MVBT elnökségi ülés

2023.05.31-én 18,00-19,15

Honvéd Kulturális Központ, 219.terem

 

 

  1. Jelen volt:   Dr. Botz László

Váraljai Márton

Nagy Gyula

Dr. Füstné Tran Thi Hanh

Nguyen Thanh Huong

Kolossváry Miklós (EB)

Vermes József (EB)

 

  1. Megbeszélt témák:

 

2.Az elnök röviden értékelte a 04.25-i közgyűlést, ahol a jelenlévők megerősítették az elnökség javaslatát, hogy az inaktív tagokat a jövőben ne hívjuk meg rendezvényeinkre. Ennek megfelelően az elnök felülvizsgálta a Társaság aktuális tagnévsorát, az aktuális 135 főből 58 fő esetében állapította meg a teljes inaktivitást, ezen személyeket a továbbiakban nem veszi figyelembe rendezvényekre történő meghívásnál.

3. Az elnök beszámolt a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság által, Dr Kovács Tamás altábornagy, volt legfőbb ügyész tiszteletére 2023.04.26-án szervezett Könyvbemutató és Emlékkonferencia rendezvényről, amelyen – a felkérésnek megfelelően – rövid vetített képes előadásban emlékezett meg a NEFB misszióról, abban Dr. Kovács Tamás tevékenységéről. A MKJHT részéről levélben köszönték meg az előadást.

4. Váraljai Márton tájékoztatást adott a nagykövetség által május 6-án, Zalaegerszegen rendezett Vietnami Kulturális Napról és a Ho Chi Minh emlékműnél rendezett megemlékezésről, amely során a HCMC TV interjút készített vele. A rendezvényen elhangzott beszédek közül hangsúlyozta Balaicz Zoltán polgármester megnyilvánulását, aki igen pozitívan értékelte a két ország kapcsolatát és reményét fejezte ki annak további fejlesztését illetően.

5. Az elnök jelezte, hogy a HCMC TV interjút készített vele 05.08-án, a lakásán a NEFB misszióról, illetve a MVBT tevékenységéről.

6. Az elnök beszámolt a Pákozdi Katonai Emlékparkban 05.13-án rendezett Nemzeti Emlékhelyek Napjáról, ahol Baracska polgármestere zászlót adományozott a KEMPP-nek. A rendezvény keretében az elnök megnyitotta Farkas Aladár vietnami témájú kisplasztikáiból összeállított kiállítást.

7. Nagy Gyula tájékoztatta az elnökséget Pákozdon, a Katonai Emlékparkban 05.26-án rendezett Békefenntartók Napja ünnepségről, ahol Társaságunk nevében Nagy Gyula, Kollár Endre és Stégner Lajos helyezett el virágokat.

8. Az elnök beszámolt 05.26-29 között HCMV-ban tett látogatásáról, amely során 05.26-án találkozott és megbeszélést folytatott a Vietnami – Magyar Baráti Társaság HCMC-i szervezete vezetőivel, valamint a HCMC-i Baráti Társaságok Szövetsége elnökével, Do Viet Ha úrral. Az elnök átadta részükre a „Magyar katonák Dél-Vietnamban 1973-1975” c. könyvet. Ha úr jelezte, hogy a magyar illetékesek engedélyével szeretné a könyvet lefordítani és megjelentetni Vietnamban. Megítélése szerint a könyv igen hasznos olvasmány lehet a vietnami fiataloknak, történelmük ezen szegmensének megismeréséhez. A vietnami nyelvre lefordított könyvet a háború befejezése 50. évfordulójára, 2025-re terveznék megjelentetni.Az elnök tájékoztatta az elnökséget, hogy a kérésnek megfelelően felvette a kapcsolatot a Zrínyi Kiadó illetékesével a hozzájárulás megadása érdekében.

