Az MVBT civil társaság 2019-ben – a megújult szervezeti keretben – a korábbiakhoz hasonló aktivitással folytatta tevékenységét. Taglétszámunk bővült, jelenleg 131 tagunk van, jóllehet a csatlakozási szándékot megjelenítő „Belépési Nyilatkozat”-ban vállalt támogatást az adott időszakban többen (29 fő) elmulasztották.

Az elnökség a Társaság a beszámolási időszakban rendszeresen – tizengegy alkalommal – ülésezett, az előre meghirdetett és aktuális témákat megbeszélve tervezte, majd értékelte a megvalósított programokat, rendezvényeket, a Társaság hazai és külföldi kapcsolati rendszerének alakulását, az Alapszabályban megfogalmazott rendeltetés szerinti tevékenységet. Az elnökségi üléseken továbbra is folyamatosan képviseltette magát az Ellenőrző Bizottság, illetve a Magyarországi Vietnamiak Egyesületének képviselője (aki egyben a MVBT elnökség tagja) észrevételeikkel, javaslataikkal igen pozitívan járultak hozzá az elnökség tervező és szervező munkájához.

A beszámolási időszakban szervezett programjaink biztosították a Társaság rendeltetésének megfelelő feladatok teljesítését, részleteiben:

 • 2019.01.07-én – igen csekély részvételi létszámmal (39 %) – megtartottuk a Társaság éves közgyűlését, amelyen az elnökség, valamint az Ellenőrző Bizottság beszámolóit, amit a jelenlévők egyhangúlag elfogadtak.
 • 2019.01.18-án az elnök megbeszélést folytatott a Zrínyi Kiadó illetékeseivel a készülő „Magyar Katonák Dél-Vietnamban 1973-1975” c. könyv elkészítésének folyamatáról, elfogadásra került a tervezett könyv szinopszisa.
 • 2019.01.23-án Társaságunk 24 tagja, a kapott meghívás alapján részt vett a VSZK magyarországi nagykövetsége által szervezett nagyszabású TÉT fogadáson, majd 2019.02.02-án képviseltettünk magunkat a Magyarországi Vietnamiak Egyesülete által rendezett TÉT ünnepségen.
 • 2019.02.08-án részt vettünk a Radnóti Miklós ELTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium “Vietnami Kulturális Nap” rendezvényén.
 • 2019.03.27-én Hajdú László ezredes, veterán tagtársunk vetített képes előadást tartott a vietnami helikopter tragédia általa felkutatott részleteiről, a Honvéd Kulturális Központ Missziós Történetek sorozata keretében.
 • 2019.04.05-én – hagyományaink szerint – a Farkasréti temetőben megemlékeztünk hősi halált halt bajtársainkról.
 • 2019.04.26-án a Térképészeti Székházban megrendeztük a tavaszi Baráti Találkozónkat, amelyen tagságunk és a társszervező MVE tagjai mellett részt vettek a VSZK nagykövetségének munkatársai is.
 • 2019.05.07-én a Honvéd Kulturális Központban, Váraljai Márton alelnök előadásával emlékeztünk meg a dicsőséges Dien Bien Phu-i győzelem 65. évfordulójáról.
 • 2019.05.16-án képviseltük Társaságunkat a Vigyázók – Had és Kultúrtörténeti Esték keretében, a Szentendrei Altiszti Akadémia Művelődési Otthonában megrendezett fotó-kiállításon és kerekasztal beszélgetésen, amelynek témája a vietnami háború, illetve a NEFB magyar tagozatának munkája volt. A Kondor László fotóművész kiállítását követő, Hatos Gyula, az MTV 5. csatorna szerkesztőjének moderálásával folytatott beszélgetésben Dr. Botz László, Bányai Levente és Dr. Nagy Tamás, illetve Kondor László (amerikai fotóművész) vettek részt.
 • 2019.05.25-én Dr. Kovács Árpád vezérőrnagy tagtársunk, a Nemzetek Háza Felügyelő Bizottsága elnöke képviselte tagságunkat a Nemztetek Háza soros közgyűlésén.
 • 2019.05.29-én Társaságunk képviseletében az elnök, Kollár Endre és Vermes József részt vett az ünnepségen és koszorút helyezett el a Békefenntartók Pákozd-i emlékművénél.
 • 2019.08.08-án Társaságunk képviseletében az elnök részt vett az ASEAN megalakulása 25. évfordulója alkalmából, az indonéz nagykövet rezidenciáján szervezett rendezvényen. A Budapesten akkreditált öt ASEAN nemzet képviselői mellett a rendezvényen a magyar kormány képviseletében megjelent és üdvözlő beszédet mondott Dr. Baranyi András, a Külkereskedelmi és Külügyminisztérium keleti kapcsolatok fejlesztéséért felelős helyettes államtitkára.
 • 2019.08.17-én a Magyarországi Vietnamiak Egyesülete meghívására az elnök részt vett az Európában élő Vietnamiak Szövetsége kezdeményezésére, a MVE által szervezett és lebonyolított labdarugó találkozón, amelyen a magyarországi szervezet mellett az Ausztriában, a Cseh Köztársaságban, Szlovákiában és Bulgáriában élő vietnamiak szervezeteinek válogatottjai vettek részt. A labdarugó torna ünnepélyes eredményhirdetése az Ezer Sárkány Étteremben rendezett fogadáson történt meg, ahol az MVBT elnökét kérték fel a harmadik helyezett csapat részére az érmek átadására.
 • 2019.08.29-én Tagságunk jelentős létszámmal képviseltette magát a VSZK Nemzeti Ünnepe alkalmából, a nagykövetség által rendezett fogadáson.
 • 2019.09.06-án a Magyarországi Vietnamiak Egyesületével együtt megrendeztük a Térképész Székházban őszi, a két ország nemzeti ünnepeire emlékező Baráti Találkozónkat.

