Archívum » Éves beszámolók

       

 

Magyar – Vietnami Baráti Társaság

Elnökség

Budapest, 1062. Bajza u.54.

 

 

 

 

Beszámoló 2014-év végén

 

 

 

A 2013.november 20-én lebonyolított tisztújító közgyűlésen – ahol Társaságunk nyilvántartott
létszámához (226) képest kevesen, csupán 45 tagunk vett részt 19,9 % - megválasztott
elnökség, a közgyűlés által is hangsúlyozott feladatának tekintette a Társaság
tevékenységének szinten tartását, illetve annak aktívabbá tételét. Ennek érdekében az egyes
feladatokra vonatkozóan felelősöket jelölt ki:

 

            - Szirmai Ernő – alelnök

            - Nagy Gyula – a NEFB Tagozat vezetője

            - Bányai Levente – titkár

            - Dr. Füstné Tran Thi Hanh – kultúra

            - Hoang Hai Linh – vietnami összekötő

            - Nguyen Piroska – kultúra

            - Stefani György – NEFB, kultúra, szervezési ügyek

            - Váraljai Márton – gazdasági kapcsolatok

 

Hoang Hai Linh az év során – családi okok miatt kivált az elnökségből, helyére Nguyen Thanh Huong került kooptálásra, aki azóta is igen aktívan vesz részt az elnökség munkájában.
Az elnökség munkáját az újraválasztott Ellenőrző Bizottság segíti, tagjai:

-         Fekete János

-         Kevei Gyula

-         Kolossváry Miklós

Az elnökség az Alapszabály szellemében, az V. fejezetben foglaltaknak megfelelően rendszeresen ülésezett, 2014-ben kilenc alkalommal, meghirdetett napirendi témákkal, beszélte meg, értékelte a tervezett és végrehajtott programokat, rendezvényeket, a szervezet hazai és külföldi kapcsolatrendszerének alakulását, a rendeltetésnek megfelelő tevékenységet, a kitűzött célok teljesítését. Elnökségi üléseinken minden alkalommal részt vettek az Ellenőrző Bizottság képviselői, így folyamatos és közvetlen rálátásuk nyílt az elnökség munkájára. Továbbra is lehetőség volt tagjaink részvételére az elnökségi üléseken, az elmúlt év során néhányan éltek is a lehetőséggel. (Elnökségi üléseink időpontjáról a honlapunkon megjelenő, legutolsó, ülésünkről készített feljegyzésből lehet tájékozódni.)

2014-ben tervezett és megrendezett programjainknak határt szabott anyagi lehetőségünk, ennek ellenére igyekeztünk a felkérésekre szervezett, Vietnámot bemutató, népszerűsítő rendezvényeinkre (pl. Csillaghegyi Közösségi Ház “Népek Napja, Vietnam”, vagy a Laterna Magica Alapíytvány “Távol van-e Távol-Kelet?”) tagjainkat is – több-kevesebb sikerrel – mozgósítani.

Ugyancsak fontos feladatnak tekintettük a rendeltetésünkben megfogalmazott célok közül a társadalmi és gazdasági kapcsolatok bővítésében való részvételünket, ismeretterjesztő előadásokat tartottunk, segítettük a már létrejött testvér-települések kapcsolatfejlesztését, beléptünk a Magyar – Vietnami Üzleti Tanácsba.

Kiemeltként kezeltük a Társasaság “megújítását”, az év során 20 új taggal (többségében a Magyarországon élő vietnamiak köréből) bővült a létszám. Sajnálattal kell megjegyezni, hogy a Társaság magas átlag életkorából adódóan egyre több tagtársunk távozásával kell számoljunk, 2014-ben 17 fő halt meg tagjaink közül.

Ugyancsak sajnálattal kellett tudomásul vegyük, hogy 22 fő évek óta nem vesz részt rendezvényeinken, nem fizeti a megállapított tagdíjat, így azok névjegyzékből való törlésére kényszerültünk. (2014 októberében 114 tagunk részére küldtünk felszólító levelet a tagdíj fizetés elmulasztása miatt, erre csupán 29 fő reagált és rendezte – részben – elmaradását.) Többen jelezték, hogy adójuk 1 %-át felajánlották Társaságunk részére és ezzel kívánják letudni tagdíjfizetési kötelezettségüket. Az elnökség sajnos ezt a magyarázatot nem tudja elfogadni, ugyanis a NAV nem küldi meg számunkra, hogy ki ajánlott fel 1 %-ot.

Meg kell jegyezni ugyanakkor, hogy az előző évhez viszonyítva, részben az emlékeztető/ figyelmeztető levél hatására ez évben kedvezőbb volt a tagdíjfizetési fegyelem, ennek köszönhetően anyagilag “erősebben” nézünk az új esztendő elé.

A létszám mozgások következtében Társaságunknak aktuálisan 199 tagja van (ebből öt intézményi tag).

Kapcsolataink irányultságában a vietnami hátterű intézmények, szervezetek (nagykövetség, Magyarországon élő Vietnamiak Szövetsége, Magyar Ázsia Társaság, Magyar – Vietnami Üzleti Fórum) kerültek az év során előtérbe, a katonai kapcsolatokban (Honvédelmi Minisztérium, Magyar Honvédség) stagnálás mutatkozik.

Aktív kapcsolatot tartunk fenn vietnami testvér szervezetünkkel, a Vietnami - Magyar Baráti Társasággal, annak mind Hanoi-ban, mind Ho Chi Minh városban működő tagozataival. Az év során igyekeztünk kihasználni a két ország közötti szakmai látogatások adta lehetőségeket, hogy testvér szervezetünk vezetőivel, tagjaival személyesen találkozzunk, megbeszéléseket folytassunk, a kapcsolatainkat erősítsük.

Továbbra is működtetjük a tagság folyamatos tájékoztatására a www.magyar-vietnami.hu honlapot, amin keresztül igyekszünk Vietnamra vonatkozó információkat közölni, programjainkat hirdetni, illetve azokról írásos és képes beszámolókat adni rendezvényeinkről. A térségre vonatkozóan további információk érhetők el a Magyar Ázsia Társaság www.asiaport.hu  honlapján.

A beszámolási időszakban általunk szervezett, illetve részvételünkkel lebonyolított rendezvények időprendi sorrendben a következők voltak:

2013.10.19.     Dr. Füstné Tran Thi Hanh részt vett és képviselte Baráti Társaságunkat a megrendezett “Vietnami Nőnapon”

2013.11.05.     Nagy Gyula részt vett és képviselte Baráti Társaságunkat a Békefenntartók Bajtársi Egyesülete által szervezett, a kaposvári 64. Bonconádi Szabó József logisztikai ezred látogatásán.

2013.11.07.     Dr. Füstné Tran Thi Hanh a MVBT képviseletében részt vett az Ázsia Center új, vietnami emeletrészének avató ünnepségén.

2013.11.09.     A MVBT több tagja részt vett és szerepelt a Laterna Magica Alapítvány által rendezett “Távol van-e Távol-Kelet” című rendezvénysorozatot befejező kulturális fesztiválon  a Hagyományok Házában.

2013.11.10.     Közvetítésünkkel a MTV M1 Híradó élő riportot készített a vietnami időjárási veszély (tájfun) kapcsán Hanoi-ban és Ho Chi Minh városban élő barátainkkal.

            2013.11.20.     A MVBT megtartotta soron következő tisztújító közgyűlését.

2013.11.23.     Az Óbudai Kulturális Központ Csillaghegyi Közösségi Háza felkérésére a “Népek Napja, Vietnam” rendezvényen előadásokat tartottunk Vietnamról, illetve ruha, zene, táncbemutatót tartottunk.

2013.12.10-16. Az elnök – a Drégelyvár Csoport delegációjának tagjaként látogatást tett Vietnamban, ennek során megbeszélést folytatott

-         a Vietnami – Magyar Üzleti Tanács elnökével,

-         a Vietnami – Magyar Baráti Tanács elnökével és az elnökség több tagjával,

                              -         telefonon beszélt a VMBT Ho Chi Minh városi tagozata elnökével.  2014.01.23.     Dr. Déri Miklós a Vas Megyei Főügyészség munkatársai előtt tartott előadást a NEFB keretében szerzett tapasztalatairól, élményeiről, valamint az elmúlt években Vietnamba szervezett csoportos utazásairól.

2014.01.28.     Nagy Gyula és Váraljai Márton részt vett a Magyar – Vietnami Üzleti Tanács év értékelő rendezvényén, tájékoztatást adtak a MVBT munkájáról és felajánlották ismereteinket, tapasztalatainkat a Tanács tevékenységéhez

2014.01.28.     Társaságunk – intézményi tagként – belépett a Magyar – Vietnami Üzleti Tanácsba.

2014.02.01.     Társaságunk több tagja részt vett a Vietnami Holdújév alkalmából rendezett ünnepségen az Erzsébet-ligeti Színházban.

2014.02.25.     Az elnököt hivatalában fogadta Dr. Szeneczey Balázs, Budapest főváros önkormányzata városfejlesztési főpolgármester-helyettese. Az elnök ismertette a MVBT tevékenységét és felajánlotta a Társaság tapasztalatait, személyes kapcsolatait a két ország, valamint a fővárosok (kerületek)  kapcsolatainak fejlesztéséhez.

2014.03.03.     Váraljai Márton a Károly Gáspár Református Egyetem felkérésére előadást tartott Indokína aktuális helyzetéről.

2014.03.08.     Dr.Füstné Tran Thi Hanh képviselte Társaságunkat a Magyarországon élő Vietnamiak Nőszövetsége által szervezett Nőnap-i rendezvényen a Sárkány Centerben.

2014.04.07.     Hagyományaink szerint koszorúzási ünnepséget tartottunk hősi halottaink siremlékeinél a Farkasréti temetőben.

            2014.04.28.     A MVBT hivatalos megalakulása 25. évfordulója megünneplésére baráti találkozót
            tartottunk a Hanoi Étteremben, ahol mintegy 75 fő vett részt.
 
            2014.05.06.     A VSZK Nagykövetségével, a Magyarországon élő Vietnamiak Szövetségével közösen 
            szerveztünk megemlékezést Dél-Vietnam felszabadítása 39. és a Dien Bien Phu-i győzelem 60. évfordulója
            alkalmából. Az ünnep kapcsán az elnökség levélben köszöntötte a VMBT elnökségét.

2014.05.14.     A NEFB III. Váltás tagjai – családtagokkal kiegészült – baráti találkozót tartottak a Radeberger Sörözőben.

2014.05.16.     Az elnök a Magyarországon élő Vietnamiak Szövetsége elnökségének küldött levélben fejezte ki aggodalmát a Dél-kinai tengeren, Vietnam és Kína között kialakult feszültség miatt, hangsúlyozva a vitás kérdések tárgyalások útján történő rendezésének fontosságát, a helyzet békés megoldásának szükségességét.

2014.05.17.     A Nemzetek Háza tiszújító közgyűlést tartott, amelyen Társaságunkat az elnök mellett Váraljai Márton képviselte.

2014.05.19-25. Az elnök a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara delegációjának tagjaként részt vett a Kamara által szervezett vietnami üzleti látogatás programjában. A delegáció hivatalos programja mellett találkozott és megbeszélést folytatott a VMBT Ho Chi Minh városi tagozata elnökségével, Hanoiban a VMBT elnökségével, illetve Hanoiban megbeszéléseket folytatott a Wild Lotus Utazási iroda igazgatójával a ProHíd Kft-val való kapcsolatfelvétel és együttműködés kérdésében.

            2014.06.05.     Ngo Dam Linh úr, a VSZK nagykövetséágének konzulja hivatalában kért tájékoztatást az
            elnöktől a MKIK májusi vietnami látogatásának eredményeiről, illetve érdeklődött a vietnami-kínak
            konfliktusra vonatkozó magyar álláspontról
 
            2014.06.10.     A Hanoiban működő MERAC gyógyszergyár késérére levélben kerestük meg az Állami
            Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, Országos Tisztifőorvosi Hivatal illetékesét, Dr. Cseh Ildikó mb.
            Országos tisztifőgyógyszerészt, segítséget kérve a MERAC részére, helyszíni szakértő eljárás lefolytatására.

2014.06.26.     Ngo Dam Linh úr, a VSZK nagykövetség konzulja megbeszélésre hívta a Társaság elnökét, amelynek során jelezte, hogy július hónapban nemzetközi konferencia került megrendezésre Ho Chi Minh városban, a vietnami-kínai konfliktus témájában, amelyre meghívták a MVBT képviselőit is.

