Közlemények » Elnökségi ülés jegyzőkönyve

MVBT elnökségi ülés

2018.06.20-án 18,00-19,30

Honvéd Kulturális Központ

 

 

 I.        Jelen volt:      Dr. Botz László

                                   Bányai Levente

Le Kim Thoa

Nagy Gyula

Nguyen Thanh Huong

Váraljai Márton

Kolossváry Miklós (EB)

Vermes József (EB)

Heiszmann György (meghívott)

 

II. Megbeszélt kérdések: 

1.                 A 05.22-i buddhista rendezvényen, Buddha születésének ünnepén, az elnökség tagjainak részvételét az elnök nagyra értékelte, hiszen gesztus értéke mellett a jelentős számú részvétel jól képviselte Társaságunk akaratát a két szervezet közötti kapcsolat fenntartására, erősítésére.

2.                 Az elnök Kolossváry Miklós társaságában 05.23-án folytatott megbeszélést Dr. Agócs József salgótarjáni fotóművésszel, aki felajánlotta zsűrizett fotó kiállítási anyagának rendelkezésre bocsájtását a MVBT által rendezett vagy szervezett kiállításokra. Az elnökség egyetértett abban, hogy elsődlegesen a magyar-vietnami testvér-települések, szervezetek részére ajánljuk a kiállítási anyagot.

3.                 Az elnök és Nagy Gyula beszámolt a Békefenntartók Napja  alkalmából, 05.29-én, Pákozdon szervezett rendezvényről, amelyen – Mihócza Zoltán vezérőrnagy, az MH Összhaderőnemi Parancsnokság megbízott parancsnoka meghívására  Társaságunk delegációval képviseltette magát, koszorút helyeztünk el a Magyar Békefenntartók Emlékművénél.

4.                 Az elnök – a vietnami sajtó beszámolója alapján  - tájékoztatta az elnökséget a VKP KB titkárának, a Gazdasági Bizottság elnökének 05.27-29 közötti, budapesti látogatásáról, amelynek során Nguyen Van Binh megbeszéléseket folytatott Varga Mihály miniszterelnök helyettessel, találkozott Hiller István parlamenti alelnökkel, Németh Zsolt parlament külügyi bizottsági elnökkel. Nguyen Van Binh megerősítette, Vietnam nagy jelentőséget tulajdonít a Magyarországgal való többoldalú együttműködés fejlesztésének. Hangsúlyozta, hogy meg kell erősíteni a politikai és befektetési környezetet, kedvező feltételeket teremtve a két ország üzleti együttműködési lehetőségeinek kihasználására. A magyar vezetők ígéretet tettek arra vonatkozóan, hogy a Vietnammal való kapcsolatokat minden területen erősíteni fogják, ehhez kedvező feltételeket teremtenek.

5.                 Az elnök tájékoztatta az elnökséget Dr. Baloghdi Tibor HCM városi főkonzulunknak, az ősz folyamán Ho Chi Minh városban tervezett magyar filmhét kérdésében folytatott megbeszéléséről. Információink szerint a filmhéten négy játékfilm és három animációs film kerül bemutatásra.

6.                 Az elnök értékelte a Rákóczifalván szervezett kiállítás 06.08-i előkészületeit, amely során Kolossváry Miklós és felesége társaságában a Varsány Közösségi Házban felépített egy Vietnamot bemutató fotó és festmény kiállítást. 06.11-án, a hivatalos megnyitó ünnepségen a Társaság kilenc fős delegációval képviseltette magát. A kiállítást Kósa Lajos polgármester és Dr. Botz László MVBT elnök nyitotta meg, felvillantva Vietnam történelmének jelentősebb fordulópontjait, a napjainkban jelentős fejlődést mutató ország társadalmi, gazdasági, kulturális eredményeit. A megnyitó ünnepséget követően az MVBT delegáció megtekintette a városban működtetett Macimúzeumot, majd Kósa Lajos polgármester meghívására egy baráti ebéden vettek részt.

A Varsány Közösségi Házban egy hétig volt látható a kiállítás, ezt követően az anyag átszállításra és felépítésre került a Macimúzeumban, ahol további egy hónapig lesz megtekinthető.

