Magyar – Vietnami Baráti Társaság

Civil Társaság

Elnökség

Budapest

 

 

Az elnökség beszámolója

a Társaság 2021-évi tevékenységéről

 

 

Az MVBT civil társaság 2021-ben – a járványügyi helyzet engedte keretek között – folytatta tevékenységét. Taglétszámunk stagnál, jelenleg 130 tagunk van, továbbra sem sikerült a fiatalabb korosztályból megnyerni új tagokat.

Az elnökség a Társaság a beszámolási időszak első felében online tartott kapcsolatot, a második felében három alkalommal ülésezett, az előre meghirdetett és aktuális témák megbeszélésére, tervezte, illetve értékelte a megvalósított programokat, rendezvényeket, a Társaság hazai és külföldi kapcsolati rendszerének alakulását, az Alapszabályban megfogalmazott rendeltetés szerinti tevékenységet. Az elnökségi üléseken továbbra is folyamatosan képviseltette magát az Ellenőrző Bizottság, illetve a Magyarországi Vietnamiak Egyesületének képviselője (aki egyben a MVBT elnökség tagja).

Az elnökség legutóbbi beszámolását (2020.12.15) követő időszakban, a járvány okozta korlátok mellett igyekeztünk programokat szervezni. hogy biztosítsuk a Társaság rendeltetése szerinti feladatokat, fenntartsuk a Társaság működőképességét.

Részleteiben:

