Kedves Barátaink!

Az MVBT civil társaság elnöksége 2020 első félévében – a bekövetkezett járványhelyzetben hozott kormányzati intézkedések miatti korlátozások közepette – virtuális formában folytatta tevékenységét. Az elmúlt félévben egy alkalommal -február 06-án – személyes részvétellel tartottuk meg elnökségi ülésünket, ahol nagy örömmel köszöntöttük Nagy Gyula elnökségi tagunkat, aki tizenegy hónapos kórházi kezelés után ismét megjelent és folytatta munkáját az elnökségben, majd márciustól az interneten és telefonon tartottuk a kapcsolatot, osztottunk meg információkat.

Az adott időszakra előzetesen tervezett programokat csak részben sikerült teljesíteni a következők szerint:

 • 2020. január 15-én Társaságunk több tagja – a Magyarországi Vietnamiak Egyesülete meghívása alapján – részt vett a Gellért Hotelben rendezett Holdújévi fogadáson;
 • 2020. január 17-én szerződést kötöttünk a HM Zrínyi Kiadóban Bakos Ferenc tagtársunk által magyarra fordított, Bao Ninh „A háború szomorúsága” c. vietnami háborús regénye magyarországi kiadásáról. A kézirat március 31-én leadásra került a Kiadóban, s megkezdődött nyomdai előkészítése. A könyv megjelenése ez év őszére várható;
 • 2020. január 19-én leadtuk a HM Zrínyi Kiadóban a „Magyar katonák Dél-Vietnamban, 1973-1975” c. könyv kéziratát, a nyomdai munkákat követően a könyv június 2-tól már megvásárolható a Zrínyi Kiadó weboldalán keresztül (www.hmzrinyi.hu/termékek/könyvek) 3.240.- Ft áron;
 • 2020. január 25-én a magyarországi vietnami közösség nagyszabású holdújévi ünnepséget szervezett a Lurdy Házban, ahol Társaságunkat Engedi Sándor és Vámosi János tagtársaink képviselték;
 • Váraljai Márton közreműködésével az Albertirsai Testvérvárosi és Kulturális Egyesület „Beszélgetések a vietnami holdújévi szokásokról, Indokínáról, a buddhizmusról, magunkról” címmel szervezett a Móra Ferenc Művelődési Házban „beszélgetős estet” február 07-én.
 • A magyar – vietnami diplomáciai kapcsolatok felvétele 70. évfordulója alkalmából tervezett első rendezvényünkre 2020. február 16-án került sor Székesfehérváron, a Nyitrai úti Közösségi Házban, amikor megnyitottuk fotó- és kisplasztikai kiállításunkat. A rendezvényen Váraljai Márton, Társaságunk alelnöke mondott ünnepi beszédet. Február 18-án a Közösségi Házban levetítettük a „Dunának, Mekongnak egy a hangja”, illetve a „Partizánszerelem” c. filmeket. A kiállítást a látogatók március 9-ig tekinthették meg; A székesfehérvári rendezvényekről a helyi sajtóban (írott és TV), valamint a Thoi Dai – Vietnam Times Vietnamban megjelenő lapban hosszabb, fotókkal illusztrált tudósítás jelent meg;
 • Az elnök a SolveArt filmvállalat delegációjával 2020. február 21 – március 3. között látogatást tett Vietnamban, ahol
  • 02.24-én HCM városban, a magyar főkonzulátuson aláírásra került a magyar-vietnami koprodukciós játékfilmre vonatkozó megállapodás, illetve levetítésre került a „Dunának, Mekongnak egy a hangja” és a „Partizánszerelem” c. film;
  • Találkozóra került sor a VMBT HCM városi szervezete elnökével, Dr. Le Minh Triet úrral, valamint a HCM városi katona-veterán szervezet vezetőivel;
  • 02.27 – 03.02 között Hanoiban találkozóra került sor a VMBT vezetőivel, amelynek keretében az elnök ajándékot adott át Dr. Nguyen Dang Vang úrnak, a VMBT leköszönő elnökének;
  • A 70. évfordulóra hivatkozva az elnök interjút adott a vietnami TV4 csatornájának, amelyről a Thoi Dai – Vietnam Times fényképes riportban közölt tudósítást;
  • Az elnök megbeszélést folytatott a Vietnami Baráti Társaságok Szövetsége elnökével, Nguyen Phuong Nga asszonnyal;
  • Az elnök megbeszélést folytatott a VMBT 2020.08.08-án megválasztásra kerülő új elnökével, Pham Cong Tac, valamint a vietnami kormánykabinet miniszterhelyettesével, Nguyen Cao Luc urakkal;
 • 2020.március 11-én megemlékezést és fotó kiállítást rendeztünk a Budapest, 16. kerületi Erzsébet-ligeti Színházban, amelyet Kovács Péter polgármester nyitott meg, majd Nguyen Tien Thuc nagykövet üdvözölte a megjelenteket. A rendezvényről a TGVN sajtóorgánum színes tudósítást jelentetett meg;
