Szervezet, tagság » Tájékoztatás az MVBT átalakulásáról

 

Magyar–Vietnami Baráti Társaság

Budapest, 1062 Bajza u. 54.

 

Kedves Barátaim!

 

A civil szervezetekre vonatkozó 2011. évi CLXXV. törvényben az egyesületekre és alapítványokra vonatkozó szabályozásból adódó kötelezettségek jelentős mértékben megnövelték Társaságunk adminisztratív teendőit, azok teljesítése anyagi következményekkel járna.

A probléma megoldásra Társaságunk 2017.11.27-én megtartott közgyűlése arra hatalmazta fel az elnökséget, hogy tegyen lépéseket az aktuális helyzet tisztázásra, illetve a Társaság egyesületi jogi státuszának megszüntetésére.

A felmerült probléma tisztázása és a megoldás érdekében, Dr. Kovács Tamás elnökségi tagunk közvetítésével és társaságában 2017.12.06-án megbeszélést folytattam Erdei Attila főügyészségi ügyésszel, a Fővárosi Főügyészség Közigazgatási Jogi osztályának képviselőjével. Erdei úr véleménye szerint, tekintettel az MVBT tevékenységére, a tagság életkori sajátosságaira, illetve az alapvetően abból adódó igen korlátozott részvételi aktivitásra nem ajánlott az egyesületi jogállás fenntartása, a Társaság céljainak megvalósítása a civil társaság formában is teljességgel lehetséges.

A megoldás legegyszerűbb formájául Erdei úr azt javasolta, hogy az utolsó Közgyűlés által adott felhatalmazás alapján levélben kérjem a Fővárosi Főügyészség Közigazgatási Jogi osztályától a Társaság egyesületi jogi státuszának megszüntetését, ami a javasolt levélben 2012.12.09-én elküldésre is került.

 

Hogy tevékenységünk folyamatosságát biztosítsuk, az elnökség és az ellenőrző bizottság tagjai  Társasági Szerződés-sel megalakították a „MVBT civil társaságot”. A továbbiakban Társaságunk tagjainak lehetőségük van - a Társasági Szerződés elfogadásával, adataik megadásával - csatlakozni az „MVBT civil társasághoz”. Az egyesületi státusz megszűnésével megtarthatjuk a Magyar – Vietnami Baráti Társaság nevet, ugyanakkor a MVBT egyesület az aktuálisan rendelkezésre álló vagyonát az egyesületi státusz megszüntetésekor támogatásként átadjuk az új MVBT civil társaság részére.

 

Kérem, hogy azok, akik egyetértenek Társaságunk korábban meghatározott céljaival, aktív tevékenységükkel részt kívánnak venni az újjászerveződő Magyar – Vietnami Baráti Társaság munkájában, készek anyagi támogatásukkal biztosítani működésünket, a csatolt Belépési Nyilatkozatot töltsék ki, írják alá és küldjétek vissza a magyar.vietnami@gmail.come-mail címre.

 

Barátsággal,

Dr. Botz László