 • Az elnök video-interjúban mutatta be a „Magyar katonák Dél-Vietnamban, 1973-1975” c. könyvet, amely a Zrínyi Kiadó kezelésében jelent meg. Az interjút követő internetes bejegyzések arra engedtek következtetni, hogy a könyv jelentős érdeklődést váltott ki, igazolva a megírását illető törekvéseink jogosságát. A reagálások szerint többen meggondolandónak tartanának egy következő kötetet, „Ami az elsőből kimaradt” címmel.
 • Az év végén Társágunk nevében az elnökség levélben köszöntötte a VSZK nagykövetségének munkatársait, a Magyarországi Vietnámiak Egyesületének tagságát, a Vietnami – Magyar Baráti Társaság Hanoi és Ho Chi Minh városi szervezeteinek tagságát, valamint Hanoi nagykövetségünk és Ho Chi Minh városi főkonzulátusunk munkatársait.
 • 01.03-án levélben köszöntöttük a Vietnami – Magyar Baráti Társaság elnökét abból az alkalomból, hogy a Vietnami Baráti Társaságok Szövetsége elismerő oklevéllel és zászlóval tüntette ki a Társaságot, illetve a Központi Bizottság a „Népek Barátságáért” kitüntetéssel Dr. Nguyen Dang Vang-ot, a Társaság leköszönő elnökét.
 • 01.26-án az elnök részt vett Pákozdon, a Katonai Emlékpark Kft. kezdeményezésére létrehozott Békefenntartó Tudományos Klub alakuló megbeszélésén.
 • A Vietnami Holdújév alkalmából 2021. 02.12-én levélben köszöntöttük vietnami testvérszervezetünket, egyben jókívánságainkat fejeztük ki megalakulásuk 30. évfordulójához.
 • 03.19-én a VSZK nagykövetségén baráti hangvételű rendezvényen Nguyen Tien Thuc nagykövet ismertette Pham Binh Minh miniszterelnök helyettes, külügyminiszter határozatát, miszerint a Vietnámi – Magyar baráti kapcsolatok előmozdításában való aktív hozzájárulásért Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott Társaságunknak, valamint Dr. Botz László elnöknek, Nagy Gyula elnökségi tagnak és Imre Lajosnak. A rendezvényen részt vett Társaságunk 15 tagja. Az alkalmat felhasználva Társaságunk nevében Váraljai Márton alelnök mondott köszönetet, illetve értékelte Thuc nagykövetnek a külszolgálata során kifejtett pozitív munkáját, a Társaságunkkal való kiváló kapcsolatát, részére névre szóló emléktárgyat adott át.
 • 04.07-én Nagy Gyula és a Belügyminisztérium képviseletében Dr. Boda József r. vezérőrnagy virágot helyezett el hősi halottaink síremlékeinél a Farkasréti temetőben.
 • 04.21-én a külszolgálatát befejező Nguyen Tien Thuc nagykövet – elutazása előtt – baráti látogatást tett Dr. Botz László elnök lakásán. A baráti találkozón Thuc nagykövet biztosította az elnököt Társaságunk támogatásáról új, hazai beosztásában.
 • 06.09-én Társaságunk nevében Dr. Botz László, Váraljai Márton, Nagy Gyula, Dr. Füstné Tran Thi Hanh és Nguyen Duc Thuan köszöntötte az újonnan kinevezett Nguyen Thi Bich Thao nagykövet asszonyt. A nagykövetségen szervezett találkozó során röviden tájékoztatták a nagykövet asszonyt a Társaság tevékenységéről, jövőbeni terveinkről. A nagykövet asszony támogatásáról és aktív együttműködéséről biztosította Társaságunk delegációját.
 • 07.26-án az elnök – Dr. Füstné Tran Thi Hanh társaságában – a tervezett Baráti Találkozó előkészítéseként megbeszélést folytatott Faludi Tamással, a Találkozónak helyt adó River Gyorsétterem séfjével.
 • 07.28.-án az elnök – Váraljai Márton társaságában – megbeszélést folytatott Nguyen Thi Bich Thao nagykövettel a Globserver igazgatója, Dr. Varga Zoltán által ajánlott vakcina beszerzés ügyében, ugyanakkor meghívta a nagykövetség állományát a 08.27-re tervezett Baráti Találkozóra.
 • 08.03-án az elnökség néhány tagja, a VSZK nagykövetség munkatársaival látogatást tett a Pákozdi Katonai Emlékparkban, majd a nagykövet asszony meghívására részt vett a pákozdi Szőlőskeret Étteremben rendezett baráti ebéden.
 • 08.17.én Társaságunk csatlakozott a MVE felhívásához, hogy a Vietnamban kialakult súlyos járványhelyzet érintettjeinek megsegítésére pénzt gyűjtsünk. A Társaság FB oldalán közzétett felhívásra hat tagunk részéről 85.000.- Ft került átutalásra a kezdeményezés gyűjtőszámlájára. Az MVE adatai szerint a kezdeményezés során 4.995.500.- Ft gyűlt össze.
 • 08.18-án az elnök találkozott és megbeszélést folytatott a VMBT Budapesten tartózkodó alelnökével, Vo Van Mai úrral;
 • 08.27én Nguyen Thi Bich Thao nagykövet írása jelent meg a Vietnamban megjelenő TGVN lapban a vietnami-magyar kapcsolatokról. A nagykövet asszony igen pozitívan értékelte a két ország aktuális kapcsolatait, közöttük Társaságunk, illetve a Magyarországi Vietnámiak Egyesületének tevékenységét.
 • 08.27-én megrendezésre került a MVBT-MVE Baráti Találkozó, amelyen 110-en vettek részt, közöttük a nagykövetség munkatársai.
 • 08.30-én a MVE ügyvezető alelnöke FB bejegyzésben adott tájékoztatást az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatával aláírt együttműködési megállapodásról.
 • Az 1973-1975 között, a Nemzetközi Ellenőrző és Felügyelő Bizottság keretében Dél-Vietnamban szolgálatot teljesített magyar kontingens tagjai tevékenyégét elismerendő, hálájuk kifejezéseként a Magyarországi Vietnamiak Egyesületének elnöke, Vu Quy Duong úr meghívta a magyar veteránokat egy „baráti wellness hétvégére” Hajdúszoboszlóra. 2021.09.02-án az elnök megbeszélést folytatott a MVE alelnökével, Phung Kim San úrral a NEFB veteránokkal tervezett wellness hétvége részleteiről, aminek alapján az elnök megkezdte a veteránok kiértesítését.
 • 09.06-án a Vietnámi-Magyar Baráti Társaság titkára levélben küldött tájékoztatást Nguyen Thi Thu Giang asszonynak, a Vietnami Baráti Társaságok Szövetsége Európai Osztályának vezetőjévé történt kinevezéséről, amelyre az elnök Társaságunk nevében, jókívánságainkat kifejező levélben válaszolt.
 • 09.10-én kiállítás került megnyitásra Farkas Aladár szobrászművész munkáiból (Vietnami téma) a József Attila Művelődési Központban.
 • 09.18-án az elnök baráti ebéden fogadta lakásán a nagykövetség vezetőit. A baráti hangvételű rendezvényen a Társaság részéről megjelent Váraljai Márton és Gergely László.
 • 09.28-án az elnök egyeztető megbeszélést folytatott Phung Kim San-nal a „wellness-hétvégéről”
 • 10.15-17 között lebonyolításra került a „Wellness-hétvége” Hajdúszoboszlón, amely „Hálát kifejező ünnepséget” a MVE szervezett (Vu Quy Duong elnök finanszírozásával), s amelyen a nagykövetség és az MVE tagjai mellett 25 NEFB veterán és 18 hozzátartozó (összesen 95 fő) vett részt. A rendkívül megható, pozitív, baráti hangvételű rendezvényről a vietnami televízió kelet-európai tudósítója készített felvételt, illetve interjút, amely Vietnamban került vetítésre.
 • 10.25-én A Lotus Virág Club elnöke, Danks Emese kérésére az elnök megbeszélést kezdeményezett a nagykövetségen. A nagykövet asszony betegsége miatt a nagykövetség részről Nguyen Viet Tuan követtanácsos és Tong Thi Thanh Thuy követségi elsőtitkár fogadta a LVC karitatív önkéntesek küldésének lehetőségét illető ajánlatot. A nagykövetség javaslata alapján az elnök levélben kereste meg a kéréssel a Vietnami Baráti Társaságok Szövetsége elnökét, Nguyen Phuong Nga nagykövet asszonyt, aki azonnal válaszolva a kapcsolatfelvétel részletei kidolgozásával megbízott részleg, a Segélyeket Koordináló Bizottság vezetője, Nguyen Ngoc Hung úr útján megküldte a kapcsolatfelvételhez szükséges regisztrációs űrlapot.

