Közlemények » Elnökségi ülés jegyzőkönyve

Az elnökség tájékoztatása 2021.04.07-én

 

Kedves Barátaim!

 

A világjárvány erőteljes magyarországi terjedése következtében bizonytalan ideig kétséges elnökségünk és magának a Társaságnak aktív tevékenysége, sőt a járvány tagságunk soraiból is szedte/szedi áldozatait. Az elmúlt időszakban is a visszafogottság volt jellemző, amelyben üdítő esemény volt a VSZK nagykövetségének 03.19-i rendezvénye.

1.       Már 2020 második felében információink voltak arról, hogy a két ország diplomáciai kapcsolatai felvételének 70. évfordulója alkalmából a VSZK kormánya hivatalosan el kívánja ismerni a Magyar – Vietnámi Baráti Társaság munkáját, illetve meg kíván emlékezni a NEFB keretében végzett tevékenységről. Tekintettel a járvány következtében hozott kormányzati intézkedésekre a nagykövetség – a korábban tervezett nagyszabású ünnepség helyett – egy kisebb, korlátozottabb létszámú rendezvény megtartását határozta el. A rendezvény megtartását – a korlátozások ellenére - Nguyen Tien Thuc nagykövet kezdeményezte, tekintettel arra, hogy április első napjaiban végleg visszatér Vietnamba és az elismeréseket még ő akarta átadni.

A meleg hangvételű, baráti rendezvényre március 19-én került sor, amelyen Társaságunk képviseletében 15 fő, valamint a nagykövetség munkatársai vettek részt. Nguyen Tien Thuc nagykövet ismertette Pham Binh Minh miniszterelnök helyettes, külügyminiszter határozatát, miszerint a Vietnámi-Magyar baráti kapcsolat előmozdításában való aktív hozzájárulásukért Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott a Magyar – Vietnámi Baráti Társaságnak, Dr. Botz László elnöknek, Nagy Gyula elnökségi tagnak, valamint Imre Lajosnak.

Az ünnepi alkalmat felhasználva Társaságunk nevében Váraljai Márton alelnök megköszönte Thuc nagykövetnek a külszolgálata során kifejtett tevékenységét, a Társasággal való kiváló kapcsolatát és egy névre szóló emléktárgyat adott át részére.

2.       Ez évben sem tudtuk megtartani hagyományos megemlékezésünket a Farkasréti sírkertben, bajtársaink síremlékeinél. Tekintettel a járványhelyzetre, Nagy Gyula szervezésében elhelyezésre kerültek a sírokon a megemlékezés virágai. Hősi halált halt társainkat a kialakult járvány ellenére sem feledjük.

3.       A Reuter hírügynökség Hanoi tudósítása szerint április 5-én letette az esküt Pham Minh Chinh, a VSZK új miniszterelnöke, aki a nemzetgyűlési szavazáson a szavazatok 96,25 %-át nyerte el.

Nguyen Xuan Phuc, korábbi miniszterelnök a VSZK új elnöke lett.

Chinh úrnak a FB-n gratuláltunk új beosztásához.

4.       Szervezeti kérdések

a.       Társaságunk aktuális létszáma a rendelkezésünkre álló adatok szerint: 132 fő

Kérjük tagjainkat, hogy tekintettel a járvány következményeire bárkinek információja van (haláleset, betegség), közölje velünk!!

b.       Az elmúlt időszakban tagjaink közül elhunyt:

a.       Botz Anna 2021.03.21.

b.       Serafin József 2021.03.25.

c.       Hámori Tamás 2021.03.30.

c.       Az FB csoporttagok létszáma: 811 fő

5.       Tájékoztatás a Társaság 2021.04.07-i pénzügyi helyzetéről:

márciusi pénzmozgás (bevételek és kiadások)

Tagi támogatás:                 35.000.- Ft

Kiadás:                                 1.438.- Ft  (banki költség)   

                                                    Rendelkezésre áll:

                                                    Bankszámlán:              375.587.- Ft

                                                    Házi pénztárban:        358.512.- Ft

                                                    Összesen:                     734.099.- Ft

                                            

Budapest, 2021.04.07.

 

Barátsággal,

Dr. Botz László

elnök

 

 

 

Az elnökség tájékoztatása 2021.02.14-én

 

Kedves Barátaim!

 

Az adott járványhelyzetben fenntartott korlátozások továbbra sem teszik lehetővé személyes találkozásunkat, így elnökségünk tagjait az alábbiakban tájékoztatom az elmúlt másfél hónap Társaságunkkal kapcsolatos eseményekről:

 

1.                       A Zrínyi Kiadó leállította Bao Ninh: A háború szomorúsága c. könyv forgalmazását. A lépés annak a következménye, hogy a könyv fordítója, Bakos Ferenc tagtársunk – a könyv kiadása kapcsán felmerült kritikai észrevételeit illető személyes megbeszélések és megállapodások ellenére – jogi útra terelte vélt sérelmét és feljelentette a Kiadót, követelve a könyv visszavonását, bezúzását.

