Közlemények » Elnökségi ülés jegyzőkönyve

MVBT elnökségi ülés

2018.09.12-én 18,00-19,30

Honvéd Kulturális Központ

 

 

 I.        Jelen volt:      Dr. Botz László

                                   Bányai Levente

Dr. Füstné Tran Thi Hanh

Dr. Kovács Tamás

Kolossváry Miklós

Nagy Gyula

Nguyen Duc Thuan

Nguyen Thanh Huong

Váraljai Márton

Vermes József (EB)

Heiszmann György (EB)

II. Megbeszélt kérdések: 

1.                  Az elnök tájékoztatást adott a Vietnami Egyetemisták Magyarországi Közössége által szervezett „Negyedik Európában lévő Vietnami Ifjúsági és Egyetemista Fesztivál” keretében, 2018.08.19-én, a gödöllői Szent István Egyetemen rendezett konferenciáról. A tábor - amelyre Európa több országából érkeztek vietnami fiatalok – fő témája „a múlt visszakeresése a jövőhöz vezető út alapja” volt, a színes programok, a konferencia mellett rendezett fotó-kiállításon a vietnami szigetek szépségét, a gazdasági fejlődésüket, történelmüket mutatták be. Baráti Társaságunkat az elnök mellett Dr. Füstné Tran Thi Hanh és Heiszmann György képviselte.

2.                  Az elnök jelezte, hogy Ho Chi Minh városi testvér szervezetünk augusztus 20-án ünnepi rendezvényen emlékezett meg Magyarország nemzeti ünnepéről.  A rendezvényen részt vett Magyarország Ho Chi Minh városban akkreditált főkonzulja, Dr. Baloghdy Tibor. Az ünnepség alkalmából a VSZK miniszterelnöksége munkájukat elismerő oklevelet adott át a VMBT HCM városi szervezetének..

Az elnök levélben fejezte ki a MVBT tagságának jókívánságát az elismerés alkalmából.

                   3.        A VSZK Függetlensége kikiáltásának 73. 

                   évfordulója alkalmából

a.  Az elnök levélben fejezte ki jókívánságait a testvér szervezetek vezetői felé;

b.  A vietnami nagykövetség meghívására a MVBT több tagja részt vett a

Stefánia Palotában, 2018.08.28-án rendezett fogadáson, amelyről a vietnami sajtó részletesen beszámolt. A fogadáson Nguyen Tien Thuc nagykövet, megnyitójában áttekintette a két ország kapcsolatainak elmúlt évi alakulását, amely időszakban több magas rangú delegáció cserékjére került sor. A magyar kormány nevében Szilas Cecília, a külgazdasági és külügyminisztériu7m helyettes államtitkára fejezte ki jókívánságait, nagyra értékelve a magyarországi vietnami kolónia tevékenységét a két ország közötti kapcsolatok elmélyítésében.

4.                  Az elnök értékelte Nguyen Phu Trong KP főtitkár, 2018.09.08-11. közötti, magyarországi látogatásához kapcsolódó eseményeket.

a.       Jelezte, hogy a látogatás megelőzően Váraljai Márton cikket írt „A mai Vietnamról, a magyar – vietnami kapcsolatokról” , amelyet honlapunkon, illetve a facebook-on nyitott oldalunkon hoztunk nyilvánosságra.

b.      Beszámolt, hogy a magyar miniszterelnöki kabinet meghívására 09.10-én részt vett a Nguyen Phu Trong tiszteletére, a Parlamentben adott díszebéden, ahol Orbán Viktor miniszterelnök igen hasznosnak és előremutatónak értékelte a tárgyalásokat, azok új korszakot nyitnak a két ország kapcsolataiban.

c.       Értékelte a MVBT képviselőinek, a VKP főtitkárával szervezett, 09.10-i találkozóját.

d.      Tájékoztatást adott a 09.11-én rendezett Magyar-Vietnami Rektori Konferenciáról, ahol több együttműködési megállapodás került aláírásra magyar és vietnami felsőoktatási intézmények között.

5.                  Az elnök jelezte, hogy a Magyar-Vietnami Kapcsolatért Alapítvány meghívta a Társaság vezetőségének több tagját a simontornyai  „Dai Bi” Buddhista Szentély 09.19-i  avató ünnepségére. Sajnálattal állapította meg, hogy az elnökség tagjai, más elkötelezettségeik miatt, nem tudnak részt venni az ünnepségen.

6.                  Az elnök jelezte, hogy HCM városban 10.05-08. között kerül megrendezésre a Magyar Filmhét, amelyen öt magyar film kerül bemutatásra.  

