszorúzzák az épületen elhelyezett emléktáblát, találkoznak a Magyar Honvédség képviselőivel és ebéden vesznek részt az objektum éttermében;

-    Tervezik meglátogatni az oktatási intézményeket (BME, ELTE, Zrínyi);

-    Értékelnék, ha a magyar fél (HM) fogadást rendezne a Honvéd Kulturális Központban, amelyen részt vennének a nagykövetség, a MVE és az MVBT képviselői is;

-    Budapesti és vidéki (Balaton, Eger) kirándulásokat is szerveznek.

 

Az elnök

-    megbeszélést folytatott Dr. Pohl Árpád ddtbk-kal, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánjával, aki ígéretet tett a Hungária úti kampusz meglátogatása biztosítására;

-    levélben kérte Szabó István HM államtitkárt, a jelzett fogadás biztosítására (válasz a kérésre eddig nem érkezett).

6.                 Az elnök jelezte, hogy a nagykövetségtől kapott információ szerint a nagykövetség 08.29-én rendez fogadást a vietnami nemzeti ünnepi alkalmából.

7.                 Az elnökség tárgyalt a 2019. őszre tervezett „Baráti Találkozó” részleteiről

- tekintettel a nagykövetség által szervezett fogadás időpontjára, az elnökség a Baráti Találkozót 09.06-ára tervezi;

- a korábbi gyakorlatnak megfelelően a Baráti Találkozót a MVBT a MVE-vel együtt rendezi, erre vonatkozóan az elnök levélben tesz javaslatot az MVE elnökségének;

- a helyszín biztosítására az elnökség Bányai Leventét kérte fel;

- a rendezvény programjának összeállítására, megszervezésére az elnökség Dr. Füstné Tran Thi Hanh-t kérte fel;

        

Tájékoztatás a Fővárosi Törvényszék végzéséről (Dr. Botz László)

8.                 Az elnök bejelentette, hogy a Fővárosi Törvényszék elrendelte az „egyesület” megszűnésére vonatkozó hirdetmény közzétételét, s amennyiben a szervezettel szemben fennálló követelés bejelentésére nem kerül sor, a bíróság hivatalból végzéssel megindítja az egyszerűsített törlési eljárást.

9.                 Az elnök tájékoztatást adott  a Társaság 2019.06.20-i pénzügyi helyzetéről :

 Májusi pénzmozgás (bevételek, kiadások)

 i.      Tagi támogatás:     10.000.-

 ii.      NAV visszatérítés:    1.582.-

 iii.      Kiadás:                    9.216.-    (Banki költség,

                                                         koszorú)

Bankszámlán:                  330.160.-

Házi   pénztárban:            296.720.-

  Összesen:                         626.880.- Ft.

10.            Nguyen Duc Thuan bejelentette, hogy a Magyarországi Vietnamiak Egyesületének vezetősége 2020-ban egy Baráti Találkozót (vidéki kirándulás) kíván szervezni a MVBT tagjaival és családtagjaikkal. A részletek egy későbbi időpontban történő megbeszélésében az elnök és Váraljai Márton képviseli Társaságunkat.

11.            Az elnök tájékoztatást adott a Nemzetek Háza Egyesület 05.29-i üléséről, a kapott jegyzőkönyv alapján.

12.            Az elnökség döntése szerint a következő elnökségi ülés időpontja:  2019.08.05.18,00  (Honvéd Kulturális Központ 2018. terem).

 

 

 

MVBT elnökségi ülés

2019.05.14-én 18,00-19,00

Honvéd Kulturális Központ

 

 I.        Jelen volt:   Dr. Botz László

                            Bányai Levente

Dr. Füstné Tran Thi Hanh

Le Kim Thoa

Nguyen Thanh Huong

Váraljai Márton

Kolossváry Miklós (EB)

Vermes József (EB)

 

II.        Megbeszélt kérdések: 

1.                 Dr. Botz László és Bányai Levente tájékoztatta az elnökséget Nagy Gyula állapotáról. Jelezték, hogy a további kezelésre áthelyezték a Honvéd Kórház Rehabilitációs Intézetébe, Budakeszire. Általános állapotát tekintve némi javulás tapasztalható.