Az eset sajnálatos voltát mélyíti, hogy az elmúlt időszakban egy igen pozitív cikkben mutatta be Bede Márton az interneten a könyvet, utalva a Magyarországon megjelent magyar fordításra.

2.                       A Vietnami Baráti Társaságok Szövetségének elnöke, Nguyen Phuong Nga asszony levélben értesítette Társaságunk elnökségét a Vietnami Kommunista Párt január 25 – február 2 között esedékes 13. kongresszusáról, illetve kérte Társaságunkat, hogy levélben köszöntsük az eseményt. A levél, jókívánságainkkal 01.13-án továbbításra került.

3.                       A Vietnami Baráti Társaságok Szövetségének elnöksége elismerő oklevéllel és zászlóval tüntette ki a Vietnami – Magyar Baráti Társaságot, a Társaság korábbi elnökének, Nguyen Dang Vang-nak a Központi Bizottság a „A Népek Barátságáért” kitüntetést adományozta.

4.                       A Pákozdi Katonai Emlékpark Kft. kezdeményezésére 01.26-án Békefenntartó Tudományos Klub létrehozására irányuló megbeszélésen vettem részt, amely célul tűzte a béketámogató műveletekben való magyar érintettség tanulmányozását, vonatkozó tanulmányok készítését. A NEFB -re vonatkozóan támogatásomról biztosítottam a kezdeményezőket.

5.                       Hanoiból kapott információk szerint nagykövet6ségünk szervezésében elkészült a 2019-ben a dél-vietnami Can Tho-i múzeumban és 2020. októberben a Hanoi Vietnami Szépművészeti Egyezemen a Magyar Kulturális Alap támogatásával bemutatott, „Művészet, mint a diplomácia fokmérője” c. magyar kortárs festészeti kiállítás virtuális változata.

6.                       A Vietnami – Magyar Baráti Társaság 01.16-án, az Újév köszöntése mellett megemlékezett a Társaság alapítása 30. évfordulójáról.

7.                       A Vietnami Holdújév, a Bivaly-éve alkalmából Társaságunk nevében a FB-n köszöntöttük vietnámi barátainkat.

8.                       02.12-én, a Holdújév első napján Nguyen Tien Thuc nagykövet megnyitotta a vietnámi népet és kultúrát népszerűsítő kiállítást Budapest 4. kerületének egyik sétáló utcájában.

Sajnos a rendezvényről csak a nagykövetség által a FB-n feltett tudósításból és

képekről értesültünk.

                     9.                       Szervezeti kérdések

a.       Társaságunk aktuális létszáma: 133 fő

b.       Az FB csoporttagok létszáma: 778 fő

10.                   Tájékoztatás a Társaság 2021.02.14-i pénzügyi helyzetéről:

január-februári pénzmozgás (bevételek és kiadások)

Tagi támogatás:                 85.000.- Ft

Kiadás:                                 1.765.- Ft  (banki költség)   

                                                    Rendelkezésre áll:

                                                    Bankszámlán:              328.057.- Ft

                                                    Házi pénztárban:        358.512.- Ft

                                                    Összesen:                    686.569.- Ft

                                              

Budapest, 2021.02.14.

 

Barátsággal,

Dr. Botz László

elnök

 

 

Az elnökség tájékoztatása 2021.01.03-án

 

Kedves Barátaim!

 

A járványhelyzet alakulása továbbra is az online tájékoztatást engedi, hogy elnökségünk tájékozódhasson az elmúlt időszak Társaságunkkal kapcsolatos eseményekről:

 

 

1.                       A Zrínyi Kiadó az online könyvbemutatók keretében 11.10-én nyilvánosságra hozta a „Magyar katonák Dél-Vietnámban, 1973-1975” c. könyv megjelentetése alkalmából Dr. Botz Lászlóval készített video-interjút. Az interjúra reagáló internetes bejegyzések szerint a könyv jelentős érdeklődést váltott ki, ami igazolja a könyv megírását illető törekvéseinket.

2.                       December 9-én a Fiumei úti sírkertben búcsút vettünk Stefani György veterántársunktól, aki több cikluson keresztül volt a MVBT elnökségének tagja.

3.                       December 12-én az elnök megbeszélést folytatott György Lea producerrel, a készülő „Budapest, ahol a szerelem kezdődik” c. magyar-vietnami koprodukciós film magyarországi forgatásának helyzetéről, tapasztalatairól. A forgatás sikeres befejezését követően a munka második fázisát, a vietnámi helyszíneken történő forgatást – függően a járványhelyzet alakulásától – 2021. március hónapra tervezik.

