Közlemények » Elnökségi ülés jegyzőkönyve

 

MVBT elnökségi ülés

2018.11.14-én 17,00-18,15

Honvéd Kulturális Központ

 

 

 I.        Jelen volt:   Dr. Botz László

                            Bányai Levente

Dr. Füstné Tran Thi Hanh

Le Kim Thoa

Nagy Gyula

Nguyen Duc Thuan

Nguyen Thanh Huong

Váraljai Márton

Kolossváry Miklós (EB)

Vermes József (EB)

Heiszmann György (EB)

 

II. Megbeszélt kérdések: 

 

1.      Az elnök és Nagy Gyula tájékoztatást adott Nguyen Thanh Nhi főhadnagy maradványai kihantolásának körülményeiről. Beszámoltak, hogy a Magyarországon élő vietnamiak meghívására 10.26-án , részt vettek a Hoan Nam Étteremben szervezett baráti találkozón, ahol megjelent Nhi főhadnagy fia is. A maradványok kihantolása az előzetes terveknek megfelelően 10.28-án hajnalban – szűk körben – megtörtént, majd 10.29-én a Csömöri Hamvasztóban került sor Nhi főhadnagy búcsúztatására, illetve a hagyományoknak megfelelő buddhista szertartásra. Az eseménysorozatról a MVBT honlapján és FB oldalán részletes tudósítást közöltünk, ugyanakkor hasonló részletességgel jelent meg hír az eseményről a vietnami sajtóban is.

 

2.      Az elnök beszámolt a Magyarországon tartózkodott Vo Van Mai-al, a VMBT alelnökével 10.30-án szervezett találkozóról. A VMBT alelnöke tájékoztatást adott a Vietnamban, a köztársasági elnök halálát követő választásról, ahol a közelmúltban Magyarországra látogatott KP főtitkárát választották meg – főtitkári beosztása mellett – államfőnek.

Az elnök a továbbiakban jelezte Vo Van Mai-al, hogy az elmúlt időszakban három magyar vállalkozás kereste meg Társaságunkat azzal a kéréssel, hogy segítsük vietnami kapcsolatfejlesztésüket. Az alelnök ígéretet tett a jelzett vállalkozások támogatására.

 

3.      Az elnök bejelentette, hogy az elnökség korábbi döntése szellemében 10.31-én, a Társaság nevében tisztelgett Ördögh Szilveszter, a MVBT első elnöke sírjánál a Farkasréti temetőben.

 

4.      A szervezeti kérdések keretében az elnök jelezte, hogy

a.     új tagként jelentkezett a  CARINEX Kft. képviseletében Sevecsek János tulajdonos. Az elnökség a jelentkezést tudomásul vette.

b.     a Tagság létszáma 2018.11.14-én 100 fő (77 magyar – 23 vietnami tag)

c.      Uhrin Károly, aki a NEFB misszió első váltásának volt tagja, 2018.10.31-én elhunyt, búcsúztatására családi körben kerül sor.

 

5.      A 2019. évi rendezvénynaptár összeállításához az elnök jelezte az előzetesen tervezhető eseményeket:

d.     MVBT beszámoló közgyűlés 2019.01.07.18,00 (az elnökség beszámolójának tervezetét az elnök elkészíti és a soron következő ülésre megvitatásra és jóváhagyásra előterjeszti).

e.      Vietnami Holdújév 2019. 02.05.

f.       Koszorúzási ünnepség a NEFB hősi halottak sírjainál 2019.04.05.

g.     MVBT – MVE Tavaszi Baráti Találkozó 2019.04.26.

h.     Megemlékezés a zalaegerszegi Ho Chi Minh emlékműnél 2019.05.19.

i.       Békefenntartók Napja Pákozdon 2019.05.29.

j.       MVBT – MVE Őszi Baráti Találkozó 2018.08.23.

k.     Vietnam Függetlenségének évfordulója 2019.09.02.