A beszámolási időszakban az elnökség jelentős energiát fordított a 2020-ban megjelentetésre tervezett „Magyar katonák Dél-Vietnamban, 1973-1975” c. könyv elkészítésére, folyamatosan figyelemmel kísérte a két történész munkáját, illetve a felkérésre reagált veteránok beküldött írásainak feldolgozására. A Zrínyi Kiadó jelentős segítséget nyújtott a beküldött fotók digitalizálásában, a rendelkezésre álló anyagból jól tudjuk illusztrálni a készülő könyvet.

Részt vettünk Bakos Ferenc társunk nyers fordításában elkészült „A háború szomorúsága” c. vietnami könyv, kiadás előtti átdolgozásában.

Az elnökség nagy gondot fordított a magyar – vietnami diplomáciai kapcsolatok 70. évfordulója megünneplésének programsorozatába illesz6kedő események (fotó-, festmény, kisplasztikai kiállítások, előadások, filmbemutatók) megtervezésére, a számba vett helyszínek biztosítására.

Kiemelt figyelmet fordítunk az 1965-1985 között Magyarországon tanult vietnami katonai ösztöndíjasok mintegy 150 fős csoportjának 2020. májusi budapesti látogatása előkészítésére, a programba tervezett események előkészítésére, biztosítására.

A beszámolási időszakban aktív kapcsolatot tartottunk a budapesti és a hanoi nagykövetségekkel, a Ho Chi Minh városi főkonzulátussal, a Magyarországi Vietnamiak Egyesületével, a Magyar Ázsia Társasággal, vietnami testvérszervezeteinkkel, valamint a HM és az MH vezetőivel.

A beszámolási időszakban tovább működtettük a www.magyar-vietnami.huhonlapunkat, valamint a facebook-on elérhető, vietnami nyelvű hoihuunghihungviet, illetve a Magyar – Vietnami Baráti Társaság nyilvános csoportként működő oldalt, ahol igyekeztünk folyamatos tájékoztatást adni a két ország közötti kapcsolatok területén történt magas szintű találkozókról. Örömmel állapíthatjuk meg, hogy FB oldalunkat jelentős számű látogató követi, amely a kapcsolatokra, illetve működésünkre vonatkozó egyre szélesedő érdeklődét jelzi.

Az elnökség megtárgyalta szervezeti életünkre vonatkozóan, néhány tagunk részéről az alapszabály módosítására irányuló javaslatot, hogy az elnökség mandátumát a jelenlegi két évről öt évre változtassuk. Ezt indokolhatja mind a hazai, mind a vietnami gyakorlat. Megoldásként az elnökség javasolja a tagságnak a jelenlegi elnökség mandátumának meghosszabbítását három évvel, illetve az alapszabályban a jelenlegi két éves mandátumot öt évre módosítani. Az elnökség felkéri a tagságot, hogy a kérdésben elektronikus úton, az link-en elérhető űrlap kitöltésével és visszaküldésével szavazzon 2020.01.30-ig.

Társaságunk anyagi helyzete a beszámolási időszakban alapvetően nem változott, a beérkező tagi támogatás szűkösen ugyan, de biztosította a működés feltételeit, és az évi két rendezvényünk finanszírozását.

2019 év végén a Társaságunk 412.636.- Ft-tal rendelkezett.

A közelgő év végi ünnepek alkalmából valamennyi tagunknak Kellemes Karácsonyi

Ünnepeket és Boldog Újesztendőt kívánunk!

Budapest, 2019 december

A MVBT elnöksége nevében
tisztelettel és barátsággal,
Dr. Botz László
elnök