MVBT elnökségi ülés

2022.04.13-án 18,00-19,30

Honvéd Kulturális Központ, 219.terem

 

 

  1. Jelen volt:   Dr. Botz László

Váraljai Márton

Dr. Füstné Tran Thi Hanh

Le Kim Thoa

Nagy Gyula

Nguyen Thanh Huong

Heiszmann György (EB)

Kolossváry Miklós (EB)

Vermes József (EB)

 

Megbeszélt témák:

 1.     Az elnök tájékoztatta az elnökséget Thao nagykövettel, a koprodukciós film realizásával kapcsolatban felvetődött problémák ügyében, 2022.03.21-én a nagykövetségen folytatott megbeszélésről, amelyen részt vett a készülő film producere, György Lea is.

2.      Az Ukrajnából menekülő vietnamiakkal való gondoskodás hangsúlyozásával az elnök ismertette Thao nagykövet FB-n megjelent értékelését. Kiemelte a Magyarországi Vietnamiak Egyesületének önzetlen segítségét a menekülő vietnamiak ellátásában, ideiglenes elhelyezésében.

3.      Az elnök és Nagy Gyula értékelte hősi halottjaink síremlékeinél, 2022.04.07-én megrendezett megemlékezést. Az aktuális információk szerint a HM tervezi Katonahősök parcellájának kialakítását a Fiumei úti sírkertben, ahol az elhelyezésre tervezett emléktáblán szerepeltetik Dylskí Aurél és Cziboly Csaba neveit is. A terv realizálását követően döntünk a hagyományos megemlékezésünk további formájáról. Az elnök hangsúlyozta, hogy megemlékezéseink során saját hősi halottjaink mellett fontos emlékezni a       háborúban elhunyt több millió vietnamira is.

4.       A 2022.04.22-re tervezett hagyományos Tavaszi Baráti Találkozó előkészületeiről az elnök jelezte, hogy a társszervező MVE ügyvezető alelnöke kérésére a helyszín változik, Ez évben a találkozót a Vin.Vin Express Étteremben (1138. Budapest, Dunavirág u.6.) rendezzük.

Az elnök, Phung Kim San társaságában 04.01-én megbeszélést folytatott az étterem tulajdonosával, Nguyen Tien Sy-vel a részletekről.

Tekintettel a vietnami háború befejezése 47. évfordulójára, az elnök felkérte Váraljai Márton alelnököt, hogy a Találkozón röviden emlékezzen meg az évfordulóról, hangsúlyozva Vietnam kiemelkedő fejlődését az elmúlt időszakban.

Váraljai Márton javaslata alapján az elnök tájékozódott P.K. San-nál, hogy rendelkeznek-e az ország fejlődését bemutató filmmel, de sajnos ilyen a MVE-nek nem áll rendelkezésére.

Ugyancsak felkérte P.K.San-t egy rövid kultúrműsor megszervezésére.

5.        Az elnökség áttekintette a 2022-ben, illetve 2023-ban – a NEFB misszió megkezdése 50. évfordulója – megemlékezésére lehetséges programokat.

    1. Részt kívánunk venni a Békefenntartók Napja pákozdi ünnepségén. Az időpontot és a részleteket az elnök egyezteti a Katonai Emlékpark igazgatójával.
    2. Az elnök megbeszélést folytatott a Békefenntartók Bajtársi Egyesülete vezetőivel, hogy igény esetén készek vagyunk könyv- és filmbemutatóval egybekötött előadást tartani a NEFB misszióról. A visszajelzés szerint az év második felében lehetőséget kapunk a rendezvény megtartására.
    3. Farkas Luca jelezte, hogy igény esetén, kiállítás céljaira rendelkezésre bocsájtja édesapja vietnami témájú kisplasztika gyűjteményét.
    4. Komlóssy György felajánlotta vetített képes előadását Vietnamban, a 70-80-as években folytatott munkáinkról (bauxit kutatás).

Váraljai Márton javasolta, hogy a z előadások és kiállítások megrendezésével kapcsolatos ajánlatainkkal keressük fel a Budapesti Műszaki Egyetemet és a Debreceni Egyetemet, ahol jelentős számú vietnami fiatal folytat tanulmányokat, így a várható érdeklődés magasabb lehetne.

Váraljai Márton ugyancsak jelezte, hogy rendszeresen tart előadásokat Vietnamról a Károly Gáspár Egyetemen.

Az 50. évforduló megünneplésével kapcsolatban megbeszélést kezdeményezünk a Honvéd Kulturális Központ vezetésével, hogy tervezett rendezvényünket vegyék fel a Központ rendezvénytervébe. Kolossváry Miklós vállalta a megbeszélés megszervezését.

6.       Az elnök tájékoztatta az elnökséget, hogy az FB-n megjelent felhívás szerint a Hanoiban működő VnKatonák szervezet 2022. augusztus hónapban látogatást szervez Magyarországra. A kirándulás szervezője Vo Van Mai, aki a napokban Magyarországra érkezett. Az előzetes tervek szerint a 60-70 fős csoport 08.15-30 között tartózkodna Budapesten. Az elnök szerint Társaságunknak találkoznia kellene a látogató vietnamiakkal. A részletek pontosítására az elnök 04.21-én megbeszélést folytat Vo Van Mai-al.

7.       Szervezeti kérdések keretében az elnök jelezte, hogy a Társaság aktuális létszáma 136 fő. 2022.03.08-án elhunyt Krinizs Pál alezredes, volt NEFB veterán, aki az elmúlt években már – betegsége miatt – nem vett részt a Társaság életében. A Társaságba új tagként jelentkezett Dr. Cennerné György Lea, Botz Yvette, valamint5 Nguyen Cong Tuan.

8.        Az elnök tájékoztatást adott a Társaság pénzügyi helyzetéről, ennek megfelelően aktuálisan rendelkezésre áll:

Bankszámlán:       539.346.-

Házi pénztárban:  351.070.-

Összesen:              890.416.- Ft.

9.       Következő elnökségi ülésünket 2022.május 25-én 18,00-kor tartjuk a Honvéd Kulturális Központban (218.terem).