Archívum » Éves beszámolók

    

       

 

Magyar – Vietnami Baráti Társaság

Elnökség

Budapest, 1062. Bajza u.54.

 

 

Az elnökség beszámolója

a Társaság 2018-évi tevékenységéről

 

 

A Társaság 2018. évi életének fontos mozzanata, a 2017.11.27-i Közgyűlésen javasolt, az

„egyesületi” lét megszüntetése kérdésében volt, hogy az elnökség 2017.12.06-án  

megbeszélést folytatott a Fővárosi Főügyészség Közigazgatási Jogi Osztály illetékes

ügyészével, aki az „egyesületi” lét megszüntetése legegyszerűbb formájaként javasolta, hogy

a közgyűlési felhatalmazás alapján forduljunk kérelemmel a Fővárosi Főügyészség

Közigazgatási Jogi Osztályához és kérjük a Társaság egyesületi státuszának megszüntetését.

 

A javaslat szerint 2017.12.07-én az elnök levélben fordult a Fővárosi Főügyészség

 Közigazgatási Jogi Osztály főügyészségi ügyészéhez azzal a kéréssel, hogy tekintettel a

Társaság taglétszámának jelentős csökkenésére, a tagok nagy része – magas életkorból és

korlátozott anyagi lehetőségéből adódó -  inaktivitására, kezdeményezze az egyesület

megszüntetését. Az elnök bejelentette ugyanakkor, hogy az egyesület megszűntetését

követően a még aktív tagok, azonos néven megalakítják a MVBT „civil társaságot”, amely

működéséhez a megszűnő egyesület még rendelkezésre álló szerény pénzeszközeit

támogatásként az új szervezetnek biztosítja.

 

Az MVBT „egyesület” megszüntetésére irányuló kérést a Fővárosi Főügyészség 2018.01.16-i

tájékoztatása szerint, támogató javaslattal továbbította a bírósághoz.

 

A Fővárosi Törvényszék, 2018.07.16-án jogerőre emelkedett 121.Pk.60.166/1989/16.

iktatású végzésével megállapította az egyesület megszűnését.

 

Az elnökség és az ellenőrző bizottság tagjai 2017.12.01. hatállyal, Társasági Szerződéssel

létrehozták a Magyar – Vietnami Baráti Társaság „civil társaságot”, elkészítették és a korábbi

tagság részére kiküldték az erről szóló tájékoztatást, valamint az új szervezeti formához

történő csatlakozást jelző belépési nyilatkozat űrlapot.

 

Az MVBT civil társaságnak jelenleg 103 tagja van (2017 végén a létszám 191 fő volt).

Az elnökség a Társaság legutóbbi közgyűlést követő, 2017.11.27-2018.12.31 közötti

beszámolási időszakban, függetlenül a szervezeti forma átalakulási folyamatától, továbbra is

rendszeresen – tíz alkalommal - ülésezett, az előre meghirdetett és aktuális témákat beszélte

meg, értékelte a megvalósított programokat, rendezvényeket, a Társaság hazai és külföldi

kapcsolatrendszerének alakulását, az Alapszabályban megfogalmazott rendeltetés szerinti

tevékenységet. Az elnökségi üléseken továbbra is folyamatosan képviseltette magát az

Ellenőrző Bizottság, illetve a Magyarországi Vietnamiak Egyesületének képviselője (aki

egyben a MVBT elnökség tagja) észrevételeikkel, javaslataikkal igen pozitívan járultak hozzá

az elnökség tervező és szervező munkájához.

 

A beszámolási időszakban szervezett programjaink biztosították a Társaság rendeltetésének

megfelelő feladatok teljesítését, részleteiben:

 

-          2017.11.27-én megtartottuk a Társaság éves közgyűlését, amelyen az elnökség beszámolóját a tevékenységről a – korábbiakhoz képest magas létszámban résztvevő - tagság egyhangúlag elfogadta. A közgyűlés felhatalmazta az elnökséget a Társaság „egyesületi” jogállásának megszüntetésére irányuló lépések megtételére.

-          A Társaság nevében az elnök 2018.01.21-én levélben köszöntötte Nguyen Tien Thuc urat, a VSZK új nagykövetét, aki 2018.01.15-én adta át megbízólevelét Dr. Áder János köztársasági elnöknek.

-          A Magyarországi Vietnamiak Egyesülete 2017 év végi karitatív tevékenysége rendezvényein, amelyek során kilenc budapesti kerület 11 intézményében (fogyatékos otthonok, idős otthonok, gyermekintézmények) adtak át ajándékokat 3.315.500.- Ft értékben, az MVE meghívására részt vettek az MVBT elnökség tagjai is.

-          A Társaság NEFB állományban szolgálatot teljesített tagjai felvetésére az elnökség 2018.01.08-án levélben kérte a Honvédelmi Minisztert a „Békefenntartásért Szolgálati Jel” adományozására intézkedő 27/2002 (IV.17.) HM rendelet felülvizsgálatára, és a jogosultak körének kiterjesztésére az 1973-75 között Dél-Vietnamban szolgálatot teljesített állományra.

A megkeresésre a Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatokat koordináló Főosztálya 2018.06.29-én, levélben elutasító választ küldött.

-          Az elnökség határozatot hozott a NEFB misszió megkezdése (1973) 45. évfordulója megünneplésére egész évre kiterjedő rendezvénysorozat tervezésére, szervezésére, amelynek keretében a következő eseményekre került sor:

o   2018.01.25. Hajdú László ezredes „Magyar Katonák Vietnamban” c. előadása a NEFB misszióról (a Missziós Történetek sorozat keretében)

o   2018.04.27. Baráti Találkozó a vietnami háború befejezése évfordulóján

o   2018.10.09. Dr. Botz László altábornagy előadása a szolnoki MHBKK békefenntartó veteránok találkozóján.

o   2018.10.24. „Volt egyszer egy misszió”, filmbemutató a Honvéd Kulturális Központban

-          A Társaság képviseltette magát a Magyar – Vietnami Üzleti Tanács rendezvényein (2018.02.01., 201805.10.), amelyek során a két ország gazdasági, kereskedelmi kapcsolatinak fejlesztésének módozatai kerültek tárgyalásra, s amely témában Társaságunk is felajánlotta kapcsolat-közvetítő lehetőségeit.

-          Társaságunk nagy számban képviseltette magát a Magyarországi Vietnamiak Egyesülete által 02.10-én rendezett, nagyszabású Hold-újévi ünnepségen.

