Archívum » Közgyűlési jegyzőkönyvek

 

 

JEGYZŐKÖNY

 

Készült:      a Magyar-Vietnami Baráti Társaság közgyűlésén

Vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár Honvéd Honvéd Kulturális Központ , 218.terem

Budapest, 1143 Budapest, Stefánia út 34-36.

 

Dátum:2019. január 7. 18:00 óra

 

Megjelentek:  39 tag (csatolt jelenléti ív szerint)

 

Nagy Gyulamegnyitja a Közgyűlést, megállapítja, hogy a Magyar-Vietnami Baráti Társaság jelenlegi tagnyilvántartása szerint 103 fő tagunk van, ebből megjelent 39, így a tisztújító közgyűlés nem határozatképes. A kiküldött meghívóban közölteknek megfelelően a közgyűlést változatlan napirenddel 18:30-ra újra összehívja.

 

18:30-kor Nagy Gyula újra megnyitja a Közgyűlést. Megállapítja, hogy az ismételten összehívott közgyűlés 39 fővel határozatképes. Megköszönte a dandár parancsnokának, hogy a helyszín biztosításán túl részt vesz, illetve képviselteti magát rendezváényeinken. Megköszönte a Társaság vidéki tagjainak, hogy a nehéz útviszonyol ellenére megjelentek a közgyűlésen.

 

Bejelentette, hogy az elnökség javaslata szerint a közgyűlés levezető elnöki feladatait ő látná el. A közgyűlés 60 egyhangú szavazattal elfogadta Nagy Gyulát levezető elnöknek.

 

Javaslatot tett a jegyzőkönyvvezető személyére: Nguyen Piroska, illetve ajegyzőkönyv hitelesítő személyére: Dr. Lugasi Ildikó. A tagság egyhangú szavazattal elfogadta a javaslatot.

 

 

A levezető elnök javaslatot tett a további napirendre, ami megegyezik a kiküldött meghívóban szerepeltekkel:

1.      Az elnökség beszámolója, a 2019. év programjára vonatkozó javaslat (Dr. Botz László)

2.      Az ellenőrző bizottság jelentése (Kolossváry Miklós)

3.      A beszámoló és a jelentés megvitatása.

4.      Egyéb kérdések

 

A napirendi javaslatokat a tagság egyhangú szavazással elfogadta.

 

Dr. Botz László elnök a meghívókkal kiküldött írásos beszámolóhoz rövid szóbeli kiegészítést fűzött. Ebben kiemelte az elmúlt év jelentősebb tevékenységeit:

- Nguyen Thanh Nhi főhadnagy hamvainak kihantolásában és hazaszállítása biztosításában való részvétel, amelyben jelentős szerepe volt Nagy Gyulának;

- szólt az elmúlt év sikeres baráti találkozóiról és a NEFB misszió megkezdése 45. évfordulója megünneplésére szervezett rendezvényekről;

- Hajdú László NEFB misszióról szóló előadásáról;

- a MH Békekiképző Központ veterán találkozóján való részvételről;

- a NEFB tevékenységről készített film bemutatójáról;

- Rákóczifalva önkormányzatának kérésére szervezett Vietnami Kiállításról;

- a társaság tagsága fiatalításának problémájáról;

- a Társaság anyagi helyzetéről;

- a Társaság jogi helyzetében bekövetkezett átalakulásról. 

 

Kolosssváry Miklós ellenőrző bizottsági elnök felolvasta az FB írásos beszámolóját.

Mivel az EB korábbi elnöke, Kevei Gyula elhunyt, a bizottságba Heiszmann György keröült kooptálásra. Az EB tagjai részt vesznek az elnökségi üléseken, munkájukhoz minden segítséget megkaptak.

Megállapította, hogy

- a Társaság működése a jogszabályoknak megfelel

- a Társaság éves munkaterv szerint működött

- az elnökség lépéseket tett a Társaság elismertségének szélesítésére

- a pénzügyi fegyelem jó, sem hiány, sem többlet nem mutatkozott.

 

A 2019 évre vonatkozóan az elnök javasolta a hagyományos rendezvények (koszorúzás, baráti találkozók) megtartását, illetve javasolta Hajdú László kutatásaiból készült előadás megtartását a helikopter tragédiáról, a Diem Bien Phu-i győzelemről való megemlékezést, Vietnami Kulturális Nap szervezését, az elkészült „Magyarok Vietnamban” c. film bemutatását, illetve év végén egy további baráti találkozó megszervezését. Jelezte továbbá, hogy a HM engedélyével és támogatásával készülhet egy könyv a NEFB misszióról, amely kiadvány alapját a történészek kutatásaiból származó jelentős anyag, illetve veteránjaink visszaemlékezései, írásai képzehetik.

 

A beszámolóhoz és az EB jelentéshez nyolc hozzászólás volt.

- Vámosi János a szervezet Társasági Szerződése után, illetve a jelentési kötelezettségeiről érdeklődött.

- Hollósi Mihály támogatta az év végi rendezvény gondolatát, illetve a Diem Bien Phu-i győzelemről megemlékező előadás megtartását.

Nagy Tamás köszönetet mondott a 2018-ban készített és bemutatott „Volt egyszer egy misszió” c. dokumentumfilm készítésében kapott segítségért, örömmel fogadta a tervezett könyv elkészítéséhez való felkérést.

- Imre Lajos röviden ismertette a Saigoni Obsitosok Szövetsége (SOS), illetve a Kibővített III. váltás csoportok tevékenységét.

- Vámosi János javasolta a készülő könyvhöz felhasználni Máté György „Ólom, rizs, heroin” c., illetve Róbert László „Hotel Majestic” c. könyvét is.

- Kérés Péter javasolta a „Vietnami Híradó” kiadványt felhasználni a könyv összeállításánál. Nagy Tamás jelezte, hogy a „Vietnami Híradó” összegyűjtött példányai a Hadtörténeti Intézet levéltárában megtalálható.

- Kemény János megköszönte a kutatásban és az interjúk során való közreműködést, örömmel vállalta a könyv elkészítésében való részvételre szóló felkérést.

 

A Társaság elnöke válaszolt a felvetett kérdésekre, jelezte, hogy a Társasági Szerződés a Társaság honlapján 2017 decembere óta elérhető.