Tovább gyógyulást kívánunk beteg elnökségi társunknak.

2.                 Az elnök röviden értékelte a  04.26-i Baráti Találkozót, megállapítva, hogy a rendezvény összességében az elvárásoknak megfelelően zajlott le.

3.                 Az elnök bejelentette, hogy írásban nyilvánította a Baráti Társaságunk tagságának részvétét a nagykövetség felé Le Duc Anh, korábbi államfő elhunyta alkalmából.

4.                 Az elnök pozitívan értékelte Váraljai Márton 05.07-i Dien Bien Phu előadását, amely méltó megemlékezés volt a 65 évvel ezelőtti győztes ütközetnek.

5.                 Az internetről, valamint Vo Van Mai és Pham Vet Son alelnökökkel folytatott megbeszélések alapján az elnöktájékoztatást adott a VMBT tervezett V. Kongresszusának előkészületeiről.  Az október-november hónapban esedékes kongresszuson tisztújítás is várható, mivel a jelenlegi elnök egészségügyi okok miatt nem vállalja tovább a tisztséget.

6.                 Az elnök jelezte, hogy a Nemzetek Háza soron következő rendes közgyűlése 05.25-én kerül megrendezésre. Az elnökség tagjainak elfoglaltsága miatt Dr. Kovács Árpádot, a NH FB elnökét kérjük fel a z MVBT képviseletére.

7.                 Az elnök tájékoztatást adott az egykori, Magyarországon tanult vietnami katonai ösztöndíjasok tervezett magyarországi „nosztalgia látogatásáról”, amely várhatóan 2020. májusában kerül sorra. Információink szerint mintegy 80-90 fő érkezik a program keretében, terveik szerint az egykori oktatási intézmények meglátogatásán túl találkozni kívánnak a nagykövetség, a Magyarországi Vietnamiak Egyesülete és a MVBT képviselőivel.

8.                 Az elnök bejelentette, hogy a szentendrei székhelyű „VIGYÁZÓK, Had- és Kultúrtörténeti Egyesület” a Hadtörténeti Esték programsorozat keretében fotó kiállítást és kerekasztal beszélgetést szervez a vietnami háborúról, a NEFB tevékenységről a Szentendrei Altiszti Akadémia Művelődési Otthonában 05.16-án, amely rendezvényre meghívták Társaságunk tagságából az elnököt, Bányai Leventét és Dr. Nagy Tamást. A rendezvényről FB-n tájékoztattuk az érdeklődőket.

9.                 Az elnök jelezte, hogy a 05.19-én esedékes zalaegerszegi megemlékezésre vonatkozóan (tisztelgés a Ho Chi Minh szobornál) nem kaptunk információt a nagykövetségtől. Az elnök jelezte, hogy 05.19-én lerója tiszteletét a szobornál.

10.            A pákozdi Békefenntartók Napja rendezvényre vonatkozóan még nem kaptunk tájékoztatást, az elnök információkat kér Társaságunk székesfehérvári tagjai útján.

11.            Az elnök bejelentette, hogy a MVBT civil társaság aktuális taglétszáma 112 fő. Jelentősnek ítélte, hogy a Társaság FB oldalát 328 fő követi, tehát jelentős az érdeklődés tevékenységünkre vonatkozóan.

12.            Az elnök kezdeményezte előkészítő bizottság alakítását a 2020-ban esedékes, a Magyar – Vietnami diplomáciai kapcsolatok felvétele 70. évfordulója méltó megünneplésének tervezésére, előkészítésére. Fontosnak tartotta

a.     egyeztetés kezdeményezését az érdekelt szervezetekkel (KKM, Nagykövetség, MVE)

b.     programjavaslatokként az elnökség részéről felvetődött fotó/képzőművészeti kiállítás szervezése, filmbemutató, könyvbemutató

Váraljai Márton javaslatára az elnök informálisan érdeklődik a vietnami külügyminisztériumban dolgozó kapcsolatától, milyen tervek vannak vietnami részről az évforduló megünneplésére (kulturális küldöttség küldése a közé-európai országokba), amely orientálhatja a mi terveinket. A javasolt előkészítő bizottság ezen információk birtokában alakulhat meg és kezdheti meg munkáját.

