Magyar – Vietnami Baráti Társaság

Civil Társaság

Elnökség

Budapest

  

Az elnökség beszámolója

a Társaság 2022-évi tevékenységéről

  

Az MVBT civil társaság 2022-ben – a járványügyi helyzet enyhülését követően – a normál állapothoz visszatérően igyekezett – folytatni tevékenységét. Taglétszámunk továbbra is stagnál, bár papíron 135 tagunk van, továbbra sem sikerült megnyerni új tagokat, ugyanakkor a tagjaink életkorából, valamint a tervezett, meghirdetett és megszervezett rendezvényeken való részvétel alacsony volta következtében nem számolhatunk be aktív társasági életről.

Az elnökség a Társaság a beszámolási időszakban nyolc alkalommal ülésezett, az előre meghirdetett és aktuális témák megbeszélésére, tervezte, illetve értékelte a megvalósított programokat, rendezvényeket, a Társaság hazai és külföldi kapcsolati rendszerének alakulását, az Alapszabályban megfogalmazott rendeltetés szerinti tevékenységet. Az év során az elnökség – Dr. Kovács Tamás halála után – továbbra is csökkent személyi összetétellel működött, az elnökség kiegészítését nem tartottuk szükségesnek. Az elnökségi üléseken továbbra is folyamatosan képviseltette magát az Ellenőrző Bizottság, illetve a Magyarországi Vietnamiak Egyesületének képviselője (aki egyben a MVBT elnökség tagja).

Az elnökség legutóbbi beszámolását (2021.12.19) követő időszakban továbbra is igyekeztünk programokat szervezni. hogy biztosítsuk a Társaság rendeltetése szerinti feladatokat, a tagság inaktivitása ellenére fenntartsuk a Társaság működőképességét.

Részleteiben:

 • 01.23-án, a tagság érdektelenségét szomorúan véve tudomásul (132 fős tagságból csupán 26 tagunk vett részt) megtartottuk a Társaság Közgyűlését, ahol bemutattuk, hogy a Társaság nevében az elnök és az elnökség néhány tagja hogyan igyekszik fenntartani a hazai és a vietnami szervekkel, csoportokkal a kapcsolatot. Már az előző évben is jelentkezett problémára is igyekeztük az éves beszámoló mellett élőszóban is jelezni anyagi problémáinkat, ami jelentősen befolyásolja tevékenységeink tervezését és a programok megvalósítását.
 • Az elnök az év első két hónapjában több ízben konzultált a Vietnami Baráti Társaságok Szövetsége elnökével, a Vietnami -Magyar Baráti Társaság elnökével a tervezett magyar-vietnami koprodukciós film munkálatai során jelentkezett problémákról.
 • 02.25-én Váraljai Márton alelnök részt vett és előadást tartott a Neumann János Egyetem Eurázsiai Központja által szervezett online kerekasztal fórumon, amelynek témája „Délkelet-Ázsia a COVID-19 után” volt.
 • 03.21-én az elnök, György Lea filmproducer társaságában megbeszélést folytatott Nguyen Thi Bich Thao nagykövet asszonnyal a készülő koprodukciós film realizálása során felvetődött problémákról.
 • 04.07-én megemlékeztünk hősi halottjainkról a Farkasréti temetőben, Dylski Aurél és Cziboly Csaba síremlékeinél.
 • 04.22-én – a Magyarországi Vietnamiak Egyesületével közös szervezésben, mintegy 100 fő részvételével – megrendeztük a Tavaszi Baráti Találkozót a VinVin Express Étteremben. A rendezvényen Váraljai Márton alelnök megemlékezett meg a vietnami háború befejezése 47. évfordulójáról.
 • 04.11-én az elnök megbeszélést folytatott a Budapesten tartózkodó Vo Van Mai-al, a VMBT alelnökével, aki jelezte a Hanoiban működő VnKatonák szervezet tervét, miszerint 2022. augusztus hónapban (08.18-30 között) egy 60 fős csoport érkezik Magyarországra, akik meg kívánják látogatni egykori kollégiumi elhelyezésüket a Petőfi laktanyában és meg kívánják koszorúzni az ott korábban elhelyezett emléktáblát. Az elnök vállalta a látogatás megszervezését.
 • 05.12-én a nagykövetség meghívása alapján az elnök és Váraljai Márton alelnök részt vett a Ho Chi Minh születésnapja alkalmából, Zalaegerszegen rendezett ünnepségen.
 • 05.20-án az elnök levélben köszöntötte Dr. Le Minh Triet, a VMBT HCM városi szervezetének elnöke útján a szervezet III. Kongresszusát.
 • 05.26-án az elnök és a MVBT székesfehérvári csoportjának tagjai részt vettek Pákozdon, a Békefenntartók Napja ünnepségen.
 • 06.27-én az elnökség tajai találkoztak a Magyarországra látogató VSZK Nemzetgyűlés alelnökével, Vuong Dinh Hue-vel. Az alelnök nagyra értékelte Társaságunk létét és törekvéseinket országaink közötti kapcsolatok fejlesztése érdekében. A Nemzetgyűlés alelnöke, a hivatalos programot megelőzően 06.26-án – Váraljai Márton kezdeményezésére – látogatást tett az Albertirsa-i Mirelit vállalatnál.
 • Az elnök 2022.07.26-án és 08.03-án találkozott és megbeszélést folytatott a külszolgálatára kiutazó Baloghdi Tibor nagykövettel, aki támogatásáról biztosította Társaságunkat.
 • 07.27-én a Magyarországon tanuló Vietnami Diákok Szövetségének delegációját fogadta az elnök. A diákok interjút készítettek az elnökkel a NEFB misszió tevékenységéről.
 • 08.03-án a Magyar Krónika Magazin interjút készített az elnökkel, a NEFB szolgálatról, az interjú a magazin szeptemberi számában jelent meg.
 • A VnKatonák csoportja 2022.08.19-én érkezett Magyarországra, látogatásuk a Petőfi laktanyában nem valósulhatott meg, mivel az illetékes katonai szervek nem válaszoltak kérésünkre, a laktanyalátogatás engedélyezése nem érkezett meg. A vietnámi látogató csoport ennek ellenére meghívta elnökségünk tagjait a 08.22-én rendezett dunai hajókirándulásra és vacsorára.
 • 08.23-án a nagykövetség meghívása alapján Váraljai Márton alelnök vezetésével Társaságunk elnöksége négy tagja részt vett a Vietnami Nemzeti Ünnepi fogadáson.
 • 09.09-n a Magyarországi Vietnamiak Egyesületével közösen szerveztük meg Őszi Baráti Találkozónkat a River Gyorsétteremben. A visszajelzések ellenére – amelynek alapján a szolgáltatás megrendelésre került – a részvétel igen alacsony (Társaságunk részéről 43 fő) volt, ami ismét az érdektelenségre utalt. Mivel az előzetes jelentkezések alapján 100 főre készültünk (ezzel szemben csak összesen 60 résztvevő volt) viszonyítva igen magas számlát kellett fizessünk (700.000.- Ft), aminek felét ismét a MVE fedezte.A rendezvény értékelése arra a tényre is rávilágított, hogy több olyan tagunk vett részt a rendezvényen (már nem első alkalommal), akik az elmúlt években mellőzték a tevékenységünk anyagi támogatását.
 • 2022.09.10-én a MVE meghívására az elnök és Váraljai Márton alelnök részt vett a nagykövetség, Budapest III. kerületével közösen szervezett Vietnami Kulturális Nap rendezvényén, ahol alkalom nyílt a kerület vezetésével a kapcsolat elmélyítésére.
 • 2022.11.09-én a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai Szakkollégium Katus László Történész Kutatói Klub meghívására az elnök és Izbéki János előadást tartott a Pécsi Tudomány Egyetemen a NEFB magyar kontingens tevékenységéről.

Tervek 2023. évre

 • Részt veszünk az „Az almafa virága” c. magyar-vietnami koprodukciós film budapesti bemutatóján 2023.02.16-án;
 • Megemlékezést (emlékülés, konferencia) tervezünk a NEFB misszió megkezdése 50. évfordulója alkalmából;
 • Tervezzük közgyűlés összehívását tavasszal, amelynek fő témája a Társaság jövője lenne;
 • Megemlékezést szervezünk 2023.04.07-én hősi halottjaink síremlékeinél a Farkasréti temetőben;
 • Anyagi lehetőségeink pozitív változása függvényében tervezzük április, illetve szeptember hónapban a hagyományos (Tavaszi, Őszi) Baráti Találkozók megszervezését, egyetértés esetén a Magyarországi Vietnamiak Egyesületével közösen;
 • Részt veszünk a Békefenntartók Napja alkalmából rendezendő ünnepségen a Pákozdi Katonai Emlékparkban;
 • Lehetőséget keresünk a testvértelepülési kapcsolatok aktivizálására, további kapcsolatok (gazdasági, kulturális, oktatási) felvételében, fejlesztésében való közreműködésre;
 • Meghívás függvényében részt veszünk a nagykövetség által rendezett ünnepségeken, fogadásokon;
 • Vietnam témájú előadásokat kezdeményezünk és tartunk oktatási intézményekben.

