Közlemények » Elnökségi ülés jegyzőkönyve

MVBT elnökségi ülés

2019.02.13-én 18,00-19,00

Honvéd Kulturális Központ

 

 

 I.        Jelen volt:   Dr. Botz László

                            Bányai Levente

Dr. Kovács Tamás

Nguyen Thanh Huong

Váraljai Márton

Kolossváry Miklós (EB)

Vermes József (EB)

 

 

II. Megbeszélt kérdések: 

 

1.                 Az elnök röviden értékelte a 01.07-i közgyűlést. megállapította, hogy továbbra is igen alacsony a részvétel, a tagság 39 %-a vett csak részt a közgyűlésen.

2.                 Az elnök értékelte a 01.23-i, nagyszabású TÉT fogadást , amelyre a Társaság részéről 24 fő kapott meghívást. Az interneten elérhető beszámolók és fotók alapján tájékoztatást adott a vietnami testvérszervezetek (Hanoi és Ho Chi Minh város) TÉT ünnepségeiről, amelyeken megjelentek a magyar nagykövetség, illetve a főkonzulátus munkatársai is.

3.                 Az interneten elért információ alapján tájékoztatta az elnökség tagjait a Vietnami Baráti Társaságok Szövetsége új elnökének, Nguyen Phuong Nga asszony megválasztásáról (Dr. Botz László)

4.                 Az elnök jelezte, hogy a Magyar – Vietnami Üzleti Tanács 01.29-én megtartotta soros ülését, amelyen a Külgazdasági és Külügyminisztérium helyettes államtitkára, Szilas Cecília beszélt a magyar-vietnami kapcsolatok helyzetéről, illetve Zupkó Gábor, az Európai Bizottság Magyarországi képviseletének vezetője vázolta az EU-Vietnam szabadkereskedelmi megállapodása aktualitásait. Társaságunk elnöke és alelnöke betegség, illetve akadályoztatás miatt nem tudott részt venni az ülésen.

5.                 Vermes József tájékoztatást adott a Magyarországi Vietnamiak Egyesülete által szervezett 02.02-i TÉT rendezvényéről. A nagyszabású rendezvényen rekord számú (kb. 1500 fő) résztvevő jelent meg. Társaságunkat Vermes József, Engedi Sándor, Bakos Ferenc és Vámosi János képviselte

6.                 Az elnök tájékoztatást adott  a Radnóti Miklós ELTE Gyakorló iskola 02.08-i Vietnami Kulturális Nap rendezvényéről. Tekintettel az intézmény elkötelezettségére, a vietnami élet és kultúra bemutatása készségére célszerűnek tartotta a kapcsolat erősítését, az intézmény illetékeseinek meghívását a Társaság rendezvényeire, illetve felajánlani előadások, élménybeszámolók tartását a diákoknak.

7.      Az elnök áttekintette a „Magyar katonák Dél-Vietnamban, 1973-1975” c. könyv elkészítésének eddigi folyamatát, a megtett intézkedéseket. Jelezte, hogy 01.18-án – a szerzők jelenlétében - tárgyalást folytatott a Kiadó illetékesével, elfogadásra került a benyújtott szinopszis, megállapodás született a kézirat leadásának határidejéről (2020.03.31.). Az elnök a volt NEFB tagok részére felhívást küld ki, amelyben írott és képi anyagok biztosítását kéri.

         Bányai Levente jelezte, hogy néhány veteránt már megkeresett a jelzett kéréssel kapcsolatban.

8.      A 2019. I félévi rendezvénynaptár pontosítása keretében az elnök bejelentette, hogy

03.27-én a „Missziós Történetek” sorozat keretében Hajdú László ezredes tart előadást az 1973.04.07-i helikopter tragédiáról ;

04.05-én tartjuk meg hagyományos megemlékezésünket hősi halott bajtársaink sírjainál, a Farkasréti temetőben;

04.26-án megrendezzük Társaságunk hagyományos tavaszi baráti találkozóját a Térképész Székházban;

05.07-én megemlékezünk a Dien Bien Phu-i győzelem 65. évfordulójáról, a Honvéd Kulturális Központban szervezett rendezvényünkön Váraljai Márton alelnök tart előadást az eseményről.

