MVBT elnökségi ülés

2022.08.17-én 18,00-19,00

Honvéd Kulturális Központ, 218.terem

 

 

 1. Jelen volt:   Dr. Botz László

Váraljai Márton

Nagy Gyula

Le Kim Thoa

Nguyen Thanh Huong

Kolossváry Miklós

Heiszmann György (EB)

Vermes József (EB)

 

 1. Megbeszélt témák:

 

 1. Az elnök tájékoztatást adott Baloghdi Tibor nagykövettel 07.26 és 08.03-

án folytatott megbeszélésekről. Jelezte, hogy a szeptember elején

állomáshelyére kiutazó nagykövet biztosította a Társaságot

támogatásáról.

 1. Az elnök ismertette a Magyarországon tanuló vietnami diákok körében

szervezett fordítói verseny eredményét, illetve tájékoztatást adott a

vietnami diákok szervezete delegációjának 07.27-i látogatásáról. Jelezte,

hogy célszerűnek látja a kapcsolat ápolását a diákok szervezetével.

 1. A nagykövetség meghívást továbbított a 08,23-án megrendezésre kerülő

Nemzeti Ünnepi fogadásra a Társaság 15 tagja részére. Az elnökség

összeállította a meghívásra tervezett tagok listáját, amelyet az elnök

továbbít a nagykövetségnek.

 1. Az elnök jelezte, hogy a Magyar Krónika Magazin 08.03-án interjút

készített vele a NEFB szolgálatról. Az interjú a magazin szeptemberi

számában jelenik meg.

 1. Nagy Gyula tájékoztatta az elnökséget, miszerint a vietnami csoport Petőfi

laktanyába, 08.21-re tervezett látogatása várhatóan nem valósulhat meg,

mivel az illetékes szervektől nem kaptunk visszajelzést a látogatás

engedélyezéséről. Az elnök 08.19-ig vár a válaszra, annak függvényében

tájékoztatja az érkező csoport szervezőit.

A látogató csoport 08.22-re tervezett Duna-i hajókirándulásán és

vacsorán – a csoport meghívása alapján – Társaságunk képviseletében

Váraljai Márton, Nagy Gyula, Heiszmann György, Nguyen Thanh Huong,

Le Kim Thoa, Kolossváry Miklós és Vermes József vesznek részt.

 1. Az elnök jelezte, hogy köszönő levelet kapott Tóth Csabától, a RUAG

Hungarian Ammotec Inc. képviselőjétől a GAET, Vietnam céggel való

kapcsolatfelvétel érdekében tett lépéseinkért.

 1. Az elnökség megtárgyalta a tervezett őszi Baráti Találkozó részleteit,

ennek értelmében határozott, hogy

 1. a Találkozót 09.09.18,oo-kor tartja meg,
 2. a River Gyorsétteremben (1134.Bp. Váci út 35.).
 3. a Cateringre vonatkozó megbeszélésre 08.29 után kerül sor.

Az elnökség felhatalmazta az elnököt, hogy a közös rendezést illetően tárgyaljon a Magyarországi Vietnamiak Egyesülete illetékesével.

 1. A 2023. tavaszára tervezett Békefenntartás 50 éve –konferenciára

vonatkozóan az elnökség felhatalmazta az elnököt, hogy vegye fel a

kapcsolatot a HM nemzetközi területet felügyelő helyettes államtitkárával

a részletek megbeszélésére.

 1. Szervezeti kérdések
  1. 03-án elhunyt Dr. Sasvári István nyá. alez. Búcsúztatása 08.16.11,45-én volt az Óbudai Temetőben.
  2. Új tagként jelentkezett: Hoang Thu Dung
  3. A Társaság létszámának alakulása: 135 fő
  4. FB követők: 1180 fő
 2. Tájékoztatás a Társaság 2022.08.17-i pénzügyi helyzetéről

Rendelkezésre áll:

Bankszámlán:                561.869.-

Házi pénztárban:             46.370-

Összesen:                       607.239.- Ft.

 1. Az elnökség következő ülését 2022.09.21-én (szerdán) 18,00-kor tartja a Honvéd Kulturális Központ 218.termében.