Belépési nyilatkozat minta

 

Magyar–Vietnami Baráti Társaság

Civil Társaság

Budapest

  

Belépési nyilatkozat

  

Alulírott                                (szül.hely, év,hó, nap:                                                          anyja neve:                               )                                                                  sz.  alatti lakos kijelentem, hogy a Magyar – Vietnami Baráti Társaság (civil társaság) tagja kívánok lenni, a Társasági Szerződésben foglaltakat megismertem, azokkal egyetértek, annak előírásait magamra nézve elfogadom és teljesítem, kész vagyok a Társaság OTP 11773133-01148437 bankszámlájára történő befizetéssel a működéshez anyagi támogatás nyújtani.

Budapest, 2023 .                   -n

   

 

………………………………………………….

                     aláírás

 

Mob.:

E-mail: