Pákozdon, a Katonai Emlékpark az 1948. év szeptember 29-i, Pákozd-sukorói csata emlékére, 1951-ben állított obeliszk környezetében lett kialakítva. Ma már az odalátogatók már ott igen gazdag belső kiállítási termekben és külső emlékpark létesítményekben emlékezhetnek és nyerhetnek betekintést az 1948-ban megalakult Magyar Honvédség történetébe, a hősi szabadságharctól egészen a napjaink katonáinak az áldozatvállalásáig. 2020. május 29-én, a Békefenntartók napján mi is ott voltunk, Varró Ferenc nyá. ezredes, elnök, Herdics Antal nyá. alezredes, elnökségi tag, Papp István alezredes, egyesületi tag, Vámosi János nyá. alezredes, jelen írás szerzője a Békefenntartók Bajtársi Egyesületének, valamint a Balassi Bálint Bajtársi Egyesület képviseletében.

Sajnos, ez a megemlékezés, ahol a békefenntartásban elhunyt bajtársainkra egy koszorú elhelyezésével emlékeztünk, nagyon visszafogott, úgynevezett néma megemlékezés lehetett, a mostani korona vírus okán.

Az alkalomból az általunk elhelyezett koszorúnk mellé a Békefenntartók obeliszkjéhez, az emléknap alkalmából; koszrút helyeztek el a Honvéd Hagyományőrző Egyesület és a Katonai Emlékpark Pákozd képviselői, továbbá néhány megemlékező az emlékezés egy-egy szál virágát.

A szűk körű rendezvényen, a Magyar Honvédség vezetését Sáfár Albert dandártábornok úr, a Magyar Honvédség Parancsnoksága törzsfőnökének támogató helyettese, valamint néhány főtiszt, tiszt és a rendezvény lebonyolításában résztvevő zászlós, altiszt és tisztes képviselte.

Köszönjük Görög István ezredes úrnak a KEMPF parancsnokának és kollegáinak, a szervezést és a lehetőséget!

Tudósító:
Vámosi János nyá. alezredes, az 1973-as első vietnami békefenntartó kontinges akkori hadnagya.