13.            Az elnök tájékoztatta az elnökséget a Társaság aktuális (05.14-i) pénzügyi helyzetéről, ennek megfelelően

a.     az április havi pénzmozgás (bevételek, kiadások)

         i.      Tagi támogatás:   140.000.-

         ii.      Kiadás:                283.681.-    (Banki költség,

                                                         rendezvények, koszorú)

                                                         virág, koszorú)

b.     Bankszámlán:              322.349.-

c.      Házi pénztárban:         303.720.-

d.     Összesen:                     626.069.- Ft. áll rendelkezésre.

 

14.            Az elnökség, következő ülését 2019.06.20-án 18,00-kor tartja a Honvéd Kulturális Központ 218.termében.

 

 

 

 

 

MVBT elnökségi ülés

2019.04.10-én 18,00-19,00

Honvéd Kulturális Központ

 

 I.        Jelen volt:   Dr. Botz László

                            Bányai Levente

Nguyen Duc Thuan

Nguyen Thanh Huong

Váraljai Márton

Kolossváry Miklós (EB)

Heiszmann György (EB)

Vermes József (EB)

 

II.        Megbeszélt kérdések: 

1.                               Az elnök és Bányai Levente tájékoztatást adott  Nagy Gyula elnökségi tagunk egészségi állapotáról. Jobbulást és mielőbbi teljes felgyógyulást kívánunk Nagy Gyula barátunknak!

2.                               Az elnök értékelte a 03.27-i Missziós Történetek sorozat keretében  megrendezett, a vietnami helikopter tragédia hátteréről, Hajdú László ny. ezredes kutatásairól szól előadását. Megállapította, hogy az előadás több új, eddig nem ismert részletre is rávilágított, s ezzel elfogadhatóbb magyarázatot adott az esemény bekövetkeztének okaira.

a.                               Az elnök beszámolt a VMBT alelnökeivel, Vo Van Mai-al és Pham Viet Son-nal 04.01-én folytatott megbeszélésekről, amelynek során részletes tájékoztatást kaphattunk

                                                 i.      a VMBT 2019 őszére tervezett, tisztújító kongresszusának előkészületeiről;

                                               ii.      a potenciálisan figyelembe vehető új elnök személyéről;

                                            iii.      a Vietnami Baráti Társaságok Szövetsége új elnökének kinevezéséről;

                                            iv.      a korábban Magyarországon tanult vietnami katonák mintegy 80 fős csoportjának 2020-ra tervezett látogatásáról.

                                               v.      Hanoi Son Tay kerülete Népi Bizottságának elnöke által vezetett delegáció 2019.szeptember hónapra tervezett magyarországi látogatásáról.

3.                               Az elnök röviden értékelte a 04.05-i koszorúzási rendezvényt. Elismeréssel említette, az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 1. Katonai Igazgatási Központ kegyeleti részlege vezetőjének, Ganzler Ferencné századosnak hathatós támogatását, amelynek eredményeként Cziboly Csaba sírja felújításra került. Jelezte ugyanakkor, hogy felvette a kapcsolatot Dr. Boda József ny.nb.vezérőrnaggyal, a BM tanácsadó testület békefenntartó missziókkal foglalkozó tagjával, Dylski Aurél sírjának felújítása érdekében.

4.                               Az elnök beszámolt a „Magyar katonák Dél-Vietnamban, 1973-1975” c. könyv készítésének folyamatáról, amely kézirat első része a tervek szerint április végére lesz hozzáférhető, amikor lehetőség adódik a betekintésre, vélemények megfogalmazására.