 

-          A VSZK nagykövetsége 02.22-én is rendezett egy nagyszabású, Hold-újévi fogadást a Gellért szállóban, amely egyben az új nagykövet bemutatkozó fogadása is volt, s amelyen Társaságunkat – a nagykövetség meghívása alapján - tíz fő képviselte.

-          Az ArtDeko Film Kft. felkérésére az elnök segítette a Ho Chi Minh városi Fim Szövetséggel való szakmai kapcsolat elmélyítését, amelynek célja volt egy vietnami-magyar koprodukciós játékfilm részleteinek egyeztetése, s ezzel párhuzamosan egy, a NEFB keretében 1973-75 között Dél-Vietnamban szolgálatot teljesített magyar kontingens tevékenységét bemutató dokumentumfilm készítése.

A filmes stáb – az elnök közvetítésével - megbeszélést folytatott a Ho Chi Minh városi magyar főkonzulátus vezetőjével, valamint a Baráti Társaságok Szövetsége Ho Chi Minh városi elnökével és a VMBT HCM városi szervezete vezetőivel.

Az ArtDeko Film Kft. az év során – a vietnami helyszínek meglátogatásán, volt vietnami veteránokkal készített felvételeken túl – interjúkat készített a NEFB veteránjaival is. A film bemutatására várhatóan 2019 első felében kerül sor.

-          Képviselőink 2018.03.13-án találkoztak a VSZK Nemzetgyűlése kulturális, sport és ifjúsági bizottsága Budapesten tartózkodó delegációjával, amelyet Nguyen Van Tuyet úr, a bizottság elnöke, egyben a Nemzetgyűlés vietnami – magyar baráti tagozatának elnöke vezetett, s aki nagy tisztelettel emlékezett meg a magyar kontingens NEFB misszióban végzett munkájáról.

-          Társaságunk képviseletében, Váraljai Márton alelnök 03.22-én részt vett a VSZK nagykövetségén, Phan Van Khai volt miniszterelnök halála alkalmából szervezett kondoleálási rendezvényen és tisztelettel adózott a kiemelkedő vietnami politikus emléke előtt.

-          Hagyományaink szerint 04.06-án a Farkasréti temetőben megemlékeztünk hősi halált halt két társunkról, Dylski Aurélról és Cziboly Csabáról.

-          Az év során folytattuk az 1975.04.18-án, Magyarországon elhunyt Nguyen Thanh Nhi főhadnagy maradványainak hazaszállítása lehetőségeinek megteremtésére irányuló erőfeszítéseinket. Nagy Gyula elnökségi tag fáradhatatlan ügyintézése eredményeként az év második felére sikerült a szükséges engedélyeket beszerezni, a kihantoláshoz és a maradványok hazaszállításához szükséges adminisztratív feltételeket biztosítani.

A maradványok kihantolása időpontjára – a Magyarországi Vietnamiak Egyesülete, a vietnami kolónia jelentős anyagi támogatása mellett – Magyarországra érkezett Nhi főhadnagy fia, Nguyen Van Tien, majd 10.29-én a Csömöri Sírkert és Hamvasztó objektumában, buddhista szertartás keretében sor kerülhetett Nhi főhadnagy maradványainak hamvasztás előtt búcsúztatására, amely rendezvényen Társaságunk több tagja is részt vett. A hamvakat Nhi főhadnagy fia 11.02-án vitte haza Vietnamba, végső nyughelyére.

-          2018.04.27-én és 2018.09.14 –én, a Magyarországi Vietnamiak Egyesületével közös rendezésben megtartottuk immár hagyományos, nagy sikerű tavaszi (a vietnami háború befejezése 43. évfordulójának, illetve Vietnam újraegyesítésének megünneplése), valamint őszi (a két ország nemzeti ünnepeire emlékező) Baráti Találkozóinkat.

-          Részt vettünk 05.29-én a Pákozdon megrendezett Békefenntartók Napja ünnepi rendezvényen, koszorút helyeztünk el a Magyar Békefenntartók Emlékművénél.

-          Rákóczifalva önkormányzatának felkérésére Vietnamot bemutató fotó, festmény és tárgyi bemutatót rendeztünk a Város Varsány Közösségi Házában. A hivatalos megnyitón, Kósa Lajos polgármester köszöntője után Dr. Botz László villantotta fel Vietnam történelmének jelentősebb fordulópontjait, a napjainkban jelentős fejlődést mutató ország társadalmi, gazdasági és kulturális eredményeit. A város polgármestere nagy jelentőséget tulajdonított a kapcsolatok fejlesztésének, reményét fejezte ki egy jövőbeni testvér-város kapcsolat kialakítására, amely terv megvalósításához felajánlottuk segítségünket. A megnyitó ünnepségen Társaságunk számos tagja is részt vett. A kiállítási anyag egy héten át volt látható a közösségi házban, majd további egy hónapig a városban működő Maci-múzeumban.

-          2018.06.17-19 között Pham Viet Son főtitkár vezetésével Magyarországon tartózkodott a VMBT 19 fős delegációja, akikkel Társaságunk delegációja 06.18-án a Honvéd Kulturális Központban szervezett ebéden találkozott. A rendezvényen megjelent Nguyen Tien Thuc nagykövet is.

-          Társaságunk tagja, Orosz Andrea, aki angol nyelvtanárként másfél évet töltött Vietnamban, vietnami élményeiről 06.22-én és 28-án Szegeden, illetve 06.25-én Mezőtúron tartott előadásokat.

-          A Társaság képviseletében az elnök 06.28-án Debrecenben részt vett az Egyetem alumni találkozóján, amelyre 18 volt vietnami diák (1973-78 között végzett vegyész, fizikus, matematikus) érkezett Vietnamból.

-          Társaságunk kezdeményezésére és közvetítésével létrejött testvér-települési kapcsolat keretében 07.08-11. között Óbudára látogatott Hanoi-Son Tay kerületének delegációja. A Budapest 3. kerület önkormányzata épületében tartott konstruktív megbeszélésre meghívást kapott és megjelent Dr. Botz László elnök is.

-          Az elnökség 07.21-én levélben köszöntötte és jókívánságait küldte a Vietnami – Magyar Baráti Társaság Ho Chi Minh városi szervezetének, megalakulásuk 25. évfordulója alkalmából.

-          A VMBT felkérésére 07.25-én levélben kerestük meg Zalaegerszeg polgármesterét, közvetítve a vietnami Dong Thap megye felvetését, hogy létesítsenek testvér-városi kapcsolatot. Balaicz Zoltán polgármester a javaslatot - hivatkozva a város kiterjedt testvér-városi kapcsolataiból adódó jelentős terhekre – elutasította.