A város polgármestere nagy jelentőséget tulajdonított a kapcsolatok fejlesztésének, reményét fejezte ki egy jövőbeni testvér-város kapcsolat kialakítására, amely terv megvalósításához az MVBT elnöke felajánlotta a Társaság segítségét.

7.                 Az elnök beszámolt a 06-17-19 között Magyarországon tartózkodott VMBT delegáció programjáról, amelynek keretében a vietnami csoport vezetője, Pham Viet Son VMBT főtitkár meghívására, Bányai Levente és Nagy Gyula, valamint feleségeik társaságában részt vettek 06.17-én a csoport által szervezett, dunai hajózással egybekötött vacsorán.

A VMBT delegációt Társaságunk elnöksége 06.18-án a Honvéd Kulturális Központban szervezett ebéden látta vendégül, amelyen megjelent Nguyen Tien Thuc nagykövet, valamint Brunbauer Ottó, a Geodéziai és Térképészeti ZRt. vezérigazgatója is.

A vietnami delegáció, tagjai között nyolc olyan személy, aki korábban Magyarországon folytatták tanulmányaikat, nagyra értékelte a baráti hangulatban lezajlott találkozót.

8.                Az elnök tájékoztatta az elnökséget Nguyen Tien Thuc nagykövettel folytatott megbeszéléseiről. Jelezte, hogy  a nagykövet úr várhatóan augusztus 5-én, nagyköveti értekezletre Vietnamba utazik, visszatérésének dátuma még nem ismert. A nagykövet úr közölte, hogy Nguyen Phu Trong , a VSZ KP főtitkára  09.10-11-én hivatalos látogatáson Budapesten tartózkodik.

9.                Az elnök jelezte, hogy Vas-Szegedi Julianna, a Honvéd Zrínyi SE és a Magyar Tradicionális Karate Szervezet 1. danos mestere, aki edzői feladatokra Vietnamba utazott segítségünket kérte, ugyanis az utazását szervező cég nem biztosította a munkavégzés körülményeit.

Az elnök a Hanoiban működő Vietnami – Magyar Kulturális Klub alelnökétől, Nguyen Mai Huong-tól kért segítséget, akivel Vas-Szegedi Julianna időközben a kapcsolatot felvette.

10.            Az elnök bejelentette, hogy Társaságunk tagja, Orosz Andrea , aki az elmúlt másfél évben angol nyelvtanárként dolgozott Vietnamban, hazatérve előadásokat tart Vietnamról és ottani élményeiről. Az előadások időpontjai:

06.22.18,00 Szeged, SZAB székház (Szeged, Somogyi u.7.)

06.25.17,00 Mezőtúr, Közösségi Ház (Mezőtúr, Szabadság tér 17.)

06.28. 18,00 Szeged, SZAB székház (Szeged, Somogyi u.7.)

Az időpontokat a Társaság honlapján és a FB oldalunkon megjelentetjük.

Váraljai Márton jelezte, hogy a mezőtúri előadásra elmegy és felveszi a kapcsolatot Orosz Andreával is.

11.            Az elnök jelezte, hogy a MHTT részéről felkérés érkezett Vietnamról, illetve a NEFB feladat végrehajtásáról szóló előadás megtartására. Az elnök felkéri Hajdú László tagtársunkat egy ilyen előadás megtartására.  

12.            Az elnök a MVBT civil társaság helyzetére vonatkozóan jelezte, hogy az újjáalakult társaságba jelentkezettek száma  92 fő.

1.     Nagy Gyula beszámolt Dr. Kovács Tamás egészségi állapotáról, jelezve, hogy tagtársunk a kórházi ellátást követően az Országos Rehabilitációs Intézetben van, gyógyulása folyamatos.

2.     Az elnök felolvasta Kemenczky Géza levelét, aki megromlott egészség állapotára hivatkozva nem kíván részt venni a Társaság tevékenységében.  

13.            Az elnök bejelentette, hogy a MVBT EB elnöke, Kevei Gyula tagtársunk 06.06-án, tragikus hirtelenséggel elhunyt. Búcsúztatása 06.29-én lesz Budakeszin.