2014.07.04.     Váraljai Márton részt vett a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által rendezett “Új lehetőségek Vietnamban” c. Üzleti szemináriumán.

2014.07.16.     Dr. Rudas László azzal a kéréssel kereste meg a Társaság elnökét, hogy a Társaság segítsen megszerezni a Magyarországon tanult vietnami diákok névjegyzékét, hogy azokat meg lehessen keresni posztgaruális vagy PhD képzésre való visszatérés céljából. Az elnökség, a kérést illetően levélben fordult az illetékes Balassi Intézethez..

2014.07.16.     Az elnök megbeszélést folytatott Dr. Simicskó István országgyűlési képviselővel, kérve közreműködését, hogy HCM város egyik kerülete és Budapest11. kerülete között kialakulhasson egy testvér-kerület kapcsolat.

2014.07.8-15.Társaságunk négy vietnami tagja (Dr. Füstné Tran Thi Hanh, Nguyen Thanh Huong, Tran Thi Thanh Son és Le Kim Thoa) buddhista meditációs kurzuson vett részt Németországban.

2014.07.26.     Váraljai Márton és Gergely László részt vett a Ho Chi Minh városban megrendezett nemzetközi szemináriumon, amelyet a Vietnami Jogászok Szövetsége és a HCM városi Egyetem Jogi Kara szervezett a dél-kínai tengeren kialakult konfliktus kérdéséről. Képviselőink a Társaság témában készített véleményét írásban adták át, illetve interjút adtak a helyi TV társaságnak. Tartózkodásuk során találkoztak és megbeszélést folytattak a VMBT HCM városi tagozata elnökségének tagjaival.

2014.08.01-10. Pham Viet Son úr, a VMBT alalnöke üzleti látogatást tett Magyarországon, amelynek során a körmendi Babati és Társa Kft. És a vietnami Nam Dinh Rt. Közötti vegyesvállalt felállításának kérdéseiről tárgyaltak, valamint részt vett az Olajipari Karbantartó és Kivitelező Kft.-vel folytatott tárgyalásokon.

2014.08.22.     Társaságunk hat tagja ( Dr. Füstné Tran Thi Hanh, Nguyen Thanh Huong, Tran Thi Thanh Son, Le Mik Thoa, Trinh Ai Lien és Bui Thi Kim Xoa) részt vettek Buddha Anyaszeretet ünnepén.

2014.08.24.     Áder János köztársasági elnök November 23-25 között esedékes vietnami hivatalos látogatása alkalmából javaslatot tettünk a VMBT elnökének és alelnökeinek elsimerésére.

2014.09.01-10. To Hong Thai úr, a MERAP gyógyszergyár vezérigazgatója vezetésével vietnami delegáció tárgyalt Budapesten az Országos Gyógyszerészeti   Intézetben, valamint látogatást tettek a Béres Zrt-ben. Társaságunkat a megbeszéléseken Gergely László képviselte.

2014.09.02.     Az elnök levélben köszöntötte a nagykövetség munkatársait, valamint a VMBT elnökségét a VSZK nemzeti ünnepe alkalmából.

2014.09.08.     A nagykövetség meghívása alapján Társaságunk több tagja vehetett részt a VSZK nemzeti ünnepe alkalmából, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum objektumában rendezett fogadáson.

2014.10.06-17. Vo Van Mai úr, a VMBT Hanoi Tagoza Állandó Bizottság elnöke, a Vietnami                     – Magyar Üzleti Tanács társelnöke tett látogatást Magyarországon, ennek során 10.14-én megbeszélést folytatott Társaságunk elnökével

            2014.10.27.     Társaságunk kezdeményezésére Dr. Nguyen Thanh Tuan, új vietnami nagykövet
            bemutatkozó látogatáson fogadta Társaságunk elnökét, valamint Nagy Gyulát és Váraljai Mártont.
 
            2014.11.03.     Váraljai Márton megbeszélést folytatott a Külgazdasági és Külügyminisztérium Ázsia 
            főosztálya jelenlegi helyettes vezetőjével, Dr. Balogdi Tibor úrral a Magyar – Vietnami diplomáciai
            kapcsolatok 65. évfordulója alkalmából tervezett ünnepségről.

2014.11.05.     A Társaság elnöke részt vett a Magyar Ázsia Társaság soros közgyűlésén, ahol röviden beszámolt Társaságunk 2014 évi tevékenységéről.

2014.11.05.     Társságunk elnöke megbeszélést folytatott Tóth Gábor úrral, a HírTV Zrt. Külpolitikai szerkesztőjével, aki 2015-ben – kapcsolódóan a Magyar – Vietnami diplomáciai kapcsolatok felvétele 65. évfordulókához, valamint Saigonfelszabadítása 40. évfordulójához flmet kíván forgatni Vietnamban.

2014.11.10.     A Nagy Fal Magyar – Kínai Barátság Egyesület meghívására Társaaságunk elnöke részt vett a “Kínai – Magyar Barátságért Kitüntető Díj” átadási ünnepségén a Parlamentben.

 

A programok szervezésével, illetve a programokon való részvételünkkel igyekeztünk „mutatni” magunkat, a kulturális, oktatási kapcsolatok fejlesztésében való aktív szerepvállalásunk mellett kapcsolataink felhasználásával a kis- és középvállalkozások támogatását, kapcsolatteremtő tevékenysége támogatását, esetenként képviseletüket is felvettük célkitűzéseink közé. Lépéseink következtében egyre több magyar és vietnami befektető, vállalkozó keresi meg Társaságunkat személyesen, vagy a honlapunkon keresztül és kéri segítségünket, tanácsainkat, útbaigazításunkat.

 

A beszámolási év során tagjaink közül elhunyt (akiről tudomásunk van):

Kenesei István                         2013.11.06.

Komlósi József                        2013.11.17.

Deák Antal                              2013.12.13.

Bényei Béla                             2014.02.01.

Mészáros Lajos                       2014.02.18.

Balázs Béla                              2014.02.19.

Karsai Lajos                            2014.04.07.

Kiss Gyula                               2014.04.09.

Marjai József                           2014.05.07.

Forgács András                       2014.06.12.

Krácsik József                         2014.07.21.

Holli Károly                             2014.07.29.

Nagy Sándor                           2014.08.25.

Almási Alfréd                          2014.09.14.

Barbócz Károly                       2014.10.27.

Barabás Tibor

Molnár Béla

 

Társaságunk anyagi helyzete a beszámolási évben stagnált, továbbra is problémák mutatkoznak a tagdíjfizetés területén. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló törvényi lehetőségből, az adófizető magánszemélyek felajánlásából (1 %) kapott összeg a korábbiakhoz képest 2014-ben növekedett (2012-ben 35.870.- Ft, 2013-ban 26.045.- Ft, 2014-ben 71.172.- Ft). A beszámolási időszak végén (2014.10.31-én) 487.515.-Ft állt rendelkezésünkre, ami az év végi felszólítás következtében magasabb az előző évi maradványnál (253.370.-Ft).

Anyagi helyzetünk stabilizálása, a sokak által kívánt tőbb program szervezése érdekében további feladat a tagdíjfizetési fegyelem megszilárdítása, illetve támogatók felkutatása.

A banki költségek csökkentése érdekében kérjük tagjainkat, hogy a tagdíjat a Társaság OTP-nél vezetett 11713005-20412654 számú számlájára utalják át. Igény esetén csekket is küldünk!

 

A közelgő ünnepek alkalmából valamennyi tagunknak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket, Sikerekben és Egészségben Gazdag, Boldog Újesztendőt kívánunk!!

 

Budapest, 2014. november 17 -én

 

A MVBT elnöksége nevében

Tisztelettel és barátsággal,

 

Dr. BotzLászló

elnök

 

 

 

 

 

Magyar – Vietnami Baráti Társaság

                   Elnöksége

 

Az elnökség 2013-évi beszámolója:

 

2013 október 27-én lejárt az elnökség mandátuma, ez alkalommal év végi beszámolónkban áttekintjük az elmúlt két év munkáját, eredményeinket és mulasztásainkat.

 

A 2011.október 27-én megválasztott elnökség az Alapszabály szellemében, az V. fejezetben foglaltaknak megfelelően rendszeresen ülésezett, mindkét évben nyolc-nyolc alkalommal, meghirdetett napirenddel, hivatalos formában értékelte a tervezett és végrehajtott programokat, rendezvényeket, a szervezet hazai és külföldi kapcsolatrendszerének alakulását, a rendeltetésnek megfelelő tevékenységet, a kitűzött célok teljesítését. Elnökségi üléseinken minden alkalommal részt vettek az Ellenőrző Bizottság képviselői, így folyamatos és közvetlen rálátásuk nyílt az elnökség munkájára.

 

2012-ben elengedhetetlenné vált a tagság felülvizsgálata, a Társaság tevékenységében huzamos időn át részt nem vevő, illetve tagdíjat nem fizető személyeket töröltük a tagnévsorból, ezáltal a tagság aktív létszáma jelentősen lecsökkent. (2012. év végén 200 fő és 4 intézmény). A szükségessé vált adminisztratív intézkedés sem hozta meg a remélt eredményt, mivel a megmaradt, tagságát megerősítő személyek körében továbbra is jelentős azok száma, akik nem teljesítik tagdíjfizetési kötelezettségüket (a beszámoló időpontjáig 104 fő, a teljes tagság 46,2 százaléka), illetve nem vesznek részt meghirdetett programjainkban.

 

Társaságunk taglétszáma 2013-ban csekély növekedést mutatott, 21 fő és egy intézmény kérte felvételét. (Jelenleg 221 fő és 5 intézmény).

 

Társadalmi kapcsolataink többnyire továbbra is a honvédségi szférához kötődnek, ezen belül a Honvédelmi Minisztériumhoz, a Magyar Honvédséghez, illetve katonai hátterű civil szervezetekhez, mint a MH Nyugdíjas Klubok, a Békefenntartók Bajtársi Közhasznú Egyesülete, a Balassi Bálint Bajtársi Egyesület. Jó kapcsolat alakult ki a Magyar Ázsia Társasággal, az Interparlamentáris Unió Vietnam Barátai Szekciójával, az Országgyűlés Vietnam Barátai, Magyar-Vietnami Képviselői Klubjával, a Magyar – Vietnami Üzleti Fórummal. Folyamatos a kapcsolat a Nemzetek Közötti Baráti Társaságok Szövetségével (Nemzetek Háza), a Magyarországon élő Vietnamiak Szövetségével, az Együtt Mindenkiért (EMVE) Egyesülettel, a Lisai Elek János Fóti Hagyományőrző Alapítvánnyal.

 

Rajtunk kívül álló körülmények következtében gyengült a kapcsolatunk a Külügyminisztériummal, a VSZK budapesti nagykövetségével (alapvetően nyelvi nehézségek miatt), illetve hazánk Hanoi-ban működő nagykövetségével

 

Aktív kapcsolatot tartunk fenn vietnami testvér szervezetünkkel, a Vietnami - Magyar Baráti Társasággal.

 

A tagság folyamatos tájékoztatására működtetjük a www.magyar-vietnami.hu honlapot, amin keresztül igyekszünk programjainkat hirdetni, illetve azokról írásos és képes beszámolót adni. A honlap látogatottsága az elmúlt évben megnövekedett, érdeklődők rendszeresen keresik fel és véleményezik híreinket. A tagsággal való kapcsolattartás fő területe az internet lett, tagjaink jelentős többségével tudunk e-mail formájában kommunikálni, ami a költségkímélő előnye mellett a tagok gyors értesítésre is szolgál.

 

A beszámolási időszakban, a hivatalos rendezvényekre történő, megfelelő képviselet biztosítására pontosítottuk a VSZK budapesti nagykövetségének protokoll listáját, ez alapon küldött meghívók alapján Társaságunk képviselte magát a nagykövetség, illetve a MéVSZ rendezvényein. Mandátumunk első évében nyolc alkalommal, a második évben a következő rendezvényeken vehettünk részt:

 

-                     2013.02.08-án Társaságunk legaktívabb tagjai közül néhányan meghívást kaptak a családi-baráti hangulatú Vietnami Hold Újév ünnepségére, az Erzsébet-ligeti színházba.

-                     2013.02.09-én az elnökség több tagja részt vett a Budapest, 15. kerületi Xuyon-Chan Buddhista templomban rendezett Hold Újév szertartáson.

-                     2013.02.10-én az elnökség egy tagja részt vett az Ázsiai Hold Újév közös megünneplésén a Millenáris Parkban.

-                     2013.08.26-án elnökségünk egy tagja részt vett a Vietnamból érkezett buddhista szerzetesek által celebrált szertartáson, a Sárkány Centerben.

-                     2013.09.10-én Társaságunk több tagja részt vett a VSZK budapesti nagykövetsége által, Vietnam Nemzeti Ünnepe alkalmából rendezett fogadáson, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum kertjében. Az ünnepi alkalomból az elnök levélben köszöntötte a budapesti nagykövetséget és a VMBT elnökségét.

-                     2013.09.16-án Társaságunk egy 54 fős csoportja részt vett a Budapesten hivatalos látogatáson tartózkodó VSZK elnöke, Trung Tan Sang úrral szervezett veterán-találkozón.

 

Társaságunk az elnökség mandátumának első évében 20, majd a második évben a következő rendezvényeket szervezte:

 

-                     2012.12.14-én az MVBT – EMVE elnökségek baráti találkozóját az Édenkert Étteremben. Az elnökségünk kifejezte készségét, hogy a jövőben erősíti a két szervezet közötti kapcsolatot és segíti az EMVE karitatív tevékenységét.

-                     2013.01.26-án Társaságunk baráti találkozón ünnepelte a NEFB misszió megkezdése 40. évfordulóját. A megemlékezésen az egykori NEFB misszió tagjai közül 106 fő vett részt, a hangulatos rendezvény jól szolgálta egyrészt a jelen nap megünneplését, illetve a volt bajtársak találkozását, az élmények felelevenítését.

-                     2013.04.08-án a Farkasréti sírkertben emlékeztünk hősi halált halt bajtársinkra, Cziboly Csabára és Dyski Aurélra.

-                     2013.04.24-én a MéVSZ-ével és a VSZK budapesti nagykövetségével együttműködve fogadáson ünnepeltük meg a Vietnami Háború befejezése 38. évfordulóját.

-                     2013.07.16-án büfé-ebéden láttuk vendégül a Budapesten tartózkodó Hanoi-Son Tay város vezetőit, illetve a VMBT delegációját a Rozmaring Étteremben. A baráti hangulatú rendezvényen részt vettek a Budapest 3. kerület önkormányzatának, valamint a vietnami nagykövetség képviselői is.

-                     2013.09.02-án Körmenden, „Vietnam múltja és jelene” címmel rendezett bélyegbemutatón emlékeztünk meg Vietnam Nemzeti Ünnepéről. A rendezvénye, amelyet Bebes István, Körmend város polgármestere nyitott meg, ünnepi beszédet mondott Ngo Duy Ngo nagykövet, a bélyegbemutatót szakmailag méltatta Tóth Csaba Kornél, a MABÉOSZ elnöke, hangsúlyozva a bemutatott gyűjtemény tulajdonosának, Dr. Déri Miklós tagtársunk tevékenységét.

-                     2013.09.24-én Dr. Déri Miklós tagtársunk a szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtárban tartott előadást vietnami élményeiről.

-                     A NEFB III. váltásban szolgálatot teljesített tagtársaink által létrehozott „Saigoni Obsitosok Szervezete” az év folyamán továbbra is megtartotta, hagyományos, negyedévi találkozóját.

 

Egyéb rendezvények, ahol 2013-ban a MVBT képviseltette magát:

 

-                     2013.01.18-án a Magyar Ázsia Társaság, az Afrikai – Magyar Egyesület és a Magyar – Laton-Amerikai Egyesület baráti találkozója a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum márvány-termében.

-                     2013-03-02-én a Nemzetek Háza rendkívüli közgyűlése, ahol a NH ingatlanának fenntarthatósági problémái és az ingatlancsere kérdése volt napirenden. Az ingatlan 03.08-án eladásra került, illetve 03.28-án megvételre került az új székhely (ugyancsak a Budapest, Bajza u. 54. sz. alatti épületben).

-                     2013.03.30-án a Budapesten megrendezett „Miss Ázsia Hungary Szépségverseny”, ahol elnökségünk tagja felkérést kapott a zsűriben való részvételre.

-                     2013.03.31-én Fóton, a Bíró Háza Étteremben megrendezett Húsvéti Locsoló Bál.

-                     2013.04.24-én az elnök előadást tartott a magyar – vietnami kapcsolatokról, a Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar szervezésében működő Magyar Közgazdasági Társaság Ifjúsági Bizottsága által szervezett „Ázsia Nap”-on.

-                     2013.04.30-án megbeszélés a Budapest 3. kerületi önkormányzat vezetőivel, a tervezett testvér-település témájában, Nguyen Viet Son úr társaságában.

-                     2013.05.29-én a Békefenntartók Napja ünnepség, Pákozdon.  A MVBT több tagja mellett az emlékműnél koszorút helyezett el Nguyen Viet Khue tanácsos, a vietnami nagykövetség munkatársa.

-                     2013.06.01-05 között a MVBT elnöke – a Budapest 3. kerület önkormányzati delegáció tagjaként – részt vett a Vietnam-Hanoiban tett látogatáson, amelynek témája a Társaságunk által kezdeményezett és szervezett testvér-település kapcsolat kialakítása, megalapozása volt.

-                     2013.07.02-05 között elnökségünk tagja részt vett Truong My Hoa asszony, a VSZK nyugállományú alelnökének magyarországi programjában, Hoa asszony kísérőjeként.

-                     2013.07.15-18 között az elnök részt vett Hanoi – Son Tay város delegációjának budapesti programjában.

-                     2013.07.30-án elnökségünk tagja részt vett a hivatalos látogatáson, Magyarországon tartózkodott Nguyen Thien Nhan, vietnami miniszterelnök-helyettesnek, a vietnami nagykövetségen tartott tájékoztatóján.

-                     2013.08.10-én elnökségünk tagja részt vett a kőbányai Chesscom Budapest Hotel -ben, a Budapestre látogató Nguyen Duy vietnami költő tiszteletére rendezett Irodalmi Est-en.

-                     2013.08.26-án elnökségünk tagja részt vett a Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézete rendezvényén, ahol Monori Gábor tartott előadást „Magyar realitások a délkelet-ázsiai külpiacokon” címmel.

-                     2013.09.05-én került sor a Nguyen Phuong Thao, elnökségi tagunk által készített vietnami nyelvű magyarországi útmutató bemutatására.