-          08.19-én Társaságunk képviselői részt vettek a Vietnami Egyetemisták Magyarországi Közössége által, a gödöllői Szent István Egyetemen szervezett „Európában lévő Vietnami Ifjúsági Egyetemisták Negyedik Fesztiválján”, amelynek fő témája a „múlt visszakeresése a jövőhöz vezető út alapja” volt. A színes programok és a konferencia mellett rendezett fotó-kiállításon bemutatásra kerültek a vietnami szigetek szépségei, a gazdasági fejlődés, a vietnami történelem főbb eseményei.

-          08.28-án a vietnami nagykövetség meghívására a MVBT számos tagja vett részt a VSZK Függetlenség kikiáltásának 73. évfordulója alkalmából rendezett nagyszabású fogadáson.

-          Társaságunk lehetőséget kapott a Magyarországra hivatalos látogatásra érkezett Nguyen Phu Trong, a VKP főtitkára programjában való részvételre, amelynek keretében, a nagykövetség felkérésére a látogatást megelőzően a kapcsolatok összefoglalását tartalmazó írást készítettünk és tettünk közzé a közösségi médiában, illetve a vietnami testvérszervezet kérésére írásban tájékoztattuk a főtitkárt Társaságunk rendeltetéséről, tevékenységéről.

A magyar miniszterelnök meghívására 09.10-én az MVBT elnöke részt vett a főtitkár tiszteletére adott hivatalos díszebéden a Parlamentben, majd ugyanazon a napon a főtitkár fogadta a MVBT delegációját a Four Season Szállóban.

09.11.-én az elnök részt vett a Magyar – Vietnami Rektori konferencián, ahol a főtitkár megerősítette a felsőoktatási kapcsolatok továbbfejlesztésének igényét.

-          Társaságunk nevében az elnökség 09.21-én levélben, majd az elnök személyesen 09.21-én a nagykövetségen szervezett kondoleálási alkalommal fejezte ki részvétét Tran Dai Quang köztársasági elnök halála alkalmából.

 

-          A Magyar Honvédség Békefenntartó Kiképző Központ parancsnokának meghívására Társaságunk több tagja részt vett 10.09-én Szolnokon, a MHBKK objektumában rendezett „Vietnamtól napjainkig – veterán békefenntartók találkozója” rendezvényen, ahol az elnök rövid előadást tartott az 1973-75 között végrehajtott NEFB feladatról.

-          10.24-én nagy érdeklődés mellett, jelentős számban megjelent nézők előtt került bemutatásra a Honvéd Kulturális Központban a 6R Produkció által készített „Volt egyszer egy misszió” c. dokumentumfilm, amely az 1973.01.28-1975.09.05. között Dél-Vietnamban, a Nemzetközi Ellenőrző és Felügyelő Bizottságban szolgálatot teljesített magyar kontingens feladata megkezdésének 45. évfordulójára készült és áttekintést adott a küldetésről.

-          Az év folyamán képviselőink rendszerese részt vettek a magyarországi vietnami szervezetek (Nőszövetség, Buddhista Gyülekezet) rendezvényein.

-     Felkérésre több alkalommal tartottunk előadásokat Vietnamról felsőoktatási intézményekben.

-     Igyekeztünk a két ország kapcsolatrendszerének alakulására vonatkozó információkat a közösségi média (facebook) útján, illetve Társaságunk honlapján megjelenő cikkekkel, vietnami tudósítások lefordításával tagjainkkal és az érdeklődőkkel megosztani.

 

A beszámolási időszakban aktív kapcsolatot tartottunk a budapesti és a hanoi nagykövetségekkel, a Magyarországi Vietnamiak Egyesületével, a Magyar Ázsia Társasággal, vietnami testvérszervezeteinkkel, valamint a HM és az MH vezetőivel.

Az év során a Társaság tagjai közül 12 fő elhalálozásáról kaptunk értesítést. A beszámolási év során elnökségünk tagjai közül elhunyt Dr. Déri Miklós, aki jelentős aktivitással, több alkalommal szervezett csoportos utazásokat Vietnamba, értékes vietnami bélyeggyűjteményét több alkalommal mutatta be kiállításokon, éveken keresztül aktív szerepet vállalt Társaságunk elnökségében. 2018-ban elhunyt Kevei Gyula, aki Társaságunk ellenőrző bizottságának elnökeként végzett igen fontos és pontos munkát, biztosítva az anyagi háttér pontos és jogszerű biztosításának ellenőrzését.

A beszámolás évben bekövetkezett státuszbeli változás – a Társaság egyesületként való megszűnése és civil társaságként való megalakulás – során sajnálattal tapasztalta a vezetőség, hogy korábbi tagjaink közül sokan nem reagáltak a változásra, illetve nem jelezték az új, “civil társaság”-ba való belépésüket. Az új szervezet alapítói abban bíznak, hogy az adminisztratív kötöttségektől mentes új forma a Társaság tevékenységének aktívabbá alakulását eredményezheti, ennek érdekében kívánják a korábbi rendeltetésnek megfelelően a Társaság életét tervezni, szervezni.

A beszámolási időszakban tovább működtettük a www.magyar-vietnami.huhonlapunkat, valamint a facebook-on elérhető vietnami nyelvű  hoihuunghihungviet, illetve a Magyar – Vietnami Baráti Társaság nyilvános csoportként működő oldalt, ahol az érdeklődők továbbra is tájékozódhatnak az aktuális hírekről, programokról.

 

Társaságunk anyagi helyzete a beszámolási időszakban alapvetően nem változott. A korábbi,

egyesületi létből maradt szerény összeget a további működéshez használjuk fel. A

vonatozó civil törvény szerint, mint civil társaság, nem írhatunk elő tagdíjat, ugyanakkor

számítunk a velünk együtt tenni kívánók anyagi támogatására.

 

2018 év végén a Társaság 449.640.- Ft-tal rendelkezett.

 

 

A közelgő év végi ünnepek alkalmából valamennyi tagunknak Kellemes Karácsonyi

Ünnepeket és Boldog Újesztendőt kívánunk!

 

 

 

Budapest, 2018 december 13-án

 

A MVBT elnöksége nevében

tisztelettel és barátsággal,

 

Dr. Botz László

elnök

 

   

 

Magyar – Vietnami Baráti Társaság

Elnökség

Budapest, 1062. Bajza u.54.