9. Az elnök – György Lea filmproducer táraságában – 05.27-én részt vett „Az almafa virága” c. magyar-vietnami koprodukciós játékfilm ünnepélyes bemutatóján, amelyet HCMC vezetése, a HCMC Filmszövetség és a magyarországi Solve Art Kft Filmstúdió közösen rendezett a HCMC-i Cinestar filmszínházban.A nagy sikerű ünnepélyes bemutatón megjelent Nguyen Ho Hai úr, HCMC pártbizottság helyettes titkára, Baloghdi Tibor, Magyarország rendkívüli és meghatalmazott nagykövete, Olaszország, Franciaország, Németország, az Egyesült államok, Nagybritannia HCMC-i kozulátusainak képviselői, Thanh Thuy, HCMC Kulturális és Sport Minisztériuma igazgatóhelyettese, Duong Cam Thuy asszony, a HCMC Filmszövetség elnöke, Nguyen Quang Vinh úr, a VMBT HCMC- szervezete alelnöke, György Lea filmproducer, valamint több neves vietnami filmszínész.

05.28-án az elnök – György Lea, Do Viet Ha HUFO elnök, Nguyen Quang Vinh VMBT alelnök és Nguyen Nhu Song VMBT vezetőség tag társaságában – látogatás tett Vung Tau városban, ahol találkoztak        Do Thi Nhu Mai asszonnyal, a Vung Tau-i Baráti Társaságok Szervezete elnökével.

10. Az elnök bejelentette, hogy a Fővárosi Törvényszék 123.Pk.60.166/1989/54. sz. végzésével elrendelte a MVBT egyesületnek a civil szervezetek nyilvántartásából való törlését. Ezzel az „egyesület” megszűnésével kapcsolatos – több éves – jogi procedúra lezárult.

11. Az elnök tájékoztatást adott Bakos Ferenc, volt tagtársunknak „A háború szomorúsága” c- könyv magyarra fordításával kapcsolatban indított panasz és feljelentéssorozata fejleményeként, a VSZK magyarországi nagykövetsége által a Zrínyi Kiadónak küldött, a könyvet elismerő leveléről.

12. Az elnök felvezetésében az elnökség véleményt alkotott Cseh Erzsébet művészettörténész javaslatáról, amely szerint a MVBT-nek kezdeményezni kellene Farkas Aladár vietnami kapcsolatú munkásságáról egy reprezentatív kiadvány elkészítését. Az elnökség a javaslatot jónak tartotta, viszont anyagi lehetőség hiányában megvalósítását problémásnak tartja. Vizsgálni fogjuk szponzorok bevonásának lehetőségét.

13. Az elnök javasolta hivatalos találkozó szervezését Pham Viet Son VMBT főtitkárral, aki 06.04-től tartózkodik Budapesten és igényét jelezte a MVBT elnökségével folytatandó megbeszélésre. Előzetesen a találkozót 06.16.12,00-ra tervezzük a HKK-ban.

14. Szervezeti kérdéseket illetően az elnök jelezte, hogy a felülvizsgálat eredményeként Társaságunk 77 (52 magyar, 25 vietnami) aktív taggal számol. Örömmel jelezte, hogy FB oldalunkat egyre többen, jelenleg 1312 fő követik.

15. Az elnök bejelentette, hogy a Társaság aktuálisan 554.720.- Ft-tal rendelkezik.

16. Az egyebek között

a. Váraljai Márton tájékoztatta az elnökséget, hogy 05.24én a Jászi Oszkár Külpolitikai Társaság rendezvényén tartott előadást Vietnamról, amelyen részt vett Le Trong Ha úr, a nagykövetség elsőbeosztott diplomatája is.

b. Nagy Gyula bejelentette, hogy volt veterántársunk Vas István 05.30-án elhunyt, búcsúztatása 06.23-án 12,00-kor lesz, katonai tiszteletadás mellett a Székesfehérvár-i, Béla utcai temetőben.

c. Az elnök bejelentette, hogy 05.31-én bemutatásra került Dr. Boda József „Rendőrök kék barettben” c. könyve, amelyben az elnök által, a NEFB misszióról írott rövid anyag is helyet kapott.

17. Elnökségünk soron következő alkalommal 06.16-ra tervezi találkozóját a HKK-ban