Jelezte, hogy továbbra is problémák vannak a tagsággal folytatott kommunikációban, nagyon csekély a visszajelzések száma, ugyanakkor a honlap és a facebook oldal nézettsége folyamatosan növekszik.

 

 

Nagy Gyula levezető elnök 19:35-kor lezárta a vitát. A beszámolót és a hozzáfűzött kiegészítések elfogadását szavazásra tette fel. A megjelentek egyhangúlag elfogadták a beszámolót, az EB jelentését és a 2019. évi tevékenységekre vonatkozó javaslatot.

 

 

19:40-kor Nagy Gyula levezető elnök eredményesnek és bezártnak nyilvánítja a Közgyűlést, egyúttal boldog újesztendőt kívánt mindenkinek.

 

Budapest, 2019. január 7.

                                                                                              ………………………………..

                                                                                                         Nguyen Piroska

        jegyzőkönyvvezető

 

 

 

………………………………..

                                                                                                          Dr. Lugassí Ildikó

                                                                                                       jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

……………………………….                                             …………………………………

Dr. Botz László                                                                      Nagy Gyula

                   elnök                                                                               levezető elnök

 

 

MVBT Közgyűlések jegyzőkönyvei:

Jegyzőkönyv

 

a

Magyar – Vietnami Baráti Társaság (MVBT)

Közgyűléséről

 

 

A Közgyűlés helye: Magyar Honvédség Kulturális Központ

 

A Közgyűlés ideje:  2016. November 11. 16,30

 

A 16,30 órára összehívott közgyűlés határozatképtelen volt, ezért az új időpont 17,00 órára került kitűzésre, amelyen a csatolt jelenléti ív szerint 37 fő jelent meg (a teljes tagság 19,47 %a).

A közgyűlési jegyzőkönyv vezetésére Nagy Margitot kértük fel.

 

A Közgyűlés napirendje:     - az elnökség beszámolójának szóbeli kiegészítése

                                               - az Ellenőrző Bizottság jelentése

                                               - a beszámoló, a szóbeli kiegészítés és az EB jelentésének

  megvitatása

 

A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta, hogy a Közgyűlés levelezető elnöke Nagy Gyula, a jegyzőkönyv vezetője Nagy Margitlegyenek.

 

Dr. Botz László elnök, szóbeli kiegészítése a megküldött elnökségi beszámolóhoz:

A Magyar – Vietnami Baráti Társaság az elmúlt évben a Társaság Alapszabályában megfogalmazott rendeltetés szerint, a meghatározott célok érdekében tevékenykedett. Az elnökség 2016-ban nyolc alkalommal ülésezett, tervezte és szervezte a Társaság tevékenységét. Az elnökségi üléseken az Ellenőrző Bizottság valamennyi alkalommal képviseltette magát, így folyamatos rálátással bírt az elnökség munkájára.

 A beszámolási időszakban – 2015.november 27-én tisztújító közgyűlést tartottunk, továbbá két önálló baráti találkozót szerveztünk 04.29-én, illetve 08.13-án, a Magyarországi Vietnamiak Egyesületével (MVE) közösen.

Képviseltük továbbá Társaságunkat kulturális rendezvényeken, mint a “Vietnami Napok a Nagyvásárcsarnokban” két alkalommal, a G.L.M. Unio Bt. filmforgatása során Vietnamban, a korábban Magyarországon tanult, jelenleg műfordítóként dolgozó vietnamiakról készítendő fim forgatása során, anyagot biztosítottunk az Óbudai Kulturális Központban megrendezett “Rejtélyes Vietnam” állandó kiállításhoz, Váraljai Márton előadást tartott a Károli Gáspár Református Egyetemen, Dr. Déri Miklós előadást tatrott az 1973. évi fogolycsere feladatokban vállalt magyar szereplésről, illetve előadást tartott “Vietnam, a leszálló sárkány országa” címmel Szombathelyen. Közreműködtünk a testvér település kapcsolatok bővítési folyamatában, találkozót szerveztünk a Ho Chi Minh városi Magyar- Vietnami Baráti Társaság elnöke és Budapest 11. kerület polgármestere, valamint országgyúlési képviselője között.

A Társaság képviseltette magát rendezvényeken, fogadásokon, mint a MVE újévet köszöntő rendezvényén, a Ho Chi Minh városi magyar főkonzulátus megnyitó ünnepségén, a kínai-vietnami háborúban elesett vietnami haditengerészekre emlékező szertartásokon, Ho Chi Minh szobrának felavatásán a VSZK nagykövetségén, a Vietnami Holdújév rendezvényén, a Vietnami Nőszövetség ünnepségén, a Bohém Klub rendezvényein, a Budapest 11. kerületi Anyák Napja rendezvényen, a Magyarországon tanult katona ösztöndíjasok egykori kollégiumi épületén elhelyezett emléktábla avatásán, a Petőfi laktanyában, a “Békefenntartók Napja” rendezvényen, Pákozdon, a Buddhista Anyaszeretet Ünnepén, a Vietnami Nemzeti Ünnepi fogadáson és fotókiállításon, a MKIK “Üzletkötés az ASEAN országokkal” c. rendezvényén, a Honvéd Kulturális Egyesület Képzőművész Tagozata szentendrei alkotótáborában résztvevő vietnami festőművésszel együtt, Boromisza Tibor katonafestő emléktáblája megkoszorúzásánál, a Vietnami Nőnapon, a Magyarországi Vietnami Diákszövetség által rendezett labdarugó tornán, a Budapesten szervezett Nemzetközi Alumni Találkozón.

A Társaság részt vett, a hazánkba látogató vietnami delegációk programjaiban, illetve találkozott a vietnami testvér szervezet vezetőivel (Vo Van Mai alelnökkel öt alkalommal, Pham Viet Son alelnökkel és Dr. Le Minh Triet alelnökkel egy-egy alkalommal), a Hanoi Vietnami – Magyar Kulturális Klub ügyvezető alelnökével, Nguyen Mai Huong asszonnyal,  Nguyen Cao Luc úrral, a vietnami kormánykabinet miniszterhelyettesével, Pham Xuan Hung vezérezredessel, a Vietnami Néphadsereg vezérkarifőnök helyttesével, Nguyen The Quang úrral, Hanoi Népi Bizottsága nyugalmazott elnökhelyettesével, Hanoi Son Tay város Népi Bizottsága delegációjával.