 

 

 

 

Beszámoló 2014-év végén

 

 

 

A 2013.november 20-én lebonyolított tisztújító közgyűlésen – ahol Társaságunk nyilvántartott
létszámához (226) képest kevesen, csupán 45 tagunk vett részt 19,9 % - megválasztott
elnökség, a közgyűlés által is hangsúlyozott feladatának tekintette a Társaság
tevékenységének szinten tartását, illetve annak aktívabbá tételét. Ennek érdekében az egyes
feladatokra vonatkozóan felelősöket jelölt ki:

 

            - Szirmai Ernő – alelnök

            - Nagy Gyula – a NEFB Tagozat vezetője

            - Bányai Levente – titkár

            - Dr. Füstné Tran Thi Hanh – kultúra

            - Hoang Hai Linh – vietnami összekötő

            - Nguyen Piroska – kultúra

            - Stefani György – NEFB, kultúra, szervezési ügyek

            - Váraljai Márton – gazdasági kapcsolatok

 

Hoang Hai Linh az év során – családi okok miatt kivált az elnökségből, helyére Nguyen Thanh Huong került kooptálásra, aki azóta is igen aktívan vesz részt az elnökség munkájában.
Az elnökség munkáját az újraválasztott Ellenőrző Bizottság segíti, tagjai:

-         Fekete János

-         Kevei Gyula

-         Kolossváry Miklós

Az elnökség az Alapszabály szellemében, az V. fejezetben foglaltaknak megfelelően rendszeresen ülésezett, 2014-ben kilenc alkalommal, meghirdetett napirendi témákkal, beszélte meg, értékelte a tervezett és végrehajtott programokat, rendezvényeket, a szervezet hazai és külföldi kapcsolatrendszerének alakulását, a rendeltetésnek megfelelő tevékenységet, a kitűzött célok teljesítését. Elnökségi üléseinken minden alkalommal részt vettek az Ellenőrző Bizottság képviselői, így folyamatos és közvetlen rálátásuk nyílt az elnökség munkájára. Továbbra is lehetőség volt tagjaink részvételére az elnökségi üléseken, az elmúlt év során néhányan éltek is a lehetőséggel. (Elnökségi üléseink időpontjáról a honlapunkon megjelenő, legutolsó, ülésünkről készített feljegyzésből lehet tájékozódni.)

2014-ben tervezett és megrendezett programjainknak határt szabott anyagi lehetőségünk, ennek ellenére igyekeztünk a felkérésekre szervezett, Vietnámot bemutató, népszerűsítő rendezvényeinkre (pl. Csillaghegyi Közösségi Ház “Népek Napja, Vietnam”, vagy a Laterna Magica Alapíytvány “Távol van-e Távol-Kelet?”) tagjainkat is – több-kevesebb sikerrel – mozgósítani.

Ugyancsak fontos feladatnak tekintettük a rendeltetésünkben megfogalmazott célok közül a társadalmi és gazdasági kapcsolatok bővítésében való részvételünket, ismeretterjesztő előadásokat tartottunk, segítettük a már létrejött testvér-települések kapcsolatfejlesztését, beléptünk a Magyar – Vietnami Üzleti Tanácsba.

Kiemeltként kezeltük a Társasaság “megújítását”, az év során 20 új taggal (többségében a Magyarországon élő vietnamiak köréből) bővült a létszám. Sajnálattal kell megjegyezni, hogy a Társaság magas átlag életkorából adódóan egyre több tagtársunk távozásával kell számoljunk, 2014-ben 17 fő halt meg tagjaink közül.

Ugyancsak sajnálattal kellett tudomásul vegyük, hogy 22 fő évek óta nem vesz részt rendezvényeinken, nem fizeti a megállapított tagdíjat, így azok névjegyzékből való törlésére kényszerültünk. (2014 októberében 114 tagunk részére küldtünk felszólító levelet a tagdíj fizetés elmulasztása miatt, erre csupán 29 fő reagált és rendezte – részben – elmaradását.) Többen jelezték, hogy adójuk 1 %-át felajánlották Társaságunk részére és ezzel kívánják letudni tagdíjfizetési kötelezettségüket. Az elnökség sajnos ezt a magyarázatot nem tudja elfogadni, ugyanis a NAV nem küldi meg számunkra, hogy ki ajánlott fel 1 %-ot.

Meg kell jegyezni ugyanakkor, hogy az előző évhez viszonyítva, részben az emlékeztető/ figyelmeztető levél hatására ez évben kedvezőbb volt a tagdíjfizetési fegyelem, ennek köszönhetően anyagilag “erősebben” nézünk az új esztendő elé.

A létszám mozgások következtében Társaságunknak aktuálisan 199 tagja van (ebből öt intézményi tag).

Kapcsolataink irányultságában a vietnami hátterű intézmények, szervezetek (nagykövetség, Magyarországon élő Vietnamiak Szövetsége, Magyar Ázsia Társaság, Magyar – Vietnami Üzleti Fórum) kerültek az év során előtérbe, a katonai kapcsolatokban (Honvédelmi Minisztérium, Magyar Honvédség) stagnálás mutatkozik.

Aktív kapcsolatot tartunk fenn vietnami testvér szervezetünkkel, a Vietnami - Magyar Baráti Társasággal, annak mind Hanoi-ban, mind Ho Chi Minh városban működő tagozataival. Az év során igyekeztünk kihasználni a két ország közötti szakmai látogatások adta lehetőségeket, hogy testvér szervezetünk vezetőivel, tagjaival személyesen találkozzunk, megbeszéléseket folytassunk, a kapcsolatainkat erősítsük.

Továbbra is működtetjük a tagság folyamatos tájékoztatására a www.magyar-vietnami.hu honlapot, amin keresztül igyekszünk Vietnamra vonatkozó információkat közölni, programjainkat hirdetni, illetve azokról írásos és képes beszámolókat adni rendezvényeinkről. A térségre vonatkozóan további információk érhetők el a Magyar Ázsia Társaság www.asiaport.hu  honlapján.

A beszámolási időszakban általunk szervezett, illetve részvételünkkel lebonyolított rendezvények időprendi sorrendben a következők voltak:

2013.10.19.     Dr. Füstné Tran Thi Hanh részt vett és képviselte Baráti Társaságunkat a megrendezett “Vietnami Nőnapon”

2013.11.05.     Nagy Gyula részt vett és képviselte Baráti Társaságunkat a Békefenntartók Bajtársi Egyesülete által szervezett, a kaposvári 64. Bonconádi Szabó József logisztikai ezred látogatásán.

2013.11.07.     Dr. Füstné Tran Thi Hanh a MVBT képviseletében részt vett az Ázsia Center új, vietnami emeletrészének avató ünnepségén.

2013.11.09.     A MVBT több tagja részt vett és szerepelt a Laterna Magica Alapítvány által rendezett “Távol van-e Távol-Kelet” című rendezvénysorozatot befejező kulturális fesztiválon  a Hagyományok Házában.