-                     2013.09.16-án a Néprajzi Múzeum „Vietnami Porcelán – Törékeny múltidézés” címmel rendezett kiállítást, amelynek a vietnami elnök jelenlétében történt ünnepélyes megnyitóján részt vett Társaságunk több tagja.

-                     2013.09.20-án Társaságunk több tagja részt vett a Budapest 13. kerületi Lokálpatrióták Egyesülete, a Békefenntartók Bajtársi Közhasznú Egyesülete és a Balassi Bálint Bajtársi Egyesült által szervezett „Nemzetközi Békenap 2013” konferencián.

-                     2013.09.17-én a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében lebonyolított Magyar – Vietnami Üzleti Fórum, amelyen Társaságunk több tagja is megjelent és tárgyalt a Vietnamból érkezett üzletemberekkel.

-                     2013.10.17-18-án az elnök részt vett Brüsszelben a Belga – Vietnami Baráti Társaság „Negyven év a Vietnammal való szolidaritás jegyében” című rendezvényén, amelyre meghívást kaptak a Vietnami Baráti Társaságok képviselői, s a rendezvény célja egy közös nyilatkozat elfogadása volt.

-                     Társaságunk részt vett a Laterna Magica Alapítvány „Távol van-e Távol-kelet” c. programjában.

-                     Az év folyamán Dr. Füstné Tran Thi Hanh asszony, az elnökség tagja, a „Bohém Klub” tánccsoport tagjaként rendszeresen lépett fel karitatív célú összejöveteleken.

 

A programok szervezésével, illetve a programokon való részvételünkkel igyekszünk „mutatni” magunkat, a kulturális, oktatási kapcsolatok fejlesztésében való aktív szerepvállalásunk mellett kapcsolataink felhasználásával a kis- és középvállalkozások támogatását, kapcsolatteremtő tevékenységük segítését is felvettük célkitűzéseink közé. Törekvéseink eredménye, hogy egyre több magyar és vietnami befektető, vállalkozó keresi meg Társaságunkat a honlapunkon keresztül és kéri segítségünket, útbaigazításunkat.

 

A beszámolási év során, a többséget alkotó NEFB tagok közül elhunyt:

      03.11-én          SZOJKA Márton ezds.

      04.07-én          PAUKOVICS József alez.

      05.22-én          NOVÁK Zoltán ezds.

      08.21-én          CZÁK László alez.

                       

a gyászszertartásokon tagjaink megjelentek, elhelyezték a kegyelet virágait.                                                            

 

Tagságunk megerősítése érdekében folytatott tevékenységünk az elmúlt két évben egy várhatóan továbbra is folyamatos taglétszám növekedést eredményezett. Tekintettel a tagság életkori sajátosságaira a jövőben is kiemelt feladatnak kell tekinteni új tagjelöltek bevonását, amelynek leghatékonyabb módszere az ismeretterjesztés, előadások, élménybeszámolók tartása, Vietnam minél szélesebb körben történő bemutatása.

 

Társaságunk anyagi helyzete a beszámolási évben tovább hanyatlott, továbbra is problémák mutatkoznak a tagdíjfizetés területén, a 226 fős taglétszámból ez évben 104 nem fizette be a tagdíjat. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló törvényi lehetőségből, az adófizető magánszemélyek felajánlásából (1 %) kapott összeg is csekély (2012-ben 35.870.- Ft, 2013-ban 26.045.- Ft). Az év végén (2013.11.20-án)             .- Ft áll rendelkezésünkre.

 

Anyagi helyzetünk stabilizálása részben a tagdíjfizetési fegyelem megszilárdítása, részben támogatók felkutatása. Az utóbbi évek anyagi helyzete egyre nehezebbé teszi rendezvények tervezését, rendeltetésünknek való megfelelést és kitűzött céljaink megvalósítását.

Kérem tagjainkat, hogy a tagdíjat a Társaság OTP-nél vezetett 11713005-20412654 számú számlájára utalják át. Igény esetén csekket is küldünk!

 

Budapest, 2013. november 20 -n

 

A MVBT elnöksége nevében

Tisztelettel és barátsággal,

Dr. Botz László

elnök

 

 

 

 

Magyar – Vietnami Baráti Társaság

                   Elnöksége

 

 

Kedves Tagtársunk!

 

2012 végén az elnökség beszámol, illetve tájékoztatja a tagságot a Társaság – ezen belül az elnökség – éves tevékenységéről.

 

Az adott időszakban az elnökség – az Alapszabály V. fejezetében meghatározottak szerint rendszeresen –, nyolc alkalommal ülésezett. Üléseinken rendszeresen értékeltük a betervezett és végrehajtott programokat, szűkös anyagi körülményeink keretein belül igyekeztünk tervezni és szervezni a programokat, amelyekkel eleget tehettünk az Alapszabályban megfogalmazott rendeltetésünknek, illetve kitűzött céljainknak. Továbbra is feladatunknak tekintettük a Társaság bővítését, mivel az előző évi intézkedéseink következtében - amikor töröltük a tagdíjat huzamos idő óta nem fizető tagokat a szervezet névsorából - jelentősen lecsökkent a tagság hivatalos létszáma. (Sajnos a tagságukat megerősítettek körében is jelentős azon tagjaink száma, akik az elmúlt évben nem fizették be a tagdíjat.) Társaságunk taglétszáma 2012. év végén 200 fő, és 4 intézmény.

 

Társaságunk társadalmi kapcsolatait tekintve továbbra is aktív együttműködésre törekszünk a Honvédelmi Minisztériummal, a Magyar Honvédséggel, illetve a Külügyminisztériummal. A 2011-ben kialakított kapcsolatunk az Interparlamentáris Unió Vietnami Baráti Szekciójával rajtunk kívül álló okok miatt ez évben csak papíron létezett, viszont aktív együttműködést sikerült kialakítani a Magyar Ázsia Társasággal, illetve az Országgyűlés Vietnam Barátai, Magyar – Vietnami Képviselői Klubjával. Folyamatos volt a kapcsolat a Vietnami – Magyar Baráti Társaság vezetőségével (e-mailen), illetve a vietnami látogatás(ok) során. Örömmel tapasztaljuk, hogy vietnami barátaink szívesen találkoznak a Vietnamba turistaként látogató tagjainkkal.