4.                       December 15-én kiküldésre került a tagságnak az elnökség beszámoló levele a Társaság 2020. II. félévi tevékenységéről. A tagság részéről néhányan a kiküldött beszámolóra reagálva pozítívan vélekedtek - a járvány okozta problémák ellenére – végzett tevékenységünkről.

5.                       Az év végi ünnepekre tekintettel a Társaság nevében levélben köszöntöttük a VSZK magyarországi nagykövetségének munkatársait, a Magyarországi Vietnamiak Egyesületének tagságát, a Vietnami-Magyar Baráti Társaság hanoi és Ho Si Minh városi szervezetei tagságát, valamint hanoi nagykövetségünk és Ho Si Minh városi főkonzulátusunk munkatársait.

6.                       A VMBT HCM városi szervezete a Magyar Főkonzulátussal együtt december 17-én ünnepelt a diplomáciai kapcsolatok felvétele 70. évfordulóját. A rendezvényről fotókat láthattunk a FB-n.

7.                       December 18-án Varga Dénes a FB-n megjelent cikkében mutatta be a készülő első magyar-vietnámi koprodukciós játékfilmet, amelyre jelentős számú pozitív reagálás érkezett mind Vietnámból, mind itthonról.

8.                       A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének, "Bajtársi Hírlevél" c. kiadványában, M Tóth György tollából cikk jelent meg a NEFB tevékenységének egy, az utolsó napokat felidéző mozzanatairól, Nagy Gyula veterántársunk visszaemlékezése alapján.

9.                        Szervezeti kérdések

a.       Társaságunk új tagjai:           

                            Dr. Lándori Tamás

Dr. Komlóssy György

b.       Társaságunk aktuális létszáma: 133 fő

    c.       Az FB csoporttagok létszáma: 750 fő

 

10.                   Tájékoztatás a Társaság 2021.01.01-i pénzügyi helyzetéről:

decemberi pénzmozgás (bevételek és kiadások)

Tagi támogatás:        15.000.-

Kiadás:                        1.270.- Ft  (banki költség)   

                          Rendelkezésre áll:

                              Bankszámlán:              249.822.- Ft

                              Házi pénztárban:        358.512.- Ft

                              Összesen:                     608.334.- Ft

                                              

Budapest, 2021.01.03.

 

Barátsággal,

Dr. Botz László

elnök

 

 

Az elnökség tájékoztatása 2020.11.03-án
 

Kedves Barátaim!

 

Sajnos az aktuális járványhelyzetben egyre súlyosabban jelentkező romlás továbbra sem teszi lehetővé, hogy szervezett körülmények között személyesen találkozzunk, így kénytelen vagyok magam is gondolataimat ezúton megosztani Veletek, Társaságunk vezető testületeinek tagjaival. Bár legutóbbi jelentkezésem (09.27.) óta már több, mint egy hónap telt el – emiatt némi kritika is ért – a történések összefoglalásával talán még nem késtem nagyon el:

1.      Hanoiból kapott beszámolók és fotók alapján tudomást szerezhettünk arról, hogy vietnami testvérszervezetünk október 10-én – többszöri halasztás után - megtartotta V. Kongresszusát, amelyen megválasztották a Társaság új vezető testületeit. A Társaság 1500 tagja képviseletében 150 küldött vett részt a kongresszuson, amelyen megjelent Nguyen Phuong Nga assziny, a Vietnami Baráti Társaságok Szövetségének elnöke, Nguyen Quoc Dung, külügyminiszterhelyettes, Pham Thai Nhu Mai asszony, a Szövetség Európai Bizottságának helyettes vezetője, valamint a VSZK Belügyminisztériumának képviselője is.

A kongresszus elfogadta a 2014-2020 közötti tevékenységről szóló beszámolót, illetve a 2020-2025 közötti időszakra vonatkozó munkatervet, megszavazta a 41 tagú új vezető testületet és az öt tagú Ellenőrző Bizottságot. A megválasztott Végrehajtó Bizottság megtartotta első ülését, amelyen megválasztotta a Társaság elnökét, a négy alelnököt, a főtitkárt és az Állandó Bizottság hét tagját.

A Társaság új elnöke: Pham Cong Tac, tudományos és technológiai miniszterhelyettes, alelnökei Vu Hoang Linh, a Hanoi Nemzeti Természettudományi Egyetem rektora, Vo Van Mai, a HIPT Group ügyvezető igazgatója, Dang Vu Nhat Thang, Son Tay város Népi Bizottsága volt elnöke, Tran Viet Trung, a Vietnam Mobile Platform Service Rt. elnök-vezérigazgatója. A Társaság főtitkára a továbbiakban is Pham Viet Son, a Vietnami Kereskedelmi és Szolgáltatási Rt. elnök-igazgatója.