2013.11.10.     Közvetítésünkkel a MTV M1 Híradó élő riportot készített a vietnami időjárási veszély (tájfun) kapcsán Hanoi-ban és Ho Chi Minh városban élő barátainkkal.

            2013.11.20.     A MVBT megtartotta soron következő tisztújító közgyűlését.

2013.11.23.     Az Óbudai Kulturális Központ Csillaghegyi Közösségi Háza felkérésére a “Népek Napja, Vietnam” rendezvényen előadásokat tartottunk Vietnamról, illetve ruha, zene, táncbemutatót tartottunk.

2013.12.10-16. Az elnök – a Drégelyvár Csoport delegációjának tagjaként látogatást tett Vietnamban, ennek során megbeszélést folytatott

-         a Vietnami – Magyar Üzleti Tanács elnökével,

-         a Vietnami – Magyar Baráti Tanács elnökével és az elnökség több tagjával,

                              -         telefonon beszélt a VMBT Ho Chi Minh városi tagozata elnökével.  2014.01.23.     Dr. Déri Miklós a Vas Megyei Főügyészség munkatársai előtt tartott előadást a NEFB keretében szerzett tapasztalatairól, élményeiről, valamint az elmúlt években Vietnamba szervezett csoportos utazásairól.

2014.01.28.     Nagy Gyula és Váraljai Márton részt vett a Magyar – Vietnami Üzleti Tanács év értékelő rendezvényén, tájékoztatást adtak a MVBT munkájáról és felajánlották ismereteinket, tapasztalatainkat a Tanács tevékenységéhez

2014.01.28.     Társaságunk – intézményi tagként – belépett a Magyar – Vietnami Üzleti Tanácsba.

2014.02.01.     Társaságunk több tagja részt vett a Vietnami Holdújév alkalmából rendezett ünnepségen az Erzsébet-ligeti Színházban.

2014.02.25.     Az elnököt hivatalában fogadta Dr. Szeneczey Balázs, Budapest főváros önkormányzata városfejlesztési főpolgármester-helyettese. Az elnök ismertette a MVBT tevékenységét és felajánlotta a Társaság tapasztalatait, személyes kapcsolatait a két ország, valamint a fővárosok (kerületek)  kapcsolatainak fejlesztéséhez.

2014.03.03.     Váraljai Márton a Károly Gáspár Református Egyetem felkérésére előadást tartott Indokína aktuális helyzetéről.

2014.03.08.     Dr.Füstné Tran Thi Hanh képviselte Társaságunkat a Magyarországon élő Vietnamiak Nőszövetsége által szervezett Nőnap-i rendezvényen a Sárkány Centerben.

2014.04.07.     Hagyományaink szerint koszorúzási ünnepséget tartottunk hősi halottaink siremlékeinél a Farkasréti temetőben.

            2014.04.28.     A MVBT hivatalos megalakulása 25. évfordulója megünneplésére baráti találkozót
            tartottunk a Hanoi Étteremben, ahol mintegy 75 fő vett részt.
 
            2014.05.06.     A VSZK Nagykövetségével, a Magyarországon élő Vietnamiak Szövetségével közösen 
            szerveztünk megemlékezést Dél-Vietnam felszabadítása 39. és a Dien Bien Phu-i győzelem 60. évfordulója
            alkalmából. Az ünnep kapcsán az elnökség levélben köszöntötte a VMBT elnökségét.

2014.05.14.     A NEFB III. Váltás tagjai – családtagokkal kiegészült – baráti találkozót tartottak a Radeberger Sörözőben.

2014.05.16.     Az elnök a Magyarországon élő Vietnamiak Szövetsége elnökségének küldött levélben fejezte ki aggodalmát a Dél-kinai tengeren, Vietnam és Kína között kialakult feszültség miatt, hangsúlyozva a vitás kérdések tárgyalások útján történő rendezésének fontosságát, a helyzet békés megoldásának szükségességét.

2014.05.17.     A Nemzetek Háza tiszújító közgyűlést tartott, amelyen Társaságunkat az elnök mellett Váraljai Márton képviselte.

2014.05.19-25. Az elnök a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara delegációjának tagjaként részt vett a Kamara által szervezett vietnami üzleti látogatás programjában. A delegáció hivatalos programja mellett találkozott és megbeszélést folytatott a VMBT Ho Chi Minh városi tagozata elnökségével, Hanoiban a VMBT elnökségével, illetve Hanoiban megbeszéléseket folytatott a Wild Lotus Utazási iroda igazgatójával a ProHíd Kft-val való kapcsolatfelvétel és együttműködés kérdésében.

            2014.06.05.     Ngo Dam Linh úr, a VSZK nagykövetséágének konzulja hivatalában kért tájékoztatást az
            elnöktől a MKIK májusi vietnami látogatásának eredményeiről, illetve érdeklődött a vietnami-kínak
            konfliktusra vonatkozó magyar álláspontról
 
            2014.06.10.     A Hanoiban működő MERAC gyógyszergyár késérére levélben kerestük meg az Állami
            Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, Országos Tisztifőorvosi Hivatal illetékesét, Dr. Cseh Ildikó mb.
            Országos tisztifőgyógyszerészt, segítséget kérve a MERAC részére, helyszíni szakértő eljárás lefolytatására.

2014.06.26.     Ngo Dam Linh úr, a VSZK nagykövetség konzulja megbeszélésre hívta a Társaság elnökét, amelynek során jelezte, hogy július hónapban nemzetközi konferencia került megrendezésre Ho Chi Minh városban, a vietnami-kínai konfliktus témájában, amelyre meghívták a MVBT képviselőit is.

2014.07.04.     Váraljai Márton részt vett a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által rendezett “Új lehetőségek Vietnamban” c. Üzleti szemináriumán.

2014.07.16.     Dr. Rudas László azzal a kéréssel kereste meg a Társaság elnökét, hogy a Társaság segítsen megszerezni a Magyarországon tanult vietnami diákok névjegyzékét, hogy azokat meg lehessen keresni posztgaruális vagy PhD képzésre való visszatérés céljából. Az elnökség, a kérést illetően levélben fordult az illetékes Balassi Intézethez..

2014.07.16.     Az elnök megbeszélést folytatott Dr. Simicskó István országgyűlési képviselővel, kérve közreműködését, hogy HCM város egyik kerülete és Budapest11. kerülete között kialakulhasson egy testvér-kerület kapcsolat.

2014.07.8-15.Társaságunk négy vietnami tagja (Dr. Füstné Tran Thi Hanh, Nguyen Thanh Huong, Tran Thi Thanh Son és Le Kim Thoa) buddhista meditációs kurzuson vett részt Németországban.