 

Társaságunk tagságát igyekszünk folyamatos tájékoztatni a tervezett programokról, eseményekről a Társaság honlapján (www.magyar-vietnami.hu), folyamatosan feltesszük az elnökségi ülésekről készített feljegyzéseket, tájékoztatókat, a galériában megtekinthetők rendezvényeinken készített fotók. Megállapítottuk ugyanakkor, hogy a Tagság jelentős része nem látogatja a honlapot, jóllehet az lehetőséget ad arra is, hogy tagjaink véleményt nyilvánítsanak, javaslatokat tegyenek elnökségünk felé munkánk tervezésével, szervezésével kapcsolatban. Ismételten hangsúlyozzuk, hogy Társaságunk anyagi helyzetének behatárolt volta, valamint a postaköltségek növekedése behatárolja a postai úton történő kommunikációnkat.

 

A beszámolási évben az elnökség, illetve az Ellenőrző Bizottság szoros együttműködésben végezte munkáját, az EB elnöke és tagjai általában részt vettek az elnökségi üléseket, így közvetlen módon végezhették munkájukat, illetve segítették az elnökség munkáját.

 

A beszámolási időszakban, - meghívás alapján - Társaságunk képviselte magát a Vietnami Szocialista Köztársaság budapesti nagykövetsége, valamint a Magyarországon élő vietnami kolónia által szervezett rendezvényeken:

 

-                     2012.01.23-án az elnökség képviseletében Dr. Füstné Tran Thi Hanh részt vett a VSZK nagykövetségén szervezett hagyományos ünnepségen, ahol a távollévő Ngo Duy Ngo nagykövet nevében Tran Ngoc Lieu tanácsos asszony fogadta a magyarországi vietnami és magyar-vietnami szervezetek jókívánságait a Hold-újév alkalmából;

-                     2012.01.27-én a Társaságunk húsz tagja vehetett részt a VSZK nagykövetségén rendezett fogadáson, ahol az elnök tolmácsolta a Társaság jókívánságait a vietnami Hold-újév alkalmából;

-                     2012.02.14-én Dr. Füstné Tran Thi Hanh képviselte Társaságunkat a vietnami buddhista vándor-misszió „Lé Thuong Nguyen” Hold-újévi szertartásán a Sárkény Centerben;

-                     2012.05.17-én Dr. Füstné Tran Thi Hanh képviselte az elnökséget a Sárkány Centerben megrendezett Buddha születésnapi rendezvényen, ahol a szertartást Vietnamból ez alkalomra érkezett szerzetesek celebrálták;

-                     2012.07.30-án Dr. Füstné Tran Thi Hanh képviselte Társaságunkat a Sárkány Centerben megrendezett „Irodalmi Nap”-on, amelynek keretében a Németországból ez alkalomra érkezett Hoai Thu asszony tartott előadást a kulturális kapcsolatok fejlesztésében végzett munkáról;

-                     2012.09.04-én a Társaság több tagja részt vehetett a VSZK nemzeti ünnepe alkalmából a VSZK nagykövetsége által rendezett fogadáson a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum dísztermében;

-                     2012.09.12-én Dr. Füstné Tran Thi Hanh képviselte Társaságunkat a Magyarországon élő vietnami buddhista közösség rendezvényén, amely szertartást a Vietnamból érkezett szerzetesek celebrálták;

-                     2012.10.13-ám az elnökség több tagja részt vett Fekete István „VUK” és Márai Sándor „Egy polgár vallomásai” c. művek vietnami nyelvre fordított változatának bemutatóján a Gellért Szállóban. A könyvbemutatót – amely Dr. Giap Van Chung tagtársunk műfordítói tevékenységét reprezentálta - a Magyarországon Élő Vietnamiak Szervezete rendezte;

 

A beszámolási időszakban, Társaságunk rendeltetésének megfelelően a következő rendezvényeket szerveztük, illetve bonyolítottuk le:

 

-                     2010.01.01-03.15 között Elek Erzsébet tagtársunk és férje,  Lé Thuong festőművész kiállítást rendezett Ho Chi Minh város Képzőművészeti Egyetemén, ahol Elek Erzsébet előadást is tartott a magyar kultúra kérdéseiről;

-                     2012.04.07-én megkoszorúztuk a NEFB szolgálatteljesítés közben hősi halált halt bajtársaink sírját a Farkasréti temetőben;

-                     2012.04.24-én – a vietnami háború befejezése 37. évfordulója alkalmából – a „Missziós Történetek” sorozat keretében -megemlékezést szerveztünk a Honvéd Kulturális Központban, ahol Hajdú László és Váraljai Márton tagtársaink tartottak előadást, majd azt követően baráti hangulatú fogadást adtunk;

-                     2012.04.25-én Dr. Oláh Lajos tagtársunk kezdeményezésére baráti beszélgetésen találkoztak a magyar – vietnami együttműködés fejlesztésében érdekelt szervezetek képviselői;

-                     2012.05.26-án részt vettünk a HM által,  PÁKOZD-on szervezett, Békefenntartók Napja  ünnepségen, ahová meghívást kapott és megjelent a VSZK nagykövete is.

-                     2012.06.25-én az elnök interjút adott a Gazdasági Rádióban a Társaságnak a magyar – vietnami kapcsolatok fejlesztésében kifejtett törekvéseiről;

-                     2012.06.28-30 között Vietnami Nemzeti Napokat rendeztünk a budapesti Nagyvásárcsarnokban;

-                     2012.09.01-én elnökségünk tagjai részt vettek a Fótsomlyói Napok rendezvényén, illetve felvállaltuk a rendezvény védnöke szerepét;

-                     2012.09.18-án az elnökség egy baráti ebéd keretében búcsúzott el a szolgálati idejének leteltével Magyarországról távozó Tran Ngoc Lieu tanácsos asszonytól;

-                     2012.09.19-én Dr. Déri Miklós és Szirmai Ernő anyagából, „Az ismerős és ismeretlen Vietnam” címmel vietnami bélyegkiállítás megszervezésére került sor;

-                     2012.10.18-án tagszervezetünk, a Zsigmond Király Főiskola adott helyet a Magyar Napló által kezdeményezett, „A Tábornok nyugdíjba megy”c. vietnami antológia magyar nyelvű kiadása bemutatásának. A könyvbemutató előtt levetítésre került a „Ne égesd el” c. vietnami játékfilm;

