Közlemények » Elnökség 2017. év végi beszámolója

             

Magyar – Vietnami Baráti Társaság

Elnökség

Budapest, 1062. Bajza u.54.

 

 

 

Az elnökség beszámolója 2017-év végén

 

 

Az elnökség a 2016.11.11-2017.11.27 közötti beszámolási időszakban rendszeresen - nyolc alkalommal - ülésezett, az előre meghirdetett és aktuális témákat beszélte meg, értékelte a megvalósított programokat, rendezvényeket, értékelte a Társaság hazai és külföldi kapcsolatrendszerének alakulását, az Alapszabályban megfogalmazott rendeltetés szerinti tevékenységet. Az elnökségi üléseken továbbra is képviseltette magát az Ellenőrző Bizottság,  illetve a Magyarországi Vietnamiak Egyesületének képviselője (aki egyben a MVBT EB tagja), észrevételeikkel, javaslataikkal igen pozitívan járultak hozzá az elnökség tervező és szervező munkájához.

 

A beszámolási időszakban szervezett programjaink biztosították a Társaság rendeltetésnek megfelelő feladatai teljesítését, részleteiben:

-          2016.11.11-én megtartottuk a Társaság éves közgyűlését, amelyen az elnökség beszámolóját a tevékenységről a tagság egyhangúlag elfogadta. A közgyűlés felhatalmazása alapján az Ellenőrző Bizottságból lemondott Nahm András helyére az elnökség kooptálta Nguyen Duc Thuan-t, aki egyben – mint a Magyarországi Vietnamiak Egyesületének alelnöke – biztosítja a két szervezet közötti információáramlást, a kapcsolat erősítését;

-          A Hanoi Vietnami – Magyar Kulturális Klub és a Honvéd Kulturális Egyesület Képzőművészeti Tagozata között, Társaságunk kezdeményezésére alakult együttműködés keretében a 2016.11.15-én megnyitott kiállításon, a magyar katonafestők művei mellett kiállításra kerültek a vietnami partner által küldött művek is. A Tagozatnak a MH Altiszti Akadémiáján 2017 januárjában szervezett kiállításán, valamint a Pákozd V. Emlékparki Nyár kulturális rendezvénysorozat keretében 07.07-én létrehozott „Színekben a világ” festmény kiállításon ismét láthatók voltak vietnami barátaink festményei is;

-          Részt vettünk a Vietnami Holdújév alkalmából, a Magyarországi Vietnamiak Egyesülete által 01.28-án rendezett nagyszabású kulturális rendezvényen és fogadáson, amelyről a vietnami televízió VTV4 csatornája is filmes beszámolót közvetített;

-          Vietnami testvérszervezetünkkel szoros együttműködésben segítettük Fülei Balázs magyar zongoraművész vietnami koncert turnéjának szervezését;

-          Közbenjártunk tagszervezetünk, a Geodézia Zrt. szakmai delegációja 02.05-14 közötti vietnami látogatásának előkészítésében;

-          Részt vettünk a Magyar Kereskedelmi és Ipar Kamara Magyar – Vietnami Üzleti Tanácsa, valamint a Budapesti Kereskedelmi és Ipari Kamara vietnami szekciója által szervezett találkozókon, szemináriumokon, jeleztük készségünket a magyar – és vietnami kis- és közepes vállalatok közötti kapcsolat létrehozása támogatására;

-          Képviselőink rendszerese részt vettek a magyarországi vietnami szervezetek (Nőszövetség, Buddhista Gyülekezet) rendezvényein;

-          Közvetítő tevékenységünkkel támogattuk a vietnami Élelmiszerbiztonsági Kutatóintézet és a magyar Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet közötti kapcsolat felújítását;

-          Vietnamot bemutató kiállítást rendeztünk 04.01-én Tapolcán, a MOTTO Travel & Event Kft. kérésére;

-          Tagjaink közül többen – beszámolók és dokumentációk biztosításával – részt vettek a NEFB tevékenységét bemutatni hivatott film elkészítésében, amely várhatóan még 2017-ben elkészül, illetve a NEFB misszió tevékenységével foglalkozó tudományos kutatásban;

-          Hagyományaink szerint 04.07-én megemlékeztünk a NEFB misszióban hősi halált halt társainkról, a koszorúzási ünnepségen tagjaink mellett megjelentek a Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség, a Belügyminisztérium és a vietnami nagykövetség képviselői is;

-          Elnökségünk találkozott 04.10.-én a hivatalos látogatáson, Magyarországon tartózkodott Nguyen Thi Kim Ngan asszonnyal, a Vietnami Nemzetgyűlés elnökével, a találkozó során rövid tájékoztatást adtunk szervezetünkről és tevékenységünkről. A találkozóról a vietnami média részletesen beszámolt;