A Kongresszus megemlékezett a diplomáciai kapcsolatok felvétele 70. évfordulójáról, amelynek keretében beszédet mondott Pham Cong Tac, a Társaság új elnöke, valamint Őry Csaba, magyar nagykövet. A résztvevők megtekintették a magyarról vietnami nyelvre lefordított magyar regényekből összeállított könyv-, valamint a két ország közötti barátság történetét bemutató fotó kiállítást.

Társaságunk nevében levélben köszöntöttem Pham Cong Tac urat és a megválasztott új vezetőséget.

2.    A magyar – vietnami diplomáciai kapcsolatok 70. évfordulójának megünneplésére, a Debreceni Egyetemmel közösen tervezett megemlékezés előkészítésére 09.30-án megbeszélést folytattam Debrecenben. Az egyetem részéről megjelent Dr. Tran Quoc Binh, tudományos főmunkatárs, MVBT tag, a rendezvény helyi szervezője, Papp Krisztina, ügyvivő szakértő, az egyetem Rendezvénykoordinációs és Alumni Központ munkatársa, Dr. Kozma László, Dr. Gaál István, a KLTE Baráti Köre Egyesület elnöke, Dr. Végső János, a KLTE Baráti Köre Egyesület Hallgatói Adminisztrációs Központ elnökségi tagja, Dr. Tóth Imre, valamint Konyhás Mihály ügyintéző, a Kancellária Általános Üzemeltetési Osztály munkatársa.

A megbeszélésen pontosításra került a tervezett rendezvény időpontja, helyszínei, a résztvevők köre, a média jelenlét, a kiállítás installációjának időpontja, a meghívandók és résztvevők köre, illetve a z esemény programja.

Október 6-án megbeszélést folytattam a VSZK nagykövetségen Nguyen Tien Thuc nagykövettel, Nguyen Viet Tuan tanácsossal és Tong Thi Thanh Thuy elsőtitkárral, egyeztettük a nagykövetség részvételét a rendezvényen.

Október 30-án Váraljai Mártonnal installáltuk a fotókiállítási anyagot a Debreceni Egyetem főépület III. emeleti csarnokában. A kiállítás november 6-ig lesz látogatható.

Október 31-én 14,30-kor részt vettünk Nguyen Tien Thuc nagykövet és kísérete, valamint Dr. Bartha Elek, oktatási rektorhelyettes és az egyetem vezetői közötti megbeszélésen az egyetem Karácsony Sándor termében, majd a megemlékező rendezvényen az egyetem aulájában, amelyen köszöntőt mondott Dr. Bartha Elek, oktatási rektorhelyettes, Dr. Botz László, az MVBT elnöke, Nguyen Tien Thuc, a VSZK nagykövete és Dr. Barcsa Lajos Debrecen alpolgármestere. A programban levetítésre került a „Dunának, Mekongnak egy a hangja” c. film, majd Váraljai Márton, MVBT alelnök tartotta meg ünnepi beszédét. A továbbiakban hozzászólt még Dr. Kun Ferenc a DE TTK dékánja, Dr. Jenei Attila, a DE Nemzetközi Oktatási Központ igazgatója, valamint Dr. Gaál István, a KLTE Baráti Köre Egyesület elnöke.

A „Vietnam mai arcai” c. fotókiállítást Dr. Botz László, MVBT elnök nyitotta meg, majd a rendezvény résztvevőit vacsorán látta vendégül az egyetem.

A rendezvényen lehetőséget biztosítottunk a „Magyar Katonák Dél-Vietnámban 1973-1975” c. könyv, illetve a „Háború Szomorúsága” c. könyv kedvezményes megvásárlására.

3.    Szíjjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vietnami látogatása kapcsán Nguyen Tien Thuc nagykövet „Vietnam – Fontos Partner Magyarország Keleti nyitás politikájában” címmel 10.15-én hosszabb írást jelentetett meg a Hanoiban megjelenő TGVN lapban, amelynek magyar fordítását feltettem a MVBT FB oldalára.

4.    A Magyarországon tanuló Vietnami Diákok Egyesülete hivatalos oldalán megjelen tájékoztatás szerint „2020. október 21-én reggel az elnöki palotában Nguyen Phu Trong főtitkár és elnök kilenc új nagykövet kinevezéséről döntött, és több mint 30, a 2020–2023 periódusban kihelyezésre tervezett vietnami nagykövetet és főkonzult fogadott.

 

A kilenc új nagykövet között Nguyen Thi Bich Thao asszonyt (a Külügyminisztérium pártbizottságának helyettes titkára) nevezték ki a Vietnami Szocialista Köztársaság magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé, Horvátországba, Boszniába, Hercegovinába és Horvátországba történő átakkreditálással.”