5.                               Az elnökség megtárgyalta a 04.26-ra tervezett Baráti Találkozó előkészületeit:

                                                 i.      03.15-án megtörtént az egyeztetés a MVE alelnökével, Phung Kim San–el, miszerint a rendezvényt közösen szervezzük és finanszírozzuk;

                                               ii.      Bányai Levente lekötötte a helyszínt a Geodézia Zrt. vezetésénél;

                                            iii.      Az elnök, Bányai Levente és Nguyen Duc Thuan megbeszélést folytatott a Geodézia étterem-vezetőjével, Faludi Tamással, megrendelésre került a felszolgálni tervezett ételsor;

                                            iv.      Dr. Füstné Tran Thi Hanh információi alapján összeállításra és megrendelésre került a rendezvényen felszolgálni tervezett vietnami ételsor, valamint lekötésre került a tervezett kulturális program;

                                               v.      A meghívók (VSZ nagykövetség, MVBT tagság részére) kiküldésre kerültek, a MVE saját tagjai részére önállóan küldi ki a meghívókat;

                                            vi.      A visszajelzéseket 04.22-ig kértük.

6.                               A 05.07-i Dien Bien Phu-i győzelem alkalmából rendezendő előadás előkészületeit illetően az elnök felkérte

                                                 i.      Kolossváry Miklóst a helység (HKK218. terem) biztosításának ellenőrzésére;

                                               ii.      Váraljai Márton-t az előadás megtartására, illetve a kiküldendő meghívók szövegének összeállítására;

7.                               Az elnök javasolta egy 4-5 fős képviseleti csoport összeállítását a zalaegerszegi Ho Chi Minh emlékműnél, a 05.19-i születési évfordulós megemlékezésen való részvételre. Jelezte, hogy egyeztet a VSZK nagykövetséggel is, az esetleges közös megjelenést illetően.

8.                               Az elnök jelezte, hogy a pákozdi Békefenntartók Napja rendezvényre még nem érkezett meghívás, de tervezzük a MVBT képviselőinek részvételét. Az elnök pontosít az MH Parancsnoksággal.

9.                               Az elnök bejelentette, hogy a 2018-ban forgatott, „Magyarok a vietnami háborúban” c. dokumentumfilm elkészült, a bemutatóra megfelelő vetítőterem rendelkezésre állása esetén kerülhet a későbbiekben sor.

10.                          Egyéb kérdésként Váraljai Márton érdeklődött a korábban, a III. kerület részére biztosított vietnami kiállítási anyagról. Az elnök lépéseket tesz a jelzett anyag visszaszármaztatására.

11.                          Az elnök tájékoztatás a Társaság 2019.04.10-i pénzügyi helyzetéről:

                                                 i.      Márciusi pénzmozgás (bevételek, kiadások)

Bevétel/Tagi támogatás:    6.000.-

Kiadás:                              1.532.- (Banki költség, koszorú)

ii.   Aktuálisan a MVBT rendelkezik:

     Bankszámlán:                   302.556.-

     Házi pénztárban:               453.220.-

     Összesen:                          755.776.- Ft-tal.

12.                          Az elnökség következő ülését  2019. május 14-én 18,00-kor tartja a Honvéd Kulturális Központ 2018. termében.

 

 

MVBT elnökségi ülés

2019.03.13-én 18,00-19,00

Honvéd Kulturális Központ

 

 I.        Jelen volt:   Dr. Botz László

                            Bányai Levente

Le Kim Thoa

Nguyen Duc Thuan

Nguyen Thanh Huong

Váraljai Márton

Kolossváry Miklós (EB)

Heiszmann György (EB)

Vermes József (EB)

 

II. Megbeszélt kérdések: 

1.                 Az elnök jelezte, hogy a „Volt egyszer egy misszió – Vietnam 1973-1975” c. dokumentumfilm TV-s bemutatás A DOQ TV csatornán a következő időpontokban kerül vetítésre:

03.12.    18:00 premier

03.13.    10:30-ismétlés

03.14.    23:00-ismétlés

03.16.    20:00-ismétlet

03.17.    16:00-ismétlés

03.24.    16:00-ismétlés

Az időpontokról az érdeklődőket a Társaság honlapján és a FB oldalon tájékoztattuk  

2.                 Az elnök tájékoztatást adott a  „Magyar katonák Dél-Vietnamban, 1973-1975” c. könyv elkészítésének folyamatáról., amely során anyaggyűjtésre vonatkozó felhívást tettünk közzé a veteránok körében, amelyre ez ideig Heiszmann György, Bernáth Kálmánné, Kolossváry Miklós reagált feljegyzések és fotók rendelkezésre bocsájtásával.

