Közlemények » Elnökségi ülés jegyzőkönyve

MVBT elnökségi ülés

2019.08.05-én 18,00-19,00

Honvéd Kulturális Központ

 

 

 I.        Jelen volt:   Dr. Botz László

                            Bányai Levente

Dr. Füstné Tran Thi Hanh

Dr. Kovács Tamás

Le Kim Thoa

Nguyen Duc Thuan

Nguyen Thanh Huong

Kolossváry Miklós (EB)

Heiszmann György (EB)

Vermes József (EB)

 

 

II.        Megbeszélt kérdések: 

 

1.                 Az elnök tájékoztatást adott  Nagy Gyula állapotáról, jelezte, hogy Váraljai Márton 07.23-án, illetve az enök – Vo Van Mai társaságában – 07.29-én meglátogatta őt, s jelentős javulást tapasztaltak állapotában. Erős akarattal végzi a gyógytorna gyakorlatokat, mielőbb lábra akar állni. Augusztus közepén várhatóan műtéti beavatkozást hajtanak végre a lábán, amitől a lábra állás lehetőségét várják.  Az elnökség tagjainak bemutatta a 07.29-én készített fotót, amelyen Vo Van Mai üdvözli Nagy Gyulát.

Barátunknak, veterán társunknak mielőbbi felgyógyulást kívánnak az elnökség tagjai!!

2.                 Az elnök tájékoztatást adott a „Magyarok Vietnamban 1973-1975” c. könyv készenléti állapotáról, bejelentette, hogy a Zrínyi Kiadó elkészítette az átadott  fotók és diák szkennelését, jelenlegi feladat az anyag pontosítása, azonosítása, feliratozása.

A készülő könyvhöz Kemény János elkészítette a kontingens parancsnokok életrajzát, valamint az egyes körzetek általános bemutatását, valamint írásos hozzájárulások érkeztek: Gergely Lászlótól, Bányai Leventétől és Vermes Józseftől.

3.                 Az elnök jelezte, hogy megkeresés érkezett Dr. Szemlédy Ferencné részéről (édesapja, Farkas László a NEFB magyar kontingens harmadik váltásában teljesített szolgálatot Dél-Vietnamban), aki a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Karát tanult 1978-83 között és vietnami csoporttársnőinek elérhetőségét kérte. Az elnök továbbította a kérést Hanoiba, ahonnan Vu Hoai Chuong barátunk rövid időn belül megadta a kért elérhetőségi adatokat.

4.                 A vietnami volt ösztöndíjas katonák csoportjának 2020. májusra tervezett látogatása előkészítésében tett lépéseinkről (látogatás a Petőfi laktanyában,és az NKE Hungária úti kampuszán) az elnök 07.26-án tájékoztatta Vo Van Mai-t, a szervező bizottság elnökét.

5.                 Az elnökség megtárgyalta a 2019. 09.06-ra tervezett „Baráti Találkozó” előkészítésének helyzetét.

a.     Helyszín biztosítása megtörtént (Bányai Levente)

b.     Program javaslat (Dr. Füstné Tran Thi Hanh)

c.      08.27.14,00-n kerül sor a catering megbeszélésre a Geodézia Étterem vezetőjével és a technikai biztosítást intéző munkatárssal.

d.     A rendezvényre szóló meghívókat az MVE illetékes vezetőivel tervezett 08.07-i megbeszélést követően küldjük ki.

6.                 Az elnök bejelentette, hogy az ASEAN megalakulása 52. évfordulója alkalmából szervezett, 08.08-i ünnepségre meghívást kapott, a rendezvényen a MVBT képviseletében részt vesz.

7.                 Nguyen Duc Thuan bejelentette, hogy az Európában élő Vietnamiak Szövetsége, öt európai országban élő vietnamiak részvételével 08.17-én 08.30-tól sporteseményt (Labdarugó torna) rendez a budapesti (X. ker.) Spartacus Sporttelepen.

8.                 Az elnök tájékoztatást adott a Társaság 2019.07.31-i pénzügyi helyzetéről, illetve jelezte, hogy emlékeztető leveleket küldött a támogatásokról „elfelejtkezett” tagoknak (31 kiküldött levél, 7 reagálás).

-    Június-júliusi pénzmozgás (bevételek, kiadások)

                                                                                   i.Tagitámogatás:41.000.-                                                                               ii. Kiadás:            7.115.-    (Banki költség )

Bankszámlán:                   364.207.-

Házi   pénztárban:            324.815.-

  Összesen:                         689.012.- Ft.

        

9.                 Az elnökség döntése szerint a következő elnökségi ülés időpontja:  2019.09.12.18,00  (Honvéd Kulturális Központ 2018. terem).

 

 

 

 


MVBT elnökségi ülés

2013.08.14-én 17,00-18,30

Honvéd Kulturális Központ

 

 

 

I.         Jelen volt:      Dr. Botz László

                                   Dr. Füstné Tran Thi Hanh

Nagy Gyula

Nguyen Phuong Thao

Nguyen Piroska

Stefani György

                                   Váraljai Márton

                                   Kolossváry Miklós (meghívott)

 

 

II.        Megbeszélt témák:

 

 

1.         Az elnök értékelte Hanoi- Son Tay város, valamint a VMBT delegációinak 2013.07.15-18-i magyarországi látogatását.

 

            a.         Jelezte, hogy Budapest 3. kerületének önkormányzata magas szintű programot szervezett a vietnami delegáció részére, amelynek során – a rövid idő ellenére is – igyekeztek komplex képet adni Budapestről, azon belül hangsúlyt helyezve Óbuda nevezetességeire. A látogatás alatt Szándéknyilatkozat került aláírásra, amelyben az együttműködés területeinek a

            - kultúra és művelődés

            - oktatás

            - gazdaság, ezen belül kiemelt figyelmet fordítva a túrizmusra

            - üzleti és vállalkozói szféra képviselői kapcsolatának és együttműködésének elősegítése.