A gazdasági területet illetően Társaságunk továbbra is részt vett a Magyar – Vietnami Üzleti Tanács munkájában, Bányai Levente elnökségi tagunk szervezte és részt vett a vietnami Városfejlesztési Minisztérium delegációjának programjában, segítette a magyar - vietnami geodéziai szekterület kapcsolatfelvételét, üzleti projektek megvalósítását.

Jó kapcsolatot ápoltunk a VSZK budapesti nagykövetségével, személyesen Dr. Nguyen Thanh Tuan nagykövet úrral, illetve szoros kapcsolatban állunk Dr. Őry Csaba nagykövet úrral. Erősödött kapcsolatunk a Magyarországi Vietnamiak Egyesületével, folyamatos kapcsolatot tartunk fenn a Vietnami – Magyar Baráti Társaság Hanoi-ban lévő központjával, illetve a Ho Chi Minh városi tagozatával. Továbbra is részt veszünk a Magyar Ázsia Társaság munkájában.

A szervezeti kérdéseket illetően az elnök hangsúlyozta a rendezvényeken való alacsony részvételt, a kommunikáció nem megfelelő szinvonalát, a visszajelzések csekély voltát. Bejelentette, hogy a tagság felülvizsgálata továbbra is napirenden van. Megállapította, hogy az információáramlás gyenge színvonalú, a tagság nem követi a honlapon közzétett információkat. Visszafogottság tapasztalható a vietnami tagok esetében, aminek csupán egy oka lehet a nyelvi nehézség. A Társaság tagsága egyre idősebb, sajnos a fiatalság bevonása továbbra sem járt sikerrel.

Az elnök jelezte, hogy szükséges a Társaság jogi helyzetének tisztázása, lehetőség szerinti módosítása. Az új civiltörvény adta lehetőség, a bevezetett “civil társaság” forma kedvezőbb lenne Társaságunk részére. A módosítás lehetőségét illetően az elnökség állásfoglalást kért a Fővárosi Törvényszéktől, amire a közgyülés időpontjáig nem kaptunk választ.

A Társaság anyagi helyzetét tekintve megállapítható, hogy a tagdíjfizetési fegyelem továbbra sem kielégítő. Az év végén Társaságunk 57 tagja részéről van elmaradás, ami mintegy 234 000.- forint hiányt jelent költségvetésünkben, s ez alapvetően befolyásolhatja a következő évre tervezhető rendezvényeink megtartását.  Takarékossági intézkedéseink (a postaköltségek csökkentése az e-mail lehetőség kihasználásával) nem hozták meg a várt eredményt.

 

A szóbeli kiegészítés végén az elnök megköszönte az elnökség aktív tagjainak áldozatkészségét, munkájukat.

 

 

Az Ellenörző Bizottság jelentése (Kolossvári Miklós):

A megválasaztott EB két tagja (Kevei Gyula elnök és Kolossváry Miklós) folyamatosan figyelemmel kísérte az MVBT tevékenységét, rendszeresen részt vett az elnökségi üléseken és a rendezvényeken. Folyamatosan követték a pézügyi helyzet alakulását, a rendezvények tervezését, előkészítését és szervezését, az elnökségi tagok miunkáját.

Az EB megállapítása szerint a rendezvények, találkozók jól szolgálták a két ország közötti kapcsolatokat. Szükséges viszont a tagok aktív bevonása a tevékenységbe.

Az EB értékelte az elnökség tagjainak aktivitását.

Az EB egyik tagja, Nahm András, egyéb elfoglaltsága miatt lemondott, így szükséges az EB kiegészítése.

 

Hozzászólások a beszámolókhoz:

Bali József:

-          Megköszönte az elnökség munkáját

-          A Társaság gondjait – reagálások, aktivitás hiánya – tipikusnak tartja

-          Szükséges a tagrevízió, ennek kapcsán megfontolásra javasolja “pártoló tag” status bevezetését, ami nem terheli a taglétszámot

-          A szervezet jogi helyzetének felülvizsgálata, esetleges módosítások kérdésében problémaként jelezte, hogy a szervezet megszüntetése csak a tagok ¾-ének egybehangzó szavazatával érhető el, amire a jelenlegi tapasztalat (részvételi aktivitás) szerint nincs esély.

Vermes József:

-          Megköszönte az elnökség munkáját

-          Fontosnak tartja a fiatalítást, új és fiatalabb korosztály bevonását

Kiss János:

-          “Szép munka”-ként jellemezte az elnökség tevékenységét

-          Javasolta, hogy az elnökség tagjai – egymás között felosztva – keressék meg személyesen a tagokat és tisztázzák helyzetüket, részvételi akaratukat.

Nagy Gyula:

-          Köszönetet mondott azon tagoknak, akik részt vettek elhunytjaink búcsúztatásán, temetésüknél

-          Javasolta megfontolni a Petőfi laktanyában elhelyezett emléktábla évenkénti megkoszorúzását

Dr. Füstné Tran Thi Hanh:

-          Jelezte, hogy a Tagság néhány vietnami nőtagjával együtt rendszeresen támogatja anyagilag is a különböző rendezvényeket

-          Felhívta a figyelmet a tagdíjak befizetésének fontosságára

 

Dr. Botz László: Reagált a hozzászólásokra, megköszönte az elnökség munkáját illető dísérő szavakat és ígéretet tett a Társaság tevékenyégének további színvonalat tervezésére, szervezésére, az elhangzott javaslatok elnokség általi megfontolására.

 

A levezető elnök kérte a közgyűlés egyetértését, hogy az elnökség keressen megfelelő jelöltet az EB kiegészítésére és kooptálja azt az EB-be (amely javaslatot a közgyűlés egyhangúlag elfogadott), majd  – további hozzászólások nem lévén - 18,30-kor bezárta a közgyűlést.

 

Budapest, 2016.11.11.

 

                                                                       Nagy Margit

                                                                    jegyzőkönyvvezető

 

Hitelesítők:

Dr. Botz László

Nagy Gyula

 

 

Jegyzőkönyv

 

a

Magyar – Vietnami Baráti Társaság (MVBT)

Tisztújító Közgyűléséről

 

 

A Közgyűlés helye: Magyar Honvédség Kulturális Központ

A Közgyűlés ideje:  2015. November 27. 17,00

 

A 17,00 órára összehívott közgyűlés határozatképtelen volt, ezért az új időpont 17,30 órára került kitűzésre, amelyen a csatolt jelenléti ív szerint 53 fő jelent meg (a teljes tagság 27,7 %a).