7.                  Az elnök megerősítette, hogy Szolnokon 10.09-én kerül megrendezésre a „Vietnamtól napjainkig” című veterán békefenntartó találkozó, amelyen az elnökség több tagja is részt vesz, illetve az elnök rövid hozzászólásában mutatja be a NEFB 1973-75 közötti tevékenységét.

    8.         Az elnökség megtárgyalta a 09.14-re tervezett 

    Baráti Találkozó előkészületeinek helyzetét.

a.       Beszámol a 09.05-én, az étterem vezetőjével lefolytatott megbeszélésről, amely alapján az árajánlat már beérkezett, azt az elnökség elfogadta;

b.      Dr. Füstné Tran Thi Hanh és Nguyen Duc Thuan ismertette a javasolt kulturális műsor részleteit, amit az elnökség elfogadott;

c.       Az elnök tájékoztatást adott a részvételre jelentkezettek számáról.

9.                  A MVBT honlap helyzetére vonatkozóan az elnök jelezte, hogy több figyelmeztetés érkezett a honlap illetéktelen használatára vonatkozóan, ami alapján a honlapot működtető vállalkozás felé intézkedés történt a biztonság fokozására. A honlap javasolt modernizálására irányuló javaslat elfogadása kérdésében az elnökség a működtető vállalkozással történő megbeszélés, illetve ajánlat beérkezése után dönt.

10.                  Az elnök jelentést tett a Társaság pénzügyi helyzetéről , ennek megfelelően a Társaság 2018.09.12-én

a.       Bankszámlán:                            210.564.-

b.      Házi pénztárban:                       312.267.-

c.       Összesen:                                   522.831.- Ft-tal rendelkezett.

11.                  Az egyéb kérdések között:

1.      Váraljai Márton választ vár az Óbudai Kulturális Központban korábban berendezett kiállítás anyagának aktuális helyzetét illetően;

2.      Vermes József jelezte, hogy 10.09-én elhozza Rákóczifalváról a korábbi kiállításunk anyagát.

3.      Kolossváry Miklós jelezte, hogy a BM Duna Palota illetékesétől ajánlat érkezett részére festményeinek októberi kiállítására. Mivel a korábban őszre tervezett kiállításunkat nem tudjuk megszervezni, így az anyag BM Duna Palota részére történő biztosításának nincs akadálya.

4.      Nagy Gyula beszámolt Nhi főhadnagy hamvainak kihantolása ügyében történt lépésekről, amely szerint a családtag (fia) beutazásának intézése megkezdődött, a kihantolás és a hamvak elszállítása ügyében az illetékes szervekkel megtörtént az egyeztetés.

12.              Az elnökség a soron következő ülését 2018.10. 17-én 18,00-kor  tartja a Honvéd Kulturális Központban (218.terem).

 

 

 


MVBT elnökségi ülés

2013.08.14-én 17,00-18,30

Honvéd Kulturális Központ

 

 

 

I.         Jelen volt:      Dr. Botz László

                                   Dr. Füstné Tran Thi Hanh

Nagy Gyula

Nguyen Phuong Thao

Nguyen Piroska

Stefani György

                                   Váraljai Márton

                                   Kolossváry Miklós (meghívott)

 

 

II.        Megbeszélt témák:

 

 

1.         Az elnök értékelte Hanoi- Son Tay város, valamint a VMBT delegációinak 2013.07.15-18-i magyarországi látogatását.

 

            a.         Jelezte, hogy Budapest 3. kerületének önkormányzata magas szintű programot szervezett a vietnami delegáció részére, amelynek során – a rövid idő ellenére is – igyekeztek komplex képet adni Budapestről, azon belül hangsúlyt helyezve Óbuda nevezetességeire. A látogatás alatt Szándéknyilatkozat került aláírásra, amelyben az együttműködés területeinek a

            - kultúra és művelődés

            - oktatás

            - gazdaság, ezen belül kiemelt figyelmet fordítva a túrizmusra

            - üzleti és vállalkozói szféra képviselői kapcsolatának és együttműködésének elősegítése.

            A kultúra és művelődés területén Óbuda szándékában áll elősegíteni Duong Lam falu egyik objektumának rehabilitálási munkáját.

 

            b.         A MVBT rendelkezésére biztosított program – büfé-ebéd – lebonyolítását az elnök összességében jónak értékelte, figyelembe véve a Társaság anyagi lehetőségeit is.

 

            c.         Az elnök jelezte, hogy Baumann Irén, az óbudai önkormányzat képviselője, a Bridge Tours Utazási Iroda tulajdonosa tervei között szerepel egy magyar-vietnami relációra koncentráló turista iroda fejlesztése (utaztatás és programszervezés Magyarországon és a délkelet-ázsiai térségben), amely projekthez szívesen venné a Társaság támogatását. Az elnökség a gondolatot jónak ítélte és felhatalmazta az elnököt a részletek további tárgyalására.

