Szervezet, tagság » Belépési Nyilatkozat - minta

 

 

Magyar–Vietnami Baráti Társaság

Budapest

 

 

 

Belépési nyilatkozat

 

 

 

Alulírott                                (szül.hely, év,hó, nap:                                                          anyja neve:                               )                                                                  sz.  alatti lakos kijelentem, hogy a Magyar – Vietnami Baráti Társaság (civil társaság) tagja kívánok lenni, a Társasági Szeződésben foglaltakat megismertem, azokkal egyetértek, annak előírásait magamra nézve elfogadom és teljesítem, kész vagyok a Társaság  OTP 11773133-01148437 bankszámlájára történő befizetéssel a működéshez anyagi támogatás nyújtani.

Elérhetőség: e-mail:                            telefon:

 

 

Budapest, 202 .                   -n

 

 

………………………………………………….

                     aláírás