A közgyűlési jegyzőkönyv vezetésére Nguyen Piroskát kértük fel.

A Közgyűlés napirendje:     - a Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása

                                               - az elnökség berszámolójának szóbeli kiegészítése

                                               - az Ellenőrző Bizottság jelentése

                                               - a beszámoló és az EB jelentésének megvitatása

                                               - a jelölőbizottság javaslata az elnö9kség és az EB tagjaira

                                               - vita, az új elnökség és az EB tagjainak megválasztása

                                               - egyéb

 

A Közgyűlés során megválasztásra kerül az új elnökség és az EB, mivel két eves megbízatásuk lejárt.

A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta, hogy a Közgyűlés levelezető elnöke Nagy Gyula, a jegyzőkönyv vezetője Nguyen Piroska, a szavazatszedő bizottság tagjai Izbéki János, Kollár Endre és Szetei Ferenclegyenek.

 

Dr. Botz László elnök, szóbeli kiegészítése a megküldött elnökségi beszámolóhoz:

A Magyar – Vietnami Baráti Társaság az elmúlt két évben a Társaság Alapszabályában megfogalmazott rendeltetés szerint a meghatározott célok érdekében tevékenykedett. Az elnökség 2015-ben kilenc alkalommal ülésezett, tervezte és szervezte a Társaság tevélenységét. 2015-ben két önálló baráti találkozót szerveztünk 04.24-én, illetve 08.28-án. Emellett képviseltettük Társaságunkat kulturális rendezvényeken, mint a Pázmány Péter Egyetemen tartott előadással (Váraljai Márton), a Gourmetguides turisztikai vállalat rendezvényén tartott előadással (Váraljai Márton), a Zsigmond Király Főiskolán szervezett “A magyar – vietnami diplomáciai kapcsolatok 65. évfordulója” c. konferencián, bélyeg- és fotókiállításon a Vas megyei VISZAK-on, könyv-, szakdolgozat konzultációkon (Botz, Hajdú, Győri, Imre, Déri), előadások és tájékoztatók megtartásával (Botz, Váraljai, Déri, Hajdú, Végvári), valamint a testvér-település kapcsolatok fejlesztésében (Botz, Bányai, Déri).

A Társaság képviseltette magát rendezvényeken, fogadásokon, mint a Hanoi étterem születésnapi rendezvényén, a Vietnami Holdújév rendezvényén, a Vietnami Katona Veteránok ünnepségén, a Magyar Ázsia Társaság újévi fogadásán, a Radnóti Miklós Gyakorló Iskola “Vietnami Nap”-ján, Dél-Vietnam felszabadítása 40. évfordulója alkalmából adott fogadáson, a Ho Chi Minh emlékmű avatásán Zalaegerszegen, a Nemzetközio Békenap rendezvényén Pákozdon.

A Társaság részt vett, a hazánkba látogató vietnami delegációk programjaiban, illetve találkozott a vietnami testvér szervezet vezetőivel, tagjaival, mint a VSZK BM Állami Szervezettudományi Intézet delegációjával, a VSZK külügyminiszter-helyettessel, Hanoi Son Tay város Népi Bizottsága delegációjával, a Magyarországon tanult egyetemisták csoportjával, a VMBT alelnökeivel.

A gazdasági területet illetően Társaságunk részt vesz a Magyar – Vietnami Üzleti Tanács munkájában, szerveztük és részt vettünk a vietnami MERAP gyógyszertár delegációjának programjában, segítettük a vietnami olajipari vállakozók kapcsolatfelvételét, intézményi tagunk, a Babati és Társa Kft. közös húsipari vállalatot hozott létre Hanoiban.

Jó kapcsolatot ápolunk a VSZK budapesti nagykövetségével, személyesen Dr. Nguyen Thanh Tuan nagykövet úrral, illetve kiutazása előtt egyeztettünk és azóta is szoros kapcsolatban állunk Dr. Őry Csaba nagykövet úrral. Erősödött a kapcsolatunk a Magyarországon élő Vietnamiak Szövetségével, folyamatos kapcsolatot tartunk fenn a Vietnami – Magyar Baráti Társaság Hanoi-ban lévő központjával, illetve a Ho Chi Minh városi tagozatával.

Sajnos, visszaesett a kapcsolatunk intenzitása a Honvédelmi Minisztériummal, illetve az MH szervezetekkel.

A szervezeti kérdéseket illetően hangsúlyozta a rendezvényeken való alacsony részvételt, a kommunikáció nem megfelelő szinvonalát, a visszajelzése csekély voltát. A tagság nem követi a honlapon közzétett információkat. Visszafogottság tapasztalható vietnami tagjaink esetében, aminek csupán egy oka lehet a nyelvi nehézség. A Társaság tagsága egyre idősebb, sajnos a fiatalság bevonása eddig nem járt áttörő sikerrel.

A Társaság anyagi helyzetét tekintve megállapítható a tagdíjfizetési fegyelem gyengesége, folyamatosan csökken az 1 %-ok felajánlásából adódó bevételünk. Takarékossági kezdeményezéseink (a postaköltségek csökkentése az e-mail lehetőség kihasználásával) nem hozták meg a várt eredményt.

Összességében megállapítható, hogy az elnökség igyekezett eredményes munkát végezni, ennek ellenére nem sikerült a Tagság egészét mozgósítani.

Megköszönte az elnökség aktív tagjainak áldozatkészségét, munkájukat.

 

Az Ellenörző Bizottság jelentése:

Az EB folyxamatosan figyelemmel kísérte az MVBT tevékenységét, rendszeresen részt vett az elnökségi üléseken és a rendezvényeken. Folyamatosan követte a pézüógyi helyzet alakulását, a rendezvények tervezését, előkészítését és szervezését, az elnökségi tagok miunkáját. Az EB elnökének lemondása nem érintette negatívan a munkát.

Az EB megállapítása szerint a működés összességében megfelelt az Alapszabályban rögzített fő célkitűzéseknek. A korábbi évekhez viszonyítva bizonyos előrelépés történt az anyagi helyzete meghatározó tagdíjfizetés tekintetében, de ez korántsem elegendő, nem engedhető meg, hogy anyagi forrás hiányában jó ötletek sikkadjanak el, s programok ne valósuljanak meg a kellő színvonalon.

