Kedves Barátaim!

Egy újabb hónap telt el legutóbbi tájékoztatásom óta, s mivel az aktuális járványügyi helyzet továbbra sem teszi lehetővé személyes találkozásunkat, ezúton osztok meg Veletek néhány információt, amik Társaságunkat érintik.

1. Dr. Isaszegi János vezérőrnagy, a Zrínyi Kiadó vezetője 04.24-i tájékoztatása szerint a készülő „Magyar katonák Dél-Vietnamban, 1973-1975” c. könyv lektorált és szerkesztett kézirata nyomdába került, várhatóan nyár elején sorra kerülhet a hivatalos megjelentetése.

2. „A háború szomorúsága” c. vietnami regény magyarországi kiadásának előkészületei elől valamennyi akadály elhárult, a Kiadó szerződést kötött a könyvet magyarra fordító Bakos Ferenc tagtársunkkal, megkezdődött a kézirat lektorálása és szerkesztése. A Kiadó véleménye szerint nincs akadálya a könyv ez évi megjelentetésének.

3. A járványhelyzet nehézségeinek enyhítésére a Magyarországi Vietnamiak Egyesülete, illetve az egyes kerületekben, térségekben élő vietnamiak adomány gyűjtést kezdeményeztek, az akciókról és átadási eseményekről a helyi sajtóorgánumok tudósítottak. A kialakult helyzet kapcsán Nguyen Tien Thuc nagykövet, a Magyarországon élő vietnami közösségnek címzett levelében értékelte és megköszönte kezdeményezéseiket.

4. A magyarországi helyzet enyhítése érdekében tett kezdeményezésekről április 5-én a Vietnamban megjelenő The Gioi & Vietnam c. lapban Nguyen Tien Thuc nagykövet által írott cikk tudósított, utalva arra, hogy a magyarországi vietnami közösség ily módon emlékezett meg a két ország közötti diplomáciai kapcsolatok felvétele 70. évfordulójáról.

5. Április 7-én a Társaságunk honlapján, valamint FB oldalán emlékeztem meg 1973-ban hősi halált halt bajtársainkról, Cziboly Csabáról és Dylski Aurélról.

6. Dél-Vietnam felszabadítása 45. évfordulója alkalmából április 29-én megemlékező cikket helyeztem el a Társaság honlapján, valamint FB oldalán. Ugyanakkor levélben köszöntöttem a Vietnami – Magyar Baráti Társaság elnökét, illetve Nguyen Tien Thus nagykövetet, kifejezve Társaságunk tagjai jókívánságait az ünnep alkalmából.

7. Szervezeti kérdések:

a. A jelzett időszakban két tagtársunk hunyt el:

i. április 11-én Dr. Lele András

ii. április 26-án Dr. Kovács Tamás

Dr. Kovács Tamás altábornagy, volt Legfőbb Ügyész halála alkalmából 04.29-én Nguyen Phuong Nga asszony, a Vietnami Baráti Társaságok Szövetségének elnöke, valamint Dr. Nguyen Dang Vang, a Vietnami – Magyar Baráti Társaság elnöke küldött részvét levelet, amelyben Tamást Vietnam legjobb barátjaként jellemezték, aki jelentősen járult hozzá Vietnam és Magyarország népei közötti barátság és együttműködés megszilárdításához, fejlesztéséhez.

Nguyen Tien Thuc nagykövet levélben fejezte ki részvétét a család felé.

b. Társaságunk aktuális létszáma 128 fő, tevékenységünkre vonatkozó információkat, tudósításokat a FB-n 542 fő követi. Jóllehet Társaságunk valamennyi tagját meghívtam a csoportba, sajnálattal kell megállapítsam, hogy közülük csak néhányan követik a honlapunkon, illetve FB oldalunkon elhelyezett tájékoztatást, információkat.

c. Társaságunk 2020.04.30-án 504.934.- Forinttal rendelkezik.<