Közlemények » Elnökségi ülés jegyzőkönyve

 

MVBT elnökségi ülés

2019.04.10-én 18,00-19,00

Honvéd Kulturális Központ

 

 I.        Jelen volt:   Dr. Botz László

                            Bányai Levente

Nguyen Duc Thuan

Nguyen Thanh Huong

Váraljai Márton

Kolossváry Miklós (EB)

Heiszmann György (EB)

Vermes József (EB)

 

II.        Megbeszélt kérdések: 

1.                               Az elnök és Bányai Levente tájékoztatást adott  Nagy Gyula elnökségi tagunk egészségi állapotáról. Jobbulást és mielőbbi teljes felgyógyulást kívánunk Nagy Gyula barátunknak!

2.                               Az elnök értékelte a 03.27-i Missziós Történetek sorozat keretében  megrendezett, a vietnami helikopter tragédia hátteréről, Hajdú László ny. ezredes kutatásairól szól előadását. Megállapította, hogy az előadás több új, eddig nem ismert részletre is rávilágított, s ezzel elfogadhatóbb magyarázatot adott az esemény bekövetkeztének okaira.

a.                               Az elnök beszámolt a VMBT alelnökeivel, Vo Van Mai-al és Pham Viet Son-nal 04.01-én folytatott megbeszélésekről, amelynek során részletes tájékoztatást kaphattunk

                                                 i.      a VMBT 2019 őszére tervezett, tisztújító kongresszusának előkészületeiről;

                                               ii.      a potenciálisan figyelembe vehető új elnök személyéről;

                                            iii.      a Vietnami Baráti Társaságok Szövetsége új elnökének kinevezéséről;

                                            iv.      a korábban Magyarországon tanult vietnami katonák mintegy 80 fős csoportjának 2020-ra tervezett látogatásáról.

                                               v.      Hanoi Son Tay kerülete Népi Bizottságának elnöke által vezetett delegáció 2019.szeptember hónapra tervezett magyarországi látogatásáról.

3.                               Az elnök röviden értékelte a 04.05-i koszorúzási rendezvényt. Elismeréssel említette, az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 1. Katonai Igazgatási Központ kegyeleti részlege vezetőjének, Ganzler Ferencné századosnak hathatós támogatását, amelynek eredményeként Cziboly Csaba sírja felújításra került. Jelezte ugyanakkor, hogy felvette a kapcsolatot Dr. Boda József ny.nb.vezérőrnaggyal, a BM tanácsadó testület békefenntartó missziókkal foglalkozó tagjával, Dylski Aurél sírjának felújítása érdekében.

4.                               Az elnök beszámolt a „Magyar katonák Dél-Vietnamban, 1973-1975” c. könyv készítésének folyamatáról, amely kézirat első része a tervek szerint április végére lesz hozzáférhető, amikor lehetőség adódik a betekintésre, vélemények megfogalmazására.

5.                               Az elnökség megtárgyalta a 04.26-ra tervezett Baráti Találkozó előkészületeit:

                                                 i.      03.15-án megtörtént az egyeztetés a MVE alelnökével, Phung Kim San–el, miszerint a rendezvényt közösen szervezzük és finanszírozzuk;

                                               ii.      Bányai Levente lekötötte a helyszínt a Geodézia Zrt. vezetésénél;

                                            iii.      Az elnök, Bányai Levente és Nguyen Duc Thuan megbeszélést folytatott a Geodézia étterem-vezetőjével, Faludi Tamással, megrendelésre került a felszolgálni tervezett ételsor;

                                            iv.      Dr. Füstné Tran Thi Hanh információi alapján összeállításra és megrendelésre került a rendezvényen felszolgálni tervezett vietnami ételsor, valamint lekötésre került a tervezett kulturális program;

                                               v.      A meghívók (VSZ nagykövetség, MVBT tagság részére) kiküldésre kerültek, a MVE saját tagjai részére önállóan küldi ki a meghívókat;

                                            vi.      A visszajelzéseket 04.22-ig kértük.

6.                               A 05.07-i Dien Bien Phu-i győzelem alkalmából rendezendő előadás előkészületeit illetően az elnök felkérte

                                                 i.      Kolossváry Miklóst a helység (HKK218. terem) biztosításának ellenőrzésére;

                                               ii.      Váraljai Márton-t az előadás megtartására, illetve a kiküldendő meghívók szövegének összeállítására;

7.                               Az elnök javasolta egy 4-5 fős képviseleti csoport összeállítását a zalaegerszegi Ho Chi Minh emlékműnél, a 05.19-i születési évfordulós megemlékezésen való részvételre. Jelezte, hogy egyeztet a VSZK nagykövetséggel is, az esetleges közös megjelenést illetően.

