50 éves a Párizsi Egyezmény

 

A Vietnami Demokratikus Köztársaságot 1945. szeptember 2-án kiáltották ki Hanoiban. A franciák nyolcévi háborúskodást követően, a Dien-Bien-Phu-i vereségük után az 1954-es genfi egyezmény döntése alapján kivonultak Indokínából. Közben és ezt követően amerikai „tanácsadók” és reguláris csapatok vettek részt  Észak-Dél küzdelmében A háború menetében jelentős fordulatot jelentett az 1968-as TET offenzíva. Ennek hatására jött létre 1968. május 10-én Párizsban, a Kléber sugárúton az első közvetlen tárgyalás a VDK és az USA között. 1971. január 21-én már a 100., 1972. június 13-án a 150. ülés tartották. 1972. október 9-én megegyeztek a háború befejezéséről, a béke helyreállításáról és arról, hogy október 31-én aláírják az egyezményt, amit1973. január 23-án kézjegyükkel láttak el, majd január 27-én ünnepélyesen alá is írtak.

Az egyezmény 18. cikkének végrehajtása érdekében jött létre a Nemzetközi Ellenőrző és Felügyelő Bizottság (International Commission for Control and Supervision – ICCS). A négy felkért ország KANADA, /később a helyébe IRÁN lépett/ MAGYARORSZÁG, INDONÉZIA és LENGYELORSZÁG képviselői arra voltak hivatva, hogy együttesen ellenőrizzék a szerződés tartalmának és szellemének végrehajtását. A tárgyalások első szakaszában, a Párizs melletti LA Celle Saint-Cloud-ba már Budapest is képviselőket küldött, és 1972 októberében elkezdődött a Bizottság tagjainak kiválasztása. Ezzel egy időben megkezdődött magas színvonalon, és mindenre kiterjedően a felkészítés is. A tűzszünet 1973. január 27-én lépett életbe, a főhadiszállásnak 24 órán belül, a regionális központoknak 48 órán belül, a többi csoportnak 15-30 napon belül működőképesen a helyén kellett lenni. Az első csoport kiutazására 1973. január 26-án – pénteken került sor. Az ország nyilvánossága előtt búcsúztatták a csoportot a ZMKA-n, állami és katonai vezetők jelenlétében. A két IL-18-as 21.00 órakor hagyta el a Ferihegyi betont. 38 órás repülőút következett, majd a csapat január 28-án – vasárnap – helyi idő szerint 17.45-kor érkezett meg Saigonba. A második csoport 1973. február 12-én indult Saigonba.

A Bizottság magyar kontingense (a Belügyminisztérium 68 fő, a Honvédelmi Minisztérium 321 fő. a Külügyminisztérium 112 fő és a tartalékos állomány 135 fő) a küldetést önként vállaló tagjaiból állt, kettő és fél év alatt 636 fő. Az utolsó csoport  1975. május 9-én érkezett haza.

Feladatuk teljesítése közben, 1973. április 7-én 11.15-kor, helikopter szerencsétlenségben, életét vesztette DYLSZKI Aurél hőr. őrnagy a Belügyminisztérium, és CZIBOLY Csaba t.százados a Magyar Néphadsereg HŐSI HALOTT-ja.

A magyar katonák nemzetközi béketámogató műveletekben már a 19. század végétől szerepelnek. 1896. Kréta szigete, 1901. Kína: boxerlázadás, 1902-1907. Balkán, Koszovó, 1902-1914. Albánia, 1973-1975. Vietnam. A Vietnami küldetés eltért a korábbiaktól. Távol az otthontól, szokatlan környezetben, különös társadalmi viszonyok, politikailag roppant bonyolult feltételek közepette éltek és dolgoztak a magyarok. Helytállásuk példaértékű, úttörő jellegű volt. Közülük többen tapasztalatokat hasznosítva vállaltak feladatokat a béketeremtésben és békefenntartásban a későbbiek során is, ami megfelelt a modern hadseregek küldetésének. Ilyen feladatban halt HŐSI HALÁL-t 2001. október 08-án Abháziában TÖRÖK LÁSZLÓ dandártábornok, aki a NEFB első váltásában is, teljesített szolgálatot.

Az ICCS tagjai – hazajövetelüket követően megalakították a Magyar-Vietnami Baráti Társaságot. Az 50. évfordulón csak önmaguk emlékeztek létrejöttükről, felvillantottak emlékezetes perceket és eseményeket, értékelték küldetésük fontosságát és az akkori kollektíva mai összetartó erejét is.  NEM ÜNNEPELTEK, CSAK EMLÉKEZTEK. A küldetésben 1973. április 07-én töltötte be 20. életévét Kálmán Endre őrm. – a mai napig a legfiatalabb békefenntartó.

NGUYEN THI BICH THAO asszony, a Vietnami Szocialista Köztársaság nagykövete  2022.12.20-án a Danubius Aréna Olimpia termében adott fogadást az ICCS tagjainak, ahol emlékezett az 50. évfordulóra, megköszönte országának a nehéz időkben nyújtott segítséget.

HANOI-ban állami megemlékezést tartottak 2023.01.13-18 között, ahová meghívták a Magyar-Vietnami Baráti Társaság 3 tagját /Dr.Botz László ny.altbgy., Kollár Emdre ny.ezds. Váraljai Márton rendkívüli követ meghatalmazott miniszter /, s őket a „Békéért és a Nemzetek Közötti Barátságért” elnevezésű kitüntetésben részesítették. A küldöttséget fogadta Nguyen Xuan Phuc úr a Vietnami Szocialista Köztársaság elnöke is, aki kiemelte, Vietnam nagyra értékeli Magyarország hathatós támogatását mind a háború alatt, mind a tűzszünet ellenőrzésében.

(Nagy Gyula)