 Szervezeti kérdések vonatkozásában:

A beszámolási időszakban Társaságunk létszáma stagnál, elhunyt négy tagunk (Lantos György, Krinizs Pál, Dr. Sasvári István, Kemenczky Géza), megszüntette tagságát Bakos Ferenc, új tagként jelentkezett négy fő (Dr. Czennerné György Lea, Botz Yvette, Nguyen Cong Tuan, Hoang Thu Dung,)

Az elnökség a beszámolási év közepén tárgyalt a Társaság taglétszámának felülvizsgálatáról, ugyanis tagjaink közül többen évek óta nem vesznek részt rendezvényeinken, nem reagálnak közleményeinkre, nem adnak jelet magukról, ezeknek törlése a taglistából célszerűvé vált. A döntés szerint az év végéig törlésükre nem került sor, bízván abban, hogy mégis részt kivánnak venni a Társaság tevékenységében. A 2023-as év elején, várhatóan a tervezett közgyűlést követően viszont meg kell tenni ezt a lépést, csak azok maradjanak tagok, akik részt is vesznek rendezvényeinken és támogatják is a Társaságot.

A Társaság aktuális létszámának (135 fő) megoszlása: 84 fő Magyar, 51 fő vietnami.

A beszámolási időszakban továbbra is igyekeztünk Társaságunkra, vietnami testvér szervezetekre, általában Vietnamra vonatkozóan információkat közölni honlapunkon, illetve a facebook-on elérhető Magyar – Vietnami Baráti Társaság nyilvános csoportként működő oldalunkon, amely továbbra is növekvő számú (1239 követő) érdeklődőt vonz. Az oldal adminisztrátora (az elnök) figyeli a VMBT, a VnKatonák és a VSZK nagykövetsége vietnami nyelvű oldalait is, az ott megjelenő információkról esetenként magyar fordítást készít, amelyeket megoszt.

A Társaság anyagi helyzetét  illetően:

Társaságunk anyagi helyzete a beszámolási időszakban továbbra is aggasztó, 2021-ben tagjaink közül csupán 44 fő, a tagok egy harmada, 2022-ben 56 fő, a tagság 36,7 %-a küldött tagi támogatást ami eddig is szűkösen biztosította tervezett programjaink realizálását, viszont a következő évben már nem teszi lehetővé a tervezett, költségkihatással járó programok.lebonyolítását.

A tagság felülvizsgálatát, illetve a Társaság jövőjéről való döntést az is indokolja, hogy a regisztrált tagjaink közül 71 fő két, vagy több éve egyáltalán nem küldött anyagi támogatást tevékenységünkhöz. Így meglehetősen nehéz tervezni a jövőt.

A beszámolási évet 706.759.- Ft-tal kezdtük, majd az év során tagi támogatásból 394.088.- Ft. bevételünk volt, ugyanakkor a visszafogott tevékenységünk költsége 828.697.- Ft (banki költség: 23.699.- Ft., Tárhely bérlése: 20.828.- Ft., weblap készíttetése: 69.000.- Ft.,  hősi halottjaink sírjára koszorú: 12.000.- Ft., a 04.22-i Baráti Találkozó ránk eső költsége: 300.000.-Ft., a Ho Chi Minh szoborra virág: 6.000.- Ft., a Békefenntartók Napjára virág: 3.500.- Ft., a Nemzetgyűlés elnöke részére ajándék készíttetés: 43.700.- Ft., a 09.09-i Baráti Találkozó ránk eső költsége: 350.000.- Ft ) volt. 2022. év végén (2022.11.30., a beszámoló jelentés készítése napján) Társaságunk 272.150.- Ft-tal rendelkezik.

Emlékeztetőül Társaságunk bankszámla száma: 11773133-01148437

 

A közelgő év végi ünnepek alkalmából valamennyi tagunknak Kellemes Karácsonyi

Ünnepeket és Boldog Újesztendőt kívánunk!

Budapest, 2023. December  5 -én

 

A MVBT elnöksége nevében

tisztelettel és barátsággal,

Dr. Botz László

elnök