Az EB kiemelkedően jónak ítélte a vietnami testvér szervezettel kialakított jó kapcsolatot, illetve a vietnami nagykövetséggel való együttműködést. Hangsúlyozta az elnökség hölgy tagjainak szerepét az elnökség kohéziójának megteremtésében, a rendezvények előkészítésében mutatott aktivitásukat.

 

Hozzászólások a beszámolókhoz:

 

Kiss János: Toleranciát javasolt szok felé, akiknem tudtak eljönni, nem tudnak részt venni a rendezvényeken. Javasolta megfontolni sport tevékenyégek beillesztését a programokba (pl. sakk).

Nagy Gyula: Köszönte az összefogásra buzdítást, illetve köszönetet mondott azon tagoknak, akik részt vettek elhunytjaink búcsúztatásán, temetésüknél.

Váraljai Márton: Jelezte, hogy a Petőfi laktanyában, korábbi kollégiumukban látogatást tett volt vietnami ösztöndíjas katonák emléktáblát kívánnak elhelyezni az épületen.

Imre Lajos: Kéri a tagokat, hogy az adataikban (elérhetőség) beállott változásokról tájékoztassák az elnökséget.

Horváth Károly: Megköszönte az elnökség elmúlt két évi munkáját. Szerinte még mindig van érdeklődés a vietnami nép iránt, maga is tart előadásokat Vietnamról.

Szirmai Ernő: Az oktatási együttműködés példájaként említette, hogy 1972-től egy 1000 fős szakmunkásképző intézetet hoztak létre magyar támogatással, amely intézmény az elmúlt 40 év alatt 16000 fős egyetemmé fejlődött. Felemlítette továbbá, hogy a MVBT életének 26 éve alatt 43 elnökségi tag vezette a Társaságot.

 

Dr. Botz László: Reagált a hozzászólásokra.

 

Nagy Gyula: A következő év elején két előadást tervezünk a MHKK-ban, Dr. Déri az 1973 évi fogolycsere folyamatról, Gergely László az 1973.04.07-i helicopter tragédiáról (várhatóan január, illetve április hónapban). Felkérte a jelölőbizottság elnökét, tegye meg jelentését az elvégzett munka eredményéről.

 

Imre Lajos tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a munka során 100 e-mailt küldtek ki. A válaszokból, illetve a személyes beszélgetések során kapott javaslatok alapján

-          elnöknek Dr. Botz Lászlót,

-          az elnökség tagjainak Szirmai Ernőt, Nagy Gyulát, Váraljai Mártont, Bányai Lebentét, Dr. Füstné Tran Thi Hanht, Nguyen Thanh Huongot, Le Kim Thoat, Nguyen Xuan Huet, Domokos Gyulát, Dr. Kovács Tamást, Dr. Kovács Árpádot javasolta felvennji a szavazólistára.

Tájékoztatás szerint az előző elnökségből Stefani György és Nguyen Piroska a továbbiakban nem vállalták a jelölést, de továbbra is támogatásukról biztosították az elnökséget.

Az Ellenőrző Bizottság elnökének Kevei Gyulát, tagjainak Kolossváry Miklóst és Nahm Andrást javasolta felvenni a szavazólistára.

A titkos szavazást követően, a szavazatok összeszámlálását követően Imre Lajos bejelentette, hogy 42 érvényes szavazat érkezett, ennek alapján az új elnökség összetétele:

 

Elnök:             Dr. Botz László, 42 szavazattal

Tagok:             Nagy Gyula, 42 szavazattal

                        Dr. Füstné Tran Thi Hanh, 40 szavazattal

                        Bányai Levente, 39 szavazattal

                        Váraljai Márton, 37 szavazattal

                        Nguyen Thanh Huong, 36 szavazattal

                        Le Kim Thoa, 36 szavazattal

                        Dr. Kovács Tamás, 28 szavazattal

Nguyen Xuan Hue, 25 szavazattal

 

EB elnök:        Kevei Gyula, 39 szavazattal

EB tagok:       Kolossváry Miklós, 39 szavazattal

                        Nahm András, 39 szavazattal.

 

Dr. Botz László a megválasztott új tisztségviselők nevében megköszönte a tagság bizalmát, tovább a korábbi elnökségből kivált Szirmai Ernő, Nguyen Piroska és Stefani György eddigi tevékenységét, kérte őket, hogy tapasztalataikkal továbbra is segítsék az elnökség munkáját.

 

A rendezvény végén Bui Thi Kim Xoa virágkosarat ajándékozott az új elnökségnek.

 

Budapest, 2015.11.27.

 

                                                                       Nguyen Piroska

                                                                    jegyzőkönyvvezető

 

Hitelesítők:

Dr. Botz László

Nagy Gyula

 

JEGYZŐKÖNYV

A

MAGYAR-VIETNAMI BARÁTI TÁRSASÁG (MVBT)

KÖZGYŰLÉSÉRŐL

 

A közgyűlés helye: Nemzetek Háza, 1062 Budapest, Bajza utca 54.

A közgyűlés ideje: 2013. november 20. 17.00 óra.

 

Az MVBT elnökségének felkérésére a közgyűlés levezető elnöke Nagy Gyula, az elnökség tagja, akit a közgyűlés egyhangúlag megerősített e tisztségében.

A levezető elnök megállapította, hogy a MVBT tagsága részére kiküldött meghívóra a Közgyűlésen, a  csatolt jelenléti ív szerint 45 fő van jelen (1. sz. melléklet), ezért  a 17.00 órára összehívott közgyűlés nem határozatképes, A meghívóban írottaknak megfelelően bejelentette, hogy a közgyűlés megtartására 17,30-kor kerül sor, a meghívóban rögzített napirenddel, amikor a közgyűlés a jelenlevők létszámától függetlenül határozatképes.

17,30-kor Nagy Gyula levezető elnök bejelentette, hogy a jelenlevők létszámától függetlenül a közgyűlés határozatképes, s azt a meghívóban közölt napirenddel megnyitja.

A közgyűlési jegyzőkönyv elkészítésére Dr. Telki Márta tagtársunkat javasolta, amit a közgyűlés résztvevői egyhangúlag elfogadtak.