8.                               Az elnök jelezte, hogy a pákozdi Békefenntartók Napja rendezvényre még nem érkezett meghívás, de tervezzük a MVBT képviselőinek részvételét. Az elnök pontosít az MH Parancsnoksággal.

9.                               Az elnök bejelentette, hogy a 2018-ban forgatott, „Magyarok a vietnami háborúban” c. dokumentumfilm elkészült, a bemutatóra megfelelő vetítőterem rendelkezésre állása esetén kerülhet a későbbiekben sor.

10.                          Egyéb kérdésként Váraljai Márton érdeklődött a korábban, a III. kerület részére biztosított vietnami kiállítási anyagról. Az elnök lépéseket tesz a jelzett anyag visszaszármaztatására.

11.                          Az elnök tájékoztatás a Társaság 2019.04.10-i pénzügyi helyzetéről:

                                                 i.      Márciusi pénzmozgás (bevételek, kiadások)

Bevétel/Tagi támogatás:    6.000.-

Kiadás:                              1.532.- (Banki költség, koszorú)

ii.   Aktuálisan a MVBT rendelkezik:

     Bankszámlán:                   302.556.-

     Házi pénztárban:               453.220.-

     Összesen:                          755.776.- Ft-tal.

12.                          Az elnökség következő ülését  2019. május 14-én 18,00-kor tartja a Honvéd Kulturális Központ 2018. termében.

 

MVBT elnökségi ülés

2019.03.13-én 18,00-19,00

Honvéd Kulturális Központ

 

 I.        Jelen volt:   Dr. Botz László

                            Bányai Levente

Le Kim Thoa

Nguyen Duc Thuan

Nguyen Thanh Huong

Váraljai Márton

Kolossváry Miklós (EB)

Heiszmann György (EB)

Vermes József (EB)

 

II. Megbeszélt kérdések: 

1.                 Az elnök jelezte, hogy a „Volt egyszer egy misszió – Vietnam 1973-1975” c. dokumentumfilm TV-s bemutatás A DOQ TV csatornán a következő időpontokban kerül vetítésre:

03.12.    18:00 premier

03.13.    10:30-ismétlés

03.14.    23:00-ismétlés

03.16.    20:00-ismétlet

03.17.    16:00-ismétlés

03.24.    16:00-ismétlés

Az időpontokról az érdeklődőket a Társaság honlapján és a FB oldalon tájékoztattuk  

2.                 Az elnök tájékoztatást adott a  „Magyar katonák Dél-Vietnamban, 1973-1975” c. könyv elkészítésének folyamatáról, amely során anyaggyűjtésre vonatkozó felhívást tettünk közzé a veteránok körében, amelyre ez ideig Heiszmann György, Bernáth Kálmánné, Kolossváry Miklós reagált feljegyzések és fotók rendelkezésre bocsájtásával.

Bányai Levente jelezte, hogy néhány veterán társát külön levélben kérte, hogy járuljanak hozzá a gyűjtéshez.

3.                 Az elnök tájékoztatást adott Hajdú László 2019. március 27-i előadásának előkészületeiről:

                                                                                   i.      Tájékoztatás és meghívó a honlapon és a FB oldalon került közlésre

ii.      Helyszín biztosítása  megtörtént (HKK Pódium Bár)

iii.      Hangosítás, vetítés technikai biztosítására az elnök felkeresi a HKK illetékesét

iv.      A sajtóbiztosításra intézkedés történt.

4.                 Az elnökség megtárgyalta a  04.05-i koszorúzási rendezvény előkészületeit, amelynek során a

a.     Hivatalos szervek felkérésére a levelek kiküldésre kerültek

b.     Meghívók kiküldésre kerültek

c.      A moderátor feladatot Dr. Botz László látja el, a megemlékező beszéd megtartására Imre Lajos társunkat kérjük fel

d.     Sírhelyek rendbetételére intézkedés történt, várhatóan a síremlékek felújítása 04.05-re befejeződik.

e.      A MVBT koszorújának biztosításáért Váraljai Márton felelős.