Bányai Levente jelezte, hogy néhány veterán társát külön levélben kérte, hogy járuljanak hozzá a gyűjtéshez.

3.                 Az elnök tájékoztatást adott Hajdú László 2019. március 27-i előadásának előkészületeiről:

                                                                                   i.      Tájékoztatás és meghívó a honlapon és a FB oldalon került közlésre

                                                                                ii.      Helyszín biztosítása  megtörtént (HKK Pódium Bár)

                                                                              iii.      Hangosítás, vetítés technikai biztosítására az elnök felkeresi a HKK illetékesét

                                                                              iv.      A sajtóbiztosításra intézkedés történt.

4.                 A  04.05-i koszorúzás előkészületei

a.     Hivatalos szervek felkérésére a levelek kiküldésre kerültek

b.     Meghívók kiküldésre kerültek

c.      A moderátor feladatot Dr. Botz László látja el, a megemlékező beszéd megtartására Imre Lajos társunkat kértük fel

d.     Sírhelyek rendbetételére intézkedés történt, várhatóan a síremlékek felújítása 04.05-re befejeződik.

e.      A MVBT koszorújának biztosításáért Váraljai Márton felelős

5.                 Az elnökség megtárgyalta a 04.26-ra tervezett Baráti Találkozó előkészületei feladatait

a.     Felkérte Nguyen Duc Thuan-t, hogy a közös rendezés részleteit illetően egyeztessen a MVE vezetőségével

b.     Bányai Levente intézkedett a helyszín biztosítására, a Geodézia Székház vezetése engedélyezte az igénybevételt

c.      A program összeállítására, előadó/fellépők felkérésére Dr. Füstné Tran Thi Hanh, Nguyen Thanh Huong és Le Kim Thoa kapott feladatot

d.     A catering tervezésére és az étteremvezetővel történő megbeszélésre április első hetében kerül sor Dr. Botz László, Bányai Levente és Dr. Füstné Tran Thi Hanh részvételével.

e.      A rendezvényre szóló meghívók kiküldéséért Dr. Botz László és Nguyen Duc Thuan felelős.

6.                 Az elnök jelezte, hogy a „Magyarok a vietnami háborúban” c. dokumentumfilm készítőinek tájékoztatása szerint a film bemutatásra kész, a bemutatásához helység biztosítása érdekében az elnök tárgyalást kezdeményez a HKK illetékesével.

7.                 Az elnök ismertette Kerényi Ádám, a MTA Világgazdasági Intézet kutatójának támogatást kérő levelét. Az elnökség megvizsgálja a kérés teljesítésének lehetőségét.

8.                 Új tagok jelentkezését az elnökség tudomásul vette:

a.     Nguyen Anh Tuan

b.     Vu Thuy Hoa

c.      Pákozdi László (VIET JOB KFT)

9.                     Az elnök tájékoztatást adott a Társaság aktuális (2019.03.13-i)   pénzügyi helyzetéről :

a.     Februári pénzmozgás (bevételek, kiadások)

                                                                                   i.      Tagi támogatás:     35.000.-

                                                                                ii.      Kiadás:                    7.487.- (Banki költség, virág)

b.     Bankszámlán:              283.013.-

c.      Házi pénztárban:                   475.720.-

d.     Összesen:                     758.733.- Ft.

 

Következő elnökségi ülés időpontja:  2019.04.10.18,00-kor a Honvéd Kulturális Központ 2018. termében.

 

MVBT elnökségi ülés

2019.02.13-én 18,00-19,00

Honvéd Kulturális Központ

 

 

 I.        Jelen volt:   Dr. Botz László

                            Bányai Levente

Dr. Kovács Tamás

Nguyen Thanh Huong

Váraljai Márton

Kolossváry Miklós (EB)

Vermes József (EB)

 

 

II. Megbeszélt kérdések: 

 

1.                 Az elnök röviden értékelte a 01.07-i közgyűlést. megállapította, hogy továbbra is igen alacsony a részvétel, a tagság 39 %-a vett csak részt a közgyűlésen.

2.                 Az elnök értékelte a 01.23-i, nagyszabású TÉT fogadást , amelyre a Társaság részéről 24 fő kapott meghívást. Az interneten elérhető beszámolók és fotók alapján tájékoztatást adott a vietnami testvérszervezetek (Hanoi és Ho Chi Minh város) TÉT ünnepségeiről, amelyeken megjelentek a magyar nagykövetség, illetve a főkonzulátus munkatársai is.

3.                 Az interneten elért információ alapján tájékoztatta az elnökség tagjait a Vietnami Baráti Társaságok Szövetsége új elnökének, Nguyen Phuong Nga asszony megválasztásáról (Dr. Botz László)

4.                 Az elnök jelezte, hogy a Magyar – Vietnami Üzleti Tanács 01.29-én megtartotta soros ülését, amelyen a Külgazdasági és Külügyminisztérium helyettes államtitkára, Szilas Cecília beszélt a magyar-vietnami kapcsolatok helyzetéről, illetve Zupkó Gábor, az Európai Bizottság Magyarországi képviseletének vezetője vázolta az EU-Vietnam szabadkereskedelmi megállapodása aktualitásait. Társaságunk elnöke és alelnöke betegség, illetve akadályoztatás miatt nem tudott részt venni az ülésen.

5.                 Vermes József tájékoztatást adott a Magyarországi Vietnamiak Egyesülete által szervezett 02.02-i TÉT rendezvényéről. A nagyszabású rendezvényen rekord számú (kb. 1500 fő) résztvevő jelent meg. Társaságunkat Vermes József, Engedi Sándor, Bakos Ferenc és Vámosi János képviselte

6.                 Az elnök tájékoztatást adott  a Radnóti Miklós ELTE Gyakorló iskola 02.08-i Vietnami Kulturális Nap rendezvényéről. Tekintettel az intézmény elkötelezettségére, a vietnami élet és kultúra bemutatása készségére célszerűnek tartotta a kapcsolat erősítését, az intézmény illetékeseinek meghívását a Társaság rendezvényeire, illetve felajánlani előadások, élménybeszámolók tartását a diákoknak.

7.      Az elnök áttekintette a „Magyar katonák Dél-Vietnamban, 1973-1975” c. könyv elkészítésének eddigi folyamatát, a megtett intézkedéseket. Jelezte, hogy 01.18-án – a szerzők jelenlétében - tárgyalást folytatott a Kiadó illetékesével, elfogadásra került a benyújtott szinopszis, megállapodás született a kézirat leadásának határidejéről (2020.03.31.). Az elnök a volt NEFB tagok részére felhívást küld ki, amelyben írott és képi anyagok biztosítását kéri.

         Bányai Levente jelezte, hogy néhány veteránt már megkeresett a jelzett kéréssel kapcsolatban.

8.      A 2019. I félévi rendezvénynaptár pontosítása keretében az elnök bejelentette, hogy

03.27-én a „Missziós Történetek” sorozat keretében Hajdú László ezredes tart előadást az 1973.04.07-i helikopter tragédiáról ;

04.05-én tartjuk meg hagyományos megemlékezésünket hősi halott bajtársaink sírjainál, a Farkasréti temetőben;

04.26-án megrendezzük Társaságunk hagyományos tavaszi baráti találkozóját a Térképész Székházban;

05.07-én megemlékezünk a Dien Bien Phu-i győzelem 65. évfordulójáról, a Honvéd Kulturális Központban szervezett rendezvényünkön Váraljai Márton alelnök tart előadást az eseményről.

7.                 Az elnök jelezte, hogy Török Judit, a Panoráma Világklub és Magazin munkatársa sajtóregisztráció iránti kérelmével kereste meg az elnökséget. Az elnökség döntése szerint Török Judit részére minden esetben meghívót küldünk a Társaság rendezvényeire.