2014.07.26.     Váraljai Márton és Gergely László részt vett a Ho Chi Minh városban megrendezett nemzetközi szemináriumon, amelyet a Vietnami Jogászok Szövetsége és a HCM városi Egyetem Jogi Kara szervezett a dél-kínai tengeren kialakult konfliktus kérdéséről. Képviselőink a Társaság témában készített véleményét írásban adták át, illetve interjút adtak a helyi TV társaságnak. Tartózkodásuk során találkoztak és megbeszélést folytattak a VMBT HCM városi tagozata elnökségének tagjaival.

2014.08.01-10. Pham Viet Son úr, a VMBT alalnöke üzleti látogatást tett Magyarországon, amelynek során a körmendi Babati és Társa Kft. És a vietnami Nam Dinh Rt. Közötti vegyesvállalt felállításának kérdéseiről tárgyaltak, valamint részt vett az Olajipari Karbantartó és Kivitelező Kft.-vel folytatott tárgyalásokon.

2014.08.22.     Társaságunk hat tagja ( Dr. Füstné Tran Thi Hanh, Nguyen Thanh Huong, Tran Thi Thanh Son, Le Mik Thoa, Trinh Ai Lien és Bui Thi Kim Xoa) részt vettek Buddha Anyaszeretet ünnepén.

2014.08.24.     Áder János köztársasági elnök November 23-25 között esedékes vietnami hivatalos látogatása alkalmából javaslatot tettünk a VMBT elnökének és alelnökeinek elsimerésére.

2014.09.01-10. To Hong Thai úr, a MERAP gyógyszergyár vezérigazgatója vezetésével vietnami delegáció tárgyalt Budapesten az Országos Gyógyszerészeti   Intézetben, valamint látogatást tettek a Béres Zrt-ben. Társaságunkat a megbeszéléseken Gergely László képviselte.

2014.09.02.     Az elnök levélben köszöntötte a nagykövetség munkatársait, valamint a VMBT elnökségét a VSZK nemzeti ünnepe alkalmából.

2014.09.08.     A nagykövetség meghívása alapján Társaságunk több tagja vehetett részt a VSZK nemzeti ünnepe alkalmából, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum objektumában rendezett fogadáson.

2014.10.06-17. Vo Van Mai úr, a VMBT Hanoi Tagoza Állandó Bizottság elnöke, a Vietnami                     – Magyar Üzleti Tanács társelnöke tett látogatást Magyarországon, ennek során 10.14-én megbeszélést folytatott Társaságunk elnökével

            2014.10.27.     Társaságunk kezdeményezésére Dr. Nguyen Thanh Tuan, új vietnami nagykövet
            bemutatkozó látogatáson fogadta Társaságunk elnökét, valamint Nagy Gyulát és Váraljai Mártont.
 
            2014.11.03.     Váraljai Márton megbeszélést folytatott a Külgazdasági és Külügyminisztérium Ázsia 
            főosztálya jelenlegi helyettes vezetőjével, Dr. Balogdi Tibor úrral a Magyar – Vietnami diplomáciai
            kapcsolatok 65. évfordulója alkalmából tervezett ünnepségről.

2014.11.05.     A Társaság elnöke részt vett a Magyar Ázsia Társaság soros közgyűlésén, ahol röviden beszámolt Társaságunk 2014 évi tevékenységéről.

2014.11.05.     Társságunk elnöke megbeszélést folytatott Tóth Gábor úrral, a HírTV Zrt. Külpolitikai szerkesztőjével, aki 2015-ben – kapcsolódóan a Magyar – Vietnami diplomáciai kapcsolatok felvétele 65. évfordulókához, valamint Saigonfelszabadítása 40. évfordulójához flmet kíván forgatni Vietnamban.

2014.11.10.     A Nagy Fal Magyar – Kínai Barátság Egyesület meghívására Társaaságunk elnöke részt vett a “Kínai – Magyar Barátságért Kitüntető Díj” átadási ünnepségén a Parlamentben.

 

A programok szervezésével, illetve a programokon való részvételünkkel igyekeztünk „mutatni” magunkat, a kulturális, oktatási kapcsolatok fejlesztésében való aktív szerepvállalásunk mellett kapcsolataink felhasználásával a kis- és középvállalkozások támogatását, kapcsolatteremtő tevékenysége támogatását, esetenként képviseletüket is felvettük célkitűzéseink közé. Lépéseink következtében egyre több magyar és vietnami befektető, vállalkozó keresi meg Társaságunkat személyesen, vagy a honlapunkon keresztül és kéri segítségünket, tanácsainkat, útbaigazításunkat.

 

A beszámolási év során tagjaink közül elhunyt (akiről tudomásunk van):

Kenesei István                         2013.11.06.

Komlósi József                        2013.11.17.

Deák Antal                              2013.12.13.

Bényei Béla                             2014.02.01.

Mészáros Lajos                       2014.02.18.

Balázs Béla                              2014.02.19.

Karsai Lajos                            2014.04.07.

Kiss Gyula                               2014.04.09.

Marjai József                           2014.05.07.

Forgács András                       2014.06.12.

Krácsik József                         2014.07.21.

Holli Károly                             2014.07.29.

Nagy Sándor                           2014.08.25.

Almási Alfréd                          2014.09.14.

Barbócz Károly                       2014.10.27.

Barabás Tibor

Molnár Béla

 

Társaságunk anyagi helyzete a beszámolási évben stagnált, továbbra is problémák mutatkoznak a tagdíjfizetés területén. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló törvényi lehetőségből, az adófizető magánszemélyek felajánlásából (1 %) kapott összeg a korábbiakhoz képest 2014-ben növekedett (2012-ben 35.870.- Ft, 2013-ban 26.045.- Ft, 2014-ben 71.172.- Ft). A beszámolási időszak végén (2014.10.31-én) 487.515.-Ft állt rendelkezésünkre, ami az év végi felszólítás következtében magasabb az előző évi maradványnál (253.370.-Ft).

Anyagi helyzetünk stabilizálása, a sokak által kívánt tőbb program szervezése érdekében további feladat a tagdíjfizetési fegyelem megszilárdítása, illetve támogatók felkutatása.

A banki költségek csökkentése érdekében kérjük tagjainkat, hogy a tagdíjat a Társaság OTP-nél vezetett 11713005-20412654 számú számlájára utalják át. Igény esetén csekket is küldünk!

 

A közelgő ünnepek alkalmából valamennyi tagunknak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket, Sikerekben és Egészségben Gazdag, Boldog Újesztendőt kívánunk!!