A közgyűlés napirendje:

  1. a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása
  2. az MVBT elnökségének beszámolója
  3. az Ellenőrző Bizottság (EB) jelentése
  4. az elnökségi beszámoló és az  EB jelentés megvitatása,elnöki válaszadás
  5. a jelölőbizottság javaslata az új elnökségre és a EB tagjaira
  6. a javaslatok megvitatása, az új elnökség és az EB megválasztása
  7. egyéb tájékoztatók.

       

Nagy Gyulaközgyűlés levezető elnök bejelentette, hogy az MVBT jelen közgyűlésére az MVBT Alapszabályának előírásai szerint került sor, mivel az eddigi vezetés két évre szóló megbízatása lejárt.

Elmondta, hogy az MVBT elnökségének felkérése alapján Imre Lajos tagtársunk vezetésével 2013 tavaszán jelölő bizottság alakult, amelynek feladata – a tagsággal való beszélgetések és véleménycserék alapján – javaslatok kidolgozása az új elnökség összetételére.

Nagy Gyula felkérte dr. BotzLászlót, az MVBT elnökét az elnökség beszámolójának ismertetésére.

Az elnökségi beszámoló a jegyzőkönyv 2.sz. mellékletét képezi.

Az elnöki beszámoló után az EB elnöke bejelentette, hogy az év során figyelemmel kísérték az elnökség munkáját, hiányosságot nem tapasztaltak. Megállapította, hogy a tagrevízió ellenére még mindig vannak befizetési elmaradások. A bevételek tendenciájukban csökkennek, míg a kiadások növekszenek. A beszámolóban foglaltakat javasolja elfogadni.

Vita nem lévén Nagy Gyula Nagy Gyula elfogadásra ajánlotta az elnökség és az EB beszámolóját, amit a közgyűlés résztvevői egyhangú szavazással jóvá is hagytak.

Következő napirendi pont előtt Nagy Gyulajavaslatot tett a szavazatszedő bizottságra –SZETEI Ferenc és KOLLÁR Endre urakra-, akiket a közgyűlés egyhangúlag elfogadott.

Ezt követően átadta a szót Imre Lajosnak, a jelölő bizottság vezetőjének, aki elmondta, hogy ez év májusa óta alaposan felmérték a korábbi vezetés és a tagság véleményét az új vezetés összetételére vonatkozóan.

Bejelentette, hogy az elnök személyére a tagság továbbra is egyhangúlag dr. BotzLászlót javasolja. Szavazásra való felszólítását követően a közgyűlés egyhangú szavazással további két évre dr. Botz Lászlót bízta meg az elnöki teendők ellátásával.

 

Imre Lajos ismertette a jelölt-lista, elnökségi tagságára vonatkozó javaslatát

            Bányai Levente

            Nagy Gyula

            Dr. Füstné Tran Thi Hanh

            Hoang Hai Linh

            Nguyen Phuong Thao (Vera)

            Nguyen Piroska

            Stefani György

            Szirmai Ernő

            Váraljai Márton

           

Az urnába helyezett és összeszámolt szavazatok alapján az elnökség tagjai lettek:

            Nagy Gyula                                     

            Szirmai Ernő                                   

            Dr. Füstné Tran Thi Hanh            

            Nguyen Phuong Thao (Vera)        

            Nguyen Piroska                               

            Bányai Levente                               

            Váraljai Márton                              

            Stefani György                                

 

A leadott szavazatok alapján, nem lettek az elnökség tagjai:

            Hoang Hai Linh

 

Az elnök és az elnökség tagjai már a jelölés során  kinyilvánították, hogy megválasztásuk esetén nincs semmiféle törvényi akadály, vagy korlátozó tényező, ami elnökségi munkájuk elvégzésében akadályozná őket.

Az EB elnökének jelölt  Fekete Jánost, majd a tagjainak javasolt  Kolossváry Miklós és Kevei Gyula urakat  a közgyűlés egyhangúan megszavazta.

A szavazás eredményének ismertetését követően Botz László az új elnökség nevében megköszönte a bizalmat, a tagság munkáját, közreműködését, és kérte, hogy a tagság segítse az elnökség és a MVBT tevékenységét.

Ismételten felhívta a figyelmet a tagsági díjak időbeni rendezésére és az MVBT honlapjának  rendszeres felkeresésére.

Egyéb kérdés nem került felvetésre.

 

Budapest, 2013. november 20.

 

Dr. Telki Márta s.k.

jegyzőkönyvvezető

 

 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV

a

Magyar-Vietnami Baráti Társaság (MVBT)

Közgyűléséről

 

A Közgyűlés helye: Nemzetek Háza, 1062-Budapest, Bajza u. 54.

A Közgyűlés ideje: 2009. október 21, 17,00 óra.

A 17,00 órára összehívott közgyűlés határozatképtelen volt, ezért az újabb időpontot 17,20 percre tűztük ki, amelyen a csatolt jelenléti ív szerint 25 fő jelent meg.

 

Az MVBT elnöksége legutóbbi tanácskozásán a közgyűlés levezetésének elnökeként Nagy Gyula urat, az elnökség tagját  kérte fel, aki megnyitotta a közgyűlést. Üdvözölte a jelenlevő tagságot és külön is köszöntötte Nguyen Viet Phúc urat, a VSzK budapesti nagykövetségének első beosztott diplomatáját.

 

Nagy Gyula úr átadta a szót dr. Botz László úrnak, a MVBT elnökének, aki méltatta a hazánkból ez év november elsején végleg távozó Phúc úr tevékenységét.

 

Botz  elnök úr többek között elmondta, hogy a Budapesti Műszaki Egyetemen végzett Phúc úr összesen 26 évet töltött Magyarországon. A magyar nyelv és élet kiváló ismerője, ötszöri hazánkban végzett diplomáciai munkája során nagy odaadással és lelkesedéssel sokat tett a kétoldalú kapcsolatok erősítéséért, elmélyítéséért. Segített abban, hogy társszervezetünkkel, a Vietnami-Magyar Baráti Társasággal (VMBT) kapcsolataink rendszeressé váljanak, de aktívan részt vett hazai rendezvényeink sikeressé tételében is. Reméljük, hogy Vietnamban is hozzá fog járulni a két baráti társaság közötti együttműködés és általában a magyar-vietnami barátság elmélyítésének sikeréhez. Hasonlóan, számítunk arra is, hogy utódjával eredményesen tudjuk folytatni a vele megkezdett sikeres együttműködést.