Vermes József javaslatára az elnökség néma felállással emlékezett társunkra.

14.            Az EB elnökének halála miatt, az EB kiegészítésére az elnök javasolta Kolossváry Miklós eddigi EB tag elnökként való megbízását, illetve helyére Heiszmann György kooptálását az Ellenőrző Bizottságba.  Az elnökség egyhangúlag elfogadta a javaslatot, Kooptálta Heiszmann György tagtársunkat az EB-be.

15.            Az elnök felhívta az elnökség figyelmét a 2018 évi rendezvénynaptár folyamatos pontosítására, aktualizálására.

16.            Az elnök jelentést tett a Társaság pénzügyi helyzetéről , eszerint 2018.06.19-én a Társaság

                                                                                   i.      Bankszámlán:               255.552.-   

                                                                                ii.      Házi pénztárban:           172.466.-

                                                                              iii.      Összesen:                      428.018.- Ft-tal rendelkezett.

Az elnök jelezte, hogy a számlavezető bank biztonsági szolgálata figyelmeztetésére – illetéktelen bankkártya és számlakezelés miatt -  szükségessé vált a Társaság bankszámlájának ideiglenes és a hozzá tartozó bankkártya végleges letiltása, bevonása. Az elnök eljárt a számlavezető bankban, a számla ismét elérhető, illetve új bankkártya került kiadásra.

17.            Egyéb kérdésként Nagy Gyula jelezte, hogy a Honvéd Kulturális Központ 07.15-08.05 között zárva lesz.

18.            Következő elnökségi ülés időpontja:  2018.08.15.18,00-kor a Honvéd Kulturális Központban.

 

 

 

 

 

 

 


MVBT elnökségi ülés

2013.08.14-én 17,00-18,30

Honvéd Kulturális Központ

 

 

 

I.         Jelen volt:      Dr. Botz László

                                   Dr. Füstné Tran Thi Hanh

Nagy Gyula

Nguyen Phuong Thao

Nguyen Piroska

Stefani György

                                   Váraljai Márton

                                   Kolossváry Miklós (meghívott)

 

 

II.        Megbeszélt témák:

 

 

1.         Az elnök értékelte Hanoi- Son Tay város, valamint a VMBT delegációinak 2013.07.15-18-i magyarországi látogatását.

 

            a.         Jelezte, hogy Budapest 3. kerületének önkormányzata magas szintű programot szervezett a vietnami delegáció részére, amelynek során – a rövid idő ellenére is – igyekeztek komplex képet adni Budapestről, azon belül hangsúlyt helyezve Óbuda nevezetességeire. A látogatás alatt Szándéknyilatkozat került aláírásra, amelyben az együttműködés területeinek a

            - kultúra és művelődés

            - oktatás

            - gazdaság, ezen belül kiemelt figyelmet fordítva a túrizmusra

            - üzleti és vállalkozói szféra képviselői kapcsolatának és együttműködésének elősegítése.

            A kultúra és művelődés területén Óbuda szándékában áll elősegíteni Duong Lam falu egyik objektumának rehabilitálási munkáját.

 

            b.         A MVBT rendelkezésére biztosított program – büfé-ebéd – lebonyolítását az elnök összességében jónak értékelte, figyelembe véve a Társaság anyagi lehetőségeit is.

 

            c.         Az elnök jelezte, hogy Baumann Irén, az óbudai önkormányzat képviselője, a Bridge Tours Utazási Iroda tulajdonosa tervei között szerepel egy magyar-vietnami relációra koncentráló turista iroda fejlesztése (utaztatás és programszervezés Magyarországon és a délkelet-ázsiai térségben), amely projekthez szívesen venné a Társaság támogatását. Az elnökség a gondolatot jónak ítélte és felhatalmazta az elnököt a részletek további tárgyalására.

 

2.         Az elnök tájékoztatást adott Nguyen Thien Nhan, a VSZK miniszterelnök-helyettesének magyarországi látogatásáról, hangsúlyozva, hogy – ellentétben a korábbi évek gyakorlatával - a látogatásról sem előzetesen, sem utólag nem kaptunk információkat a nagykövetségtől.