 

Budapest, 2014. november 17 -én

 

A MVBT elnöksége nevében

Tisztelettel és barátsággal,

 

Dr. BotzLászló

elnök

 

 

 

 

 

Magyar – Vietnami Baráti Társaság

                   Elnöksége

 

Az elnökség 2013-évi beszámolója:

 

2013 október 27-én lejárt az elnökség mandátuma, ez alkalommal év végi beszámolónkban áttekintjük az elmúlt két év munkáját, eredményeinket és mulasztásainkat.

 

A 2011.október 27-én megválasztott elnökség az Alapszabály szellemében, az V. fejezetben foglaltaknak megfelelően rendszeresen ülésezett, mindkét évben nyolc-nyolc alkalommal, meghirdetett napirenddel, hivatalos formában értékelte a tervezett és végrehajtott programokat, rendezvényeket, a szervezet hazai és külföldi kapcsolatrendszerének alakulását, a rendeltetésnek megfelelő tevékenységet, a kitűzött célok teljesítését. Elnökségi üléseinken minden alkalommal részt vettek az Ellenőrző Bizottság képviselői, így folyamatos és közvetlen rálátásuk nyílt az elnökség munkájára.

 

2012-ben elengedhetetlenné vált a tagság felülvizsgálata, a Társaság tevékenységében huzamos időn át részt nem vevő, illetve tagdíjat nem fizető személyeket töröltük a tagnévsorból, ezáltal a tagság aktív létszáma jelentősen lecsökkent. (2012. év végén 200 fő és 4 intézmény). A szükségessé vált adminisztratív intézkedés sem hozta meg a remélt eredményt, mivel a megmaradt, tagságát megerősítő személyek körében továbbra is jelentős azok száma, akik nem teljesítik tagdíjfizetési kötelezettségüket (a beszámoló időpontjáig 104 fő, a teljes tagság 46,2 százaléka), illetve nem vesznek részt meghirdetett programjainkban.

 

Társaságunk taglétszáma 2013-ban csekély növekedést mutatott, 21 fő és egy intézmény kérte felvételét. (Jelenleg 221 fő és 5 intézmény).

 

Társadalmi kapcsolataink többnyire továbbra is a honvédségi szférához kötődnek, ezen belül a Honvédelmi Minisztériumhoz, a Magyar Honvédséghez, illetve katonai hátterű civil szervezetekhez, mint a MH Nyugdíjas Klubok, a Békefenntartók Bajtársi Közhasznú Egyesülete, a Balassi Bálint Bajtársi Egyesület. Jó kapcsolat alakult ki a Magyar Ázsia Társasággal, az Interparlamentáris Unió Vietnam Barátai Szekciójával, az Országgyűlés Vietnam Barátai, Magyar-Vietnami Képviselői Klubjával, a Magyar – Vietnami Üzleti Fórummal. Folyamatos a kapcsolat a Nemzetek Közötti Baráti Társaságok Szövetségével (Nemzetek Háza), a Magyarországon élő Vietnamiak Szövetségével, az Együtt Mindenkiért (EMVE) Egyesülettel, a Lisai Elek János Fóti Hagyományőrző Alapítvánnyal.

 

Rajtunk kívül álló körülmények következtében gyengült a kapcsolatunk a Külügyminisztériummal, a VSZK budapesti nagykövetségével (alapvetően nyelvi nehézségek miatt), illetve hazánk Hanoi-ban működő nagykövetségével

 

Aktív kapcsolatot tartunk fenn vietnami testvér szervezetünkkel, a Vietnami - Magyar Baráti Társasággal.

 

A tagság folyamatos tájékoztatására működtetjük a www.magyar-vietnami.hu honlapot, amin keresztül igyekszünk programjainkat hirdetni, illetve azokról írásos és képes beszámolót adni. A honlap látogatottsága az elmúlt évben megnövekedett, érdeklődők rendszeresen keresik fel és véleményezik híreinket. A tagsággal való kapcsolattartás fő területe az internet lett, tagjaink jelentős többségével tudunk e-mail formájában kommunikálni, ami a költségkímélő előnye mellett a tagok gyors értesítésre is szolgál.

 

A beszámolási időszakban, a hivatalos rendezvényekre történő, megfelelő képviselet biztosítására pontosítottuk a VSZK budapesti nagykövetségének protokoll listáját, ez alapon küldött meghívók alapján Társaságunk képviselte magát a nagykövetség, illetve a MéVSZ rendezvényein. Mandátumunk első évében nyolc alkalommal, a második évben a következő rendezvényeken vehettünk részt:

 

-                     2013.02.08-án Társaságunk legaktívabb tagjai közül néhányan meghívást kaptak a családi-baráti hangulatú Vietnami Hold Újév ünnepségére, az Erzsébet-ligeti színházba.

-                     2013.02.09-én az elnökség több tagja részt vett a Budapest, 15. kerületi Xuyon-Chan Buddhista templomban rendezett Hold Újév szertartáson.

-                     2013.02.10-én az elnökség egy tagja részt vett az Ázsiai Hold Újév közös megünneplésén a Millenáris Parkban.

-                     2013.08.26-án elnökségünk egy tagja részt vett a Vietnamból érkezett buddhista szerzetesek által celebrált szertartáson, a Sárkány Centerben.

-                     2013.09.10-én Társaságunk több tagja részt vett a VSZK budapesti nagykövetsége által, Vietnam Nemzeti Ünnepe alkalmából rendezett fogadáson, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum kertjében. Az ünnepi alkalomból az elnök levélben köszöntötte a budapesti nagykövetséget és a VMBT elnökségét.

-                     2013.09.16-án Társaságunk egy 54 fős csoportja részt vett a Budapesten hivatalos látogatáson tartózkodó VSZK elnöke, Trung Tan Sang úrral szervezett veterán-találkozón.

 

Társaságunk az elnökség mandátumának első évében 20, majd a második évben a következő rendezvényeket szervezte:

 

-                     2012.12.14-én az MVBT – EMVE elnökségek baráti találkozóját az Édenkert Étteremben. Az elnökségünk kifejezte készségét, hogy a jövőben erősíti a két szervezet közötti kapcsolatot és segíti az EMVE karitatív tevékenységét.

-                     2013.01.26-án Társaságunk baráti találkozón ünnepelte a NEFB misszió megkezdése 40. évfordulóját. A megemlékezésen az egykori NEFB misszió tagjai közül 106 fő vett részt, a hangulatos rendezvény jól szolgálta egyrészt a jelen nap megünneplését, illetve a volt bajtársak találkozását, az élmények felelevenítését.