 

2.         Az elnök tájékoztatást adott Nguyen Thien Nhan, a VSZK miniszterelnök-helyettesének magyarországi látogatásáról, hangsúlyozva, hogy – ellentétben a korábbi évek gyakorlatával - a látogatásról sem előzetesen, sem utólag nem kaptunk információkat a nagykövetségtől.

            A látogatásról, annak egyes részleteiről az MTI 2013.07.30-i tudósításából, illetve a VietHung Ipari Egyetem rektorának 2013.08.06-i leveléből értesültünk.

            Nguyen Thien Nhan úr 07.30-án látogatás tett a vietnami nagykövetségen, a „belső tájékoztatásra” meghívást kapott Dr. Füstné Tran Thi Hanh – elnökségünk tagja – is. A találkozó során Ngo Duy Ngo nagykövet tájékoztatta a miniszterelnök-helyettest a kapcsolatok alakulásáról, ugyanakkor Nguyen Thien Nhan röviden értékelte az aktuális vietnami belpolitikai helyzetet, illetve tájékoztatást adott magyarországi tárgyalásairól (a Paks-i látogatásról, a felsőoktatás területén, 40 fő vietnami hallgató részére felajánlott ösztöndíjról).

 

3.         Az elnök jelezte, hogy Hanoiból kapott információk szerint Truong Tan Son, a VSZK elnöke 2013. szeptember hónapban, hivatalos látogatásra, Budapestre érkezik. A látogatás időpontjára, tematikájára vonatkozóan nem áll rendelkezésünkre információ.

 

4.         Dr. Füstné Tran Thi Hanh tájékoztatta az elnökséget, hogy műkedvelő „Bohém Klub” tánccsoportjuk tagjaként 08.10-én a Csepeli Munkás Otthonban lépett fel, illetve 08.18-án ugyanott megismétlik a nagy sikert aratott előadásukat. Műsorukkal támogatni kívánják a két nép kultúrájának megismertetését.

Dr. Füstné Tran Thi Hanh jelezte, hogy 08.10-én a kőbányai Hotel Chesscom Budapest-ben részt vett a Vietnamból Budapestre látogató Nguyen Duy költő tiszteletére rendezett Irodalmi Est-en.

5.         Az elnök tájékoztatta az elnökséget Vladimir Tojagic szerb NGO alkalmazott megkereséséről, aki támogatást kért a Társaságunktól, hogy vietnami beutazásához a vízumot kedvezményesen kaphassa meg. Tojagic urat az elnök a VSZK budapesti nagykövetségének konzuljához irányította, aki a nagykövet döntése alapján elutasította a szerb kérelmet.

6.         Nagy Gyula tájékoztatást adott a HM kegyeleti témában tervezett, illetve meghozott döntéseiről. Ezek értelmében változások várhatók a hősi halottakra való megemlékezések katonai biztosításában (őrség, zene, koszorú). Társaságunk NEFB hősi halottaira való 2014. árpilisi megemlékezésünk várhatóan megtartható, arra a tárca koszorút is biztosít.

7.         Az elnök emlékeztetett arra, hogy 2013.09.02-án 17,00-kor Körmenden Vietnami Bélyegkiállítás kerül megrendezésre (Dr. Déri Miklós szervezésében). A rendezvényen Nguyen Piroska, mint versmondó lép fel. Stefani György tájékoztatása szerint Szirmai Ernő Toperczer István tagtársunk fotó kiállítását is tervezi a rendezvényre biztosítani. Ismereteink szerint a nagykövetség több munkatársa is részt vesz az eseményen, arra a nagykövetség catering-et is biztosít.

8.         Nguyen Piroska jelezte, hogy Dr. Déri Miklós 2013.09.06-án Szombathelyen, a helyi könyvtárban tart előadást a magyar-vietnami kapcsolatokról.

9.         A korábban jelzett, 2013.09.06-i Vietnami Nemzeti Ünnepi fogadásra vonatkozóan nincs információnk.

10.       Nagy Gyula emlékeztetett, hogy az elnökség mandátuma 2013. 10.26-án lejár, legkésőbb novemberben tisztújító közgyűlést kell tartani. Határozat született arra vonatkozóan, hogy a jelölőbizottságra vonatkozóan az elnökség tagjai 08.21-ig javaslatot tesznek. Nagy Gyula felajánlotta, hogy vállalja a tisztújító közgyűlés levezetését, illetve elkészíti a közgyűlés programját.

            A jelölőbizottságot az elnökség írásban kéri fel a feladat elvégzésére.

 

 

III.                  Pénzügyi helyzet