5.                 Az elnökség megtárgyalta a 04.26-ra tervezett Baráti Találkozó előkészületei feladatait:

a.     Felkérte Nguyen Duc Thuan-t, hogy a közös rendezés részleteit illetően egyeztessen a MVE vezetőségével

b.     Bányai Levente intézkedett a helyszín biztosítására, a Geodézia Székház vezetése engedélyezte az igénybevételt

c.      A program összeállítására, előadó/fellépők felkérésére Dr. Füstné Tran Thi Hanh, Nguyen Thanh Huong és Le Kim Thoa kapott feladatot

d.     A catering tervezésére és az étteremvezetővel történő megbeszélésre április első hetében kerül sor Dr. Botz László, Bányai Levente és Dr. Füstné Tran Thi Hanh részvételével.

e.      A rendezvényre szóló meghívók kiküldéséért Dr. Botz László és Nguyen Duc Thuan felelős.

6.                 Az elnök jelezte, hogy a „Magyarok a vietnami háborúban” c. dokumentumfilm készítőinek tájékoztatása szerint a film bemutatásra kész, a bemutatásához helység biztosítása érdekében az elnök tárgyalást kezdeményez a HKK illetékesével.

7.                 Az elnök ismertette Kerényi Ádám, a MTA Világgazdasági Intézet kutatójának támogatást kérő levelét. Az elnökség megvizsgálja a kérés teljesítésének lehetőségét.

8.                 Új tagok jelentkezését az elnökség tudomásul vette:

a.     Nguyen Anh Tuan

b.     Vu Thuy Hoa

c.      Pákozdi László (VIET JOB KFT)

9.                     Az elnök tájékoztatást adott a Társaság aktuális (2019.03.13-i)   pénzügyi helyzetéről :

a.     Februári pénzmozgás (bevételek, kiadások)

i.      Tagi támogatás:     35.000.-

ii.      Kiadás:                    7.487.- (Banki költség, virág)

b.     Bankszámlán:              283.013.-

c.      Házi pénztárban:         475.720.-

d.     Összesen:                     758.733.- Ft.

 

Következő elnökségi ülés időpontja:  2019.04.10.18,00-kor a Honvéd Kulturális Központ 2018. termében.

 

 


MVBT elnökségi ülés

2013.08.14-én 17,00-18,30

Honvéd Kulturális Központ

 

 

 

I.         Jelen volt:      Dr. Botz László

                                   Dr. Füstné Tran Thi Hanh

Nagy Gyula

Nguyen Phuong Thao

Nguyen Piroska

Stefani György

                                   Váraljai Márton

                                   Kolossváry Miklós (meghívott)

 

 

II.        Megbeszélt témák:

 

 

1.         Az elnök értékelte Hanoi- Son Tay város, valamint a VMBT delegációinak 2013.07.15-18-i magyarországi látogatását.

 

            a.         Jelezte, hogy Budapest 3. kerületének önkormányzata magas szintű programot szervezett a vietnami delegáció részére, amelynek során – a rövid idő ellenére is – igyekeztek komplex képet adni Budapestről, azon belül hangsúlyt helyezve Óbuda nevezetességeire. A látogatás alatt Szándéknyilatkozat került aláírásra, amelyben az együttműködés területeinek a

            - kultúra és művelődés

            - oktatás

            - gazdaság, ezen belül kiemelt figyelmet fordítva a túrizmusra

            - üzleti és vállalkozói szféra képviselői kapcsolatának és együttműködésének elősegítése.

            A kultúra és művelődés területén Óbuda szándékában áll elősegíteni Duong Lam falu egyik objektumának rehabilitálási munkáját.

 

            b.         A MVBT rendelkezésére biztosított program – büfé-ebéd – lebonyolítását az elnök összességében jónak értékelte, figyelembe véve a Társaság anyagi lehetőségeit is.

 

            c.         Az elnök jelezte, hogy Baumann Irén, az óbudai önkormányzat képviselője, a Bridge Tours Utazási Iroda tulajdonosa tervei között szerepel egy magyar-vietnami relációra koncentráló turista iroda fejlesztése (utaztatás és programszervezés Magyarországon és a délkelet-ázsiai térségben), amely projekthez szívesen venné a Társaság támogatását. Az elnökség a gondolatot jónak ítélte és felhatalmazta az elnököt a részletek további tárgyalására.