8.      Az elnök bejelentette, hogy Dr. Hollósi Mihály, Nguyen Piroska és Stégner Lajos megküldték a MVBT civil társasághoz való csatlakozásukat jelző nyilatkozatokat. Társaságunk taglétszáma ezzel 116 főre emelkedett.

NEFB veterántársaink közül az elmúlt időszakban elhunyt két fő, Miljanovics György 2018.12.31-én, Róbert László 2019.02.07-én. Emléküket megőrizzük.

 

 

9.     Egyék kérdések között Váraljai Márton jelezte, hogy 03.12-én 14,00-16,30 között előadást tart Vietnamról a Károly Gáspár Egyetemen, az elnök tájékoztatta ez elnökséget, hogy az év nyarán újra megnyitásra kerül Hanoiban a magyar katonai attaséhivatal.

10.   Az elnök tájékoztatást adott a Társaság aktuális (2019.02.10-i) 

   pénzügyi helyzetéről :

  a.   Januári pénzmozgás (bevételek, kiadások)

                                                                                   i.      Tagi támogatás:   269.300.-

                                                                                ii.      Kiadás:                  11.224.- (Banki költség, irodaszer)

b.     Bankszámlán:                           269.545.-

c.      Házi pénztárban:             470.720.-

d.     Összesen:                         739.265.- Ft.

 

 

Következő elnökségi ülés időpontja:  2019.03.13.18,00-kor a Honvéd Kulturális Központ 2018. termében.

 

 

MVBT elnökségi ülés

2019.01.07-én 17,00-18,00

Honvéd Kulturális Központ

 

 

 I.        Jelen volt:   Dr. Botz László

                            Bányai Levente

Dr. Füstné Tran Thi Hanh

Dr. Kovács Tamás

Le Kim Thoa

Nagy Gyula

Nguyen Duc Thuan

Nguyen Thanh Huong

Váraljai Márton

Kolossváry Miklós (EB)

Vermes József (EB)

Heiszmann György (EB)

 

 

II. Megbeszélt kérdések: 

1.      Az elnök tájékoztatta az elnökséget a  közgyűlés tartalmi kérdéseiről :

- ismertette a beszámoló tervezett szóbeli kiegészítésének tartalmát, a 2019-re javasolt programokat

                                                                                   i.      Hajdú László előadása a helikopter tragédiáról 04.03.

                                                                                ii.      Ünnepi megemlékezés a Dien Bien Phu-i győzelem 65. évfordulója alkalmából 05.07.

                                                                              iii.      Magyarok Vietnamban – filmbemutató

                                                                              iv.      Vietnami Kulturális Nap a Stefániában

                                                                                v.      Évbúcsúztató rendezvény 12.13

- javasolta, hogy a közgyűlés levezető elnöke Nagy Gyula legyen

- Kolossváry Miklós vázlatosan ismertette az Ellenőrző Bizottság, Közgyűlésnek teendő jelentését.

 

2.                 Az elnök tájékoztatást adott  a MVE év végi adományozási

akcióiról, amelynek  eredményeként az Egyesület Budapest 11. kerületében, 14 helyszínen és intézményben adott át karácsonyi ajándékokat és tartós élelmiszer csomagokat rászorulóknak, közel négy millió forint értékben. Az elnök köszönetet mondott az Egyesület képviselőjének a gesztusért.

 

 

 

3.                 Az elnök bejelentette, hogy a HM jóváhagyta a „Magyar katonák

Dél-Vietnamban, 1973-1975” c. könyv elkészítését, amelynek kiadására a Zrínyi Kiadó kapott utasítást. A tervezett könyv alapját Nagy Tamás hadtörténész tagtársunk és Kemény János kutató e témában folytatott munkái képezhetik, kiegészülve a veteránjaink által készített és megjelentetett visszaemlékezésekkel, feljegyzésekkel. A közgyűlésen, majd a honlapon és a facebook oldalunkon kérjük tagjaink hozzájárulását, írott, vagy képi emlékeik biztosítására. A beérkező anyagok gyűjtését és a készülő könyv figyelemmel kísérését az elnökség egy erre a feladatra kijelölt csoporttal biztosítja.