5.      Tekintettel a Közép-Vietnám területén bekövetkezett árvízi katasztrófára, Vermes József javaslata alapján, az elnökség elérhető tagjaival történt konzultálás után 400.- USD-t utaltam át a nagykövetségtől kapott károsulti gyűjtöszámlára. A nagykövetség megköszönte a Társaság gesztusát.

6.    A SolveArt filmvállalat tulajdonosának kérésére, az október 16-án elkezdett filmforgatási folyamat támogatására közvetítettem a Magyarországi Vietnamiak Egyesületet alelnöke, illetve az EMVE vezetősége felé, hogy a forgatáshoz szükséges autentikus bútorok, ruhák gyűjtéséhez, beszerzéséhez nyújtsanak segítséget.

7.    Szervezeti kérdések

a.       Stefani György ny. alezredes tagtársunk 10.12-én elhunyt. Búcsúztatása 2020.12.09-én 15,00-kor lesz a Fiumei úti sírkertben.

b.       Új tagként jelentkezett Phan Thi Kim Dung

c.       Társaságunk aktuális létszáma: 131 fő

d.       Az FB csoporttagok létszáma: 699 fő

8.       Tájékoztatás a Társaság 09.27-i pénzügyi helyzetéről:

októberii pénzmozgás (bevételek és kiadások)

Tagi támogatás:                      -

Kiadás:                                 4.538.- Ft  (banki költség)

                                           124.712.- Ft  (támogatás az árvízkárosultak részére)

                                                   

                                                    Rendelkezésre áll:

                                                    Bankszámlán:              222.435.- Ft

                                                    Házi Pénztárban:        407.115.- Ft

                                                    Összesen:                     629.550.- Ft

                                                              

Budapest, 2020.11.03.

 

Barátsággal,

Dr. Botz László

elnök

 

 

 

Az elnökség tájékoztatása 2020.09.27-én

 

Kedves Barátaim!

 

Néhány héttel ezelőtt még abban bíztunk, hogy a járványhelyzetet magunk mögött hagytuk, de sajnos beléptünk egy második, talán még súlyosabbnak ígérkező szakaszba. Ez arra kényszerített, hogy – néhány társunk meleg ajánlatára – lemondjam a 09.24-re tervezett elnökségi ülésünket. Újra a már megszokottnak tekinthető módszerhez kellett nyúljak, hogy tájékoztassalak Benneteket az utóbbi hetek Társaságunkat érintő történésekről:

1.                  Tájékoztatást kaptam Hanoiból, hogy a Vietnami – Magyar Baráti Társaság a járványhelyzet pozitív alakulása következtében, az év tavasza óta többszöri időpont módosítás után 2020. október 10-én megtarthatja kongresszusát, amely azért is igen jelentős, mivel új vezetőség választására is sor kerül. Vietnami barátaink kongresszusát levélben köszöntjük.

2.                  A nagykövetség szeptember 16-án tájékoztatott, hogy Vietnam Nemzeti Ünnepe alkalmából 09.25-én szűk körű fogadást rendeznek a nagykövetségen, amelyre a Magyar-Vietnami Baráti Társaság, valamint a Magyarországi Vietnamiak Egyesülete részéről meghívnak 10-10 főt. Tekintettel kórházi kezelésemre, illetve Váraljai Márton alelnök távollétére, Nagy Gyula elnökségi tagunkat kérem fel a fogadáson résztvevő MVBT delegáció összeállítására, illetve a rendezvényen való képviseletünkre.

A rendezvényen, amelyről a vietnami sajtó is beszámolt, Nguyen Tien Thuc nagykövet szólt Vietnam 75 éve tartó folyamatos fejlődéséről, országaink közötti kapcsolatok alakulásáról. A MVBT nevében Nagy Gyula köszöntötte Vietnamot a nemzeti ünnep alkalmából. A rendezvényről rövid beszámolót és fotókat a MVBT honlapján és a FB-n tettünk elérhetővé.

3.                  A Felderítők Társasága Tudományos Bizottsága 2020.09.24-ére szervezett rendezvényt, ahol bemutatásra került a „Magyar Katonák Dél-Vietnamban, 1973-1975” c. könyv. A rendezvényen Dr. Botz László beszélt a könyv összeállításának előzményeiről, majd Dr. Kemény János kutató történész mutatta be a könyvet. A jelentős érdeklődést a kérdések száma is jelezte. A bemutatót követően lehetőség volt a könyv megvásárlására is.

4.                  A Társaságunk által kezdeményezett és engedélyeztetett vietnami regény, „A háború szomorúsága” magyar kiadása szeptember első napjaiban megtörtént. Bakos Ferenc tagtársunk, aki a regény fordítója volt – sajnos kissé durva módon - több kifogást jelzett a Kiadó igazgatója, Dr. Isaszegi János és Dr. Botz László felé – a Kiadó lektora által véglegesített szöveggel kapcsolatban, sőt panaszának hangot adva és a megjelentetett könyv bezúzását követelve a HM honvédelmi államtitkárának írt levelet.