7.                 Az elnök jelezte, hogy Török Judit, a Panoráma Világklub és Magazin munkatársa sajtóregisztráció iránti kérelmével kereste meg az elnökséget. Az elnökség döntése szerint Török Judit részére minden esetben meghívót küldünk a Társaság rendezvényeire.

8.      Az elnök bejelentette, hogy Dr. Hollósi Mihály, Nguyen Piroska és Stégner Lajos megküldték a MVBT civil társasághoz való csatlakozásukat jelző nyilatkozatokat. Társaságunk taglétszáma ezzel 116 főre emelkedett.

NEFB veterántársaink közül az elmúlt időszakban elhunyt két fő, Miljanovics György 2018.12.31-én, Róbert László 2019.02.07-én. Emléküket megőrizzük.

 

9.     Egyék kérdések között Váraljai Márton jelezte, hogy 03.12-én 14,00-16,30 között előadást tart Vietnamról a Károly Gáspár Egyetemen, az elnök tájékoztatta ez elnökséget, hogy az év nyarán újra megnyitásra kerül Hanoiban a magyar katonai attaséhivatal.

10.   Az elnök tájékoztatást adott a Társaság aktuális (2019.02.10-i) 

   pénzügyi helyzetéről :

  a.   Januári pénzmozgás (bevételek, kiadások)

                                                                                   i.       Tagi támogatás 269.300.-                                                                              ii.      Kiadás:                 

11.224.- (Banki költség, irodaszer)

b.     Bankszámlán:                  269.545.-

c.      Házi pénztárban:             470.720.-

d.     Összesen:                         739.265.- Ft.

 

 

Következő elnökségi ülés időpontja:  2019.03.13.18,00-kor a Honvéd Kulturális Központ 2018. termében.

 


MVBT elnökségi ülés

2013.08.14-én 17,00-18,30

Honvéd Kulturális Központ

 

 

 

I.         Jelen volt:      Dr. Botz László

                                   Dr. Füstné Tran Thi Hanh

Nagy Gyula

Nguyen Phuong Thao

Nguyen Piroska

Stefani György

                                   Váraljai Márton

                                   Kolossváry Miklós (meghívott)

 

 

II.        Megbeszélt témák:

 

 

1.         Az elnök értékelte Hanoi- Son Tay város, valamint a VMBT delegációinak 2013.07.15-18-i magyarországi látogatását.

 

            a.         Jelezte, hogy Budapest 3. kerületének önkormányzata magas szintű programot szervezett a vietnami delegáció részére, amelynek során – a rövid idő ellenére is – igyekeztek komplex képet adni Budapestről, azon belül hangsúlyt helyezve Óbuda nevezetességeire. A látogatás alatt Szándéknyilatkozat került aláírásra, amelyben az együttműködés területeinek a

            - kultúra és művelődés

            - oktatás

            - gazdaság, ezen belül kiemelt figyelmet fordítva a túrizmusra

            - üzleti és vállalkozói szféra képviselői kapcsolatának és együttműködésének elősegítése.

            A kultúra és művelődés területén Óbuda szándékában áll elősegíteni Duong Lam falu egyik objektumának rehabilitálási munkáját.

 

            b.         A MVBT rendelkezésére biztosított program – büfé-ebéd – lebonyolítását az elnök összességében jónak értékelte, figyelembe véve a Társaság anyagi lehetőségeit is.

 

            c.         Az elnök jelezte, hogy Baumann Irén, az óbudai önkormányzat képviselője, a Bridge Tours Utazási Iroda tulajdonosa tervei között szerepel egy magyar-vietnami relációra koncentráló turista iroda fejlesztése (utaztatás és programszervezés Magyarországon és a délkelet-ázsiai térségben), amely projekthez szívesen venné a Társaság támogatását. Az elnökség a gondolatot jónak ítélte és felhatalmazta az elnököt a részletek további tárgyalására.

 

2.         Az elnök tájékoztatást adott Nguyen Thien Nhan, a VSZK miniszterelnök-helyettesének magyarországi látogatásáról, hangsúlyozva, hogy – ellentétben a korábbi évek gyakorlatával - a látogatásról sem előzetesen, sem utólag nem kaptunk információkat a nagykövetségtől.