 

Nagy Gyula javasolta az MVBT megalakulása 30. évfordulóját megünnepelni (1989.04.19.). Az elnökség az évforduló megünneplését a Tavaszi Baráti Találkozóval összevontan tartotta célszerűnek.

 

Nagy Gyula javasolt továbbá megemlékezéseket a Dien Bien Phu-i csata (1954.05.07.) 65. évfordulója, illetve a Vietnami Néphadsereg megalakulása (1944.12.22.) 75. évfordulója alkalmából.

 

Heiszmann György jelezte, hogy információi szerint a NEFB magyar misszióról 2019-ben forgatott újabb filmet, a készítő SolveArt Kft. ünnepélyes körülmények között, filmszínházban tervezi bemutatni.

 

Az elnökség a javaslatokat elfogadta, elvégzi az egyeztetéseket és a 2019. évi programban tervezi a javasolt rendezvényeket.

 

6.      Az elnök tájékoztatást adott a Társaság 2018.10.14-i pénzügyi helyzetéről, ennek megfelelően a Társaság

  1.  Bankszámlán:                 115.400.-

2.  Házi pénztárban:             235.761.-

3.  Összesen:                         351.161.- Ft-tal rendelkezett.

 

7.      Az elnökség a következő elnökségi ülés időpontját 2018.12.12.17,00-ra jelölte meg. Helyszín: Honvéd Kulturális Központ, 2018 terem.

 

 

 

 

 

 


MVBT elnökségi ülés

2013.08.14-én 17,00-18,30

Honvéd Kulturális Központ

 

 

 

I.         Jelen volt:      Dr. Botz László

                                   Dr. Füstné Tran Thi Hanh

Nagy Gyula

Nguyen Phuong Thao

Nguyen Piroska

Stefani György

                                   Váraljai Márton

                                   Kolossváry Miklós (meghívott)

 

 

II.        Megbeszélt témák:

 

 

1.         Az elnök értékelte Hanoi- Son Tay város, valamint a VMBT delegációinak 2013.07.15-18-i magyarországi látogatását.

 

            a.         Jelezte, hogy Budapest 3. kerületének önkormányzata magas szintű programot szervezett a vietnami delegáció részére, amelynek során – a rövid idő ellenére is – igyekeztek komplex képet adni Budapestről, azon belül hangsúlyt helyezve Óbuda nevezetességeire. A látogatás alatt Szándéknyilatkozat került aláírásra, amelyben az együttműködés területeinek a

            - kultúra és művelődés

            - oktatás

            - gazdaság, ezen belül kiemelt figyelmet fordítva a túrizmusra

            - üzleti és vállalkozói szféra képviselői kapcsolatának és együttműködésének elősegítése.

            A kultúra és művelődés területén Óbuda szándékában áll elősegíteni Duong Lam falu egyik objektumának rehabilitálási munkáját.

 

            b.         A MVBT rendelkezésére biztosított program – büfé-ebéd – lebonyolítását az elnök összességében jónak értékelte, figyelembe véve a Társaság anyagi lehetőségeit is.

 

            c.         Az elnök jelezte, hogy Baumann Irén, az óbudai önkormányzat képviselője, a Bridge Tours Utazási Iroda tulajdonosa tervei között szerepel egy magyar-vietnami relációra koncentráló turista iroda fejlesztése (utaztatás és programszervezés Magyarországon és a délkelet-ázsiai térségben), amely projekthez szívesen venné a Társaság támogatását. Az elnökség a gondolatot jónak ítélte és felhatalmazta az elnököt a részletek további tárgyalására.

 

2.         Az elnök tájékoztatást adott Nguyen Thien Nhan, a VSZK miniszterelnök-helyettesének magyarországi látogatásáról, hangsúlyozva, hogy – ellentétben a korábbi évek gyakorlatával - a látogatásról sem előzetesen, sem utólag nem kaptunk információkat a nagykövetségtől.

            A látogatásról, annak egyes részleteiről az MTI 2013.07.30-i tudósításából, illetve a VietHung Ipari Egyetem rektorának 2013.08.06-i leveléből értesültünk.