-                     2013.04.08-án a Farkasréti sírkertben emlékeztünk hősi halált halt bajtársinkra, Cziboly Csabára és Dyski Aurélra.

-                     2013.04.24-én a MéVSZ-ével és a VSZK budapesti nagykövetségével együttműködve fogadáson ünnepeltük meg a Vietnami Háború befejezése 38. évfordulóját.

-                     2013.07.16-án büfé-ebéden láttuk vendégül a Budapesten tartózkodó Hanoi-Son Tay város vezetőit, illetve a VMBT delegációját a Rozmaring Étteremben. A baráti hangulatú rendezvényen részt vettek a Budapest 3. kerület önkormányzatának, valamint a vietnami nagykövetség képviselői is.

-                     2013.09.02-án Körmenden, „Vietnam múltja és jelene” címmel rendezett bélyegbemutatón emlékeztünk meg Vietnam Nemzeti Ünnepéről. A rendezvénye, amelyet Bebes István, Körmend város polgármestere nyitott meg, ünnepi beszédet mondott Ngo Duy Ngo nagykövet, a bélyegbemutatót szakmailag méltatta Tóth Csaba Kornél, a MABÉOSZ elnöke, hangsúlyozva a bemutatott gyűjtemény tulajdonosának, Dr. Déri Miklós tagtársunk tevékenységét.

-                     2013.09.24-én Dr. Déri Miklós tagtársunk a szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtárban tartott előadást vietnami élményeiről.

-                     A NEFB III. váltásban szolgálatot teljesített tagtársaink által létrehozott „Saigoni Obsitosok Szervezete” az év folyamán továbbra is megtartotta, hagyományos, negyedévi találkozóját.

 

Egyéb rendezvények, ahol 2013-ban a MVBT képviseltette magát:

 

-                     2013.01.18-án a Magyar Ázsia Társaság, az Afrikai – Magyar Egyesület és a Magyar – Laton-Amerikai Egyesület baráti találkozója a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum márvány-termében.

-                     2013-03-02-én a Nemzetek Háza rendkívüli közgyűlése, ahol a NH ingatlanának fenntarthatósági problémái és az ingatlancsere kérdése volt napirenden. Az ingatlan 03.08-án eladásra került, illetve 03.28-án megvételre került az új székhely (ugyancsak a Budapest, Bajza u. 54. sz. alatti épületben).

-                     2013.03.30-án a Budapesten megrendezett „Miss Ázsia Hungary Szépségverseny”, ahol elnökségünk tagja felkérést kapott a zsűriben való részvételre.

-                     2013.03.31-én Fóton, a Bíró Háza Étteremben megrendezett Húsvéti Locsoló Bál.

-                     2013.04.24-én az elnök előadást tartott a magyar – vietnami kapcsolatokról, a Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar szervezésében működő Magyar Közgazdasági Társaság Ifjúsági Bizottsága által szervezett „Ázsia Nap”-on.

-                     2013.04.30-án megbeszélés a Budapest 3. kerületi önkormányzat vezetőivel, a tervezett testvér-település témájában, Nguyen Viet Son úr társaságában.

-                     2013.05.29-én a Békefenntartók Napja ünnepség, Pákozdon.  A MVBT több tagja mellett az emlékműnél koszorút helyezett el Nguyen Viet Khue tanácsos, a vietnami nagykövetség munkatársa.

-                     2013.06.01-05 között a MVBT elnöke – a Budapest 3. kerület önkormányzati delegáció tagjaként – részt vett a Vietnam-Hanoiban tett látogatáson, amelynek témája a Társaságunk által kezdeményezett és szervezett testvér-település kapcsolat kialakítása, megalapozása volt.

-                     2013.07.02-05 között elnökségünk tagja részt vett Truong My Hoa asszony, a VSZK nyugállományú alelnökének magyarországi programjában, Hoa asszony kísérőjeként.

-                     2013.07.15-18 között az elnök részt vett Hanoi – Son Tay város delegációjának budapesti programjában.

-                     2013.07.30-án elnökségünk tagja részt vett a hivatalos látogatáson, Magyarországon tartózkodott Nguyen Thien Nhan, vietnami miniszterelnök-helyettesnek, a vietnami nagykövetségen tartott tájékoztatóján.

-                     2013.08.10-én elnökségünk tagja részt vett a kőbányai Chesscom Budapest Hotel -ben, a Budapestre látogató Nguyen Duy vietnami költő tiszteletére rendezett Irodalmi Est-en.

-                     2013.08.26-án elnökségünk tagja részt vett a Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézete rendezvényén, ahol Monori Gábor tartott előadást „Magyar realitások a délkelet-ázsiai külpiacokon” címmel.

-                     2013.09.05-én került sor a Nguyen Phuong Thao, elnökségi tagunk által készített vietnami nyelvű magyarországi útmutató bemutatására.

-                     2013.09.16-án a Néprajzi Múzeum „Vietnami Porcelán – Törékeny múltidézés” címmel rendezett kiállítást, amelynek a vietnami elnök jelenlétében történt ünnepélyes megnyitóján részt vett Társaságunk több tagja.

-                     2013.09.20-án Társaságunk több tagja részt vett a Budapest 13. kerületi Lokálpatrióták Egyesülete, a Békefenntartók Bajtársi Közhasznú Egyesülete és a Balassi Bálint Bajtársi Egyesült által szervezett „Nemzetközi Békenap 2013” konferencián.

-                     2013.09.17-én a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében lebonyolított Magyar – Vietnami Üzleti Fórum, amelyen Társaságunk több tagja is megjelent és tárgyalt a Vietnamból érkezett üzletemberekkel.

-                     2013.10.17-18-án az elnök részt vett Brüsszelben a Belga – Vietnami Baráti Társaság „Negyven év a Vietnammal való szolidaritás jegyében” című rendezvényén, amelyre meghívást kaptak a Vietnami Baráti Társaságok képviselői, s a rendezvény célja egy közös nyilatkozat elfogadása volt.

-                     Társaságunk részt vett a Laterna Magica Alapítvány „Távol van-e Távol-kelet” c. programjában.

-                     Az év folyamán Dr. Füstné Tran Thi Hanh asszony, az elnökség tagja, a „Bohém Klub” tánccsoport tagjaként rendszeresen lépett fel karitatív célú összejöveteleken.

 

A programok szervezésével, illetve a programokon való részvételünkkel igyekszünk „mutatni” magunkat, a kulturális, oktatási kapcsolatok fejlesztésében való aktív szerepvállalásunk mellett kapcsolataink felhasználásával a kis- és középvállalkozások támogatását, kapcsolatteremtő tevékenységük segítését is felvettük célkitűzéseink köz