 • Az elnök 2020. március 12-én pontosító megbeszélést folytatott Vo Van Mai-al, a vietnami katona-veteránok májusra tervezett látogatása kérdésében, tájékoztatást adott a HM Nemzetközi Együttműködési Főosztály jelzéséről, miszerint a járványhelyzetre való tekintettel a látogatást el kell halasztani. Az egyeztetések alapján barátaink a látogatás 2021. májusra történő elhalasztására tettek javaslatot;
 • A járványhelyzetben hozott intézkedések nem tették lehetővé, hogy hagyományaink szerint megtartsuk megemlékezésünket hősi halott bajtársaink síremlékeinél 2020. április 7-én. Az elnök az évforduló napján a Társaság honlapján írt megemlékezést.
 • Mivel a járványhelyzet miatt nem tudtuk hagyományos tavaszi Baráti Találkozónkat megtartani, az elnök április 30-án a Társaság honlapján megjelentetett írásában emlékezett meg a háború befejezése 45. évfordulójáról, illetve levélben köszöntötte a VMBT elnökét és a VSZK magyarországi nagykövetségét;
 • 2020. május 19-én, Ho Chi Minh születése 130. évfordulója alkalmából az elnök a Társaság honlapján helyezett el megemlékezést;
 • 2020. május 29-én korlátozott számú résztvevővel került megrendezésre Pákozdon a Békefenntartók Napja. Társaságunk képviseletében a rendezvényen Vámosi János tagtársunk jelent meg, aki a FB-n tudósított az ünnepségről;
 • A járványhelyzet nehézségeinek enyhítésére a VMBT vezetése, valamint Magyarországi Vietnamiak Egyesülete, illetve az egyes kerületekben, térségekben élő vietnamiak adománygyűjtést kezdeményeztek. Baráti segít6ségüket az elnök levélben köszönte meg.
 • 2020. június 8-i végzésével a Fővárosi Törvényszék megszüntette a MVBT Egyesület egyszerűsített törlési eljárását, mivel a Társaság intézményi bankszámlája nem került megszüntetésre. Az elnök július 7-én kezdeményezte a számla megszüntetését, új számla megnyitását az MVBT Civil Társaság részére, amelyre – a Közgyűlés vonatkozó határozata szerint – átutalásra került 244.932.- Ft. Az MVBT Civil Társaság új bankszámla száma: OTP 11773133-01148437. A tagság támogatását kérjük a továbbiakban erre a számlára utalni.
  • Szervezeti kérdések:
  • A jelzett időszakban Társaságunk tagjai közül elhunyt:
   Id. Szetei Ferenc 2020.02.04-én
   Csiszér Béla 2020.03.16-án
   Dr. Szabó Ferenc 2020.03.24-én
   Dr. Lele András 2020.04.11-én
   Dr. Kovács Tamás 2020.04.26-án (Búcsúztatása 2020.08.28-án 14,00-kor a Fiumei úti Sírkertben)
   Esztergomi Ferenc 2020.06.08-án (Búcsúztatása 2020.09.22-én 11,00-kor az Óbudai temetőben)
  • Társaságunk aktuális létszáma: 129 fő.
  • Facebook követőinek száma: 595 fő
  • Anyagi helyzetünk stabil (a járvány miatt elmaradt programok következtében), 537.547.- Ft-tal rendelkezünk, ugyanakkor sajnálatos, hogy tagjaink jelentős többsége (102 fő) ez évben nem küldte a vállalt támogatást, ami tervezett programjaink megvalósításában gondot okozhat.
 • A járványhelyzet alakulása függvényében őszi Baráti Találkozónkat 2020. szeptember 4-én (péntek) 18,00-ra tervezzük, a River Estate Irodaház éttermében (1134. Budapest, Váci út 36).
 • A 70. évforduló jegyében megemlékezést és fotó kiállítást tervezünk a Debreceni Egyetemen 2020. október 31-én 15,00-kor.
 • A jövőt illetően továbbra is aktív kapcsolatot tartottunk a budapesti és a hanoi nagykövetségekkel, a Ho Chi Minh városi főkonzulátussal, a Magyarországi Vietnamiak Egyesületével, vietnami testvérszervezeteinkkel, valamint a HM és az MH vezetőivel.
 • Tovább működtetjük a www.magyar-vietnami.huhonlapunkat, valamint a Facebook-on elérhető, vietnami nyelvű hoihuunghihungviet, illetve a Magyar – Vietnami Baráti Társaság nyilvános csoportként működő oldalt, ahol igyekeztünk folyamatos tájékoztatást adni a két ország közötti kapcsolatok területén történt magas szintű találkozókról, eseményekről.

Budapest, 2020. július 15-én

A MVBT CT elnöksége nevében

tisztelettel és barátsággal,
Dr. Botz László
elnök
Magyar – Vietnami Baráti Társaság
Civil Társaság
Elnökség
Budapest