            Nguyen Thien Nhan úr 07.30-án látogatás tett a vietnami nagykövetségen, a „belső tájékoztatásra” meghívást kapott Dr. Füstné Tran Thi Hanh – elnökségünk tagja – is. A találkozó során Ngo Duy Ngo nagykövet tájékoztatta a miniszterelnök-helyettest a kapcsolatok alakulásáról, ugyanakkor Nguyen Thien Nhan röviden értékelte az aktuális vietnami belpolitikai helyzetet, illetve tájékoztatást adott magyarországi tárgyalásairól (a Paks-i látogatásról, a felsőoktatás területén, 40 fő vietnami hallgató részére felajánlott ösztöndíjról).

 

3.         Az elnök jelezte, hogy Hanoiból kapott információk szerint Truong Tan Son, a VSZK elnöke 2013. szeptember hónapban, hivatalos látogatásra, Budapestre érkezik. A látogatás időpontjára, tematikájára vonatkozóan nem áll rendelkezésünkre információ.

 

4.         Dr. Füstné Tran Thi Hanh tájékoztatta az elnökséget, hogy műkedvelő „Bohém Klub” tánccsoportjuk tagjaként 08.10-én a Csepeli Munkás Otthonban lépett fel, illetve 08.18-án ugyanott megismétlik a nagy sikert aratott előadásukat. Műsorukkal támogatni kívánják a két nép kultúrájának megismertetését.

Dr. Füstné Tran Thi Hanh jelezte, hogy 08.10-én a kőbányai Hotel Chesscom Budapest-ben részt vett a Vietnamból Budapestre látogató Nguyen Duy költő tiszteletére rendezett Irodalmi Est-en.

5.         Az elnök tájékoztatta az elnökséget Vladimir Tojagic szerb NGO alkalmazott megkereséséről, aki támogatást kért a Társaságunktól, hogy vietnami beutazásához a vízumot kedvezményesen kaphassa meg. Tojagic urat az elnök a VSZK budapesti nagykövetségének konzuljához irányította, aki a nagykövet döntése alapján elutasította a szerb kérelmet.

6.         Nagy Gyula tájékoztatást adott a HM kegyeleti témában tervezett, illetve meghozott döntéseiről. Ezek értelmében változások várhatók a hősi halottakra való megemlékezések katonai biztosításában (őrség, zene, koszorú). Társaságunk NEFB hősi halottaira való 2014. árpilisi megemlékezésünk várhatóan megtartható, arra a tárca koszorút is biztosít.

7.         Az elnök emlékeztetett arra, hogy 2013.09.02-án 17,00-kor Körmenden Vietnami Bélyegkiállítás kerül megrendezésre (Dr. Déri Miklós szervezésében). A rendezvényen Nguyen Piroska, mint versmondó lép fel. Stefani György tájékoztatása szerint Szirmai Ernő Toperczer István tagtársunk fotó kiállítását is tervezi a rendezvényre biztosítani. Ismereteink szerint a nagykövetség több munkatársa is részt vesz az eseményen, arra a nagykövetség catering-et is biztosít.

8.         Nguyen Piroska jelezte, hogy Dr. Déri Miklós 2013.09.06-án Szombathelyen, a helyi könyvtárban tart előadást a magyar-vietnami kapcsolatokról.

9.         A korábban jelzett, 2013.09.06-i Vietnami Nemzeti Ünnepi fogadásra vonatkozóan nincs információnk.

10.       Nagy Gyula emlékeztetett, hogy az elnökség mandátuma 2013. 10.26-án lejár, legkésőbb novemberben tisztújító közgyűlést kell tartani. Határozat született arra vonatkozóan, hogy a jelölőbizottságra vonatkozóan az elnökség tagjai 08.21-ig javaslatot tesznek. Nagy Gyula felajánlotta, hogy vállalja a tisztújító közgyűlés levezetését, illetve elkészíti a közgyűlés programját.

            A jelölőbizottságot az elnökség írásban kéri fel a feladat elvégzésére.

 

 

III.                  Pénzügyi helyzet