Magyar–Vietnami Baráti Társaság
Budapest, 1062 Bajza u. 54.

Belépési nyilatkozat

Alulírott…………………………………………(szül.hely, év,hó, nap:…………………………(anyja neve:…………………………………..)sz. alatti lakos kijelentem, hogy a Magyar – Vietnami Baráti Társaság (civil társaság) tagja kívánok lenni, a Társasági Szeződésben foglaltakat megismertem, azokkal egyetértek, annak előírásait magamra nézve elfogadom és teljesítem, kész vagyok a Társaság 11713005-20412654 OTP bankszámlájára történő befizetéssel a működéshez anyagi támogatás nyújtani.

Budapest, 2022……………..-n

 

………………………………………………….

aláírás

Az MVBT székhelye:

Székhely és levélcím: 1163-Budapest Vörösmajor u. 4.
Telefon: 06-30/952-20-10
e-mail: magyar.vietnami@gmail.com