-          04.28-án a Magyarországi Vietnamiak Egyesületével közösen szerveztünk Baráti Találkozót, amely rendezvény méltó emléket állított a háború befejezése 42. évfordulójának, Vietnam újraegyesítésének és jól szolgálta a barátság elmélyítését;

-          Részt vettünk a Vietnami Ifjúsági Szövetség által 04.29-én, a Corvinus Egyetemen rendezett Vietnami Kulturális Napon;

-          Részt vettünk 05.25-én a Pákozdon megrendezett Békefenntartók Napja ünnepi rendezvényen;

-          05.14-én a magyar televízióban bemutatásra került a közreműködésünkkel készült, „Dunának, Mekongnak egy a hangja” c. film;

-          A zalaegerszegi honvéd nyugdíjas klub tagjai képviselték Társaságunkat 05.19-én, Zalaegerszegen a Ho Chi Minh szobornál tartott ünnepségen;

-          Részt vettünk a Baráti Társaságok Szövetsége, Nemzetek Háza 05.27-i beszámoló közgyűlésén, illetve Dr. Kovács Árpád tagtársunkat javasoltuk a Szövetség 2017 évi tisztújító közgyűlésére az Ellenőrző Bizottság új elnökének;

-          A Ho Chi Minh Városban működő magyar főkonzulátus és a HCM városi Vietnami –Magyar Baráti Társaság felkérésére részt vettünk testvér szervezetünk alapítása 20. évfordulója alkalmából szervezett jótékonysági kezdeményezésben, tagjaink által felajánlott összeggel hozzájárultunk a város 7. kerületében működő iskola felújításához, amely gesztust vietnami testvérszervezetünk igen magasra értékelte;

-          Kezdeményezésünkre és az előkészítésben végzett hathatós támogatásunk eredményeként 06.23-án aláírásra került Budapest 11. kerülete és HCM város 1. kerülete közötti testvér-települési együttműködési megállapodás;

-          Részt vettünk a Budapest 3. kerület és Hanoi Son Tay kerülete között 06.05-én  rendezett testvér-település találkozón;

-          A vietnami közösség tagjai által, az 1974-ben Magyarországon elhunyt és eltemetett Nguyen Thanh Nhi főhadnagy maradványai hazaszállítása megszervezésének ügyében kérték Társaságunk közbenjárását a hivatalos szervek irányában. A kérdésben eljártunk a HM illetékeseinél, s a további ügyintézésben is felajánlottuk segítségünket;

-          Képviseltük Társaságunkat az ASEAN fennállása 50. évfordulója tiszteletére, 08.08-án  rendezett „Zászló ünnepségen”;

-          Megszerveztük a volt vietnami katonai ösztöndíjasok Magyarországra látogató csoportja részére 08.18-án, a Petőfi laktanyában lévő, volt kollégiumuk meglátogatását, ez alkalomból megkoszorúztuk az épületen korábban elhelyezett emléktáblát;

-          08.25-én Baráti Találkozót szerveztünk a Magyarországi Vietnamiak Egyesületével közösen, ahol megemlékeztünk országaink nemzeti ünnepeiről;

-          Részt vettünk 08.31-én a Vietnami Szocialista Köztársaság nemzeti ünnepe alkalmából rendezett nagyszabású fogadáson;

-          Elnökségünk találkozott 09.07-én a Magyarországon hivatalos látogatást tett Truong Thi Mai asszonnyal, a VKP Politikai Bizottság tagja, a Központi Bizottság titkára, a Népmozgósítási Bizottság elnökével és delegációja több tagjával. A meleg hangvételű beszélgetés során tájékoztatást adtunk Társaságunk működéséről, az elnök asszony pedig magyarországi tárgyalásairól;

-          A Magyarországi Vietnamiak Egyesülete meghívására képviseltük Társaságunkat az Egyesület 10.21-én megrendezett tisztújító közgyűlésén.

-          11.13-án részt vettünk a Külgazdasági és Külügyminisztériumban Dr. Nguyen Thanh Tuan nagykövet kitüntetése alkalmából szervezett rendezvényen.

 

A beszámolási időszakban aktív kapcsolatot tartottunk a budapesti és a hanoi nagykövetségekkel, a Magyarországi Vietnamiak Egyesületével, a Magyar Ázsia Társasággal, vietnami testvérszervezeteinkkel, valamint a HM és az MH vezetőivel. A honvédelmi miniszter felé továbbítottuk tagságunk NEFB-ben szolgálatot teljesített tagjainak kérését, hogy ismerjék el békefenntartó missziójukat és kapják meg a vonatkozó elismerést (Békefenntartó Érem).

Társaságunk megújítása, fiatalítása terén a beszámolási évben jelentős változást továbbra sem sikerült elérni, hét új tag csatlakozott Társaságunkhoz, ugyanakkor három társunk elhalálozott.

A beszámolási időszakban két alkalommal kértük tagjainkat, hogy erősítsék meg tagságukat, erre azonban a tagságnak csupán egy része, 128 fő (az aktuális tagság 64,3 %-a) reagált. A huzamos időn át, aktivitást nem mutató, tagdíjat nem fizető tagjainkat (24 fő) – miután ismételt felszólításunkra sem reagáltak – levélben tájékoztattuk a taglistából 09.01. hatállyal történt törlésükről. Aktuális létszámunk 170 fő.

A beszámolási időszakban továbbra is gondként jelentkezett az – időközben a Fővárosi Törvényszék által társaságunk civil szervezeti jogállását “egyesület”-ként minősítő végzés következményeiből  adódó – adminisztrációs teher. A 2012-ben hatályba lépett új civil törvény módosította ugyan a korábbi formákat, a társadalmi szervezet helyett – azon belül a “Baráti és Asztaltársaság”-ot, ahogy Társaságunk 1989-ben regisztrálásra került, megszünette – alapítványok és egyesületek formáit vezette be, illetve lehetőséget nyitott egy lazább, jelentősen könyebben kezelhető forma választására, aminek elnevezése a civil társaság.

Tekintettel tagságunk életkori sajátosságaiból adódó korlátozott aktivitásra, részünkre ez utóbbi lehetne a megoldás, hogy se az adminisztratív terhek, kötelezettségek, se a költséges bürokrácia hatásai (könyvelő, könyvvizsgáló) ne terheljenek.

A Fővárosi Törvényszék 2017.08.14-i végzésében felszólította Társaságunkat a 2012-2015 évi lezárt üzleti évekről készített beszámolók és közhasznúsági mellékletek benyújtására az Országos Bírósági Hivatal felé. Mivel a beküldött éves beszámolók és pénzügyi jelentések nem a hivatkozott civil törvény elvárásai szerint készültek, és ezek készítésére a jövőben sem leszünk képesek, megoldás lehet a Társaságnak, mint egyesületnek a megszüntetése, majd civil társaságként való újjáalakulása. A Társaság elnöksége azzal a javaslattal él a közgyűlés felé, hogy adjon felhatalmazást az elnökségnek, hogy a törvényszék az átminősítésünkre benyújtott kérelem esetleges elutasítása esetén kezdje meg a Társaság “egyesületként” történő megszüntetésével és “civil társaságként” való újjáalakításával kapcsolatos lépéseket.

 

A beszámolási időszakban tovább működtettük a www.magyar-vietnami.huhonlapunkat, valamint a facebook-on elérhető vietnami nyelvű  hoihuunghihungviet oldalt, illetve a facebook-on Magyar – Vietnami Baráti Társaság nyilvános csoportot hoztunk létre ahol az érdeklődők tájékozódhatnak az aktuális hírekről, programokról. A további tájékozódást segítheti a Magyar Ázsia Társaság által működtetett www.ashu.huhonlap is.

 

Társaságunk anyagi helyzete a beszámolási időszakban alapvetően nem változott. A hozott intézkedéseink ellenére továbbra is laza a tagdíjfizetési fegyelem, jóllehet a társaság éves programjai megvalósításához szükség van a megfelelő anyagi háttérre. Társaságunk számos tagja a meghatározott évi 2000.- Ft tagdíj helyett jóval többet 5-10-20 ezer forintokat fizet be, ezáltal aránytalanságok jelentkeznek, mivel cask ezen tagjaink többlet befizetéséből tudjuk biztosítani a rendezvények (ahol azok is részt veszek, akik nem fizetik be a tagdíjat) finaszírozását.

A beszámoló elkészítésének időpontjában a Társaság 406.248.- Ft-tal rendelkezett. Továbbra  is szükségesnek tartjuk az elmaradások pótlását és a tagdíjfizetési fegyelem betartását, hogy az alapszabályunkban foglalt célokat, feladatokat mind színvonalasabban tudjuk tervezni, szervezni és végrehajtani..

 

A közelgő év végi ünnepek alkalmából valamennyi tagunknak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Újesztendőt kívánunk!

 

Budapest, 2017. november 27-én

 

A MVBT elnöksége nevében

tisztelettel és barátsággal,

 

Dr. Botz László

elnök

 

.

 

 

 

.