-                     2012.10.11-én Dr. Déri Miklós tagtársunk Szombathelyen tartott előadást a vietnami Nemzetközi Ellenőrző és Felügyelő Bizottságban végzett munkájáról a Vasi Honvéd Bajtársi Egyesület rendezvényén;

-                     2012.10.11-én a KüM és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara rendezvényén találkozott és folytatott megbeszélést Nguyen Phuong Nga asszonnyal, a VSZK külügyminiszter-helyettesével, röviden tájékoztatta őt a MVBT tevékenységéről, a VMBT-vel fenntartott szoros kapcsolatról, illetve a MVBT-nek a két ország közötti kapcsolatok fejlesztésében végzett munkájáról;

-                     2012.10.12-én az elnök megbeszélést folytatott a Budapesten tárgyaló vietnami Újságíró és Kommunikációs Akadémia delegációjával;

-                     2012.11.02-03 között ismét megszerveztük a budapesti Nagyvásárcsarnokban a Vietnami Nemzeti Napokat;

-                     2012.11.23-án az elnök részt vett Hanoiban a VietHung Ipari Egyetem fennállása 35. évfordulója alkalmából rendezett nagyszabású ünnepségen, ahol a MVBT tagsága nevében köszöntötte a magyar alapítású intézmény vezetőit és hallgatót;

-                     2012.11.26-án a Vietnamban hivatalos úton tartózkodó elnök megbeszélést folytatott a VMBT elnökségével, ahol kölcsönösen tájékoztatták egymást a Társaságok 2012 évi tevékenységéről. A találkozó alkalmával Pham Viet Son alelnök átadta a Vietnami Baráti Társaságok Szövetsége által, a Magyar – Vietnami Baráti Társaság részére készített, a béke, szolidaritás és barátság erősítésében végzett tevékenységet elismerő táblát;

-                     2012.11.27-én az elnök megbeszélést folytatott a Hanoiban, az Ifjúsági Kiadó mellett működő Vietnami – Magyar Kulturális Klub vezetőivel a két szervezet közötti együttműködés kérdéseiről. A klub vezetése vietnami nyelvre fordított magyar regényekkel ajándékozta meg Társaságunkat, míg a magunk részéről magyar filmek (DVD-k) kerültek átadásra;

-                     2012.11.28-án az elnök megbeszélést folytatott a Thach That járás Népi Bizottsága elnökével és a járási párttitkárral a Budapest 3. kerületével kialakítandó testvér-település kapcsolatról. A vietnami fél nagy örömmel venné fel a kapcsolatot a budapesti kerülettel.

-                     A NEFB III. váltásban szolgálatot teljesített tagtársaink által létrehozott „Saigoni Obsitosok Szervezete” az év folyamán továbbra is megtartotta – hagyományos, negyedévenkénti – találkozóját.

 

-                     Az év során a többséget alkotó NEFB tagok közül elhunyt:

      03. 15-én KRAUSZ János                     ftzls.   62. életévében

      05. 21-én VÖLGYES/LAX Tamás         t.szds. 64. életévében

      06. 17-én VASS István                          alez.    81. életévében

      08. 12-én SIMON Csaba                       alez.    69. életévében

      08. 27-én HELTAI Tibor                       t.szds. 90. életévében

      a gyászszertartásokon megjelentünk, elhelyeztük a kegyelet virágait.                                                           

 

Társaságunk anyagi helyzete a beszámolási évben tovább hanyatlott, továbbra is problémák mutatkoznak a tagdíjfizetés területén, a 204 fős taglétszámból ez évben 101 fő nem fizette be a tagdíjat. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló törvényi lehetőségből, az adófizető magánszemélyek felajánlásából (1 %) kapott összeg is csekély (2012-ben 35.870.- Ft). Az év végén (2012.12.01-én) 372.458.- Ft áll rendelkezésünkre.

Kérem, hogy a tagdíjat a Társaság OTP-nél vezetett 11713005-20412654 számú számlájára utalják, vagy a levélben mellékelt „sárga csekken” fizessék be!!!

 

A 2012. év végén – az évet záró ünnepségek közeledtével – a Társaság elnökség Boldog Karácsonyt és Eredményekben Gazdag, Boldog Újesztendőt kíván valamennyi tagunknak, családtagjaiknak és szeretteiknek!

 

Budapest, 2012. december  15 -n

 

A MVBT elnöksége nevében

Tisztelettel és barátsággal,

Dr. Botz László

elnök

 

 

 

 

 

Magyar – Vietnami Baráti Társaság

                   Elnöksége

 

Kedves Tagtársunk!

 

A 2011. év végén, Társaságunk régi és új elnöksége a megszokott formát választva, beszámol  a végzett munkáról, összegzi a Társaság éves tevékenységét, előre vetíti elképzeléseit a következő évre nézve. Legutóbb az elnökség 2010. november 8-án keltezett levelében foglalta össze az előző évi eseményeket, így jelen beszámolónkban ezt az időpontot tekintjük kiindulásnak.

 

A jelzett időszakban az elnökség – az Alapszabály V. fejezetében meghatározottak szerint rendszeresen –, hat alkalommal ülésezett. A konstruktív légkörben megtartott üléseinken rendszeresen értékeltük a betervezett és végrehajtott programokat, jobbító szándékkal vontunk le következtetéseket, tanulságokat, terveztük és szerveztük a Társaság programjait, fokozott figyelmet fordítottunk a magyar és vietnami társszervezetek, együttműködőkkel kialakított kapcsolatainkra. Jelentős feladatnak tekintettük a Társaság bővítését, egyidejűleg – az Alapszabály IV. fejezet 6/c. pontjában előírt intézkedés végrehajtása előtti felmérés alapján – módosítottuk a Társaság taglistáját, töröltük a tagdíjat huzamos idő óta nem fizető, a Társaság munkájában részt nem vevő személyeket. Az elnökség ezen döntését többszöri megbeszélés előzte meg, nem szívesen éltünk az Alapszabály adta „hivatalos” lépéssel, de be kellett lássuk, hogy „csak papíron szereplő nevekkel” a Társaságunk nem képes aktív, hatékony tevékenységet folytatni.

 

A felülvizsgálat eredményeként Társaságunk létszáma jelenleg 126 fő (jóllehet ezen létszámon belül is – jelen levél megírásának időpontjáig - 2011. évre csupán 83 tagunk fizette be tagdíját). Tehát a tagdíjfizetési fegyelmen még van mit javítani!!<