A Kiadó ígéretet tett a kifogásolt részek ellenőrzésére, illetve egy következő kiadás esetén azok módosítására.

Mint a könyv kiadásának engedélyeztetésében eljáró, illetve a katona szakmai lektori feladatokat ellátott személy nem tartom szerencsésnek Bakos Ferenc eljárását, jóllehet kifogásainak van alapja.

5.                  A SolveArt Filmvállalat tulajdonosa tájékoztatása szerint a „Budapest, ahol a szerelem kezdődik” c. magyar-vietnami koprodukciós film forgatása, az előkészítő tárgyalások és megállapodás aláírását, valamint a forgatás költségvetésének biztosítását követően októberben megkezdődik, a forgatás időszakára a Ho Chi Minh városi Film Szövetség delegációja is Budapestre érkezik. A magyar fél támogatást kért a Vietnamiak Magyarországi Egyesületétől autentikus tárgyak, ruhák, díszítő elemek biztosításában. A kérés teljesítéséhez Társaságunk vietnami tagjait is megkeressük.

6.                  Szervezeti kérdések

a.       Gál Imre ny. alezredes tagtársunk 07.26-án elhunyt, Társaságunkat 09.30-i búcsúztatásán, a Fiumei úti temetőben Társaságunkat Dr. Botz László elnök képviselte.

b.       Esztergomi Ferenc ny. ezredes tagtársunk 07.30-án elhunyt, Társaságunkat 09.22-i búcsúztatásán az Óbudai temetőben Dr. Botz László és Nagy Gyula képviselte.

c.       A Társaság aktuális létszáma: 131 fő

d.       Az FB csoporttagok száma: 662 fő

7.                  Tájékoztatás a Társaság 09.27-i pénzügyi helyzetéről:

augusztusi pénzmozgás (bevételek és kiadások)

Tagi támogatás:          182.000.- Ft

Kiadás:                              950.- Ft  (banki költség)

                                       1.550.- Ft  (koszorú)

                          szeptemberi pénzmozgás (bevételek és kiadások)

                          Tagi támogatás:            10.000.- Ft

                          Kiadás:                           1.306.- Ft (banki költség)

                              

                                                    Rendelkezésre áll:

                                                    Bankszámlán:              352.684.- Ft

                                                    Házi Pénztárban:        407.115.- Ft

                                                    Összesen:                     759.799.- Ft

                                                              

Budapest, 2020.09.27.

 

Barátsággal,

Dr. Botz László

elnök

 

 

 

MVBT elnökségi ülés

2020.08.24-én 18,00-19,45

Honvéd Kulturális Központ

 

 

 I.        Jelen volt:   Dr. Botz László

Váraljai Márton

Bányai Levente

Dr. Füstné Tran Thi Hanh

Le Kim Thoa

                   Nagy Gyula

Nguyen Duc Thuan

Nguyen Thanh Huong

Kolossváry Miklós (EB)

Heiszmann György (EB)

Vermes József (EB)

 

 

II.        Megbeszélt kérdések:

 

1.                 A javasolt napirend megtárgyalása előtt Bányai Levente jelezte, hogy egészségi állapotára tekintettel korlátozni kénytelen aktivitását az elnökségben. Az elnökség tudomásul vette a bejelentést, további jó egészséget kívánva jelezte, hogy továbbra is számít közreműködésére.

 

2.                 Az elnök jelezte, hogy a „Magyar katonák Dél-Vietnamban, 1973-1975” c. könyv elkészült, elérhetősége a járványhelyzetre tekintettel a kiadóban személyesen, illetve a kiadó honlapján történő megrendeléssel lehetséges. Mivel az utóbbi lehetőség – a tapasztalatok szerint akadozik – az elnök lépéseket tesz a kiadónál a helyzet javítására.

 

3.                 Az elnök bejelentette, hogy „A háború szomorúsága” c. vietnami regény nyomdai munkálatai befejeződtek, a könyv rövidesen forgalomba kerül.

 

4.                 Az elnök beszámolt a 70. évforduló megünneplésére tervezett debreceni helyszínre vonatkozó megbeszéléseiről, amelyek szerint

a.                 Dr. Tran Quoc Binh biztosította a helyszínt (Debreceni Egyetem aulája), ahol a tervezett program szerint 10.31.15,00-kor sor kerülhet

                                                                     4.a.i.      az ünnepélyes megemlékezésre (Váraljai Márton), a fotókiállítás megnyitására, filmvetítésre (Dunának, Mekongnak egy a hangja), illetve egy kb. 100 fős állófogadásra (a fogadás anyagi biztosításához Dr. Binh már szervezett támogatókat)

                                                                   4.a.ii.      a fotókiállítás 10.31-11.06. között lesz megtekinthető

                                                                4.a.iii.      a helyszín bejárására szeptember első felében kerülhet sor, az elnökség részéről az elnök mellett Váraljai Márton és Heiszmann György jelezte részvételi szándékát

                                                                 4.a.iv.      a kiállítási anyag leszállítását és az installációt az elnök biztosítja.