 

Szervezeti kérdések vonatkozásában:

A beszámolási időszakban Társaságunk létszáma stagnál, elhunyt négy tagunk (Botz Anna, Serafin József, Kővári György és Hámori Tamás), új tagként jelentkezett három fő (Dr. Lándori Tamás, Dr. Komlóssy György és Gézárt Józsefné Le Minh Phuong).

A beszámolási időszakban megszűnt a www.magyar-vietnami.hu honlapunk, ugyanakkor a facebook-on elérhető, vietnami nyelvű  hoihuunghihungviet, illetve a Magyar – Vietnami Baráti Társaság nyilvános csoportként működő oldalunkat, ahol igyekszünk folyamatos tájékoztatást adni a két ország közötti kapcsolatok területén történt magas szintű találkozókról, jelentős számú látogató követi (985 fő), amely a kapcsolatokra, illetve működésünkre vonatkozó egyre szélesedő érdeklődét jelzi.

Társaságunk anyagi helyzete a beszámolási időszakban tovább stagnál, míg 2020-ban tagjaink közül 78 fő. 2021-ben csupán 44 fő, a tagok egy harmada küldött tagi támogatást, ami szűkösen biztosítja tervezett programjaink realizálását, nem teszi lehetővé új honlap készítését, működtetését.

A beszámolási évet 589.325.- Ft-tal kezdtük, majd az év során tagi támogatásból 426.000.- Ft. bevételünk volt, ugyanakkor a visszafogott tevékenységünk költsége 363.003.- Ft (banki költség: 14.558.- Ft., Thuc nagykövetnek búcsú ajándék: 45.000.- Ft., Hősi halottaink sírjának rendbetétele, koszorú: 9.445.- Ft., Thao nagykövet asszonynak virág: 18.000.- Ft., az augusztus 27-i Baráti Találkozó ránk eső költsége: 276.000.-Ft.) volt. 2021. év végén Társaságunk 652.322.- Ft-tal rendelkezik.

Emlékeztetőül Társaságunk bankszámla száma: 11773133-01148437

Az elnökség áttekintette a 2022. év várható eseményeit.

 • Az aktuális járványhelyzet javulása esetén a VSZK nagykövetség állományával tervezzük meglátogatni a korábban a vietnami katona ösztöndíjasok kollégiumát magába foglaló Petőfi laktanyát (január);
 • Szükségesnek tarjuk a Társaság Közgyűlésének összehívását (január),
 • Hagyományaink szerint tiszteletünket és részvétünket kívánjuk leróni hősi halottaink síremlékeinél (április);
 • Meg kívánjuk szervezni a hagyományos Tavaszi és Őszi Baráti Találkozóinkat (április,augusztus);
 • Számolunk a vietnami veterán katonák és családtagjaik 2019-ről elmaradt látogatásával (május);

 

A közelgő év végi ünnepek alkalmából valamennyi tagunknak Kellemes Karácsonyi

Ünnepeket és Boldog Újesztendőt kívánunk!

Budapest, 2021 december 19-én

A MVBT elnöksége nevében tisztelettel és barátsággal,

 

Dr. Botz László

elnök