 

4.      Az elnök bejelentette, hogy az elmúlt hónap alatt két személy jelentkezett Társaságunkba tagnak, Dési János és Szőcs Irina. Ezzel Társaságunk létszáma


Dokumentumok

Megnevezés Formátum Méret
mvbtelnoksegiulesnapirendje2013.03.26..doc application/doc 26.0 KB
mvbtelnoksegiulesnapirendje2012.08.28..doc application/doc 72.0 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2012.12.14..docx application/docx 19.6 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2012.10.16..docx application/docx 18.5 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2012.09.25..doc application/doc 51.0 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2012.06.19..doc application/doc 49.0 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2012.04.11..doc application/doc 45.0 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2012.03.21..doc application/doc 50.5 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2012.01.18..doc application/doc 52.5 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2011.11.04..doc application/doc 42.0 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2011.11.04..doc application/doc 42.0 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2011.10.05..doc application/doc 62.0 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2011.08.10..doc application/doc 86.0 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2011.05.11..doc application/doc 51.0 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2011.03.17..doc application/doc 55.5 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2011.01.26..doc application/doc 51.5 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyes2014.04.14..doc application/doc 45.5 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyes2014.03.10..doc application/doc 44.0 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyes2014.02.10..doc application/doc 39.5 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyes2014.01.13..doc application/doc 35.0 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyes2013.10.14..doc application/doc 38.5 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyes2013.09.09..doc application/doc 37.5 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyes2013.08.14..doc application/doc 37.0 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyes2013.07.10..doc application/doc 34.5 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyes2013.06.12..doc application/doc 53.0 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyes2013.02.26..doc application/doc 64.0 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2010.12.08..doc application/doc 53.5 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2010.10.27..doc application/doc 56.0 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2010.06.16.doc application/doc 69.5 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2010.03.30.doc application/doc 48.5 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2010.02.23.doc application/doc 71.0 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2009.12.16.doc application/doc 56.5 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2009.10.14.doc application/doc 50.0 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2009.09.16.doc application/doc 45.0 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2009.09.02.doc application/doc 45.5 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2009.06.23.doc application/doc 48.0 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2009.05.26..doc application/doc 47.5 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2009.04.01..doc application/doc 58.0 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2009.03.04..doc application/doc 51.0 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2009.01.28..doc application/doc 44.5 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2008.11.25..doc application/doc 49.5 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2008.10.14..doc application/doc 50.0 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2008.08.26.doc application/doc 45.0 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2008.06.11.doc application/doc 37.0 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2008.04.16.doc application/doc 56.5 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2008.01.16.doc application/doc 34.5 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyzes-2015.01.21..doc application/doc 47.5 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2016.01.06..doc application/doc 52.0 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2015.11.16..doc application/doc 48.5 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2015.10.05..doc application/doc 55.5 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2015.07.23..doc application/doc 50.0 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2015.06.10..doc application/doc 55.0 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2015.04.20..doc application/doc 41.0 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2015.03.23..doc application/doc 55.0 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2015.02.23..doc application/doc 66.0 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2014.11.17..doc application/doc 51.0 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2014.10.13..doc application/doc 49.5 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2014.09.10..doc application/doc 47.5 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2014.07.21..doc application/doc 59.0 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2014.05.12..doc application/doc 45.0 KB
1379012037mvbtelnoksegiulesfeljegyes2013.08.14..doc application/doc 37.0 KB
1355583293mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2012.10.16..docx application/docx 18.5 KB
1348669247mvbtelnoksegiulesnapirendje2012.08.28..doc application/doc 72.0 KB
1341407451mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2012.06.19..doc application/doc 49.0 KB
1341407383mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2012.06.19..doc application/doc 49.0 KB
1328532040mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2011.03.17..doc application/doc 55.5 KB
1300464182mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2011.01.26..doc application/doc 51.5 KB
1300464134mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2011.01.26..doc application/doc 51.5 KB