 

5.                 Az elnökség döntése szerint a vietnami háború befejezésének 45. évfordulójáról tervezett megemlékezésre és a „Magyarok a vietnami háborúban”) c. film vetítésére lehetőséget szervezünk

a.        A Honvéd Kulturális Központban 2020. november hónapban (Nagy Gyula)

b.       Szentendrei Altiszti Akadémián (Nagy Gyula)

c.        Békekiképző Központban, Szolnok (Nagy Gyula)

 

6.                 Az elnök és Nagy Gyula beszámolt Kotosz Nándor zászlós kezdeményezéséről, hogy a NEFB misszióról kiállítást állít össze a Békekiképző Központban. A Társaságunk részéről támogatjuk a kezdeményezést, fotóanyaggal járulunk hozzá a kiállításhoz.

 

7.                 Az elnök tájékoztatta az elnökséget, hogy a VMBT testvérszervezetünk értesítése szerint, a járványhelyzetre tekintettel a Vietnami – Magyar Baráti Társaság 2020.08.08-ra tervezett V. Kongresszusa, valamint a 08.29-re tervezett Baráti Találkozó elmarad. Az elnök ismertette az eseményekre küldeni tervezett levél szövegét, amelyet az aktuális időpontban továbbítunk barátainknak.

 

8.                 Az elnök emlékeztetett, hogy Dr. Kovács Tamás búcsúztatására 2020.08.28.14,00-kor a Fiumei úti Sírkertben kerül sor. A MVBT képviseletében az elnökség – koszorúval (Váraljai Márton biztosítja) – vesz részt az eseményen. A család kérésére a búcsúztatást követő állófogadáson Nguyen Tien Thuc nagykövet és az MVBT nevében Dr. Botz László mond rövid méltató beszédet.

Az elnök jelezte, hogy Hanoiból Nguyen Phuong Nga asszony, a Vietnami Baráti Társaságok Szövetségének elnöke, Nguyen Dang Vang, a Vietnami-Magyar Baráti Társaság elnöke, valamint Nguyen Quoc Dung külügyminiszter helyettes küldött a családnak részvétnyilvánító levelet.

 

9.                 Az elnökség döntött a szeptember 4-re tervezett Baráti Találkozó megrendezéséről:

a.                 Időpont: 2020.09.04.18,00

b.                 Helyszín: River Estates Irodaház étterme (1134. Budapest, Váci út 35.)

c.                 A meghívók kiküldésre kerültek

d.                 Catering megbeszélésre 08.25-én 14,30-kor kerül sor az étterem vezetőjével (Dr. Botz László, Heiszmann György). Vietnami ételekre vonatkozóan Dr. Füstné vállalta a hagyományos menü megrendelését.

e.                 Az elnök biztosítja a „Magyarok Dél-Vietnamban, 1973-1975” c. könyv helyszíni árusítását.

f.                  A rendezvény műsoraként ajánlatot kaptunk Rakonczai László tagtársunktól, hogy illuzionista fia (Rakonczai Máté) fellépne, Le Kim Thoa elnökségi tagunk énekszámmal szerepelne, illetve Dr. Füstné zeneszámokat előadó szereplőket szervez.

g.                 Az elnök jelezte, hogy 08.24-ig 33 fő jelezte részvételét. Tekintettel az aktuális járványhelyzetre maximum 80 fő részvételére számolhatunk.

 

10.             Szervezeti kérdéseket illetően az elnök bejelentette, hogy

a.        Gál Imre ny. alezredes tagtársunk 2020.07.26-án elhunyt, temetése 09.03-án 15,00-kor a Fiumei úti temető szóróparcellájánál

b.       A Társaság aktuális létszáma 129 fő

c.        Új tagként jelentkezett: Tran Thi Bay Nhung

d.       FB csoporttagok száma: 636 fő

e.        Tekintettel Dr. Kovács Tamás halála következtében megüresedett elnökségi helyre, szükséges alehetőségek áttekintése, az elnökség kiegészítése. Az elnök kért javaslatokat. Figyelembe véve Bányai Levente elnökségi tagunk kérést, két fő kooptálása válik szükségessé.