 

2.         Az elnök tájékoztatást adott Nguyen Thien Nhan, a VSZK miniszterelnök-helyettesének magyarországi látogatásáról, hangsúlyozva, hogy – ellentétben a korábbi évek gyakorlatával - a látogatásról sem előzetesen, sem utólag nem kaptunk információkat a nagykövetségtől.

            A látogatásról, annak egyes részleteiről az MTI 2013.07.30-i tudósításából, illetve a VietHung Ipari Egyetem rektorának 2013.08.06-i leveléből értesültünk.

            Nguyen Thien Nhan úr 07.30-án látogatás tett a vietnami nagykövetségen, a „belső tájékoztatásra” meghívást kapott Dr. Füstné Tran Thi Hanh – elnökségünk tagja – is. A találkozó során Ngo Duy Ngo nagykövet tájékoztatta a miniszterelnök-helyettest a kapcsolatok alakulásáról, ugyanakkor Nguyen Thien Nhan röviden értékelte az aktuális vietnami belpolitikai helyzetet, illetve tájékoztatást adott magyarországi tárgyalásairól (a Paks-i látogatásról, a felsőoktatás területén, 40 fő vietnami hallgató részére felajánlott ösztöndíjról).

 

3.         Az elnök jelezte, hogy Hanoiból kapott információk szerint Truong Tan Son, a VSZK elnöke 2013. szeptember hónapban, hivatalos látogatásra, Budapestre érkezik. A látogatás időpontjára, tematikájára vonatkozóan nem áll rendelkezésünkre információ.

 

4.         Dr. Füstné Tran Thi Hanh tájékoztatta az elnökséget, hogy műkedvelő „Bohém Klub” tánccsoportjuk tagjaként 08.10-én a Csepeli Munkás Otthonban lépett fel, illetve 08.18-án ugyanott megismétlik a nagy sikert aratott előadásukat. Műsorukkal támogatni kívánják a két nép kultúrájának megismertetését.

Dr. Füstné Tran Thi Hanh jelezte, hogy 08.10-én a kőbányai Hotel Chesscom Budapest-ben részt vett a Vietnamból Budapestre látogató Nguyen Duy költő tiszteletére rendezett Irodalmi Est-en.

5.         Az elnök tájékoztatta az elnökséget Vladimir Tojagic szerb NGO alkalmazott megkereséséről, aki támogatást kért a Társaságunktól, hogy vietnami beutazásához a vízumot kedvezményesen kaphassa meg. Tojagic urat az elnök a VSZK budapesti nagykövetségének konzuljához irányította, aki a nagykövet döntése alapján elutasította a szerb kérelmet.

6.         Nagy Gyula tájékoztatást adott a HM kegyeleti témában tervezett, illetve meghozott döntéseiről. Ezek értelmében változások várhatók a hősi halottakra való megemlékezések katonai biztosításában (őrség, zene, koszorú). Társaságunk NEFB hősi halottaira való 2014. árpilisi megemlékezésünk várhatóan megtartható, arra a tárca koszorút is biztosít.

7.         Az elnök emlékeztetett arra, hogy 2013.09.02-án 17,00-kor Körmenden Vietnami Bélyegkiállítás kerül megrendezésre (Dr. Déri Miklós szervezésében). A rendezvényen Nguyen Piroska, mint versmondó lép fel. Stefani György tájékoztatása szerint Szirmai Ernő Toperczer István tagtársunk fotó kiállítását is tervezi a rendezvényre biztosítani. Ismereteink szerint a nagykövetség több munkatársa is részt vesz az eseményen, arra a nagykövetség catering-et is biztosít.

8.         Nguyen Piroska jelezte, hogy Dr. Déri Miklós 2013.09.06-án Szombathelyen, a helyi könyvtárban tart előadást a magyar-vietnami kapcsolatokról.

9.         A korábban jelzett, 2013.09.06-i Vietnami Nemzeti Ünnepi fogadásra vonatkozóan nincs információnk.

10.       Nagy Gyula emlékeztetett, hogy az elnökség mandátuma 2013. 10.26-án lejár, legkésőbb novemberben tisztújító közgyűlést kell tartani. Határozat született arra vonatkozóan, hogy a jelölőbizottságra vonatkozóan az elnökség tagjai 08.21-ig javaslatot tesznek. Nagy Gyula felajánlotta, hogy vállalja a tisztújító közgyűlés levezetését, illetve elkészíti a közgyűlés programját.

            A jelölőbizottságot az elnökség írásban kéri fel a feladat elvégzésére.

 

 

III.                  Pénzügyi helyzet