Botz elnök úr az MVBT tagsága nevében a magyar koronázási ékszereket idéző ajándékot adott át Phúc úrnak, a tagság nevében megköszönve sok éves áldozatos munkáját.

 

Nguyen Viet Phúc úr válaszában elmondta, hogy amit tett, azt jó szívvel tette. Megígérte, hogy Hanoiban minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy a magyar-vietnami nép barátsága, kapcsolataink tovább erősödjenek.

 

Nagy Gyula úr, a közgyűlés levezető elnöke elmondta, hogy az utóbbi időszakban a civil szervezetekre vonatkozó törvényi szabályozásokban több változásra került sor, amelyeket a MVBT tevékenysége során is érvényesítenünk kell.

 

Javaslatot tett a közgyűlés napirendjére:

-          elnökségi beszámoló az MVBT legutóbbi két éves tevékenységéről,

-          a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság  (PEB) beszámolója,

-          vita és kiegészítések az elnökségi és a PEB beszámolóhoz, ezek elfogadtatása,

-          Alapszabály-módosítások ismertetése és azok jóváhagyása,

-          Tisztségviselők választása

o   Javaslat az új elnökség tagjaira

o   A javaslat megvitatása, elfogadtatása,

o   Javaslat az Ellenőrző Bizottság elnökére

o   A javaslat megvitatása, elfogadtatása..

 

Nagy gyula úr bejelentette, hogy az elnökség korábbi felkérése alapján a közgyűlés jegyzőkönyvének vezetésére Megyeri Béla urat, hitelesítésére Kleinheicz Ferencné Muc úrnőt és Stefani György urat javasolja.

 

A közgyűlés tagsága a javasolt napirendi pontokat, valamint a jegyzőkönyv vezetésére és hitelesítésére kijelölt személyeket nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadta.

 

Nagy Gyula úr felkérte dr. Botz László urat az elnökségi beszámoló megtartására.

 

Az elnökségi beszámoló (csatolva) főbb megállapításai:

 

-          A 2007. november 16-án megtartott legutóbbi közgyűlésünk óta az akkor megválasztott elnökség  - megítélésünk szerint – becsülettel és az Alapszabályban, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatban előírtak szerint végezte munkáját.

-          Az MVBT elnöksége az elvégzett munkákról és a tervezett tevékenységről évente több alkalommal  -írásban – tájékoztatta a tagságot.

-          Az elmúlt két évben az MVBT NEFB tagozata és a NEFB-on kívüli tagok közötti kapcsolatokat sikerült elmélyítenünk és a korább időszakra jellemző „különállást” megszüntetni. A rendezvényeken való részvételeken a korábbi megkülönböztetés megszűnt.

-          Az Alapszabály értelmében tagságunk vas-megyei képviselői kezdeményezték területi csoport létrehozását, amellyel az elnökség egyetértett. A területi csoport szervezeti kialakítása folyamatban van.

-          Szorgos aprómunkával sikerült az MVBT tagságát új személyekkel, ezen belül a Magyarországon élő vietnamiakkal, valamint intézményekkel és vállalatokkal bővíteni.

-          Szervezetté és rendszeressé váltak az MVBT és a VMBT vezetősége közötti kapcsolatok.

-          Az MVBT törekvéseinek és munkájának elismeréseként értékeljük, hogy a hazánkban járt magas rangú vietnami (törvényhozói és kormány-) delegációk vezetői igényt tartottak a velünk való találkozókra, konzultációkra.

 

A pozitívumok mellett néhány negatívumot is meg kell említenünk:

 

-          Csökkent a tagdíj befizetési fegyelem, a tagság életkor növekedése miatt pedig egyre kevesebb bevételünk származik a felajánlható adó 1 %-okból.

-          Nem megfelelő a rendezvényeken való részvétel, amely alól a jelenlegi közgyűlés sem kivétel. Ezért szükségesnek tartjuk az MVBT tagságának felülvizsgálatát és megfelelő intézkedések kidolgozását a tagdíjfizetési és a megjelenési fegyelem erősítése céljából.

 

Nagy Gyula úr megköszönte Botz úrnak az elnöki beszámolót és felkérte Fekete János urat, PEB 2005-ben megválasztott elnökét a MVBT gazdálkodásáról szóló tájékoztatásának megtartására.

Az elmúlt két évről szóló pénzügyi összesítést, kimutatást (csatolva) rendezettnek és korrektnek minősítette. Hangsúlyozta, hogy Kleiheicz Ferencné Muc úrnő, pénztárnok pénzügyi kimutatásai megfelelnek a vonatkozó előírásoknak, számszakilag pontosak.

Felhívta a figyelmet a gazdálkodás ellentmondásosságára – bevételek csökkenése, kiadások

növekedése.

 

Nagy Gyula úr megkérte a tagságot, hogy a MVBT elnöki és a PEB elnöki beszámolókhoz tegye meg észrevételeit, javaslatait.

 

Dr. Déri Miklós úr:

Felhívta a figyelmet arra, hogy a Magyar-Vietnami Gazdasági Vegyes Bizottság (MV GVB) hamarosan Hanoiban tartja meg 3. ülésszakát. Javasolta, hogy mindazokat tájékoztassuk, akiknek üzleti kapcsolatuk van, vagy lehet Vietnamban, hogy vegyék fel a kapcsolatot a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával, amely az MV GVB ülésszakához kapcsolódóan üzletember találkozót szervez, amelyre a kiutazást külön repülőgéppel tervezi biztosítani.

Kolozsvári Miklós úr:

Kérte azon intézmények megnevezését, amelyek testületileg támogatják a MVBT-ot.

Botz László elnök úr jelezte, hogy eddig két cég írt alá belépési nyilatkozatot (Zsigmond Király Főiskola, Céh Rt) és folyamatban van a Főmterv Rt és a z Unitech Rt felvétele is.

Botz úr hangsúlyozta, hogy olyan intézmények belépésére számítunk, amelyek tevékenysége az MVBT érdekeit és tevékenységi szándékait segítik. Így pl. a Zsigmond Király Főiskola 2010. I. negyedévében Vietnam országegyesítésének 35., és Hanoi (Thang Long) megalapításának 1000. évfordulója alkalmából konferencia megszervezését tervezi. Ez alkalomból a Főiskola a vietnami kiállítás anyagának egy részét is bemutatja.