            A látogatásról, annak egyes részleteiről az MTI 2013.07.30-i tudósításából, illetve a VietHung Ipari Egyetem rektorának 2013.08.06-i leveléből értesültünk.

            Nguyen Thien Nhan úr 07.30-án látogatás tett a vietnami nagykövetségen, a „belső tájékoztatásra” meghívást kapott Dr. Füstné Tran Thi Hanh – elnökségünk tagja – is. A találkozó során Ngo Duy Ngo nagykövet tájékoztatta a miniszterelnök-helyettest a kapcsolatok alakulásáról, ugyanakkor Nguyen Thien Nhan röviden értékelte az aktuális vietnami belpolitikai helyzetet, illetve tájékoztatást adott magyarországi tárgyalásairól (a Paks-i látogatásról, a felsőoktatás területén, 40 fő vietnami hallgató részére felajánlott ösztöndíjról).

 

3.         Az elnök jelezte, hogy Hanoiból kapott információk szerint Truong Tan Son, a VSZK elnöke 2013. szeptember hónapban, hivatalos látogatásra, Budapestre érkezik. A látogatás időpontjára, tematikájára vonatkozóan nem áll rendelkezésünkre információ.

 

4.         Dr. Füstné Tran Thi Hanh tájékoztatta az elnökséget, hogy műkedvelő „Bohém Klub” tánccsoportjuk tagjaként 08.10-én a Csepeli Munkás Otthonban lépett fel, illetve 08.18-án ugyanott megismétlik a nagy sikert aratott előadásukat. Műsorukkal támogatni kívánják a két nép kultúrájának megismertetését.

Dr. Füstné Tran Thi Hanh jelezte, hogy 08.10-én a kőbányai Hotel Chesscom Budapest-ben részt vett a Vietnamból Budapestre látogató Nguyen Duy költő tiszteletére rendezett Irodalmi Est-en.

5.         Az elnök tájékoztatta az elnökséget Vladimir Tojagic szerb NGO alkalmazott megkereséséről, aki támogatást kért a Társaságunktól, hogy vietnami beutazásához a vízumot kedvezményesen kaphassa meg. Tojagic urat az elnök a VSZK budapesti nagykövetségének konzuljához irányította, aki a nagykövet döntése alapján elutasította a szerb kérelmet.

6.         Nagy Gyula tájékoztatást adott a HM kegyeleti témában tervezett, illetve meghozott döntéseiről. Ezek értelmében változások várhatók a hősi halottakra való megemlékezések katonai biztosításában (őrség, zene, koszorú). Társaságunk NEFB hősi halottaira való 2014. árpilisi megemlékezésünk várhatóan megtartható, arra a tárca koszorút is biztosít.

7.         Az elnök emlékeztetett arra, hogy 2013.09.02-án 17,00-kor Körmenden Vietnami Bélyegkiállítás kerül megrendezésre (Dr. Déri Miklós szervezésében). A rendezvényen Nguyen Piroska, mint versmondó lép fel. Stefani György tájékoztatása szerint Szirmai Ernő Toperczer István tagtársunk fotó kiállítását is tervezi a rendezvényre biztosítani. Ismereteink szerint a nagykövetség több munkatársa is részt vesz az eseményen, arra a nagykövetség catering-et is biztosít.

8.         Nguyen Piroska jelezte, hogy Dr. Déri Miklós 2013.09.06-án Szombathelyen, a helyi könyvtárban tart előadást a magyar-vietnami kapcsolatokról.

9.         A korábban jelzett, 2013.09.06-i Vietnami Nemzeti Ünnepi fogadásra vonatkozóan nincs információnk.

10.       Nagy Gyula emlékeztetett, hogy az elnökség mandátuma 2013. 10.26-án lejár, legkésőbb novemberben tisztújító közgyűlést kell tartani. Határozat született arra vonatkozóan, hogy a jelölőbizottságra vonatkozóan az elnökség tagjai 08.21-ig javaslatot tesznek. Nagy Gyula felajánlotta, hogy vállalja a tisztújító közgyűlés levezetését, illetve elkészíti a közgyűlés programját.

            A jelölőbizottságot az elnökség írásban kéri fel a feladat elvégzésére.

 

 

III.                  Pénzügyi helyzet