MVBT elnökségi ülés

2022.03.02-én 18,00-19,00

Honvéd Kulturális Központ, 219.terem

 

 

 1. Jelen volt:   Dr. Botz László

Váraljai Márton

Dr. Füstné Tran Thi Hanh

Le Kim Thoa

Nagy Gyula

Nguyen Duc Thuan

Nguyen Thanh Huong

Kolossváry Miklós (EB)

Vermes József (EB)

 

Megbeszélt témák:

Az elnök utalt a tagságnak megküldött, majd a 2021.12.16-i közgyűlésen elhangzott beszámolóra, amelyben összefoglalásra került a Társaság 2020-2021. évi tevékenysége.

A közgyűlésre vonatkozóan sajnálattal állapította meg, hogy a Társaság 130 tagja közül csupán fő jelent  meg a rendezvényen, ami – a járványhelyzet adta korlátok és félelmek mellett – a tagság érdektelenségét is jelzi, amin aktívabb társasági tevékenységgel lehetne változtatni.

Nagy Gyula jelezte, hogy a passzivitás más egyesületek esetében is tapasztalható, ami részben a járványnak, részben a tagság átlagának magasabb életkorának tudható be.

 

A 2022. év első két hónapjában tett lépésekről az elnök ismertette, hogy

  1. több ízben konzultált a Vietnami Baráti Társaságok Szövetsége elnökével, valamint a VMBT elnökével a tervezett koprodukciós film munkálatainak – vietnami résztől felmerült – anyagi problémáiról, aminek következtében a film befejezése (forgatás a vietnami helyszíneken) csúszik, kérte segítségüket a probléma megoldásában;
  2. Váraljai Márton 2022.02.25-én részt vett és előadást tartott a Neumann János Egyetem Eurázsia Központja által szervezett online kerekasztal fórumon, amelynek témája „Délkelet-Ázsia a COVID-19 után” volt. Váraljai Márton jelezte, hogy további felkérést kapott a Károli Gáspár Egyetem részéről is, Vietnamot bemutató előadás(ok) megtartására 2022. március hónapban.

A 2022 évre tervezett programokat illetően az elnök jelezte, hogy

A járványhelyzet javulása következtében lehetőségünk nyílik hősi halottjaink síremlékeinek megkoszorúzására 2022.04.07-én. Nagy Gyula jelezte, hogy felvette a kapcsolatot a rendezvény biztosítását végző szervezetekekel, a rendezvényre szóló meghívó egy héten belül kiküldésre kerül.Az elnökség döntést hozott a hagyományos Tavaszi Baráti Találkozó megrendezésére (2022.április vége), amelynek lebonyolításához – Nguyen Duc Thuan bejelentése szerint – a korábbi gyakorlat szerint a Vietnamiak Magyarországi Egyesülete is csatlakozik. Az elnök kérte az elnökség tagjait, keressék a lehetőséget fotó, festmény kiállítás(ok), filmbemutató(k), könyvbemutató(k), előadások rendezésére. Váraljai Márton javasolta a Debreceni Egyetem figyelembevételét, ahol korábban már egy sikeres kiállítást rendeztünk, s ahol Dr. Tran Quoc Binh tagtársunk képes aktív segítséget nyújtani. Az elnök jelezte, hogy megkísérel kiállítási anyagot kérni a nagykövetségtől.

Az elnök jelezte, hogy felveszi a kapcsolatot a Felderítők Társasága Egyesület, valamint a Békefenntartók Bajtársi Egyesületének vezetőségével, felajánlva a „Magyarok a vietnami háborúban” c. film bemutatását, illetve részvételi szándékunkat a Pákozdon, május végén esedékes Békefenntartók Napja ünnepségen.

A Petőfi laktanya parancsnokánál kezdeményezzük a nagykövetség részéről korábban igényként felvetődött látogatás, illetve az ott elhelyezett emléktábla megkoszorúzás realizálását.

A szervezeti kérdések témakörében

  1. az elnök felvetette a Tagság felülvizsgálatának szükségességét, mivel jelentős azoknak a száma, akik csupán adminisztratíve szerepelnek a tagnévsorban, de a rendezvényeinken nem vesznek részt, illetve anyagilag nem támogatják a Társaságot. Az elnökség nem támogatta az azonnali, drasztikus intézkedéseket (kizárás, törlés), a kérdésre később visszatérünk;
  2. az elnök bejelentette, hogy a MVBT honlapja megújításra került, sikerült olyan vállalkozót találni, aki elfogadható áron újjá szerkesztette a honlapot;
  3. Az elnök köszönetét fejezte ki Váraljai Mártonnak, aki rendszeresen tesz fel ismertetőket, információkat a Társaság FB oldalára.
  4. Az elnök sajnálattal jelentette be, hogy elhunyt Lantos György tagtársunk. Nyugodjék békében.

 

Az elnök tájékoztatást adott a Társaság 2022.03.01-i pénzügyi helyzetéről, ennek megfelelően rendelkezésre áll:

Bankszámlán:                511.118.-

Házi pénztárban:           338.070.-

Összesen:                     849.188.- Ft.

Az elnökség, következő ülését 2022.04.13-án 18,00-kor tartja a Honvéd Kulturális Központ 219. termében.