Bányai Levente úr:

Arra hívta fel a figyelmet, hogy a tagdíjbefizetés elmulasztása mögött sokszor nem szándékosság áll, hanem a feledés. Ezért célszerűnek tartja egymás figyelmének folyamatos felhívását többek között erre a kötelezettségünkre is.

Imre Lajos úr:

Jelezte, hogy több tagtársunk arra panaszkodott, hogy befizetési kötelezettségének csekk-hiány miatt nem tud eleget tenni.

Botz László elnök úr ezzel kapcsolatban elmondta, hogy az OTP-ben is lehet tagdíjat fizetni, hiszen az MVBT számlaszáma ismert és ez gazdaságosabb is lenne, mint a költséges csekkes befizetés.

Rajtunk is múlik a dolog, nagyobb odafigyelés szükséges. Sokat várunk az intézmények bevonásától és a tagság fiatalításától, új tagok beléptetésétől.

A rendezvényeken való megjelenési fegyelmet javítanunk szükséges. A hosszú ideje csak papíron szereplő tagjainktól  pedig váljunk meg. Inkább legyünk kevesebben, de ütőképes tagsággal.

Zahorecz Imre úr:

Elmondta, hogy az idő vasfoga egyikünket sem kíméli. Ezért javasolta, hogy utódaink is léphessenek be a MVBT-ba, és ők folytassák az általunk megkezdett és eddig végzett munkát.

Nagy Gyula úr:

Elmondta, hogy pozitíven alakult a NEFB tagok megítélése, javult a HM-mal való kapcsolatunk is. Pl. a május 29-i békefenntartók pákozdi rendezvényére a HM autóbuszt biztosított és részt vett a vietnami szolgálat közben tragikusan elhunyt két társunk sírjának megkoszorúzásán is.

Sajnos, a NEFB-ban részt vett 651 főnek mintegy egyharmada már elhunyt. A temetési költségeket a HM vállalja magára, a MVBT szerény koszorúval vesz részt a szertartásokon.

Szirmai Ernő úr:

Vietnami társszervünk, a VMBT gazdaságilag jobban áll, sok Magyarországon profitáló vállalat támogatja őket. A MV GVB hanoi ülésszakához kapcsolódóan: sok cégünknek évek óta tartó kapcsolata van, pl. Farbex, szarvasi HAKI, stb.

Kevelyi Gyula úr:

Kapcsolataink bővítéséhez feltétlenül nevezzük meg azt, hogy mivel tudunk mi segíteni, mit tudunk nyújtani az érdeklődőknek. Mi a vonzerőnk, amellyel segíthetünk és érdekesek lehetünk az új tagoknak, intézményeknek.

Nagy Gyula úr:

A MVBT elnöki és a PEB elnöki beszámolókat, az elhangzott hozzászólásokkal, javaslatokkal együtt elfogadásra javasolta.

A tagság az elhangzott hozzászólásokkal, kiegészítésekkel együtt nyílt szavazással, egyhangúlag  elfogadta a két elnöki beszámolót.

 

A Magyar-Vietnami Baráti Társaság Alapszabálya

 

Nagy Gyula úrelmondta, hogy az 1989. április 27-én jóváhagyott, majd 1996. december 7-én módosított Alapszabályban néhány pontosítást kell végrehajtanunk.

 

A MVBT politikamentes szervezet.

A tisztségviselők közé javasoljuk az alelnöki funkció felvételét.

Más szervek felé a MVBT-ot az elnök, az alelnök és a titkár képviseli.

Javasoljuk, hogy a MVBT tagjai tagdíjat kötelesek fizetni, amelynek éves összege egyéni tagok esetén 2000.- Ft, intézményi tagoknak pedig 40.000.- Ft.

Az elnökségi tagok létszáma nem korlátozott.

 

Az eddigi PEB helyett Ellenőrző Bizottság (EB) létrehozását javasoljuk, amelynek hatásköre a MVBT tevékenységének teljes körére kiterjedne.

 

Nagy Gyula úraz Alapszabály módosítására tett javaslatokat szavazásra bocsátotta, amelyeketa tagság nyílt szavazással, egyhangúlag  elfogadott.

 

 

Az MVBT tisztségviselőinek megválasztása.

 

Nagy Gyula úr elmondta, hogy 2007. november 16-án a MVBT közgyűlése a következő elnökséget választotta meg:

Dr. Botz László, elnök

                                   Szirmai Ernő, alelnök

                                   Megyeri Béla, titkár

                                   Kleinheicz Ferencné Muc, pénztárnok

                                   Nagy Gyula, NEFB Tagozat elnök

                                   Blesáné Nguyen Piroska

Dr. Füstné Tran Thi Hanh

                                   Dr Déri Miklós

                                   Jelenics József,

amelyet időközben Bányai Levente kooptálásával egészítettünk ki.

 

A közgyűlés előkészítése során Megyeri Béla és Kleinheicz Ferencné Muc kérték felmentésüket, azzal, hogy a MVBT tagjaként továbbra is aktívan szeretnének részt venni a baráti társaság munkájában.

A MVBT elnöksége – érdemeik elismerése mellett – tudomásul vette a két elnökségi tag kérését.

 

Az elnökség többi tagja jelezte, hogy megválasztásuk esetén továbbra is szeretnének az elnökség munkájában részt venni.

Az elnökség javasolja, hogy a vezetőségi tagok közé jelöljük még

 

                        dr. Telki Márta úrnőt,

                        Stefani György urat  

                        Nguyen Phuong Vera úrnőt.

Imre Lajos úr

Kérdésére reagálva Nagy Gyula úr jelezte, hogy az elnök személyét külön szavazzuk meg, az elnökség többi tagját együtt, és az egyes funkciókat (alelnök, titkár, pénztárnok) az Alapszabály értelmében az elnökség határozza meg.

Nagy Gyula úr :

-dr. Botz László urat a MVBT elnökének javasolta, akit a tagság nyílt szavazáson egyhangúlag elfogadott,

 

-az elnökség többi tagját a fent említett három fős kiegészítéssel, a tagság ugyancsak nyílt szavazáson, egyhangúlag jóváhagyta.

 

-az Ellenőrző Bizottság elnökének Fekete János urat terjesztette elő, azzal, hogy a Közgyűlés egyúttal bízza meg őt azzal, hog