Kedves Barátaim!

A világjárvány erőteljes magyarországi terjedése következtében bizonytalan ideig kétséges elnökségünk és magának a Társaságnak aktív tevékenysége, sőt a járvány tagságunk soraiból is szedte/szedi áldozatait. Az elmúlt időszakban is a visszafogottság volt jellemző, amelyben üdítő esemény volt a VSZK nagykövetségének 03.19-i rendezvénye.

1. Már 2020 második felében információink voltak arról, hogy a két ország diplomáciai kapcsolatai felvételének 70. évfordulója alkalmából a VSZK kormánya hivatalosan el kívánja ismerni a Magyar – Vietnámi Baráti Társaság munkáját, illetve meg kíván emlékezni a NEFB keretében végzett tevékenységről. Tekintettel a járvány következtében hozott kormányzati intézkedésekre a nagykövetség – a korábban tervezett nagyszabású ünnepség helyett – egy kisebb, korlátozottabb létszámú rendezvény megtartását határozta el. A rendezvény megtartását – a korlátozások ellenére – Nguyen Tien Thuc nagykövet kezdeményezte, tekintettel arra, hogy április első napjaiban végleg visszatér Vietnamba és az elismeréseket még ő akarta átadni.

A meleg hangvételű, baráti rendezvényre március 19-én került sor, amelyen Társaságunk képviseletében 15 fő, valamint a nagykövetség munkatársai vettek részt. Nguyen Tien Thuc nagykövet ismertette Pham Binh Minh miniszterelnök helyettes, külügyminiszter határozatát, miszerint a Vietnámi-Magyar baráti kapcsolat előmozdításában való aktív hozzájárulásukért Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott a Magyar – Vietnámi Baráti Társaságnak, Dr. Botz László elnöknek, Nagy Gyula elnökségi tagnak, valamint Imre Lajosnak.

Az ünnepi alkalmat felhasználva Társaságunk nevében Váraljai Márton alelnök megköszönte Thuc nagykövetnek a külszolgálata során kifejtett tevékenységét, a Társasággal való kiváló kapcsolatát és egy névre szóló emléktárgyat adott át részére.

2. Ez évben sem tudtuk megtartani hagyományos megemlékezésünket a Farkasréti sírkertben, bajtársaink síremlékeinél. Tekintettel a járványhelyzetre, Nagy Gyula szervezésében elhelyezésre kerültek a sírokon a megemlékezés virágai. Hősi halált halt társainkat a kialakult járvány ellenére sem feledjük.

3. A Reuter hírügynökség Hanoi tudósítása szerint április 5-én letette az esküt Pham Minh Chinh, a VSZK új miniszterelnöke, aki a nemzetgyűlési szavazáson a szavazatok 96,25 %-át nyerte el.

Nguyen Xuan Phuc, korábbi miniszterelnök a VSZK új elnöke lett.

Chinh úrnak a FB-n gratuláltunk új beosztásához.

4. Szervezeti kérdések

a. Társaságunk aktuális létszáma a rendelkezésünkre álló adatok szerint: 132 fő

Kérjük tagjainkat, hogy tekintettel a járvány következményeire bárkinek információja van (haláleset, betegség), közölje velünk!!

b. Az elmúlt időszakban tagjaink közül elhunyt:

a. Botz Anna 2021.03.21.

b. Serafin József 2021.03.25.

c. Hámori Tamás 2021.03.30.

c. Az FB csoporttagok létszáma: 811 fő

5. Tájékoztatás a Társaság 2021.04.07-i pénzügyi helyzetéről:

márciusi pénzmozgás (bevételek és kiadások)

Tagi támogatás: 35.000.- Ft

Kiadás: 1.438.- Ft (banki költség)

Rendelkezésre áll:

Bankszámlán: 375.587.- Ft

Házi pénztárban: 358.512.- Ft

Összesen: 734.099.- Ft

Budapest, 2021.04.07.

Barátsággal,

Dr. Botz László

elnök