            A kultúra és művelődés területén Óbuda szándékában áll elősegíteni Duong Lam falu egyik objektumának rehabilitálási munkáját.

 

            b.         A MVBT rendelkezésére biztosított program – büfé-ebéd – lebonyolítását az elnök összességében jónak értékelte, figyelembe véve a Társaság anyagi lehetőségeit is.

 

            c.         Az elnök jelezte, hogy Baumann Irén, az óbudai önkormányzat képviselője, a Bridge Tours Utazási Iroda tulajdonosa tervei között szerepel egy magyar-vietnami relációra koncentráló turista iroda fejlesztése (utaztatás és programszervezés Magyarországon és a délkelet-ázsiai térségben), amely projekthez szívesen venné a Társaság támogatását. Az elnökség a gondolatot jónak ítélte és felhatalmazta az elnököt a részletek további tárgyalására.

 

2.         Az elnök tájékoztatást adott Nguyen Thien Nhan, a VSZK miniszterelnök-helyettesének magyarországi látogatásáról, hangsúlyozva, hogy – ellentétben a korábbi évek gyakorlatával - a látogatásról sem előzetesen, sem utólag nem kaptunk információkat a nagykövetségtől.

            A látogatásról, annak egyes részleteiről az MTI 2013.07.30-i tudósításából, illetve a VietHung Ipari Egyetem rektorának 2013.08.06-i leveléből értesültünk.

            Nguyen Thien Nhan úr 07.30-án látogatás tett a vietnami nagykövetségen, a „belső tájékoztatásra” meghívást kapott Dr. Füstné Tran Thi Hanh – elnökségünk tagja – is. A találkozó során Ngo Duy Ngo nagykövet tájékoztatta a miniszterelnök-helyettest a kapcsolatok alakulásáról, ugyanakkor Nguyen Thien Nhan röviden értékelte az aktuális vietnami belpolitikai helyzetet, illetve tájékoztatást adott magyarországi tárgyalásairól (a Paks-i látogatásról, a felsőoktatás területén, 40 fő vietnami hallgató részére felajánlott ösztöndíjról).

 

3.         Az elnök jelezte, hogy Hanoiból kapott információk szerint Truong Tan Son, a VSZK elnöke 2013. szeptember hónapban, hivatalos látogatásra, Budapestre érkezik. A látogatás időpontjára, tematikájára vonatkozóan nem áll rendelkezésünkre információ.

 

4.         Dr. Füstné Tran Thi Hanh tájékoztatta az elnökséget, hogy műkedvelő „Bohém Klub” tánccsoportjuk tagjaként 08.10-én a Csepeli Munkás Otthonban lépett fel, illetve 08.18-án ugyanott megismétlik a nagy sikert aratott előadásukat. Műsorukkal támogatni kívánják a két nép kultúrájának megismertetését.

Dr. Füstné Tran Thi Hanh jelezte, hogy 08.10-én a kőbányai Hotel Chesscom Budapest-ben részt vett a Vietnamból Budapestre látogató Nguyen Duy költő tiszteletére rendezett Irodalmi Est-en.

5.         Az elnök tájékoztatta az elnökséget Vladimir Tojagic szerb NGO alkalmazott megkereséséről, aki támogatást kért a Társaságunktól, hogy vietnami beutazásához a vízumot kedvezményesen kaphassa meg. Tojagic urat az elnök a VSZK budapesti nagykövetségének konzuljához irányította, aki a nagykövet döntése alapján elutasította a szerb kérelmet.

6.         Nagy Gyula tájékoztatást adott a HM kegyeleti témában tervezett, illetve meghozott döntéseiről. Ezek értelmében változások várhatók a hősi halottakra való megemlékezések katonai biztosításában (őrség, zene, koszorú). Társaságunk NEFB hősi halottaira való 2014. árpilisi megemlékezésünk várhatóan megtartható, arra a tárca koszorút is biztosít.

7.         Az elnök emlékeztetett arra, hogy 2013.09.02-án 17,00-kor Körmenden Vietnami Bélyegkiállítás kerül megrendezésre (Dr. Déri Miklós szervezésében). A rendezvényen Nguyen Piroska, mint versmondó lép fel. Stefani György tájékoztatása szerint Szirmai Ernő Toperczer István tagtársunk fotó kiállítását is tervezi a rendezvényre biztosítani. Ismereteink szerint a nagykövetség több munkatársa is részt vesz az eseményen, arra a nagykövetség catering-et is biztosít.

8.         Nguyen Piroska jelezte, hogy Dr. Déri Miklós 2013.09.06-án Szombathelyen, a helyi könyvtárban tart előadást a magyar-vietnami kapcsolatokról.

9.         A korábban jelzett, 2013.09.06-i Vietnami Nemzeti Ünnepi fogadásra vonatkozóan nincs információnk.

10.       Nagy Gyula emlékeztetett, hogy az elnökség mandátuma 2013. 10.26-án lejár, legkésőbb novemberben tisztújító közgyűlést kell tartani. Határozat született arra vonatkozóan, hogy a jelölőbizottságra vonatkozóan az elnökség tagjai 08.21-ig javaslatot tesznek. Nagy Gyula felajánlotta, hogy vállalja a tisztújító közgyűlés levezetését, illetve elkészíti a közgyűlés programját.

            A jelölőbizottságot az elnökség írásban kéri fel a feladat elvégzésére.

 

 

III.                  Pénzügyi helyzet