            A látogatásról, annak egyes részleteiről az MTI 2013.07.30-i tudósításából, illetve a VietHung Ipari Egyetem rektorának 2013.08.06-i leveléből értesültünk.

            Nguyen Thien Nhan úr 07.30-án látogatás tett a vietnami nagykövetségen, a „belső tájékoztatásra” meghívást kapott Dr. Füstné Tran Thi Hanh – elnökségünk tagja – is. A találkozó során Ngo Duy Ngo nagykövet tájékoztatta a miniszterelnök-helyettest a kapcsolatok alakulásáról, ugyanakkor Nguyen Thien Nhan röviden értékelte az aktuális vietnami belpolitikai helyzetet, illetve tájékoztatást adott magyarországi tárgyalásairól (a Paks-i látogatásról, a felsőoktatás területén, 40 fő vietnami hallgató részére felajánlott ösztöndíjról).

 

3.         Az elnök jelezte, hogy Hanoiból kapott információk szerint Truong Tan Son, a VSZK elnöke 2013. szeptember hónapban, hivatalos látogatásra, Budapestre érkezik. A látogatás időpontjára, tematikájára vonatkozóan nem áll rendelkezésünkre információ.

 

4.         Dr. Füstné Tran Thi Hanh tájékoztatta az elnökséget, hogy műkedvelő „Bohém Klub” tánccsoportjuk tagjaként 08.10-én a Csepeli Munkás Otthonban lépett fel, illetve 08.18-án ugyanott megismétlik a nagy sikert aratott előadásukat. Műsorukkal támogatni kívánják a két nép kultúrájának megismertetését.

Dr. Füstné Tran Thi Hanh jelezte, hogy 08.10-én a kőbányai Hotel Chesscom Budapest-ben részt vett a Vietnamból Budapestre látogató Nguyen Duy költő tiszteletére rendezett Irodalmi Est-en.

5.         Az elnök tájékoztatta az elnökséget Vladimir Tojagic szerb NGO alkalmazott megkereséséről, aki támogatást kért a Társaságunktól, hogy vietnami beutazásához a vízumot kedvezményesen kaphassa meg. Tojagic urat az elnök a VSZK budapesti nagykövetségének konzuljához irányította, aki a nagykövet döntése alapján elutasította a szerb kérelmet.

6.         Nagy Gyula tájékoztatást adott a HM kegyeleti témában tervezett, illetve meghozott döntéseiről. Ezek értelmében változások várhatók a hősi halottakra való megemlékezések katonai biztosításában (őrség, zene, koszorú). Társaságunk NEFB hősi halottaira való 2014. árpilisi megemlékezésünk várhatóan megtartható, arra a tárca koszorút is biztosít.

7.         Az elnök emlékeztetett arra, hogy 2013.09.02-án 17,00-kor Körmenden Vietnami Bélyegkiállítás kerül megrendezésre (Dr. Déri Miklós szervezésében). A rendezvényen Nguyen Piroska, mint versmondó lép fel. Stefani György tájékoztatása szerint Szirmai Ernő Toperczer István tagtársunk fotó kiállítását is tervezi a rendezvényre biztosítani. Ismereteink szerint a nagykövetség több munkatársa is részt vesz az eseményen, arra a nagykövetség catering-et is biztosít.

8.         Nguyen Piroska jelezte, hogy Dr. Déri Miklós 2013.09.06-án Szombathelyen, a helyi könyvtárban tart előadást a magyar-vietnami kapcsolatokról.

9.         A korábban jelzett, 2013.09.06-i Vietnami Nemzeti Ünnepi fogadásra vonatkozóan nincs információnk.

10.       Nagy Gyula emlékeztetett, hogy az elnökség mandátuma 2013. 10.26-án lejár, legkésőbb novemberben tisztújító közgyűlést kell tartani. Határozat született arra vonatkozóan, hogy a jelölőbizottságra vonatkozóan az elnökség tagjai 08.21-ig javaslatot tesznek. Nagy Gyula felajánlotta, hogy vállalja a tisztújító közgyűlés levezetését, illetve elkészíti a közgyűlés programját.

            A jelölőbizottságot az elnökség írásban kéri fel a feladat elvégzésére.

 

 

III.                  Pénzügyi helyzet