I. Jelen volt: Dr. Botz László

Váraljai Márton

Bányai Levente

Dr. Füstné Tran Thi Hanh

Le Kim Thoa

Nagy Gyula

Nguyen Duc Thuan

Nguyen Thanh Huong

Kolossváry Miklós (EB)

Heiszmann György (EB)

Vermes József (EB)

II. Megbeszélt kérdések:

1. A javasolt napirend megtárgyalása előtt Bányai Levente jelezte, hogy egészségi állapotára tekintettel korlátozni kénytelen aktivitását az elnökségben. Az elnökség tudomásul vette a bejelentést, további jó egészséget kívánva jelezte, hogy továbbra is számít közreműködésére.

2. Az elnök jelezte, hogy a „Magyar katonák Dél-Vietnamban, 1973-1975” c. könyv elkészült, elérhetősége a járványhelyzetre tekintettel a kiadóban személyesen, illetve a kiadó honlapján történő megrendeléssel lehetséges. Mivel az utóbbi lehetőség – a tapasztalatok szerint akadozik – az elnök lépéseket tesz a kiadónál a helyzet javítására.

3. Az elnök bejelentette, hogy „A háború szomorúsága” c. vietnami regény nyomdai munkálatai befejeződtek, a könyv rövidesen forgalomba kerül.

4. Az elnök beszámolt a 70. évforduló megünneplésére tervezett debreceni helyszínre vonatkozó megbeszéléseiről, amelyek szerint

a. Dr. Tran Quoc Binh biztosította a helyszínt (Debreceni Egyetem aulája), ahol a tervezett program szerint 10.31.15,00-kor sor kerülhet

4.a.i. az ünnepélyes megemlékezésre (Váraljai Márton), a fotókiállítás megnyitására, filmvetítésre (Dunának, Mekongnak egy a hangja), illetve egy kb. 100 fős állófogadásra (a fogadás anyagi biztosításához Dr. Binh már szervezett támogatókat)

4.a.ii. a fotókiállítás 10.31-11.06. között lesz megtekinthető

4.a.iii. a helyszín bejárására szeptember első felében kerülhet sor, az elnökség részéről az elnök mellett Váraljai Márton és Heiszmann György jelezte részvételi szándékát

4.a.iv. a kiállítási anyag leszállítását és az installációt az elnök biztosítja.

5. Az elnökség döntése szerint a vietnami háború befejezésének 45. évfordulójáról tervezett megemlékezésre és a „Magyarok a vietnami háborúban”) c. film vetítésére lehetőséget szervezünk

a. A Honvéd Kulturális Központban 2020. november hónapban (Nagy Gyula)

b. Szentendrei Altiszti Akadémián (Nagy Gyula)

c. Békekiképző Központban, Szolnok (Nagy Gyula)

6. Az elnök és Nagy Gyula beszámolt Kotosz Nándor zászlós kezdeményezéséről, hogy a NEFB misszióról kiállítást állít össze a Békekiképző Központban. A Társaságunk részéről támogatjuk a kezdeményezést, fotóanyaggal járulunk hozzá a kiállításhoz.

7. Az elnök tájékoztatta az elnökséget, hogy a VMBT testvérszervezetünk értesítése szerint, a járványhelyzetre tekintettel a Vietnami – Magyar Baráti Társaság 2020.08.08-ra tervezett V. Kongresszusa, valamint a 08.29-re tervezett Baráti Találkozó elmarad. Az elnök ismertette az eseményekre küldeni tervezett levél szövegét, amelyet az aktuális időpontban továbbítunk barátainknak.

8. Az elnök emlékeztetett, hogy Dr. Kovács Tamás búcsúztatására 2020.08.28.14,00-kor a Fiumei úti Sírkertben kerül sor. A MVBT képviseletében az elnökség – koszorúval (Váraljai Márton biztosítja) – vesz részt az eseményen. A család kérésére a búcsúztatást követő állófogadáson Nguyen Tien Thuc nagykövet és az MVBT nevében Dr. Botz László mond rövid méltató beszédet.

Az elnök jelezte, hogy Hanoiból Nguyen Phuong Nga asszony, a Vietnami Baráti Társaságok Szövetségének elnöke, Nguyen Dang Vang, a Vietnami-Magyar Baráti Társaság elnöke, valamint Nguyen Quoc Dung külügyminiszter helyettes küldött a családnak részvétnyilvánító levelet.

9. Az elnökség döntött a szeptember 4-re tervezett Baráti Találkozó megrendezéséről:

a. Időpont: 2020.09.04.18,00

b. Helyszín: River Estates Irodaház étterme (1134. Budapest, Váci út 35.)

c. A meghívók kiküldésre kerültek

d. Catering megbeszélésre 08.25-én 14,30-kor kerül sor az étterem vezetőjével (Dr. Botz László, Heiszmann György). Vietnami ételekre vonatkozóan Dr. Füstné vállalta a hagyományos menü megrendelését.

e. Az elnök biztosítja a „Magyarok Dél-Vietnamban, 1973-1975” c. könyv helyszíni árusítását.

f. A rendezvény műsoraként ajánlatot kaptunk Rakonczai László tagtársunktól, hogy illuzionista fia (Rakonczai Máté) fellépne, Le Kim Thoa elnökségi tagunk énekszámmal szerepelne, illetve Dr. Füstné zeneszámokat előadó szereplőket szervez.

g. Az elnök jelezte, hogy 08.24-ig 33 fő jelezte részvételét. Tekintettel az aktuális járványhelyzetre maximum 80 fő részvételére számolhatunk.

10. Szervezeti kérdéseket illetően az elnök bejelentette, hogy

a. Gál Imre ny. alezredes tagtársunk 2020.07.26-án elhunyt, temetése 09.03-án 15,00-kor a Fiumei úti temető szóróparcellájánál

b. A Társaság aktuális létszáma 129 fő

c. Új tagként jelentkezett: Tran Thi Bay Nhung

d. FB csoporttagok száma: 636 fő

e. Tekintettel Dr. Kovács Tamás halála következtében megüresedett elnökségi helyre, szükséges alehetőségek áttekintése, az elnökség kiegészítése. Az elnök kért javaslatokat. Figyelembe véve Bányai Levente elnökségi tagunk kérést, két fő kooptálása válik szükségessé.

11. Tájékoztatás a Társaság pénzügyi helyzetéről (08.24-én)

– júliusi pénzmozgás (bevételek, kiadások)

Tagi támogatás: 66.000.-

Kiadás: 3.276.- (Banki költség)

– augusztusi pénzmozgás (bevételek, kiadások)

– Tagi támogatás: 133.000.-

– Kiadás: 600.-

Rendelkezésre áll:

Bankszámlán: 349.010.-

Házi pénztárban: 367.615.-

Összesen: 716.625.- Ft.

– A nyilvántartás szerint ez évben csupán tagjaink közül 44 tag – a tagság csupán 34,1 %-a – küldött támogatást)!!

12. Váraljai Márton jelentette az elnökségnek, hogy 08.14-én a VSZK nagykövetségén megjelent a VKP volt főtitkára halála alkalmából rendezett részvétnyilvánító eseményen.

13. Következő elnökségi ülés időpontja: 2020.09.24.18,00