 

11.             Tájékoztatás a Társaság pénzügyi helyzetéről (08.24-én)

-    júliusi pénzmozgás (bevételek, kiadások)

                   Tagi támogatás:      66.000.-

                   Kiadás:                     3.276.- (Banki költség)

-         augusztusi pénzmozgás (bevételek, kiadások)

-         Tagi támogatás:    133.000.-

-         Kiadás:                        600.-

          Rendelkezésre áll:

    Bankszámlán:                349.010.-

    Házi pénztárban:            367.615.-

      Összesen:                      716.625.- Ft.

-         A nyilvántartás szerint ez évben csupán tagjaink közül 44 tag – a tagság csupán 34,1 %-a - küldött támogatást)!!

 

12.            Váraljai Márton jelentette az elnökségnek, hogy 08.14-én a VSZK nagykövetségén megjelent a VKP volt főtitkára halála alkalmából rendezett részvétnyilvánító eseményen.

 

13.            Következő elnökségi ülés időpontja: 2020.09.24.18,00

 

 


 

Az elnökség tájékoztatása 2020.04.30-án

 

Kedves Barátaim!

Egy újabb hónap telt el legutóbbi tájékoztatásom óta, s mivel az aktuális járványügyi helyzet továbbra sem teszi lehetővé személyes találkozásunkat, ezúton osztok meg Veletek néhány információt, amik Társaságunkat érintik.

1.      Dr. Isaszegi János vezérőrnagy, a Zrínyi Kiadó vezetője 04.24-i tájékoztatása szerint a készülő „Magyar katonák Dél-Vietnamban, 1973-1975” c. könyv lektorált és szerkesztett kézirata nyomdába került, várhatóan nyár elején sorra kerülhet a hivatalos megjelentetése.

2.      „A háború szomorúsága” c. vietnami regény magyarországi kiadásának előkészületei elől valamennyi akadály elhárult, a Kiadó szerződést kötött a könyvet magyarra fordító Bakos Ferenc tagtársunkkal, megkezdődött a kézirat lektorálása és szerkesztése. A Kiadó véleménye szerint nincs akadálya a könyv ez évi megjelentetésének.

3.      A járványhelyzet nehézségeinek enyhítésére a Magyarországi Vietnamiak Egyesülete, illetve az egyes kerületekben, térségekben élő vietnamiak adomány gyűjtést kezdeményeztek, az akciókról és átadási eseményekről a helyi sajtóorgánumok tudósítottak. A kialakult helyzet kapcsán Nguyen Tien Thuc nagykövet, a Magyarországon élő vietnami közösségnek címzett levelében értékelte és megköszönte kezdeményezéseiket.

4.      A magyarországi helyzet enyhítése érdekében tett kezdeményezésekről április 5-én a Vietnamban megjelenő The Gioi & Vietnam c. lapban Nguyen Tien Thuc nagykövet által írott cikk tudósított, utalva arra, hogy a magyarországi vietnami közösség ily módon emlékezett meg a két ország közötti diplomáciai kapcsolatok felvétele 70. évfordulójáról.

5.      Április 7-én a Társaságunk honlapján, valamint FB oldalán emlékeztem meg 1973-ban hősi halált halt bajtársainkról, Cziboly Csabáról és Dylski Aurélról.

6.      Dél-Vietnam felszabadítása 45. évfordulója alkalmából április 29-én megemlékező cikket helyeztem el a Társaság honlapján, valamint FB oldalán. Ugyanakkor levélben köszöntöttem a Vietnami – Magyar Baráti Társaság elnökét, illetve Nguyen Tien Thus nagykövetet, kifejezve Társaságunk tagjai jókívánságait az ünnep alkalmából.

7.      Szervezeti kérdések:

a.       A jelzett időszakban két tagtársunk hunyt el:

  i.      április 11-én Dr. Lele András

  ii.      április 26-án Dr. Kovács Tamás

Dr. Kovács Tamás altábornagy, volt Legfőbb Ügyész halála alkalmából 04.29-én Nguyen Phuong Nga asszony, a Vietnami Baráti Társaságok Szövetségének elnöke, valamint Dr. Nguyen Dang Vang, a Vietnami – Magyar Baráti Társaság elnöke küldött részvét levelet, amelyben Tamást Vietnam legjobb barátjaként jellemezték, aki jelentősen járult hozzá Vietnam és Magyarország népei közötti barátság és együttműködés megszilárdításához, fejlesztéséhez.

Nguyen Tien Thuc nagykövet levélben fejezte ki részvétét a család felé.

b.      Társaságunk aktuális létszáma 128 fő, tevékenységünkre vonatkozó információkat, tudósításokat a FB-n 542 fő követi. Jóllehet Társaságunk valamennyi tagját meghívtam a csoportba, sajnálattal kell megállapítsam, hogy közülük csak néhányan követik a honlapunkon, illetve FB oldalunkon elhelyezett tájékoztatást, információkat.

c.       Társaságunk 2020.04.30-án 504.934.- Forinttal rendelkezik.<